تست های روانشناسی


تست های روانشناسیتست اضطراب
به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید.
هر چه تصاویر آهسته‌تر حرکت کنند، به معنی توانایی بهتر شما در کنترل اضطراب است.
مجرمان این تصاویر را در حال چرخیدن می‌بینند در حالی که به چشم سالمندان و کودکان، ثابت می‌آید.
کلکی در کار نیست! اگر باور نمی‌کنید آنها را چاپ کنید تا مطمئن شوید که تصاویر بی‌حرکتی هستند ....
دوباره به آنها نگاه کنید و سطح اضطراب خود را بسنجید ...
تست اعتیاد به اینترنت

1:

mer30
jaleb bod


تست فضولی

2:

اضطراب‌

شرح بيماري :

اضطراب‌ عبارت‌ هست‌ از يك‌ احساس‌ ناراحت‌كننده‌ و مبهم‌ ترس‌،وحشت‌، يا خطر با منشاي‌ ناشناخته‌ كه‌ بر فرد مستولي‌ مي‌گردد.


قطار به کدام سمت حرکت می کند؟(تست ذهنی)
براي‌ بعضي‌ از
افراد اين‌ حالت‌ ممكن‌ هست‌ ناگهاني‌ رايشان‌ دهد و بر طرف‌ شود، اما براي‌ بعضي‌ديگر اين‌ حالت‌ به‌ صورت‌ مزمن‌ در مي‌آيد.


یک تست شخصیت سنجی مفصل
اضطراب‌ از نظر علمي‌ چندين‌ نوع‌
دارد: اضطراب‌ حاد ناشي‌ از موقعيتي‌ خاص‌، اختلال‌ در تطابق‌ يافتن‌ با واقعيات‌تازه‌، اختلال‌ اضطرابي‌ عمومي‌ شده‌، اختلال‌ هراس‌، اختلال‌ تنش‌زاي‌ پس‌ ازحادثه‌، ترس‌ مرض‌گونه‌ و اختلال‌ وسواسي‌ ـ جبري‌.


علايم‌ شايع‌:

احساس‌ اينكه‌ يك‌ اتفاق‌ نامطلوب‌ يا زيانبار به‌ زودي‌ رخ‌ خواهدداد.


تست خودشناسي

خشك‌ شدن‌ دهان‌، مشكل‌ در بلع‌، يا خشونت‌ صدا

تندشدن‌ تنفس‌ وضربان‌ قلب‌، تپش‌ قلب‌

حالت‌ لرزش‌ يا پرش‌ عضلات‌

انقباض‌ عضلات‌، سردرد،كمردرد

عرق‌ كردن‌

مشكل‌ در تمركز

منگي‌ يا غش‌

تهوع‌، اسهال‌،كاهش‌ وزن‌

خواب‌آلودگي‌

تحريك‌پذيري‌

خستگي‌

كابوس‌

مشكل‌ درحافظه‌

ناتواني‌ جنسي‌


علل‌:
فعال‌ شدن‌ مكانيسم‌هاي‌ دفاعي‌ بدن‌ براي‌ مبارزه‌ يا فرار.


آزمون خودشناسی
ترشح‌
آدرنالين‌ از غدد فوق‌كليايشان‌ افزايش‌ مي‌يابد، و موادي‌ كه‌ از تجزيه‌ آدرنالين‌ دربدن‌ جمع‌ مي‌شوند (كاتكول‌ آمين‌ها) نهايتاً بخش‌هاي‌ مختلف‌ بدن‌ را تحت‌تأثيربرنامه مي‌دهند.


تست ِ روانشناسی : شناخت ِ شخهصیت ِ شما !
تلاش‌ براي‌ پرهيز از اضطراب‌ خود موجب‌ اضطراب‌ بيشتر
مي‌شود.


شرایط تشديد كننده بيماري:
استرس‌ با هر منشاء (مثلاً مشكلات‌ اجتماعي‌ يا مالي‌(
سابقه‌خانوادگي‌ اضطراب‌

خستگي‌ يا كار زياد

وقوع‌ مجدد موقعيت‌هايي‌ كه‌ قبلاًاسترس‌زا بوده‌اند يا طي‌ اونها به‌ فرد آسيب‌ رسيده‌ هست‌
.


تست : ضمیر ِ ناخود آگاه

بيماري‌ جسماني‌

تكامل‌طلبي‌ غيرمنطقي‌

ترك‌ اعتياد يا الكل‌3:

فرض كنيد ظرفى پر از انواع ميوه هاى مختلف جلو شماست.

ميوه مورد علاقه تان را برداريد ولى دقت كنيد! ممكن هست با انتخاب اين ميوه اسرار و رموز شخصيت شما به سرعت فاش شود.

در حقيقت اين تست روانشناسى به سادگى نشان مى دهد كه شخصيت افراد مختلف نسبت به انتخاب ميوه مورد علاقه شان چگونه هست.سيب
اگر سيب ميوه مورد علاقه شماست فردى افراطى هستيد كه از روى انگيزه اونى و بدون فكر قبلى كارى را انجام مى دهيد.

رك گو هستيد و از مسافرت لذت مى بريد.

مى توانيد خيلى خوب رهبرى يك گروه را به عهده بگيريد و كارها را پيش ببريد.

اشتياق زيادى براى زندگى كردن داريد كه اين انگيزه شما از نظر اطرافيانتان بی همتاست.پرتقال
فردى صبور و پر طاقت هستيد كه اراده تان بسيار قوى هست.

دوست داريد كارها را به آهستگى ولى بطور جدى اجرا کنيد.

خجالتى هستيد و نزد اطرافيانتان قابل اعتماديد.

شريك زندگى خود را با دقت و تمام احساس قلبى تان انتخاب مى نماييد و از هر گونه مشاجره و ناسازگارى اجتناب مى كنيد.


هلو
رفتار دوستانه اى داريد.

رك گو و پر حرف هستيد كه به جذابيت شما مى افزايد.

رفتار ناشايست ديگران را خيلى سريع مى بخشيد و فراموش مى كنيد.

براى رفاقت ارزش زيادى قائليد و رگه هايى از هستقلال طلبى و بلند پروازى در شخصيت شما ديده مى شود كه باعث شده شخصى زرنگ و فعال جلوه كنيد.

كمال طلب،

احساساتى، صادق و با وفا هستيد.

به هر حال دوست نداريد همه اميال خود را در مقابل ديگران نشان دهيد.
گلابى
اگر تمام توجه تان را به كارى معطوف كنيد مى توانيد اون را با موفقيت اجرا کنيد.

گاهى در انجام كارهايتان بى ثبات و متغير هستيد و مايليد كه از نتايج سعى و تلاش خود خيلى سريع مطلع شايشاند.

از شركت در بحث هاى خوب و مفيد لذت مى بريد.

بيطاقت هستيد و زود هيجان زده مى شايشاند.

با توجه به اينكه به سرعت دوستى هاى خود را بر هم مى زنيد نگهدارى رفقا براى شما چندان ساده به نظر نمى رسد.


گيلاس
اگر گيلاس ميوه مورد علاقه شماست زندگى هميشه برايتان شيرين نيست و اغلب با فراز و نشيب هاى زندگى مواجه مى شايشاند.

به جاى داشتن درآمد جزيى به شيوه اى براى دريافت مقدار زيادى پول فكر مى كنيد.

ذهن خلاقى داريد و به دنبال فعاليت هاى خلاقانه هستيد.

يك شريك زندگى صادق و باوفا محسوب مى شايشاند ولى ابراز احساسات برايتان كار ساده اى نيست.

خانه شما در حكم پناهگاهتان هست و از هيچ چيز به اندازه اينكه در كنار فاميل هاى نزديك و افراد موردعلاقه تان باشيد، لذت نمى بريد.


موز
فردى با محبت، ملايم، خونگرم و دلسوز هستيد.

اغلب اوقات از كمبود اعتماد به نفس رنج مى بريد و كمى احساس ترس در شما ديده مى شود.

برخى مواقع امت از اخلاق خوب شما سوءاستفاده مى كنند.

شريك زندگى خود را تحت هر واقعياتى كه از نظر روحى و جسمى داشته باشيد، مى پرستيد و ارتباطات شما با ديگران در وضعیت متعادلی برنامه دارد.نارگيل
جدى، متفكر و انديشمند هستيد.

اگرچه از روابط اجتماعى تان لذت مى بريد ولى در انتخاب شريك زندگى بسيار سخت گير هستيد.

در كارهايتان سرسختى و سماجت داريد ولى لزوماً بى پروا نيستيد.

زيركى، تيزهوشى و گوش به زنگ بودن از ديگر خصوصيات شخصيتى شماست.

بايد مطمئن شايشاند كه در هر زمينه اى و بايشانژه از لحاظ شغلى در رأس امور برنامه داريد.

شريك زندگى شما بايد فرد باهوشى باشد.

احساسات در زندگى براى شما مهم هست اما به طور حتم همه چیز نیست!

انگور سیاه
بطور كلى فرد مؤدبى هستيد.

به سرعت عصبانى مى شايشاند ولى خيلى سريع به حالت اوليه باز مى گرديد.

از زيبايى در هر نوع اون لذت مى بريد.

فرد محبوبى هستيد شما سرشت خونگرم و سخاوتمندى داريد.

ميل زيادى براى زندگى در شما موج مى زند و از انجام هر كارى كه مى كنيم لذت مى بريد.

شريك زندگيتان بايد در هیجانات شما سهیم شود و از پیشنهاداتتان لذت ببرد.اوناناس
به سرعت تصميم مى گيريد و در انجام كارهايتان سريع و چابك هستيد.

تغييرات شغلى شما را نمى ترساند كه اين موضوع يكى از برترى هاى شخصيت شماست.

توانايى هستثنايى در ساوقتدهى كارهايتان داريد و از حجم زياد وظايف اطرافتان نمى هراسيد.

سعى داريد در روابط خود با ديگران متكى به نفس، صادق و درستکار باشید.


4:

اين گمونم تايشان يکي از تاپيک ها بود

5:

من خیار و آلبالو رو خیلی دوست دارم .

تکلیف چیه ؟!

6:

منم موز و بعد گیلاس خیلی دوست دارم...
حمید جان با تشکر از تارت تاپیک، فکر کنم آقا حسین راشست میگه تاپیک تمکراریه....!
از مدیریت خواهش میکنم کنترل کنن....!

7:

خیلی جالب بیده

8:

اضطراب‌
(Anxiety)در واقعياتي كه گرفتار اضطراب هستيد، احتمالاً احساس دلواپسي و عصبي بودن داريد و قادر نيستيد فكر خود را متمركز كنيد، درست فكر كنيد يا خوب بخوابيد.

ممكن هست بدون هيچ علت واضحي، احساس دلشوره داشته باشيد يا مرتباً افكار

نگران كننده به سراغتان بيايد.

پيشگيري‌:
از روش‌هاي‌ كسب‌ آرامش‌ يا مراقبه‌ براي‌ كاهش‌ هسترس‌ بهره‌ بگيريد.


به‌ فكر تغيير شيوه‌ زندگي‌ خود باشيد تا هسترس‌ كاهش‌ يابد.عواقب‌ مورد انتظار:
اضطراب‌ عمومي‌ شده‌ را مي‌توان‌ با درمان‌ كنترل‌ كرد.

غلبه‌ كردن‌ بر اضطراب‌ اغلب‌ موجبات‌ زندگي‌ بهتر و رضايت‌ بخش‌تري‌ را فراهم‌ مي‌آورد.


عوارض‌ احتمالي‌:
بروز اختلال‌ در روابط‌ اجتماعي‌ و شغلي‌
افزايش‌ ناگهاني‌ميزان‌ اضطراب‌ ممكن‌ هست‌ موجب‌ بروز حمله‌ هراس‌ و فرار از موقعيت‌ شود
.


وابستگي‌ به‌ داروها

نامنظمي‌ ضربان‌ قلب‌


درمان‌:

اصول‌ كلي‌:
بهتر هست‌ تحت‌ بررسي‌ و درمان‌ از نظر موارد خاص‌ تهديدكننده‌ يامنشاء هسترس‌ كه‌ در ناخودآگاه‌ شما هست‌ ولي‌ وجود دارد، برنامه بگيريد.


به‌فراگيري‌ روش‌هاي‌ كاهش‌ انقباض‌ ناخودآگاه‌ عضلاني‌ مثل‌ بازخورد زيستي‌ وروش‌هاي‌ كسب‌ آرامش‌ بپردازيد
.


به‌ ورزش‌ هوازي‌ (آئروبيك‌) به‌ طور منظم‌بپردازيد تا روح‌ و جسمي‌ آماده‌ داشته‌ باشيد.


داروها:

امكان‌ دارد داروهاي‌ ضداضطراب‌ مثل‌ بنزوديازپين‌ها براي‌ مدتي‌كوتاه‌ تجايشانز شوند.


امكان‌ دارد از داروهاي‌ ضدافسردگي‌ براي‌ اختلال‌ هراس‌استفاده‌ شود.


فعاليت در وقت ابتلا به اين بيماري:

فعاليت در وقت ابتلا به اين بيماري خود را حفظ‌ كنيد.

فعاليت در
وقت ابتلا به اين بيماري بدني‌ به‌ كاهش‌ اضطراب‌ كمك‌ مي‌كند


رژيم‌ غذايي‌:
هيچ‌ نوع‌ رژيم‌ خاصي‌ توصيه‌ نمي‌شود.

تنها بايد از كافئين‌ و
ساير مواد تحريك‌كننده‌، و نيز الكل‌ پرهيز كرد.


درچه واقعياتي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان علايم‌ اضطراب‌ را داريد وخوددرماني‌ نتيجه‌اي‌ نداده‌ هست‌.


اگر شما دچار احساس‌ ناگهاني‌ هراس‌ بيش‌ ازحد شده‌ايد
.


اگر دچار علايم‌ جديد و بدون‌ توجيه‌.

داروهاي‌ مورد هستفاده‌ در
درمان‌ ممكن‌ هست‌ عوارض‌ جانبي‌ به‌ همراه‌ داشته‌باشند.


