مطبوعات ترکمنستان، توسعه ملی و هویت‌جویی فرهنگی: تحلیل محتوای چهار روزنامه ترکمنستان در مقطع سال 1994 (1373)


مطبوعات ترکمنستان، توسعه ملی و هویت‌جویی فرهنگی: تحلیل محتوای چهار روزنامه ترکمنستان در مقطع سال 1994 (1373)
سپس پیدایش پانزده کشور مستقل در محدوده جغرافیایی اتحاد جماهیر شوروی سابق پنج کشور واقع در بخش آسیای میانه، توجه ویژه‌ای را در سطح جهان به خود جلب کرده‌اند.


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و انواع قانون گریزی در شهر بوکان
در میان این پنج کشور یعنی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قراقستان، جمهوری ترکمنستان به سبب مشترکات جغرافیایی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران که به توسعه و گسترش فزاینده پیوندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور منجر شده، این توجه را در کشور ما مضاعف ساخته هست .


استفاده از تحقیق در طراحی راهبرد (اولویت های ارتباطات داخلی برای توسعه نیروی کار جهانی)
افزایش اهمیت جایگاه ترکمنستان در دو سطح بین‌المللی و داخلی کشورمان، ضرورت شناخت این کشور را از ابعاد مختلف اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.


بازار یابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه ؛ رویکردی نوین به تبلیغات
و از اونجا که وسایل ارتباط جمعی و بخصوص مطبوعات در هر کشور با توجه به ماهیت ارتباطی، اطلاع رسانی و در برگیری اونها نسبت به کل مسائل جامعه از یک نقش کاملا فراگیر برخوردار هستند، آگاهی از چگونگی محتوای پیامهای این وسایل می‌تواند به ارزیابی هر چه دقیق‌تر مسائل مختلف اون جامعه کمک شایانی کند و راه را برای شناخت صحیح اون کشور از ابعاد مختلف هموار سازد.


فناوری اطلاعات و آینده شرکت های بزرگ
در این راستا، تحلیل محتوای مطبوعات جمهوری ترکمنستان، می‌تواند بعنوان وسیله‌ای برای شناخت درون جامعه این کشور تازه هستقلال یافته تلقی شود.


اینترنت، فرصت های جدید
همچنین با توجه به اینکه پیشرفت بخش ارتباطات جمهوری ترکمنستان بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه آسیای میانه، مورد توجه جدی ساوقت علمی، آموزشی و فرهنگی ساوقت ملل (یونسکو) و دیگر ساوقت‌های ذیربط بین‌المللی برنامه گرفته هست ، انجام یک تحقیق علمی دربارهء قدیمی‌ترین و فراگیرترین وسیله ارتباط جمعی این کشور یعنی مطبوعات در جمهوری ترکمنستان می‌تواند این حسن را داشته باشد که در کشور ما برای همکاری در برنامه‌های توسعه بخشی ارتباطات کشورهای آسیا میانه که توسط ساوقتهای بین‌المللی مذکور در حال اجرا هست ، آمادگی بیشتری پدید آید.


تصمیم گیری در مورد ارتباطات جهانی
مخصوصا که قبلا به سبب سیاستهای تبعیض‌آمیز رژیم شوروی سابق هیچگونه تحقیق علمی و مستقلی در مورد وسایل ارتباط جمعی جمهوریهای مسلمان‌نشین آسیای میانه و بخصوص جمهوری ترکمنستان صورت نگرفته هست .


تجارت الکترونیکی در مالزی
در این زمینه لازم به یادآوری هست که وسایل ارتباط جمعی این کشورها در "دوره گذشته" تنها به انتشار اخبار و اطلاعات موردنظر دولتهای محلی و برنامه‌های سرگرم نماينده مکمل اونها و تامین هدفهای تبلیغاتی دولتی توجه داشتند و به همین ججهت امکان تحقیقات عینی بدست نیاورده بودند و درباره محتوای پیامها و ارزیابی اونها و فلسفه سیاسی مربوط به کاربرد وسایل ارتباطی ظاهرا هیچ رویه و عملکرد پژوهشی خاصی به وجود نیامده بود.


ارتباطات در خدمت ناوگان دریایی56 out of 100 based on 61 user ratings 1036 reviews