با آرزوی سلامتی برای دوستا ی گل

9:

سیب موز

10:

پرتقال

11:

همش تست خود شناسی ...
حال کنید


تست شماره 1
آيا شما به* راحتي* دوست* پيدا مي*كنيد؟

تست شماره 2
آيا فردي* برون* گرا، سرزنده*، شاد و بانشاط هستيد؟

تست شماره 3
آيا فردي* خوش* بين* هستيد؟

تست شماره 4
آيا فردي* وسواسي* هستيد؟

تست شماره 5
آيا فردي* هنرشناس* و اهل* هنر هستيد؟

تست شماره 6
آيا فردي* كاري* و سخت* كوش* هستيد؟

تست شماره 7
آيا فردي* جسور هستيد؟

تست شماره 8
آيا فردي* معاشرتي* و خونگرم* هستيد؟

تست شماره 9
آيا فردي* عاطفي* و احساساتي* هستيد؟

تست شماره 10
آيا فردي* فراموش* كار و كم* حواس* هستيد؟

تست شماره 11
آيا فردي* شوخ* طبع* و بذله*گو هستيد؟

تست شماره 12
آيا فردي* مضطرب* هستيد؟

تست شماره 13
آيا فردي* شجاع* و بي* باك* هستيد؟

تست شماره 14
آيا فردي* سلطه*جو و مقتدر هستيد؟

تست شماره 15
آيا صرفه جو و مقتصد هستيد؟

تست شماره 16
شما صادقيد يا متقلب؟

تست شماره 17
آيا فردي احساساتي و دل رحم هستيد؟

تست شماره 18
آيا فردی خجالتی و کم رو هستيد؟

تست شماره 19
آيا فرد شب زنده داری هستيد؟

تست شماره 20
آيا فردی رايشانايي هستيد يا واقع گرا؟

تست شماره 21
آيا فردی خشن و ستيزه جو هستيد؟

تست شماره 22
توان ساوقتدهی و مديريت شما چقدر هست؟

تست شماره 23
نگرش شما به زندگی مثبت هست يا منفي؟

تست شماره 24
آيا شما فردي خير و نيکوکار هستيد؟

تست شماره 25
آيا شما از شغلتان راضی هستيد؟

تست شماره 26
آيا آرامش به سراغ شما آمده هست؟

تست شماره 27
آيا شما يک فرد موفق هستيد؟

تست شماره 28
نيمکره راست مغز شما فعالتر هست يا نيمکره چپ؟

تست شماره 29
آيا اعتماد به نفس داريد؟

تست شماره 30
ميزان تاثير سبک و شيوه زندگي تان بر رايشان سلامتي جسماني شما چقدر هست؟

تست شماره 31
آيا شما فردي* حسود هستيد؟

تست شماره 32
رابطه* شما با مادرتان* چگونه* هست*؟!

تست شماره 33
آيا فردي پرخاشگر و ستيزه جو هستيد؟

تست شماره 34
زندگي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

تست شماره 35
شما چگونه فردي هستيد؟

تست شماره 36
همسر ايده*آل* شما متولد چه* ماهي* هست*؟!

تست شماره 37
آيا معني* زندگي* مشترك* را درك* كرده*ايد؟!

تست شماره 38
انگيزه* شغلي* شما چيست*؟

تست شماره 39
آيا شما در زندگي اهل خطرکردن هستيد؟

تست شماره 40
آيا با سياست، کاردان و با تدبير هستيد؟

تست شماره 41
آيا براي* تناسب* اندام* خود، اهميت* زيادي* قائليد؟

تست شماره 42
آيا مادر نمونه*اي* هستيد؟!

تست شماره 43
آشپزخانه* دوست* شماست* يا دشمن*تان*؟!

تست شماره 44
آيا فرزندتان* از اعتماد به* نفس* بالايي* برخوردار هست*؟

تست شماره 45
چه* سبك* جشن* عروسي*اي* برازنده* شما هست*؟!

تست شماره 46
آيا كمال* گرايي* بيش* از اندازه*، سد راه* خوشبختي* و سعادت* شما مي*شود؟!

تست شماره 47
آيا قادريد در هنگام* بحران*ها درست* و به* موقع* عمل* كنيد؟

تست شماره 48
در طول* روز، چقدر به* فكر خود هستيد؟!

تست شماره 49
آيا حس* خوشبختي* مي*كنيد شاد و خوشبخت* هستيد؟

تست شماره 50
واقعيات زندگي* تا چه* حد بر رايشان* ارتباط مشتركتان* اثر مي*گذارد؟

تست شماره 51
آيا از ارتباطي* مستحكم* و سالم* با همسرتان* برخورداريد؟!

تست شماره 52
آيا براي* يكديگر ساخته* شده*ايد؟!

تست شماره 53
بگايشانيد چه* غذايي* را انتخاب* مي*كنيد، تا بگايشانيم* چه* شخصيتي* داريد؟

تست شماره 54
آيا توانايي*ها و قابليت*هاي* بالقوه*تان* را شناسايي* كرده*ايد!

تست شماره 55
هاله* شما به* حال* شما بستگي* دارد!

تست شماره 56
كمي* فضول* يا كنجكاو، كدام* يك* هستيد؟

12:

واییییییییییییی
چیکا کردی رضا.....

ایول داداشی.

میسی

13:

خواهش میشه

14:

جالب بودن رضا جان ممنون

15:

خواهش میکنم
فکر کنم کلید تنکس رو برای همین گذاشته باشن :d

16:

ok

17:

تست خوبی بود برای من جالب بود .
کلاً خوب

18:

آزمون آدمک ( گوديناف)
تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال
آزمون ترسيم آدمک يکی از آسانترين ، عملی ترين وجهانی ترين آزمونهای تصايشانری هست.

اين آزمون به وسيله عده زيادی کد گذاری شده هست که مهمترين اونها کار خانم آمريکائی فلورانس گوديناف
Florence Goodenoughاست که در سال 1920 در ايالت نيوجرسی آمريکا روی چهار هزار کودک اونرا آزمايش نمود .

در فرانسه نيز دکتر فای
Fay در اين زمينه کار کرده هست.
هدف:
مهمترين هدف آزمون ، تعيين درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک هست .

همينطور اين آزمون را وقتی به کار می بريم که آزمونهای هوشی ديگر مقدور نيست و می خواهيم هر چه سريعتر درباره درجه هوشی کودک به نتيجه برسيم .

علاوه بر اين ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن فرمودن نيستند بهترين لوازم سنجش اين آزمون می باشند
.

دستور اجرا:
اجرای آزمون ساده هست .

به کودک فرموده می شود
:" يک آدم ترسيم کن و هر چه می توانی اونرا زيبا و خوب بکِش " ، اضافه می نمائيم وقت اين کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.
نکاتی که در عمل و ارزيابی بايد رعايت کرد:
1.

برای ترسيم بهتراست يک مداد سياه يا يک خودکار راحت و روان دراختيار کودک بگذاريم .

با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخيص داد
.
2.

اگر نقاشی با مداد رنگی کشيده شود ، واقعيات ديگری برای ارزيابی لازم هست که بايد رعايت شود.
3.

کاغذ برای رسم نقاشی کودک بايد حداقل 30 × 21 باشد.
4.

اجازه بدهيد کودک چند تصايشانر بکشد ، سپس بهترين و کاملترين را برای نمره گذاری انتخاب کنيد.
5.

اگر نتايج چند بار کشيدن آدمک با يکديگر فرق داشت نشان ناراحتی های ديگری در کودک هست که بايد به متخصص مسائل روانی يا روان درمانی مراجعه کرد.
روش نمره گذاري:
الف: برای هر يک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسيم شده باشد يک نمره منظور فرمائيد.

به شرح ذيل
:
1.

سر وجود داشته باشد .

2.

پا کشيده شده باشد .

3.

دست کشيده شده باشد .
( يک يا هر دو دست)
4.

بدن کشيده شده باشد .

5.

طول بدن طايشانل تر ازعرض اون باشد
.
6.

شانه ها کشيده شده باشد
.
7.

بازوها و پاها به تنه چسبيده شده باشند
.
8.

پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبيده شده باشند

9.

گردن کشيده شده باشد
.
10.

دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد
.
11.

چشمها کشيده شده باشد
.
12.

بينی کشيده شده باشد
.
13.

دهان کشيده شده باشد
.
14.

دو لب ديده شود
.
15.

سوراخها يا حفره های بينی کشيده شده باشد
.
16.

موها کشيده شده باشد
.

( جزئی ترين مقدار مو)

17.

موها کامل کشيده شده باشد
.
18.

علامتی از پوشش کشيده شده باشد
.
19.

دو قطعه پوشش کشيده شده باشد
.
20.

تمام بدن پوشيده از پوشش باشد
.
21.

چهار قطعه پوشش مشخص باشد .

( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پيراهن ، کت و شلوار
)
22.

پوشش رسمی يا يونيفورم باشد .( يونيفورم
مدرسه هم نمره می گيرد(
23.

انگشتان کشيده شده باشد .

( هر اثری از انگشت کافی هست
)
24.

تعداد انگشتان درست باشد .

25.

شکل و قواره انگشتان درست باشد .

26.

شست متمايز باشد
.
27.

دست متمايز ازانگشتان باز باشد.

( کف دست کشيده شده باشد.)

28.

بازوها کشيده شده باشد .

29.

زانو کشيده شده باشد .

30.

تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

31.

تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد
.
32.

پاهای متناسب ، کشيده شده باشد
.
33.

کف پا متناسب باشد
.
34.

پاها متمايل به بالا نباشند
.
35.

دستها و پاها دو بعدی کشيده شده باشند
.
36.

پاشنه کفش يا پاشنه پا کشيده شده باشد
.
37.

هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد
.

( دست نلرزيده باشد)

38.

هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد
.

( نقاشی دقيق باشد)

39.

هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشيده شده باشد)

40.

هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .


41.

هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

42.

هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

43.

گوشها کشيده شده باشد .

44.

تناسب گوشها حفظ شده باشد .

45.

امتک چشم کشيده شده باشد .

46.

تناسب چشم حفظ شده باشد .

47.

در تصاايشانر نيمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.

48.

چانه و پيشانی هر دو کشيده شده باشد .

49.

برآمدگی شانه در تصايشانر نيمرخ معلوم باشد .

50.

نيمرخ ناقص باشد .

( يعنی تنه و نيمرخ ناقص)

روش محاسبه:
1.

نمرات داده شده را باهم جمع کنيد .

( مجموع از 51 بيشتر تجاوز نمی کند)

2.

با هستفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبديل به سن عقلی می شود .

از رابطه زير بهره هوشی کودک به دست می آيد.3.

اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبديل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پيدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، هستخراج می کنيم.

( اين نمره سن عقلی کودک هست) سپس 13 ( که سن عقلی کودک هست) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنيم.

( هر سال 12 ماه دارد)

سپس سن تقايشانمی آزمونی را محاسبه می کنيم .

اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنيم نمره بدست آمده سن تقايشانمی کودک می باشد.

حاصلضرب صورت و مخرج را در هم تقسيم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آيد
.

بدين صورت
:
IQ = 13 * 12 * 100 = 126
3+12*10
4.

سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پيدا کنيد ، بهره هوشی کودک مشخص می گردد.
" جدول تبديل نمرات خام به سن عقلی "
جدول شماره 1
نمره خام
سن عقلي
نمره خام
سن عقلي
نمره خام
سن عقلي
نمره خام
سن عقلي
1
3-3
11
9-5
21
3-8
31
9-10
2
6-3
12
0-6
22
6-8
32
0-11
3
9-2
13
3-6
23
9-8
33
3-11
4
0-4
14
6-6
24
0-9
34
6-11
5
3-4
15
9-6
25
3-9
35
9-11
6
6-4
16
0-7
26
6-9
36
0-12
7
9-4
17
3-7
27
9-9
37
3-12
8
0-5
18
6-7
28
0-10
38
6-12
9
3-5
19
9-7
29
3-10
39
9-12
10
6-5
20
0-8
30
6-10
40
-13
51
بالاتر از 13 سال

" جدول شماره 2 "
طبقه بندی از لحاظ هوش
معادل هوش
نابغه
189-170
تيز هوش
169-150
پر هوش
149-130
باهوش
129-110
متوسط
109-90
مرزي
89-80
مرزی ضعيف
79-70
کودن
69-50
کاليو
49-25
کانا
25-0


19:

منکه عکسی نمیبینم

20:

خوب پس چرا من عکس هارو نمیبینم؟

21:

فکر کنم نامرئیه
من و تو نمیبینیم

22:

تست روانشناسی
تست روانشناسی
چه چیز فکر شما را مختل می کند؟
در عکس العمل های احساسی بیش از این که به عملی که انجام می دهیم توجه کنیم، به اونچه باعث انجام این عمل شده می اندیشیم.

مثلا بنا بر تلقی مان از یک شرایط بحرانی خاص می خندیم، گریه میکنیم، عصبانی میشویم و یا می ترسیم.

بنا براین اگر بتوانیم طرز تلقی مان را تغییر دهیم خواهیم توانست این عکس العمل های نا خوشایند را هم از بین ببریم.

(این روش فکری ریشه درمانی عکس العمل های سریع و نا معقول در افراد هست.)

خیلی سریع به سووالات زیر جواب دهید.

(اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد)


1-بعضی اوقات فکر میکنم طرز رفتار دیگران اشتباه هست.

(صحیح - غلط)


2-می دانم که باید اذعان کنم که "من همینم که هستم".

(صحیح - غلط)


3-اکثر اوقات دیگران من را ناراحت مینمايند. (صحیح - غلط)

4-همیشه نگران هستم.

(صحیح - غلط)


5-دوست دارم که به گذشته فکر کنم.

(صحیح - غلط)


6-اغلب بدلیل بی توجهی دیگران احساس آزار دهنده ای دارم.

(صحیح - غلط)

7-فحش و ناسزا طبیعتا افراد را ناراحت و عصبانی میکند.

(صحیح - غلط)


8-بیشتر محرک ها و انگیزش های محیطی آزار دهنده هستند.

(صحیح -غلط)


9-درست همین حالا اضطراب و آشوب های روانی دارم.

(صحیح - غلط)

10-این که وقتی شخصی اخساسات شما را جریحه دار کرد به او تهمت و افترا بزنید عکس العمل طبیعی و درستی هست.

(صحیح - غلط)


11-چون احساسات من را جریحه دار کرده ای پس حتما در اشتباهی وباید تغییر کنی.

(صحیح - غلط)


12-بیشتر اوقات وقتی به اون چیزی که می خواهم نمی رسم ناراحت وعصبی میشوم.

(صحیح - غلط)


13-"بد بختی" حاصل تفکر ماست و چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد.

(صحیح - غلط)


14-قضاوت من تحت تاثیر حس نا خوشایند من برنامه می گیرد.

(صحیح - غلط)


15-دیگران فقط انچه را که باور دارند می فهمند.

(صحیح - غلط)


16-من به نتایجی که در زندگی می خواستم رسیده ام.

(صحیح - غلط)


17-این پنداشت صحیح یا اشتباه انسان هست که باعث هجوم افراد **** : کارهای زشت و وقایع ناگوار به سوی انسان می شود.

(صحیح - غلط)


افرادی که واقعا در زندگی احساس شادی و رضایت می نمايند بهدوازده پرسش اول جواب منفی و به پنج پرسش آخر جواب مثبت می دهند.

درغیر این صورت در مواردی که جواب شما با صورت ذکر شده تفاوت دارد شما دچار مشکل هستید و اون مساله باعث آزار شما می گرددوباید طرز فکرتان را در اون خصوص تغییر دهید .

اگر اکثر جواب های شما منفی هست به مطالعه کتاب های مختلف در مورد اخساس خوشبختی و بدبختی بپردازید و یا بایک روانشناس مشورت کنید.


23:

جالب بود ممنونم

24:

امداد غيبي بود

25:

فرض كنيد ظرفى پر از انواع ميوه هاى مختلف جلو شماست.

ميوه مورد علاقه تان را برداريد ولى دقت كنيد! ممكن هست با انتخاب اين ميوه اسرار و رموز شخصيت شما به سرعت فاش شود.

در حقيقت اين تست روانشناسى به سادگى نشان مى دهد كه شخصيت افراد مختلف نسبت به انتخاب ميوه مورد علاقه شان چگونه هست.

26:

سيب
اگر سيب ميوه مورد علاقه شماست فردى افراطى هستيد كه از روى انگيزه اونى و بدون فكر قبلى كارى را انجام مى دهيد.

رك گو هستيد و از مسافرت لذت مى بريد.

مى توانيد خيلى خوب رهبرى يك گروه را به عهده بگيريد و كارها را پيش ببريد.

اشتياق زيادى براى زندگى كردن داريد كه اين انگيزه شما از نظر اطرافيانتان بى همتاست.
پرتقال
فردى صبور و پر طاقت هستيد كه اراده تان بسيار قوى هست.

دوست داريد كارها را به آهستگى ولى بطور جدى اجرا کنيد.

خجالتى هستيد و نزد اطرافيانتان قابل اعتماديد.

شريك زندگى خود را با دقت و تمام احساس قلبى تان انتخاب مى نماييد و از هر گونه مشاجره و ناسازگارى اجتناب مى كنيد.
هلو
رفتار دوستانه اى داريد.

رك گو و پر حرف هستيد كه به جذابيت شما مى افزايد.

رفتار ناشايست ديگران را خيلى سريع مى بخشيد و فراموش مى كنيد.

براى رفاقت ارزش زيادى قائليد و رگه هايى از هستقلال طلبى و بلند پروازى در شخصيت شما ديده مى شود كه باعث شده شخصى زرنگ و فعال جلوه كنيد.

كمال طلب، احساساتى، صادق و با وفا هستيد.

به هر حال دوست نداريد همه اميال خود را در مقابل ديگران نشان دهيد.گلابى
اگر تمام توجه تان را به كارى معطوف كنيد مى توانيد اون را با موفقيت اجرا کنيد.

گاهى در انجام كارهايتان بى ثبات و متغير هستيد و مايليد كه از نتايج سعى و تلاش خود خيلى سريع مطلع شايشاند.

از شركت در بحث هاى خوب و مفيد لذت مى بريد.

بى طاقت هستيد و زود هيجان زده مى شايشاند.

با توجه به اينكه به سرعت دوستى هاى خود را بر هم مى زنيد نگهدارى رفقا براى شما چندان ساده به نظر نمى رسد.گيلاس
اگر گيلاس ميوه مورد علاقه شماست زندگى هميشه برايتان شيرين نيست و اغلب با فراز و نشيب هاى زندگى مواجه مى شايشاند.

به جاى داشتن درآمد جزيى به شيوه اى براى دريافت مقدار زيادى پول فكر مى كنيد.

ذهن خلاقى داريد و به دنبال فعاليت هاى خلاقانه هستيد.

يك شريك زندگى صادق و باوفا محسوب مى شايشاند ولى ابراز احساسات برايتان كار ساده اى نيست.

خانه شما در حكم پناهگاهتان هست و از هيچ چيز به اندازه اينكه در كنار فاميل هاى نزديك و افراد موردعلاقه تان باشيد، لذت نمى بريد.موز
فردى با محبت، ملايم، خونگرم و دلسوز هستيد.

اغلب اوقات از كمبود اعتماد به نفس رنج مى بريد و كمى احساس ترس در شما ديده مى شود.

برخى مواقع امت از اخلاق خوب شما سوءاستفاده مى كنند.

شريك زندگى خود را تحت هر واقعياتى كه از نظر روحى و جسمى داشته باشيد، مى پرستيد و ارتباطات شما با ديگران در وضعيت متعادلى برنامه دارد.نارگيل
جدى، متفكر و انديشمند هستيد.

اگرچه از روابط اجتماعى تان لذت مى بريد ولى در انتخاب شريك زندگى بسيار سخت گير هستيد.

در كارهايتان سرسختى و سماجت داريد ولى لزوماً بى پروا نيستيد.

زيركى، تيزهوشى و گوش به زنگ بودن از ديگر خصوصيات شخصيتى شماست.

بايد مطمئن شايشاند كه در هر زمينه اى و بايشانژه از لحاظ شغلى در رأس امور برنامه داريد.

شريك زندگى شما بايد فرد باهوشى باشد.

احساسات در زندگى براى شما مهم هست ولى بطور حتم برايتان همه چيز نيست!انگور سياه
بطور كلى فرد مؤدبى هستيد.

به سرعت عصبانى مى شايشاند ولى خيلى سريع به حالت اوليه باز مى گرديد.

از زيبايى در هر نوع اون لذت مى بريد.

فرد محبوبى هستيد شما سرشت خونگرم و سخاوتمندى داريد.

ميل زيادى براى زندگى در شما موج مى زند و از انجام هر كارى كه مى كنيم لذت مى بريد.

شريك زندگيتان بايد در هيجانات شما سهيم شود و از پيشنهاداتتان لذت ببرد.اوناناس
به سرعت تصميم مى گيريد و در انجام كارهايتان سريع و چابك هستيد.

تغييرات شغلى شما را نمى ترساند كه اين موضوع يكى از برترى هاى شخصيت شماست.

توانايى هستثنايى در ساوقتدهى كارهايتان داريد و از حجم زياد وظايف اطرافتان نمى هراسيد.

سعى داريد در روابط خود با ديگران متكى به نفس، صادق و درستكار باشيد.
دوستان خود را خيلى سريع انتخاب نمى كنيد ولى اگر شخصى را برگزينيد تا آخر عمر با شما خواهد بود.

به ندرت احساساتى مى شايشاند و شريك زندگيتان اغلب تحت تأثير يكرنگى شما برنامه مى گيرد ولى اجازه ندهيد كه به دليل عدم توانايى شما در ابراز محبت نا اميد شود.

27:

لیلی جونم راستش رو بخوای من همه میواه ها رو دوست دارم! همه چیز میخورم اونم از نوع خیلی زیاد!

28:

موز و نارنگی و پرتقال و گیلاس و زردآلو خیلی دوست دارم!

29:


روشنک جونم همه ما میوه ها رو دوست داریم خود منم خیلی از میوه ها رو دوست دارم ولی اینجا باید اون میوه ای رو انتخاب کنی که بیشتر از همه دوست داری

30:

مرسی خیلی جالب بود

31:

خداییش خیلی سخته! ولی باشه من موز رو خیلی دوست دارم! تست های روانشناسی

32:

حالا اگه یکی مثل من همه میوه ها را دوست داشته باشه تکلیفش چیه

33:

پس چی شد لیلی تکلیف من چیه!!!؟؟؟

34:

بگو مامانت برات اسفند دود کنه

35:

تو برو ابمیوه تو بخور مامانت گذاشته تو کیفت تا فردا مشقاتوخوب بنویسی

36:

باشه

اسفند یادت نره

37:


ببیم بر فرض اینکه یه ظرف پر از میوه جلوت باشه تو کدوم میوه رو اول انتخاب میکنی یعنی در بین میوه ها اولویت تو کدوم یکیه؟

منم بیشتر میوه ها رو دوست دارم موز هلو هندوانه طالبی سیب پرتغال نارنگی و .............................

اما انتخاب اول من گیلاس هست.تو هم اون میوه ای رو که از همه بیشتر دوست داری انتخاب کن.

38:

من هنوزم موز میخوام!

39:

من که عاشق موز هستم
در طول سال شاید بتونم بشمرم میوه های دیگه رو چند تا میخورم
اما موز رو نمیدونم در طول روز چند تا میخورم.......................

40:

تست روانشناسی
نیمکره راست مغز شما فعال تر هست یا نمیکره چپ؟

تست های روانشناسی

.1 آيا خودتان‌ را متخصص‌ تلقي‌ مي‌كنيد؟

الف _خير


ب _بله‌

ج _ در برخي‌ از زمينه‌ها


2.

يادآوري‌ اسم‌اشخاص‌ برايتان‌ راحت‌تر هست‌ ياچهره‌ اونها؟


الف _ چهره‌ اشخاص‌


ب_ اسم‌اشخاص‌


ج _هر دو به‌ يك‌ اندازه‌

41:

3.

در مواجهه‌با شكست‌، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌زير، طرز برخوردتان‌ را بهتر نشان‌ مي‌دهد؟

الف _ نااميد شدن‌، دست‌ كشيدن‌ از اون‌ كار و امتحان‌كردن‌ چيزي‌ جديد.


ب _ سعي‌، تلاش‌ و كوشش‌ دوباره‌ و دوباره‌

ج _ شكست‌ نابود كننده‌ روح‌ و روان‌است‌4.

كدام‌ يك‌ از صفات‌ زير، بيشتر از بقيه‌، وصف‌حالتان‌ هستند؟

الف _ شهودي‌ ودروني


ب _ اهل‌ مطالعه‌ و سنجيده‌

ج _ دقيق‌5.

كدام‌ يك‌ ازگزينه‌هاي‌ زير، بيشتر با شماهمخواني‌ دارد؟


الف _مايلم‌ قوانين‌ و مقررات‌خاص‌ خودم‌ را رعايت‌كنم‌.ب _ از گردن‌ نهادن‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ راضي‌وشاد هستم‌


ج _گاهي‌ اوقات‌، قوانين‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگيرمي‌شوند و عصبانيم‌مي‌كنند

42:

-6وقتي‌كه‌ در يك‌ جلسه‌ فرمودگو يا سخنراني‌حضور داريد، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير بيشتردرشماصدق‌ مي‌كند؟

الف _ اكثر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ مي‌شود و به‌موضوعات‌ ديگري‌مي‌انديشم‌.
ب _به‌ راحتي‌ حواسم‌ را مي‌توانم‌ رايشان‌ مسأله‌سخنراني‌ متمركزنمايم‌.ج _فقط اگر موضوع‌ را جالب‌ تلقي‌ كنم‌، مي‌توانم‌حواسم‌ را رايشان‌ اون‌متمركز كنم‌.
7.

آيا خودتان‌ را شخص‌ منظمي‌تلقي‌ مي‌كنيد؟


الف _ به‌ هيچ‌ وجه‌


ب _ بله‌،كاملا


ج _ نسبتا، بله‌


8.

هر چند وقت‌ يك‌مرتبه‌ به‌ دنبال‌ حدس‌ وگمان‌هاي‌ شخصي‌ خود مي‌رايشاند؟


الف _ هر وقت‌ كه‌بتوانم‌


ب_ به‌ ندرت‌

ج _گاهي‌ اوقات‌
43:

9.

اگر يك‌دفعه‌، هوس‌ امتحان‌ كردن‌ يك‌ كار وسرگرمي‌ خلاقانه‌ جديد، مثل‌ نقاشي‌ ياسفالگري‌

به‌سرتان‌ بزند، چه‌ مي‌كنيد؟


الف _ اون‌ را امتحان‌ مي‌كنم‌ و بعد اون‌ رابه‌عنوان‌ يكي‌ از سرگرمي‌هاي‌ بي‌شمارديگرم‌ توسعه

‌ مي‌دهم‌.ب _ به‌ احتمال‌زياد، فقط به‌ اون‌ فكر مي‌كنم‌ وفراتر نمي‌روم‌.ج _ چندين‌ مرتبه‌ اون‌ راامتحان‌ مي‌كنم‌ و بعد به‌سراغ‌ سرگرمي‌ ديگري‌ مي‌روم‌.
10.

درمدرسه‌ و دوران‌ تحصيل‌، سركلاس‌ كدام‌ يك‌ ازدرسهاي‌ زير، بيشتراحساس‌

راحتي‌مي‌كرديد؟


الف _هنر


ب _ رياضيات‌


ج _ جغرافي‌11.

هرچند وقت‌ يك‌ بار، مايليد مبلمان‌ وتزيينات‌ منزلتان‌ را عوض‌ كنيد؟


الف _ بيش‌از سه‌ مرتبه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌


ب _ هر پنج‌ سال‌ يك‌ مرتبه‌


ج _ ظرف‌ هرپنج‌ سال‌، دو تا سه‌ مرتبه‌

44:

12.

وقتي‌ مشغول‌ شنيدن‌اخبار از تلايشانزيون‌هستيد، كدام‌ يك‌ از موضوعات‌ زير، بيشتر از

همه‌توجه‌ شما رابه‌ خود جلب‌ مي‌كند؟


الف _مسايل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ جهان‌ و محيط


ب_ سياسي‌


ج _ورزشي‌


13.

كدام‌ يك‌ از گروههاي‌ زير، بيشتر با روحيات‌شما سازگار هستند؟


الف _ شخصي‌ كه‌از قوه‌ تخيل‌ زنده‌ و پرشوري‌برخوردار هست‌.ب _ شخصي‌ كه‌ بلند پرواز و جاه‌طلب‌ هست‌


ج _ شخصي‌ كه‌ از عقل‌ سليم‌ و شعور خوبي‌برخوردار هست‌.14.

نظرتان‌ در مورد هنر مدرن‌چيست‌؟


الف _ اون‌ را جالب‌ و مهيج‌ تلقي‌ مي‌كنم‌.ب _ اهميت‌ زيادي‌برايش‌ قايل‌ نيستم‌.ج _ گاهي‌ مي‌توانم‌ اون‌ را جدي‌ تلقي‌ كنم‌ وگاهي‌بي‌اعتنا از كنارش‌ مي‌گذرم‌.


45:

15.

هر چند وقت‌يكبار، به‌ افكار و انديشه‌هاي‌خصوصي‌ خودتان‌ پناه‌ مي‌بريد؟


الف _ به‌ وفور


ب _ خيلي‌ به‌ ندرت‌


ج _ گاه‌ و بيگاه‌


16.

وقتي‌ كه‌وارد يك‌ سالن‌ يا تالار مي‌شايشاند،در حالي‌ كه‌ بليط رزرو شده‌ نداريد، ترجيح

مي‌دهيدكه‌ رايشان‌ صندلي‌ كدام‌ سمت‌ بنشينيد؟


الف _ سمت‌ چپ‌


ب _ سمت‌ راست‌


ج _ فرقي‌ نمي‌كند-17به‌ نظرشما، مزيت‌ بازنشسته‌ شدن‌ چيست‌؟الف _ برخورداري‌ از وقت‌ بيشتر براي‌آغازفعاليت‌هاي‌ جديد بي‌شمار ديگر.ب _ برخورداري‌ از وقت‌ بيشتر براي‌ هم‌نشيني‌ بااقوام‌ و دوستان‌.ج _ رهايي‌ از برنامه‌ يكنواخت‌ و منظم‌ وكسل‌كننده‌ كاري‌


46:

18.

كدام‌يك‌ از صفات‌ زير، بيشتر از بقيه‌ با شماسازگار هست‌؟


الف _ پيچيده‌


ب _ واقع‌ بين‌


ج _عادي‌ و گاهي‌ منحصر به‌ فرد19.

در حال‌حاضر، كدام‌ يك‌ از حالات‌ زير بيشتربا روحيه‌ شما سازگار هستند؟


الف _ متفكر،جدي‌ و دقيق‌


ب _ تحت‌ فشار روحي


ج _ پركار، پر مشغله‌ و پرجنب‌ و جوش‌20.

آيا قادريدبه‌ طور تقريبي‌ بگايشانيد كه‌ چندروز را بدون‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ ساعت‌ پشت‌

سرگذاشته‌ايد؟


الف _ راستش‌ درست‌ نمي‌دانم‌، چون‌ گاهي‌ وقت‌ رابه‌ كلي‌فراموش‌ مي‌كنم‌.ب _ بله‌، به‌ راحتي‌


ج _ گاهي‌ اوقات‌

47:

22.

درمورد اين‌ جمله‌: بزرگترين‌ معلم‌ و راهنما،تجربه‌ هست، نظرتان‌ چيست‌؟


الف _كاملا با اون‌ موافق‌ هستم‌


ب _اصلا موافق‌ نيستم‌


ج _ موافقم‌


23.

درواقعيات مطلوب‌، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌زير را ترجيح‌ مي‌دهيد؟


الف _حرفه‌اي‌كه‌ كاملا غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ و توأم‌ باتجربيات‌ بي‌ شمار و جديد باشد


ب _ داشتن‌ يك‌ حرفه‌ مشخص‌ و يكنواخت‌


ج _حرفه‌اي‌ كه‌ موقعيت‌ يادگيري‌ چيزي‌ جديدرا دراختيارتان‌ برنامه دهد

48:

24.

آيا تصورمي‌كنيد كه‌ توضيح‌ دهنده‌ خوبي‌هستيد؟


الف _خير


ب _ بله‌


ج _در حدمتوسط


25.

درهنگام‌ انجام‌ كدام‌ يك‌ از موارد زير،بيشتر احساس‌ راحتي‌ به‌ شما دست‌ مي‌دهد؟


الف _ در حين‌ انجام‌ يك‌ كار تخصصي‌تر مثل‌ وررفتن‌ با موتور ماشينتان‌ به‌منظور تعمير اون‌ب _ در حين‌ نوشتن‌ يك‌ نامه‌ يا گزارش‌


ج _ در حين‌انجام‌ يك‌ كار دستي‌ مثل‌ نقاشي‌
براي هر سوال، به گزينه الف 2 امتياز، به گزينه ب 0 امتياز و به گزينه ج 1 امتياز بدهيد
49:

بين‌35 تا 50:


اين‌ امتياز نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ شما يك‌ شخص‌راست‌ مغزهستيد.

سمت‌ راست‌ مغز كنترل
‌ كننده ‌توانايي‌هاي‌ فضايي‌، درك‌ و احساس‌ هنرمندانه‌و افكارخلاقانه‌ و مبتكرانه‌ هست‌.


نيمكره‌ راست‌ مغز هست‌ كه‌ مسايل‌ را به‌طور كلي‌ وكل‌ نگرانه‌ مجسم‌ و ادراك‌ مي‌كند.

به‌ عبارت
ديگر،شما مايليد به‌ جاي‌مشاهده‌ جزييات‌ سازنده‌ وتشكيل‌ دهنده‌، تصايشانر اصلي‌ و بزرگ‌ را ببينيد.
به‌همين‌شكل‌، نيمكره‌ راست‌ مغز هست‌ كه‌ يك‌ الگايشان‌كلي‌ را از قطعات‌ جزيي‌ و فردي‌بازسازي‌ مي‌كند و نقطه‌نظرات‌ و نگرش‌هاي‌ جديد را به‌ وجود مي‌آورد.يك‌ شخص‌راست‌ مغز، از هستعداد هنر و موسيقي‌برخوردار هست‌ و به‌ كند و كاو در آداب‌،مناسك‌،تشريفات‌، آيين‌، شعائر، عرفان‌ و تصوف‌ علاقه‌ خاصي‌دارد.

به‌ عنوان‌ يك‌شخص‌ راست
مغز، عمدتا مايليدبه‌ شيوه‌اي‌ خلاقانه‌ و ناخودآگاه‌ مسايل‌ جديد رايادبگيريد و همين‌ منتهي‌ به‌ يك واكنش‌ احساسي‌،عاطفي‌ نسبت‌ به‌ واقعيات وموقعيت‌هاي‌ تحليل‌ گرايانه‌مي‌شود.

در بسياري‌ از
موارد، وقتي‌ پاسخ‌ صحيح‌يك‌سؤال‌ يا مشكل‌ را دريافت‌ مي‌كنيد، بدون‌ اون‌ كه‌بفهميد اين‌ جواب چگونه‌حاصل‌ شده‌ هست‌، به‌ شهودو الهام‌ (حس‌ ششم‌) خودتان‌ تكيه‌ مي‌نماييد.


نيمكره‌ چپ‌ مغز مسايل‌ را به‌ صورت‌ سلسله‌ وارتجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كند، درحالي‌ كه‌ نيمكره‌ راست‌ به‌ندرت‌ چنين‌ پردازشي‌ را ايفا مي‌نمايد.

درنتيجه‌،
به‌عنوان‌ يك‌ شخص‌ راست‌ مغز، بدون‌ اون‌ كه‌ اولين‌ كار رابه‌ اتمام‌ برسانيد،مايليد از اين‌ شاخ‌ به‌اون‌ شاخ‌ بپريدو به‌ سراغ‌ كار ديگري‌ برايشاند.

اين‌ يك‌نقطه‌ ضعف‌محسوب‌ مي‌شود، چرا كه‌ گاهي

اوقات‌ خودتان‌ را باكارهاي‌ متعددناتمامي‌ مواجه‌ مي‌بينيد.

از اين‌ رو،فهرست‌ سازي‌ و برنامه
ريزي‌ وقت‌ بندي‌شده‌ را ازهمين‌ حالا آغاز كنيد تا نظم‌ و ترتيب‌ يافته‌ و بدون‌فرار از كاري‌ وشروع‌ كار ديگري‌، به‌ نحو مؤثري‌ كارها رابه‌ پايان‌ برسانيد.


50:

بین 16 تا 34 امتیاز:


امتياز شما نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ شما از تعادلي‌متناسب‌ بين‌ دونيمكره‌ چپ‌ و راست مغزتان‌برخورداريد.

به‌ عبارت‌ ديگر، هيچ‌ نيمكره‌اي‌ برديگري‌غلبه‌ و سلطه‌ ندارد.


اگرچه‌، ممكن‌ هست‌ اين‌ حالت‌ يك‌ مزيت‌ چشمگيربه‌ حساب‌بيايد، ولي‌ دال‌ بر آسودگي‌ خاطرنيست‌.مشكل‌ در رابطه‌ با اين‌ افراد، اين‌ هست‌كه‌ شما بيشتراز يك‌ شخص‌ راست‌ مغز يا چپ‌ مغز،از كشمكش‌ها وتضادهاي‌ دروني‌ رنج‌مي‌بريد.


گاهي‌ اوقات‌، اين‌ كشمكش‌ها و تضادها بين‌ نحوه‌احساس‌ و نحوه‌ تفكرشما خواهد بود و هم‌ چنين درمواجهه‌ با مشكلات‌ و تعبير و تفسير اطلاعات‌باموانعي‌ روبرو مي‌شايشاند.

گاهي‌، جزيياتي‌ كه
‌ براي‌نيمكره‌ راست‌ مغز، مهم‌ هستند،به‌ واسطه‌ نيمكره‌چپ‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شوند و بالعكس‌.

و همين‌مي‌تواند يك‌مانع‌ و سد راه‌ در
جهت‌ مرحله‌ مؤثريادگيري‌ يا به‌ پايان‌ رساندن‌ كارها باشد.


از جنبه‌ مثبت‌، نقطه‌ قوت‌ اين‌ اشخاص‌ در اين‌است‌ كه‌ اونها در هنگام‌ حل‌يك‌ مشكل مي‌توانندهموقت‌ و توأما تصايشانر اصلي‌ و بزرگ‌ و جزييات‌ضروري‌ را ادراك‌كنند.

هم‌ چنين‌، از
مهارت‌هاي‌ كلامي‌مؤثري‌ در جهت‌ ترجمه‌ و تعبير مسايل‌شهودي‌برخوردارند، طوري‌ كه‌ ديگران مي‌توانند اون‌ را به‌راحتي‌ درك‌ كنند و درعين‌ حال‌ قادريد نقطه‌ نظرات‌برتر را تشخيص‌ دهيد.


يكي‌ از مزاياي‌ اين‌ افراددر اين‌ هست‌ كه‌ اونها ازتوانايي‌ طبيعي‌ انعطاف‌ بالاي‌ ذهني‌ و فكري ‌برخوردارند واز اين‌ رو مي‌توانند به‌ راحتي‌ در مواجهه‌با مشكلات‌ چند بعدي‌ به‌ حل‌ اونبپردازند.


51:

زير 16 امتياز:


امتياز شما نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ شما عمدتا يك‌ شخص‌ چپ‌ مغز هستيد.

نيمكره‌ چپ‌ مغز، تحليل
گراست‌ و به‌ شيوه‌اي‌ منطقي‌ وعقلايي‌ و ترتيبي‌ عمل‌مي‌كند.

اين‌ نيمكره‌ مسؤول‌ و كنترل‌ كننده
زبان‌،بررسي‌هاي‌ علمي‌، عقلانيت‌، و خردمندي‌ هست‌.شخص‌ چپ‌ مغز، مايل‌ هست‌ به‌شيوه‌اي‌ خطي‌، به‌پردازش‌ اطلاعات‌ عمل‌ كند، به‌ عبارت‌ ديگر ازبخش‌هاي‌ كوچك ‌شروع‌ كرده‌ و به‌ بالا مي‌رود، درحالي‌ كه‌ شخص‌ راست‌ مغز بر عكس‌ عمل‌ مي‌كندوابتدا تصايشانر اصلي‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ مي‌نمايد.


هم‌ چنين‌، نيمكره‌ چپ‌ به‌ توالي‌ به‌ پردازش‌اطلاعات‌ عمل‌ مي‌كند، برعكس‌ نيمكره‌ راست‌ كه به‌صورت ‌اتفاقي‌ عمل‌ مي‌كند، از اين‌ رو، اشخاص‌ چپ‌مغز، مي‌توانند حسابدار و برنامه دهنده‌هاي‌ خوبي‌ ازكار در آيند.

هم‌ چنين‌، نقطه‌ قوت‌ اين‌ اشخاص‌ درشرح‌ و بسط و
توضيح‌ خوب
مسايل‌ به‌ صورت‌ پياپي‌ ومتوالي‌ هست.به‌ كارگيري‌ برخي‌ ازراهكارهاي‌ نيمكره‌ راست‌يكي‌ از مزاياي‌ نيمكره‌ چپ‌ محسوب‌ مي‌شود، به‌خصوص‌ درزمينه‌ توسعه‌ و گسترش‌ مهارت‌هاي‌خلاقانه‌ انديشي‌ و شهودي‌.


به‌ عنوان‌ مثال‌، يك‌دانش‌آموز راست‌ مغز در كلاس‌ درس‌، ممكن‌ هست‌ درهنگام‌ سخنراني‌ معلم‌ دروضعيت‌ نامطلوبي‌ قرارداشته‌ باشد، مگر اون‌ كه‌ ابتدا يك‌ برداشت‌ و ديد كلي‌ازمطلب‌ به‌ او داده‌ شود.

چرا
كه‌ اونها پايه ا نياز دارندكه‌ به‌ دقت‌ علت‌ و عملي‌را كه‌ انجام‌ مي‌دهند، بدانند.به‌ عبارت‌ ديگر، ممكن‌ هست‌ يك‌ دانش‌آموزراست‌مغز، نگرش‌ زياد و دقيق‌ به‌ مسايل‌ را ضروري‌ تلقي‌نكند، درحالي‌ كه‌ انجام‌ اون‌ را مؤثر و مفيد در نظربگيرد.

52:

لبخند جون مرسي جالبه حتمن خودمو تست ميكنم

53:

ایا می خواهید یک جنگ بین نیمکره چپ و نیمکره راس مغز خود را شاهد باشید؟!پس کلمات زیر را با صدای بلند بخوانید=
آبی -قرمز - سبز - زرد - قهوه ایی - قرمز - آبی - سبز- زرد- سبز --- قرمز ---نکته ایی که وجود دارد این هست که یک نیمکره مغز ما می خواهد فقط به رنگ توجه کند و یک نیمکره دیگر می خواهد فقط به معنای کلمه توجه کند و تناقض بین معنای کلمه و رنگ ان درگیری بین نیمکره چپ و راست مغز ایجاد می کند که ممکن هست کار به کلانتری بکشد!

54:

پس چرا من همشو راحت خوندم؟

55:

جالب بود مرسي

56:

ممنون

57:

ممنون خیلی جالب بود

58:

در این جا به چند نمونه از تست های روانشناسی میپردازیم...
.


تست اول
۱- دریا .

جنگل و رودخانه را چگونه توصیف می کنید؟

۲- سه حیوان مورد علاقه خود را به ترتیب و با ذکر علت بیان کنید .

جواب تست
دریا : وضعیت کنونی زندگی شخص را نشان می دهد
ــ جنگل : نظر شخص را نسبت به مرگ نشان می دهد
ــ رودخانه : انتظار شخص از زندگی را نشان می هد .


ــ حیوان اول : دیدگاه شخص را نسبت به خودش نشان می دهد .


ــ حیوان دوم : دیدگاه سایر امت نسبت به شخص را نشان می دهد .


ــ حیوان سوم : دیدگاه شخص را نسبت به شریک زندگیش نشان می دهد .

59:

تست دوم
جهار سوژه ( جنگل - دریا - کوه - دشت ) را به ترتیب علاقه تان مرتب کنید
جواب ( فرضی ) : ۱- دشت ۲- جنگل ۳- دریا ۴ - کوه
اگر مایل هستید شما نیز ابتدا اونها را به ترتیب مورد علاقه تان مرتب کنید و سپس جواب را ببینید .جواب تست
جنگل سمبل ( همسر )
دریا سمبل ( مادر )
کوه سمبل ( پدر )
دشت سمبل ( خود )

60:

خیلی باحال بود همش درست دمت گرم ...


61:

ممنون دام بازم دنبال تست میگردم

62:

ببخشید این مطلب جاش اول بود ولی اشکال نداره ویرایش نمیکنم همینطوری بخونید
چگونگي هستفاده از تست ها:
1- وقتيمي‌توانيد يك تست را شروع كنيد كه آرامش و سكوت كافي داشته، و اطمينان داشته باشيد كه چيزي يا كسي مزاحم شما نمي ‌شود و مجبور نيستيد درنيمه راه تست اون را قطع كنيد، زيرا هرنوع مزاحمتي مي‌ تواند بر نتيجه تست اثر گذارد.

2- تست ها محدوديت وقتي ندارند، اما شما بايد تمام تست‌ها را به سرعت و پيوسته اجرا کنيد،‌و سؤالات را فوراً جواب دهيد.

3- قبل از اينكه تستي را شروع كنيد، دستورات و راهنمايي مربوط به اون را به دقت بخوانيد تا دقيقاً بدانيد تست مزبور درچه رابطه‌اي هست واز شما چه مي‌خواهد.

4- تمام سؤالات و وضعيت‌ها درمورد شما صدق نخواهد كرد.

دراون صورت سعي كنيد مجسم نماييد كه اگر درمقابل چنين مسئله ‌يي برنامه داشتيد چه كار مي‌كرديد، و پاسخي را علامت بزنيد كه ازنظر شما قابل قبول ‌تر ازبقيه هست.


5- شما مي‌توانيد ده تست را به هر ترتيبي كه دوست داريد جواب دهيد.

اول از تستي شروع كنيد كه اون را جالب ‌تر ازهمه مي‌بينيد.

براي اينكه بتوانيد منحني شخصيت خود رارسم كنيد، به نتايج هرده تست نياز داريد.

فقط دراون موقع هست كه نسبت به سطوح مختلف توسعة خصوصيات خود نظريه‌اي به دست خواهيد آورد.


6- به ياد داشته باشيد كه تست‌ها فقط وقتي مفهوم خواهند داشت كه اونها را با صداقت جواب دهيد.

اگر تقلب كنيد با هيچكس جز خودتان تقلب نكرده‌ايد.


7- تمام تست‌ها رايك مرتبه ودريك نشست انجام ندهيد.

بعدازانجام هر تست چنان خسته خواهيد بود كه ديگر قادرنيستيد خودرا كاملاً درچهارچوب ذهني مناسب براي سؤالات قراردهيد.


8- اگر خسته يا ناراحت باشيد نتيجة تست شما با اشكال همراه خواهدبود.

يك جوّ آرام و مناسب خيلي بهتر هست.


9- سعي نكنيد دربارة معني و مفهوم سؤالات و پاسخها تعمق كنيد؛ اين امر مانع واكنش فوري شما خواهد شد.

10- سعي نكنيد براي به دست آوردند مثبت ‌ترين نتيجة‌ ممكن عمداً جواب غيرصحيح بدهيد.

نتيجة تست شما محرمانه هست و لزومي نيست كه اون را به هيچكس نشان بدهيد مگر اينكه خودتان بخواهيد.

63:

خودشناسى در ده مرحله

بگو كه هستى، بگوبه اين تست شك نكنيد.

اين آخرين و هستانداردترين تست شخصيت شناسى هست كه اين روزها در اروپا بين روانشناسان در جريان هست.

پاسخهايش هم اصلاً كار دشوارى نيست.

كافى هست كمى به خودتان رجوع كنيد.

يك كاغذ و قلم هم كنار دستتان باشد كه بتوانيد امتيازهايى كه گرفته ايد را جمع بزنيد.

حاضريد؟ پس شروع كنيد:

۱) چه موقع از روز بهترين و آرام ترين احساس را داريد؟
الف _ صبح، ب- عصر و غروب، ج _ شب
۲) معمولاً چگونه راه مى رايشاند؟
الف _ نسبتاً سريع، با قدم هاى بلند، ب- نسبتاً سريع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم، ج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرو، د _ آهسته و سربه زير، ه- - خيلى آهسته
۳) وقتى با ديگران صحبت مى كنيد؛
الف _ مى ايستيد و دست به سينه حرف مى زنيد، ب- دستها را در هم قلاب مى كنيد، ج _ يك يا هر دو دست را در پهلو مى گذاريد، د _ دست به شخصى كه با او صحبت مى كنيد، مى زنيد، و ه-_ با گوش خود بازى مى كنيد، به چانه تان دست مى زنيد يا موهايتان را صاف مى كنيد
۴) وقتى آرام هستيد، چگونه مى نشينيد؟
الف _ زانوها خم و پاها تقريباً كنار هم، ب- چهارزانو، ج _ پاى صاف و دراز به بيرون، د _ يك پا زير ديگرى خم
۵) وقتى چيزى واقعاً براى شما جالب هست، چگونه واكنش نشان مى دهيد؟
الف _ خنده اى بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، ب _ خنده، اما نه بلند، ج _ با پوزخند كوچك، د _ لبخند بزرگ، ه- - لبخند كوچك
۶) وقتى وارد يك ميهمانى يا جمع مى شايشاند؛
الف _ با صداى بلند سلام و حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى شايشاند
ب _ با صداى آرامتر سلام مى كنيد و سريع به دنبال شخصى كه مى شناسيد، مى گرديد
ج _ در حد امكان آرام وارد مى شايشاند، سعى مى كنيد به نظر سايرين نياييد
۷) سخت مشغول كارى هستيد، بر اون تمركز داريد، اما ناگهان دليلى يا شخصى اون را قطع مى كند؛
الف _ از وقفه ايجاد شده راضى هستيد و از اون هستقبال مى كنيد
ب _ بسختى ناراحت مى شايشاند
ج _ حالتى بينابين اين ۲ حالت ايجاد مى شود
۸) كداميك از مجموعه رنگ هاى زير را بيشتر دوست داريد؟
الف- قرمز يا نارنجى
ب- سياه
ج- زرد يا آبى كمرنگ
د- سبز
ه- آبى تيره يا ارغوانى
و- سفيد
ز- قهوه اى، خاكسترى، بنفش
۹) وقتى در رختخواب هستيد (در شب) در آخرين لحظات پيش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشيد؟
الف- به پشت
ب- روى شكم (دمر)
ج- به پهلو و كمى خم و دايره اى
د- سر بر روى يك دست
ه- سر زير پتو يا ملافه...
۱۰) آيا شما غالباً خواب مى بينيد كه:
الف- از جايى مى افتيد.
ب- مشغول جنگ و دعوا هستيد.
ج- به دنبال كسى يا چيزى هستيد.
د- پرواز مى كنيد يا در آب غوطه وريد.
ه- اصلاً خواب نمى بينيد.
و- معمولاً خواب هاى خوش مى بينيد.

سؤال اول: الف(۲ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۶ امتياز)
سؤال دوم: الف (۶امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۷ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز)
سؤال سوم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۵ امتياز)، د (۷ امتياز)، ه (۶ امتياز)
سؤال چهارم: الف (۴ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۲ امتياز)، د (۱ امتياز)
سؤال پنجم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۲ ا متياز)
سؤال ششم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۲ امتياز)
سؤال هفتم: الف (۶ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۴ امتياز)
سؤال هشتم: الف (۶ امتياز)، ب (۷ امتياز)، ج (۵امتياز)، د (۴ امتياز)، ه (۳ امتياز) و (۲ امتياز)، ز (۱ امتياز)
سؤال نهم: الف (۷ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۴ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز)
سؤال دهم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۶ امتياز)، ز (۱ امتياز)
خب، امتيازهايتان را جمع زديد.

عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقايسه كنيد و شخصيت خودتان را بشناسيد.

64:

تست خودشناسی:قوه تصور وتخیل شما چه قدر هست؟
اگر تا کنون قوه تخیل خود را آزما یش نکرده اید ویا اگر کرده اید وباز هم می خواهید این کار را اجرا کنید پرسشنامه زیر را تکمیل کنید .این پرسشنامه برپايه چندین آزمون درباره تصور تهیه شده هست ؛که یکی از اونها آزمون دانشگاه یل هست.1-بد ون اینکه سرخ شوم می توانم دروغی مصلحت آمیز بگویم.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

2-گاهی در سینما گریه میکنم

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

3-میتوانم در ابرها؛کوه ها وکاغذهای دیواری طرح ها و نگاره هایی پیدا کنم.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

4-طرح های خوبی دارم که فکر میکنم بتوان از اونها فیلم تهیه کرد.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

5-وقتی داستانی را بازگو میکنم ؛ در اون تغییراتی میدهم که جالب تر به نظر برسد.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

6-میتوانم موقعیت های زندگی را به طور زنده در ذهنم تصور کنم.مثلآ خودم را در جزیره ای متروک ببینم یا ببینم در قرعه کشی بلیت های بخت آزمایی برنده شده ام.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
ج :اغلب

7-وقتی کسی که معمولآ سر وقت میاید دیر میکند ؛ من نگران احتمال تصادف کردنش می شوم.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

8-از هنرهای انتزاعی لذت می برم.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

9-دوست دارم درباره ماوراء الطبیعه کتاب بخوانم یا فیلم ببینم.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

10-وقتی از خوابی که میبینم بیدار می شوم چند ثانیه ای طول میکشد تا خودم را در دنیای واقعی احساس کنم.

الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلبمحاسبه امتیازات:

جواب های الف:1امتیاز

جواب های ب :2امتیاز

جواب های پ :3امتیاز


امتیاز 10-15:
شما با توجه به واقعیت ها فکر میکنید.درحالی که غیر ممکن نیست که به موقعیت های تخیلی توجه داشته باشید؛بیشتر برخورد عملی ومنطقی با زندگی را می پسندید.اگر بتوانید قوه تصور و تخیل خود را تقویت کنید؛به نفع خود کار کرده اید.

امتیاز16-23:
در زمینه تصور و تخیل در سطح متوسط هستید.تعادل میان عملی بودن و خلاقیت داشتن؛به شما امکان می دهد کهنقطه نظرهایتان را عینیت ببخشیدو به خیالات و تصورات خود هم اعتبار بدهید.

امتیاز24-30:
شما از قوه تخیل و تصور فراوان بهره دارید .

این نیرویی قدرتمند در درون شماست؛اما مراقب باشید تبدیل به موجودی با باورهای غیر عملی نشوید.سعی کنید اگر لازم میدانید ذهن خلاق خود را تا حدودی مهار کنیدتا در کار تصمیم گیری به ملاحظه کاری بیشتر برسید.

65:

اين يك تست خودشناسي هست كه شما مي توانيد با جواب دادن به سوالات خود را محك زده وبدانيد كه چقدر جسارت داريد؟


جسارت به معناي پر رايشاني وگستاخي نيست وحتي به معني اعتماد به نفس بالا هم نيست! بلكه جسارت به معني بهترين عملكرد در وضعيت بحراني هست واين رفتار بايد به نحايشان باشد كه انسان متضرر نشود
در اينجا پنج سوال وجود دارد كه هر كدام داراي پنج گزينه هست وشما دوستان خوبم بايد هر يك از سوالات رابر حسب عملكرد خودتان جواب دهيد وبراي هر سوال يك گزينه را انتخاب نماييد:

1- تصور كنيد كه در صف ايستگاه اتوبوس هستيد ،وقتي كه اتوبوس مي رسد شخصي بدون نوبت ،خودش را جلايشان شما جا مي دهد ومي خواهد وارد اتوبوس شود در اين جور مواقع شما معمولاً كدام يك از اين اقدامات را انجام مي دهيد(فقط يك مورد)
A- با او برخورد جدي مي كنم ومعمولا بسيار عصباني وناراحت مي شوم.
B- به اونگاه تذكر دهنده اي مي كنم وحداكثر سري به حالت تاسف براي كار زشت او تكان مي دهم ولي در هر صورت اجازه مي دهم سوار شود.
C- از پشت سر به شانه او مي زم وبا ارامش به او ميگايشانم : ببخشيد آخر صف اين جا نيست!
D- در اين جور مواقع احتمال دارد با عصبانيت وتندي با او درگير شوم در هر صورت به هيچ وجه نمي گذرم كه جلوتر از من سوار شود.
E- معمولا در اين جور موارد به اين افراد بي فرهنگ جيزي نمي گايشانم چون مطمئنم اين افراد درست بشو نيستند.

2- در مواقعي كه نمي خواهيد با كسي درگيري ومشاجره داشته باشيد وبه اصطلاح كوتاه مي آييد چه احساسي داريد؟
A- نمي خواهم به خاطر مساله كوچكي درگير شوم ووقت خود را تلف كنم.
B- مي ترسم به خاطر يك مساله كوچك مورد ضرب وشتم برنامه گرفته وآسيب جدي ببينم .
C- درگيري را كار درستي نمي دانم ولي اگر مجبور شوم اين كار را مي كنم .
D- هرگز كوتاه نمي آيم ، به هر قيمتي كه برايم تمام شود.
E- در مواقع درگيري احساس خوبي ندارم براي همين درگير نمي شوم .

3- تصور كنيد كه براي ديدن فيلم مورد علاقه تان به سينما رفته ايد ودر حين ديدن فيلم متوجه عده اي مي شود كه در پشت سر شما شروع به صحبت كرده اند به طوري كه شما متوجه بعضي از قسمت هاي فيلم نشده ايد در اين جور مواقع چه مي كنيد؟
A- ترجيح مي دهم سكوت كنم وچيزي به اونها نگايشانم در حالي كه از درون عصباني وناراحت مي شوم .
B- حتماً به مسئول سالن اطلاع مي دهم تا به اونها تذكر دهد.
C- برميگردم وبا لحني آرام ومودبانه به اونها مي گايشانم :ببخشيد سر وصداي شما نمي گذارد كه من متوجه فيلم بشوم .
D- معمولا در اين جور موارد نمي توانم جلايشان خودم را بگيرم بنابراين به احتمال زياد با اون ها به شدت برخورد كرده ودرگير مي شوم .
E- در حالي كه چند بار برميگردم فقط به اون ها نگاه اعتراضي ‌آميزي مي كنم ودر نهايت احتمال دارد با عصبانيت سالن سينما را ترك كنم .

4- شايد براي شما پيش آمده كه از فروشگاهي در محله تان كنسرايشان را خريده باشيد ووقتي كه به منزل رفتيد متوجه شده ايد كه از تاريخ مصرف اون مدتي گذشته هست در اين طور مواقع چه اقدامي انجام مي دهيد ؟
A- قوطي كنسرو را دور انداخته واز فروشگاه ديگري خريد مي كنم وشايد چندان عصباني نشوم.
B- قوطي را بر ميدارم وبه نزد فروشنده مي روم وبا عصبانيت با او برخورد مي كنم وبدون اينكه پول اون را پس بگيرم با ناراحتي برميگردم وشايد ديگر هرگز از اون فروشگاه خريد نكنم .
c- اون را نزد فروشنده برده وبه آرامي به او ميگايشانم نبايد اين جور مواد غذايي را بفروشيد پس لطفا اين را پس بگيريد وپولم را ميگيرم وشايد باز هم از اون فروشگاه خريد كنم .
D- شكايتي تنظيم كرده وهمراه با كنسرو به مراجع ذيصلاح رجوع مي كنم تا با اون فروشنده برخورد جدي صورت گيرد.
E- در اين جور مواقع بسيار ناراحت وعصباني مي شوم وشايد حتي پيش فروشنده نروم ولي در هر صورت هرگز از او خريد نخواهم كرد.

5- اگر روزي سوار اتوبوس شايشاند وشخصي از شما بليت بگيرد واون را به راننده بدهد بدون اينكه پول اون را بپردازد معمولا در اين جور مواقع چه برخوردي مي كنيد؟
A- من فكر مي كنم كه يك بليت ارزش چنداني ندارد.
B- به او مي گايشانم :عذر مي خوام پول بليت مرا بدهيد واگر نپرداخت اهميت نمي دهم .
C- نگاه آرامي به او مي اندازم تا خجالت بكشد چون اونقدر پر رونيستم تا پول يك بليت را بخواهم .
D- با جرات به او مي گايشانم پول بليت را بدهيد واگر نداد او را مجبور مي كنم كه بليت مرا پس بدهد .
E- معمولا موارد بزرگ تر وباارزش تري را به دليل خجالت كشيدن از دست داده ام چه برسد به يك بليط كم ارزش!

سپس اين كه گزينه هاي خود را انتخاب كرديد براي هر يك از گزينه هاي مشخص شده مانند اين الگو يك امتياز درنظر بگيريد :
A=1,B=2,C=3,D=4,E=5
الف: اگر امتياز به دست آمده شما بين 5 تا 13 باشد بايد بدانيد كه داراي جسارت اجتماعي ضعيف تا متوسط هستيد قطعا هر قدر كه به عدد 13 نزديك تر باشيد وضعيت بهتري خواهيد داشت واين در حالي هست كه احتمالا در اكثر مواقع از حقوق خود مي گذريد ايشانا اين كه نمي توانيد حرف دلتان را بزنيد وبر خلاف انتظار خود عمل مي كنيد.
ب: اگر امتياز به دست آمده شما يكي از اعداد 14 تا15 باشد بايد بدانيد كه شما داراي بهترين حد مطلوب از يك جسارت اجتماعي هستيد در صورتي كه كسي نمي تواند حق شما را بخودر واگر هم چيزي را ببخشيد اين كار را آگاهانه وبرحسب شناخت انجام داده ايد.
ج: اگر امتياز به دست آمده بيشتر از عدد 15 باشد بايد بدانيد كه شما داراي جسارت اجتماعي لازم ومفيدي هستيد ولي احتمالاً تا حدي اون را با عصبانيت وپرخاشگري مخلوط مي كنيد وگاهي متوجه مي شايشاند كه به خاطر مسايل جزيي در گير وعصباني شده ايد.

اميدوارم همه شما دوستان خوبم از يك جسارت اجتماعي مطلوبي برخوردارباشيد تا هيچگاه حقتان پايمال نشود.

منبع :ماهنامه موفقيت

66:

زیگموند فروید یکی از بارزترین شخصیت های علمی قرن بیستم هست.

او در ۶ ماه مه ۱۸۵۶ به دنیا آمد و در ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹ از دنیا رفت.

او اطریشی بود و از بنیانگذاران دانشکده روانپزشکی.

بیشترین شهرت فروید مربوط به کارهای او در زمینه روان شناسی تمایلات جنسی ، رویاها و ضمیر ناخودآگاه هست.

او به عنوان پدر علم روان تحلیل گری شناخته می شود.

تست خودشناسی فروید

این یک تست روانشناسی هست که توسط زیگموند فروید طراحی شده هست.

فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر هموقت برایتان پیش می آید:

۱- تلفن زنگ می زند

۲- بچه تان گریه می کند

۳- یکی دارد در خانه را می زند و صدایتان می کند

۴- پوشش ها را بیرون روی طناب پهن کرده اید و باران می گیرد

۵- شیر آب را در آشپزخانه باز گذاشتید و آب دارد سرریز می شود

خب...

حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدام از کارها را انجام می دهید؟ یعنی از شماره ی ۱ تا ۵ را با چه اولویتی انجام میدهید؟

هر شماره یک سمبل هست !

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

اول جواب بدید، بعد به جواب ها نگاه کنید!

چگونه انتخاب کرده اید؟ ترتیب انتخاب شما نشان دهنده اولویت های ذهن شما در زندگی برپايه نظریه فروید می باشد.

۱- زنگ تلفن: نشانه شغل و کار شماست

۲- گریه بچه: نشان دهنده خانواده هست

۳- زنگ خانه: نشان دهنده دوستان شماست

۴- پوشش ها: نشان دهنده پول و ثروت هست

۵- شیر آب: نشان دهنده میل جنسی هست

67:

یک تست روانشناسی

سوالی رو که در پایین متن مشاهده می کنید و یک تست روانشانی هست .


متن را با دقت بخوانید تک تک کلمات در جواب نهایی تاثیر دارند :


یک زن در مراسم ختم مادر خود ، مردی را می بیند که قبلا او را نمی شناخت.

او با خود اندیشید که این مرد بسیار جذاب هست.

او با خود فرمود او همان مرد رویایی من هست

و در همان جا عاشق او می شود .اما هیچگاه از او تقاضای شماره نمی کند و دیگر اون مرد را نمی بیند.

چند روز بعد او خواهر خود را می کشد .


به نظر شما انگیزه ی او از قتل خواهر خود چه بوده هست ؟

چند دقیقه با خود فکر کنید و جواب های خود را یادداشت کنید.

بعد براي یافتن جواب صحیح به پايين صفحه مراجعه کنید.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
و اما جواب :

ان زن امید داشت که در مراسم ختم خواهرش شاید ان مرد را دوباره ببنید .
اگر توانستيد به این سوال جواب صحیح بدهید احتمالا شما یک بیمار روانی یا psychopath هستید .


یکی از بزگترین روانشناسان امریکایی این تست را بر روی افراد زیادی انجام داد تا به این نتیجه برسد که چه کسانی جواب صحیح می دهند .


نکته ی جالب این كه اکثر قاتل های سریالی به راحتی و سرعت توانستند جواب صحیح بدهند.


بنابراین اگر جواب شما صحیح بود احتمالا شما یکی از قاتل های سریالی آینده خواهید بود

68:

این تست فقط 3 پرسش دارد و جواب ها شما را شفرمود زده خواهند کرد.
جواب ها را نخوانید زیرا مغز مانند چتر نجات عمل میکند،وقتی که باز هست بهتر کار میکند.


اگر به جواب ها نگاه کنید نتیجه درستی نخواهید گرفت.
یک قلم و کاغذ بردارید و جواب ها را بنویسید.
این یک تست صادقانه هست که اطلاعات زیادی از خودتان به شما می دهد.
حالا شروع کنید.....!!!

1- نام های این حیوانات را به ترتیب علاقه خود قراردهید:
گاو
ببر
گوسفند
اسب
خوک
2- یک کلمه برای توصیف اسامی زیر بنویسید:
سگ
گربه
موش صحرایی
قهوه
دریا
3- به کسانی فکر کنید (کسانی که شما را بشناسند وبرای شما مهم باشند) و اون ها را به رنگ های زیر ربط دهید (افراد تکراری نباشند.

برای هر رنگ،نام یک فرد).

زرد
نارنجی
قرمز
سفید
سبز

توجه: جواب های شما باید دقیقاً همانی باشند که مطلوب شماست

69:

حالا تعابیروتفاسیر جواب هایتان را بخوانید.

1-
گاو یعنی "کار."
ببر یعنی "غرور و فخر."
گوسفند یعنی "عشق."
اسب یعنی "خانواده."
خوک یعنی "پول."
2-
توصیف شما ازسگ،"شخصیت شماست."
توصیف شما ازگربه،"شخصیت شریک زند گی تان هست."
توصیف شما ازموش صحرایی،"شخصیت دشمن شماست."
توصیف شما ازقهوه،"تعبیر شما از رابطه زناشویی هست."
توصیف شما ازدریا،"زندگی خود شماست."
3-
زرد : "کسی که هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد."
نارنجی : "کسی که به نظر شما دوست واقعیتان هست."
قرمز : "کسی که شما به اوعشق می ورزید.گ
سفید : "جفت روح شما."
سبز: "کسی که تا آخرعمرتان او را به خاطر خواهید داشت."

70:

جوابای خودمم براتون مینوسم ..

شما هم مایل بودید بنویسید!
1_اسب،گوسفند،ببر، گاو، خوک
2- سگ: خوش قلب ( اخه چشماش یه طوریه )
2-جسور و مغرور
موش صحرایی: کم هوش و شیطون
قهوه : ارامش .
دریا: بزرگ و عمیق

سوال بعدی هم زیادی خصوصی شد نمیگم

71:

یه تست دیگه ...تست شخصیت
به سوالات زير با دقت و صادقانه جواب بدهيد و در پايان تعبير جواب هايتان را مشاهده بفرمائيد
سوال ها:
۱.

دريا را با كدام يك از ايشانژگي هاي زير تشريح مي كنيد؟
آبي تيره، شفاف، سبز، گل‌آلود
۲.

كدام يك از اشكال زير را دوست داريد؟
دايره، مربع يا مثلث
3- فرض كنيد در راهرايشاني راه مي رايشاند .

دو در مي بينيد .

يكي در 5 قدمي سمت چپ تان و ديگري در انتهاي راهرو .

هر دو در باز هستند .

كليدي رايشان زمين درست جلايشان شما افتاده هست.

آيا اون را بر مي داريد ؟
4- رنگهاي روبرو را به ترتيب اولايشانتي كه برايتان دارند بگايشانيد .

قرمز , آبي , سبز ,سياه و سفيد
۵.

دوست داريد در كدام قسمت كوه باشيد؟
6- در ذهنتان اسب چه رنگي هست ؟
قهوه‌اي، سياه يا سفيد
7- توفاني در راه هست .

كداميك را انتخاب مي كنيد: يك اسب يا يك خانه ؟


72:

جواب ها:
1- آبي تيره : شخصيت پيچيده
سبز: آسان گير و بي‌خيال
شفاف: به سادگي قابل درك
گل‌آلود: آشفته و سردرگم
2- دايره : سعي مي كنيد طوري رفتار كنيد كه خوشايند همه باشد.
مربع: خودرأي و خود محور
مثلث: يك دنده و لجباز
(اندازه اشكال با خودخواهي و منيت شما ارتباط مستقيم دارد)
3- بله : شما آدم موقعيت طلبي هستيد
نه: آدم موقعيت‌طلبي نيستيد.


4- اين سئوال , اوليتهاي شما در زندگي را مشخص مي كند.
آبي: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگي
سياه: مرگ
سفيد: ازدواج
5- ميزان ارتفاعي كه انتخاب مي كنيد رابطه مستقيم با ميزان جاه طلبي شما دارد .
6- قهوه ايي : فروتن و خاكي
سياه: غيرقابل پيش‌بيني، سركش، هيجان‌انگيز
سفيد: برتر، مغرور، تاثيرگذار
7- اين سئوال , الايشانتهاي شما به هنگام مشكلات را تعيين مي كند.
اسب: همسر
خانه: فرزندان

73:

من جوابام اینا بود حالا درست یا غلطشو خیلی خودمم نمیدونم :دی

1- سبز
2- دایره
3- بله
4- قرمز آبی سیاه سبز سفید
5- نوک و قله کوه
6-سفید
7- خانه74:


اینا هم برای من بود!

75:

اینم مال من
ممنون سارنیا جان

76:

اگه اشتباه نکرده باشم قسمت6 ( رنگ اسب تو ذهنت ) رو نفرمودی


-------------

آیدا ما چقدر با هم اختلاف شخصیت داریم
عمرا باهات نه بستنی بخورم نه فرنی دیگه :دی


77:

1
ببر
اسب
گاو
گوسفند
خوک

2
وحشی
لوس
کوچولو
خوش بو
ابی

3
دراک
مریم
میثم
مامانم
خواهرماقا شخصیت ادم و میبرین زیر سوال با این تست! 3 تا در میون درست بود!

78:

شفاف

دایره

بله

قرمز سبز ابی سفید سیاه

نوک قله!

سیاه

خانه

79:

اسب
گاو

گوسفند
ببر
خوک
2-
سگ : وفادار
گربه : ملوس
موش صحرایی : کور
قهوه : تلخ
دریا : ارامش
3-
زرد عروس خاله
نارنجی هستاد کلاس رانندگی
قرمز داداشم
سفید پدر مرحومم
سبز شوهرم

80:


ویرایشش کردم الان!

81:

حالا این یه بارو قبول کن من با اسب میام دم خونتون

82:

ببینم
تو به چه اجازه ای به من عشق میورزی؟

:دی

نوشته اصلي بوسيله سارنیا نمايش نوشته ها
ویرایشش کردم الان!


کار خوبی کردی چون یکی دیگه به مشترکاتمون اضافه شد :دی


نوشته اصلي بوسيله asemane abi نمايش نوشته ها
حالا این یه بارو قبول کن من با اسب میام دم خونتون

خودت اسبی عزیزم دیگه چرا زحمت میکشی
آخ ببخشید اینو معمولا برا گل میگن من حواسم نبود :دی83:


میگم که چه تفاهمی بقیه اشم پر کن ببینم به کجا میرسیم!

البته من با تو هیج جا نمیاما فرموده باشم

84:

من چوم دونستم خو!

خودش فرمود یکی که هم تو میشناسی هم اون بشناسه! خب تو ظاهر شدی


حالا خیلی هم جدی نگیر بیشتریاش اشتب بود!
:دی

lol
!!

85:

واسه چی جواب تست منو ندادین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

86:

جوابات رو خودت باید پیدا کنی تنبل خانوم!

87:

تست قشنگی بود

88:

فرزانه نمیشه شما زحمتشو بکشی ابجی ؟!

89:

ابجی فرزانه نمیشه شما زحمتشو بکشی

90:

ای بابا ما اگه برنامه بود بجایی برسیم باید همون موقع که میفرمودم سارینا دوست دارم به یجا میرسیدیم :دی

اون موقع که میفرمودم شماره بده اس ام اس بدم :دی یا آید مسنجر بده با هم بیشتر آشنا شیم :دی

نه الان که هی میای میگی داری چت میکنی یا اس ام اس بازی میکنی که داغ دل مارو تازه کنی :دی
!نوشته اصلي بوسيله YANI_CHI نمايش نوشته ها
من چوم دونستم خو!

خودش فرمود یکی که هم تو میشناسی هم اون بشناسه! خب تو ظاهر شدی


حالا خیلی هم جدی نگیر بیشتریاش اشتب بود!
:دی

lol
!!
آره خو من که میدونم تو چه قندی تو دلت آب شد وقتی اسم من اومد رو اون گزینه که بهش عشق میورزی با خودت فرمودی خدایا یعنی میشه اونم الان برا منو نفر سوم بگه


:دی


91:قربانت برادر ..

جان میثم اون موقع نمیشد الان مجوزش صادر شده ..

خودت که تو جریانی ...


ادم در ملا عام که شماره رد و بدل نمیکنه که ...تست های روانشناسی
در ضمن ادما در ملا خاص هم شماره نمیدن ..

فرموده باشم1تست های روانشناسی

بعدشم خو چی کار کنم دیر فرمودی قاپ دختر امتو زدند دیگه ..!
92:

bache ha man ye tep shenase shakhset rangha ro gozastm to blogm metoned bebenedsh
www.ravan-sh.blogsky.com

93:

خب قسمته دیگه :دیالانم به قول شاعر
یکی پیدا شده 100 مرتبه از تو قشنگ تر
یکی پیدا شده 1000 دفعه از تو یه رنگ تر
یکی پیدا شده که قدر عشقمو میدونه
از توی چشام حرف توی دلمو میخونه
اگه یه لحظه پیشش نباشم دلش میگیره
آخه عاشقمه دوسم داره واسم میمیره
:دی

الان طرف بفهمه اینو فرمودم میکشتم :دی

لولخوش باشی شمام با هر کی هستی

94:

شفاف
دایره
نه
قرمز آبی سبز سفید سیاه
نوک قله
سفید
خانه

95:

جالب بود

96:

تستهوشباید پس از مطالعهسئوال در عرض فقط 5 ثانیه به اون جواب درست را بدهید در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در 10 میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد.

1- بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟
2- اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟
3- من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟
4- عدد 30 را به نیم تقسیم کنید وعدد 10 را به حاصل اون اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟
5- مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده هست؟
6- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در اون یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟
7- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار اون به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی هست؟
8- اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟
9- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟
10- اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد مقدس به سمت شهرستان تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار کنید و سرانجام سپس 14 ساعت به شهرستان تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

ارزیابی تست برپايه تعداد جوابهای نادرست سطح هوش
7تا و بیشتر دانش اموز دبستان
6 تا دانش اموز دبیرستان
5 تا دانشجو
2-3 هستاد دانشگاه
1 مدیران ارشد
تعداد افرادي كه جواب دادن به يه حدي كه رسيد جواب‌ها رو مي‌گم

97:

به ...به ببین کی اینجاست

سلامممممممممممممممم جیگی

دلم برات تنگ شدهههههه تو یا هو هم که نیستی تو کجابیدی

خوفی؟
خو حالا پرنده جون جوابا رو همینجا بدیم؟
اینجوری که آبرومون میره

98:

من 3 تا غلط دادم البته حدس میزدم اکیوم بالا باشه

99:

سلاممممممممممم مممم جيگرطلا مهربون ناناس خودم
خوبييييييييييييييييي خداييييييييييييي چرا انقذه تو رو نديده دوست دارم از بس فاز مثبت مياد بايشان ياس ميايد از نوشته‌هات
عزيز دلماييييييييي خانم‌خانما
شما هم كه شدي ستاره فقط از دور هر از گاهي واسه ما چشمك مي‌زني خوشگل خانم
در ضمن بايد بگم جواباتون رو بنايشانسيد باحال‌تريعني حتماً بنايشانسيد
به بقيه‌هم بگيد!!! يه نموره دسته‌جمعي ضايع بشيم

100:

1- بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟هیچی
2- اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟ یک ساعت

3- من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟ یک ساعت
4- عدد 30 را به نیم تقسیم کنید وعدد 10 را به حاصل اون اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟ هفتاد
5- مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده هست؟ نه تا
6- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در اون یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟ کبریت
7- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار اون به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی هست؟ سفید
8- اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟دو تا
9- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟حضرت نوح بود نه موسی
10- اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد مقدس به سمت شهرستان تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار کنید و سرانجام سپس 14 ساعت به شهرستان تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟ پسربارونی

نمره ی من چنده خانوم معلم!؟

101:

ها...

چون من جوابارو میدونم هیچی نمیگم تا هستعداد بقیه بر پايه هوش و ذکاوت خودشون سنجیده بشه

102:

(نمره شما :‌ 18)

103:

آخه چلا هیجده! بو خودا همه رو دلست فرمودم!

104:

اسفند هر 4 سال یه بار 30 روزه آقای باهوش....وگرنه 29 روزه

105:

کدوم جدول؟

106:


1= تمام ماهها حداقل 29 روز را دارند
2=یک ساعت( شما یک قرص را در ساعت 1 و دیگری را درساعت 1/5و بعدی را در ساعت 2 می خورید)
3=ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت 9 که برسد زنگ میزند که ساعت 9 شب هست
4=70(تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 هست)
5=9 گوسفند
6=کبریت
7=سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد
8=2سیب
9=هیچ(حضرت نوح بود نه حضرت موسی
10=راننده هم اسمش رايشاناست

107:

اولي رو اشتباه فرمودم چون من هم فكر كردم فرموده بود كه چند ماه 21 روزه داريم!
به نظرم كمتر از يه دقيقه واسه خوردن!والبته سپس يك و نيم ساعت اگه وقت نخوردن رو هم حساب كنيم كه صد البته نكته ي سوال همين جا هست
معلوم نيست كه كي خوابش برده بوده كه؟اين ساعت كوكي من am-pm داره كه!
هر چي بشه مطمئنا 25 نمي شه!اين رو مطمئن هستم
9 تا مونده
من شمع رو روشن مي كنم البته نه به لحاظ عاطفي بلكه به همون دليل كه خودتون واقفيد!
به رنگ خيال!
2 سيب
حضرت موسي اون موقع تشريف نداشتن
نام راننده اش همونه!خداييش اين يكي رو شرلوك هولمز هم نمي تونه بگه چه برسه به ما

108:

اگر می‌خواهید در آلمان تحصیل کنید، حواستان باشد باشد که در دسته‌ی "کم‌هوش‌ها" برنامه نگیرید.

در برخی دانشگاه‌های آلمان دانشجویان با آی کیوی بالا از پرداخت شهریه معافند.

دانشجویان معترضند.
قضیه از این برنامه هست که تا نیمسال تابستانی سال ۲۰۰۶، تحصیل در دانشگاه‌های آلمان رایگان بود.

تا اون وقت دانشجو تنها موظف به پرداخت هزینه‌های اداری به دانشگاه بود که از در ایالت‌های گوناگون متفاوت بود.

این هزینه اکثراً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ یورو برای ۶ ماه تحصیلی بود.

اما از نیمسال تحصیلی گذشته در بسیاری از ایالت‌های آلمان تحصیل دانشگاهی "پولی" شده هست.

متقاضیان تحصیل باید حدود ۵۰۰ یورو برای هر نیمسال تحصیلی به دانشگاه بپردازند.
دانشجویان کم هوش معترضند!


یکی از این ایالت‌ها، ایالت بادن‌ووتمبرگ (Baden Wüttemberg)است و یکی از دانشگاه‌های به اصطلاح "پولی" هم دانشگاه آلبرت لودویگز (Albert-Ludwigs-Universitنt) در شهر فرایبورگ (Freiburg).

اکنون یک فکر بکر به سر مسئولان این دانشگاه زده هست و اون، هستفاده از تست هوش هست.

به این ترتیب اگر با این تست ثابت شود که دانشجویی IQ بالاتر از ۱۳۰ دارد، از پرداخت شهریه‌ی دانشجویی معاف می‌شود.

یعنی چه؟ یعنی اگر آی‌‌کیو شما بالاست، می‌توانید به رایگان درس بخوانید.

خوب اشکال کار کجاست؟ شاید اشکال کار در این باشد که بقیه یعنی کسانی که شهریه پرداخت می‌نمايند، خدای نکرده جزو دسته‌ی "کم هوش"ها یا "نادان"ها محسوب ‌شوند.

این ایرادی هست که برخی از دانشجویان به برنامه‌ی تست هوش دانشگاه گرفته‌اند.

این دانشجویان معترض که احتمالاً مطمئن هستند آی‌کیوی بالای ۱۳۰ ندارند، کمی از تصمیم مسئولان دانشگاه دلخورند و در برابر دادگاه از دانشگاه شکایت کرده‌اند.

انتقاد اونها این هست که این برنامه راندمان تحصیلی دانشجویان را در حین تحصیل در نظر نمی‌گیرد، بلکه تنها مبنا را ضریب هوشی متقاضیان تحصیل برنامه می‌دهد.
تورستن دوپنر (Thorsten Doppner) یکی از دانشجویان معترض هست که در مصاحبه‌ای با دویچلند رادیو، این امتیاز دادن‌ها و معافی‌ها را خلاف قانون می‌داند.

به اعتقاد او پژوهشگران همه در مورد تست ضریب هوشی هم‌عقیده نیستند و این تست جای سئوال دارد.

دوپنر می‌افزاید که به همین دلیل نمی‌توان این تست را مبنا برنامه داد که آیا کسی شایستگی معافیت از شهریه و برخورداری از امتیازات ویژه را دارد یا خیر.
روش‌های گوناگون برای معاف کردن دانشجو از شهریه


قوانین ایالت بادن ووتمبرگ Baden Wüttemberg به دانشگاه‌ها این اجازه را می‌دهند که در صورت باهوش بودن یا "استثنایی" بودن دانشجویان اون ‌ها را از پرداخت شهریه دانشجویی معاف نمايند.

اما این‌که هر دانشگاه برای شناسایی دانشجویان "باهوش" از چه روشی لاستفاده می‌کند، در حوزه‌ی اختیارات دانشگاه‌ها باقی می‌ماند.

در شهر توبینگن(Tübingen) تمام کسانی که میانگین نمراتشان از ۲ / ۱ بالاتر دارند، از پرداخت شهریه معاف می‌شوند.

دانشگاه شهر کنستانس (Konstanz)هم ضریب هوشی بالاتر از ۱۳۰ را ملاک معاف شدن دانشجویان از پرداخت شهریه برنامه داده بود.

این دانشگاه اما کمی بعد این قانون را لغو کرد.
خلاصه این که اگر دوست ندارید در دانشگاهی درس بخوانید که بغل دستی‌تان به خاطر آی‌کیوی بالا شهریه نمی‌دهد، دو راه دارید: یا این که فکر درس مطالعهدر دانشگاه‌های بادن ووتنبرگ را از سرتان بیرون کنید یا شروع کنید به کندر خوردن.

می‌گویند ضریب هوشی را بالا می‌برد.


109:

به این ده سوال جواب دهید تا دریابید که چه اندازه با احساسات و عواطف خود در ارتباط هستید سپس امتیاز های
خود را جمع کرده و نتیجه حاصل را مشاهده نمایید!

سوال:
1)هنگامی که غمگین و ناراحت هستید, آیا می توانید علت نناراحتی خود را پیدا کنید؟
همیشه (4 امتیاز)بیشتر اوقات (3 امتیاز)برخی مواقع (2 امتیاز)به ندرت ( 1 امتیاز)

2) هر چند وقت یک بار شما چیزهایی را خریداری می کنید, ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه های اون ها
برآیید؟
همیشه(1امتیاز)بیشتر اوقات(2 امتیاز)به ندرت (3 امتیاز)هرگز ( 4 امتیاز)

3) آیا شده که حرفی بزنید و سپس فرمودن اون پشیمان شده باشید؟
اغلب (1 امتیاز)گاهی (2 امتیاز)خیلی کم (4 امتیاز)هیچ وقت ( 3 امتیاز)

4) وقتی کسی شما را عصبانی کند, در این صورت شما:
با عصبانیت در مقابل او
می ایستید (2 امتیاز)
به هیچ کس هیچ حرفی
نمی زنید (1 امتیاز)
همه جا از اون شخص گله و
شکایت می کنید (3 امتیاز)
به صورت آرام مساله را
مطرح نمایید ( 4 امتیاز)


5) معمولا چند مدت طول می کش که به خواب بروید؟
معمولا تا به رختخواب می
روید می خوابید (3 امتیاز)
20 دقیقه طول می کشد
که بخوابی (4 امتیاز)
خواب راختی ندارید و سر
جایتان می غلتید(1 امتیاز)
یک ساعت یا بیشتر
( 2 امتیاز)


6) معمولا در چه شرایطی به خود این اجازه را می دهید که گریه کنید؟
وقتی ناراحتم و فقط
دوستان نزدیک یا خانواده ام
حضور دارند (3 امتیاز)
هر وقت که احساس کنم
نیاز به گریه دارم
(4 امتیاز)
هر کاری می کنم تا گریه
نکنم (1امتیاز)
وقتی که تنها هستم
( 2 امتیاز)


7) آیا احساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟
جمع صمیمی از دوستان و
اعضای خانواده دارم
(4 امتیاز)
افراد کمی در زندگی ام هستند
(3 امتیاز)
به سختی می توانم با
دیگران ارتباط بر برنامه کنم
(2 امتیاز)
تنها متکی به خودم هستم
و نیاز به کسی ندارم
( 1 امتیاز)


8) تا چه حد به توانایی ها و هستعدادهایتان اطمینان دارید؟
خیلی زیاد (4 امتیاز)زیاد (3 امتیاز)کم (2 امتیاز)اصلا ( 1 امتیاز)

9) چه چیزی باعث شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارهایتان
است؟
تحسین و تشویق دیگران
(3 امتیاز)
حس درونی خود (4 امتیاز)
ترس از شکست (2 امتیاز)
زنده ماندن و حفظ حیات
( 1 امتیاز)


10) از نظر من شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه:
راه و روشی هست که هر
شخص در زندگی پیش می
گیرد (4 امتیاز)
اقتصاد جامعه (3 امتیاز)
اصولی هست که هر کسی
از هما کودکی با اون تربیت
شده (2 امتیاز)

110:

امتیاز بین 32 تا 40

در این صورت باید به شما تبریک فرمود.

چرا که شما از لحاظ روحی و عاطفی در سلامت

کامل هستید و باید به وجود خودتان افتخار کنید.

شما توانسته اید با احساسات خود ارتباط
خوبی بر برنامه کنید
امتیاز بین 24 تا 32

لازم هست تا شما در شیوه زندگی خود کمی تجدید نظر کنید, شرایط روحی شما به طرز
نابسامانی در حالت نوسان هست و اگر به همین منوال پیش بروید از لحاظ سلامت روحی
دچار مشکل خواهید شد.

شاید یافتن یک شغل جدید و یا حتی مشاوره کار مفید باشد.

به هر حال شما گاهی به خودتان اطمینان کامل دارید و برخی مواقع قادر هستید تا با
احساسات خود به خوبی کنار بیایید.
امتیاز کمتر از 24

به شما توصیه می شود که به طور جدی تری به فکر سلامت روحی خود باشید و از کمک
های حرفه ای در این راه هستفاده نمایید.

ممکن هست که مشکلی در زندگی خود داشته

باشید و نیاز باشد تا برای دستیابی به آرامش و سلامت فکری خود اون مشکل را به نحوی
تجزیه و تحلیل نمایید و راه حل مناسبی را برای اون بیابید.

111:

سروش جان فوق العاده بود خیلی تمیز بود

112:

سلام.خیلی خوبه مرسی.

می شه یک تستی بذارین که مشخص کنه دو نفر به رد هم می خورن یا نه؟ باز هم ممنونم.


113:

منظورم از به رد هم درد هم بود.

یعنی برای ازدواج.هست؟

114:

من كه چنين تستي پيدا نكردم

115:

خیلی جالب بود واقعا خوشم اومد

116:

sorry kodoom jadval ? man ke nemibinam

117:

جالب بود و درست

118:


یک تست روانشناسی

سوالی را که در پایین متن مشاهده می کنید یک تست روانشانی CSI:Crime SceneInvestigation هست .

متن را با دقت بخوانید تک تک کلمات در جواب نهایی تاثیر دارند:


یک زن در مراسم ختم مادر خود ، مردی را می بیند که قبلا او را نمی شناخت.

او با خود اندیشید که این مرد بسیار جذاب هست.

او با خود فرمود او همان مرد رویایی من هست و در
همانجاعاشق او می شود .اما هیچگاه از او تقاضای شماره نمی کند و دیگر اون مرد را نمی بیند.

چند روز بعد او خواهر خود را می کشد.
به نظر شما انگیزه ی او از قتل خواهر خود چه بوده هست ؟

چند دقیقه با خود فکر کنید وجواب صحیح :
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

و اما جواب :

اون زن امید داشت که در مراسم ختم خواهرش شاید اون مرد را دوباره ببنید به همین دلیل خواهر خود را کشت .
اگر توانستید به این سوال جواب صحیح; بدهید احتمالا شما یک بیمار روانی یا psychopath
هستید.


یکی از بزگترین روانشناسان امریکایی این تست را بر روی افراد زیادی انجام داد تا به این نتیجه برسد که چه کسانی جواب صحیح; می دهند.
نکته ی جالب اینکه اکثر قاتل های سریالی به راحتی و سرعت توانستند جواب صحیح; بدهند.
بنابراین اگر جواب شما صحیح; بود احتمالا شما یکی از قاتل های سریالی آینده خواهید بود! مبارک هست.

119:

جالب بود
نمیشه یه چنتا هم تست هوش اینجا بزارین ؟

120:
اگر امتیاز شما بالاى ۶۰است:
دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند اونها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایتسلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى كنند و به ظاهر مى گویند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.

* اگر از ۵۱ تا ۶۰امتیاز دارید:

بدانید دوستان شما را تحریك پذیر مى دانند، بدون فكر عمل مى كنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفتهمى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از كار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند.

كسى كه همه چیز را تجربه و امتحان مى كند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.


* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید :

به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده و جالب و جذاب مى بینند.شما دائماً مركز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید.

فردى مهربان، ملاحظه كار و فهمیده به نظر مى رسید.

قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده اونها را فراهم كنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین كمك بر اعضاى گروه هستید.


* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد :

بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه كار و اهل عمل هستید.

همه مى دانند شماباهوش و با هستعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید.

به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى كنید.

اما اگر با كسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید.

اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى كنید.


* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز :
در نظر سایرین فردى زحمت كش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید.

شما بسیار بسیار محتاط و بىنهایت ملاحظه كار به نظر مى رسید.

زحمتكشى كه در كمال آرامش و با صرف وقت زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى كشد و بدون فكر و برپايه تحریك لحظه اى و اونى هرگز نظر نمى دهد.

دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب كارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.


* و اگر كمتر از ۲۱ امتیاز داشتید:
دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاك و دودل مى دانند شخصى كه همیشه سایرین به عوض اوفكر مى كنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى كنند.

كسى كه اصلاً تمایل به درگیرشدن در كارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.

121:

یک تحقیق علمی در رابطه با ساندویچ نشان می دهد روش خوردن شما می تواند بیانگر احساسات درونی شما باشد


کدامیک از روش هایزیر را برایخوردن ساندویچ در نظر میگیرید ؟

ساندویچ خود را به قطعات کوچک تر تقسیم می کنید ؟

ساندویچ خود را دو لقمه می کنید ؟

ساندویچ خود را آرام و با اشتهایی وصف ناپذیر می خورید ؟

همیشه ساندویچ خود را نصف کرده و باقی مانده را در بشقاب می گذارید؟

ساندویچ خود را کاملاْ باز کرده و محتویات اون را تنها با تکه ای نان می خورید ؟
.
.
.
.
.
.
.


چنانچه ساندویچ خود را به قطعات کوچک تر تقسیم میکنید

فردی منظم ، حساس ، دقیق و عاطفی هستید .

در واقع نظم در زندگی شما حرف اول را می زند .

دیگران به خوبی می دانند که از چه جایگاهی باید با شما وارد سخن شوند .


گذشت شما در زمینه های مختلف زبانزد خاص و عام هست .

استقامت و هستقامت از دیگر ویژگی های شماست .

دیگران برای انجام کارها و رفع نیازهای روزمره خود روی شما حساب می نمايند


چنانچه ساندویچ را دو لقمه میکنید

شما ظاهراْ فردی عجول و نسبتاْ خشن بوده و این خصوصیت راحتی در غذا خوردن را نیز نشان می دهد .

ظاهراْ خیلی از خودتان مطمئن هستید و می توان فرمود که در اکثر اوقات به خاطر عجول بودنتان بدون مشورت با دیگران تصمیم می گیرید که در بسیاری از موارد عواقب اون را نیز متحمل می شوید .

معمولاْ شما موقعيت رسیدگی به حرف و سخن دیگران و یا حتی خود را ندارید ، که این نیز ناشی از همان عجول بودن ذاتی شماست


چنانچه ساندویچخود را آرام و با اشتهاییوصف ناپذیر میخورید

به راحتی با دیگران دوست می شوید و خوشرو و دست و دلباز هستید و به رای و نظر فرد مقابل احترام می گذارید و از درگیر شدن با اطرافیان پرهیز می کنید ، آرامش خاصی دارید و دیگران از بودن در کنار شما احساس لذت می نمايند

چنانچه همیشه ساندویچ خود را نصف کرده و باقیمانده اون را در بشقاب میگذارید

آینده نگری و نگاهی به فردا داشتن از ویژگی های شخصیتی شماست .

در هر زمینه ای و برای اقدام در مورد هر مساله ابتدا به عواقب اون اندیشیده و با مروری به آینده حال را برنامه ریزی می کنید .

مصمم و هوشیارید و نسنجیده حرف نمی زنید .

دیر با کسی دوست می شوید اما دوستی هایتان پایدار هست


چنانچه ساندویچ خود را کاملاْ باز کرده و محتویات اون را تنها با تکه ای نان میخوردید

شخصیتی قابل احترام دارید .

سعی می کنید هیچ گاه به دنبال کارهای بیهوده نروید .

نگاه گیرا و نافذ شما می تواند مخالفانتان را به سرعت سر جای خودشان بنشاند .

بخش بسیار قوی و ممتاز شخصیت شما اون هست که قادرید از جنبه های ناچیز و مادی فراتر رفته و ماورای اون ها را نیز ببینید .

انرژی شما برای یافتن دوستان جدید و کم نظیر نیز مثال زدنی هست .

در حل مشکلات بسیار ماهر و زبر دست بوده و عاشق رقابت سالم با دیگران هستید

122:

روان شناسان شخصیتی براین عقیده اند که شماره تولد، شما را از اون چیزی که می خواهید باشید دور نمی کند، بلکه مانند رنگی هست که نوع اون و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت هست.

به مثال زیر توجه کنید :
فرض می کنیم که شما متولد 8 مهر 1355 هستید.مهر ماه هفتم (7) سال هست پس :
2 = 1+1 = 11 = 0+7+3+1 = 1370 = 1355+7+8
شماره تولد 2 هست و اکنون می توانید اونچه راکه مربوط به این شماره هست با خود مطابقت دهید
.

تفسیر اعداد :


1- خالق و مبتکر :

'' یک'' ها پایه و پايه زندگی هستند.

همیشه عقاید جدید و بدیع دارند و این حالت در اونها طبیعی هست.

همیشه دوست دارند تمامی کارها و مسائل بر حول محوری که اونها می گویند و تعیین می نمايند در گردش باشد و چون مبتکر هستند، گاهی خود خواه می شوند.

با این حال ''یک'' ها بشدت صادق و وفادارند و به خوبی مهارتهای سیاسی را یاد میگیرند .

همیشه دوست دارند حرف اول را بزنند و غالبا رهبر و فرمانده هستند، چون عاشق این هستند که ''بهترین'' باشند .

در هستخدام خود بودن و برای خود کار کردن بزرگترین کمک به اونهاست ولی باید یاد بگیرند عقاید دیگران ممکن هست بهتر باشد و باید با رویی باز اونها را نیز بشنوند .2- پیام آور صلح :

'' دو'' ها سیاستمدار به دنیا می آیند ! از نیاز دیگران خبر دارند و غالبا پیش از دیگران به اونها فکر می نمايند .

اصلا تنهایی را دوست ندارند .

دوستی و همراهی با دیگران برایشان بسیار مهم هست و می تواند اونها را به موفقیت در زندگی رهنمون سازد .

اما از طرف دیگر ، چنانچه در دوستی با کسی احساس ناراحتی نمايند ترجیح می دهند تنها باشند.از اونجایی که ذاتا خجالتی هستند باید در تقویت اعتماد به نفس خود تلاش نمايند و با هستفاده از لحظه ها و موقعيت ها اونها را از دست ندهند .3- قلب تپنده زندگی :

'' سه '' ها ایده آلیست هستند، بسیار فعال،اجتماعی،جذاب،رمانتیک وبسیار بردبار و پر تحمل .خیلی کارها را با هم شروع می نمايند اما همه اونها را پیگیری نمی نمايند.

دوست دارند که دیگران شاد باشند و برای این کار تمام تلاش خود رابه کار می گیرند.

بسیار محبوب اجتماعی و ایده آلیست هستند اما باید یاد بگیرند که دنیا را از دید واقعگرایایه تری هم ببینند .4- محافظه کار :

'' چهار'' ها بسیار حساس و سنتی هستند.

اونها عاشق کارهای روزمره، روتین و پیرو نظم و انضباط هستند و تنها وقتی وارد عمل می شوند که دقیقا بدانند چه کاری باید اجرا کنند.

به سختی کار و تلاش می نمايند.

عاشق طبیعت و محیط خارج از خانه هستند .

بسیار مقاوم و با پشتکار هستند.

اما باید یاد بگیرند که انعطاف پذیری بیشتری داشته و با خود مهربانتر باشند .5- ناهماهنگ با جماعت :

'' پنج'' ها جهانگرد هستند و کنجکاوی ذاتی، خطر پذیری و اشتیاق سیری ناپذیر اونها به جهان هستی و دیدن محیط اطراف خود،غالبا برایشان درد سر ساز می شود.

اونها عاشق تنوع هستند ودوست ندارند مانند درخت در یک جا ثابت بمانند.

تمام دنیا مدرسه اونهاست و در هر موقعیتی به دنبال یادگیری هستند.

سوالات اونها هرگز تمام نمی شود.

اونها به خوبی یاد گرفته اند که قبل از اقدام به عمل، تمامی جوانب کار را سنجیده و مطمئن شوند که پیش از نتیجه گیری ،تمامی حقایق را مد نظر برنامه داده اند .6- رمانتیک و احساساتی :

'' شش'' ها ایده آلیست هستند و وقتی خوشحال می شوند که احساس مفید بودن نمايند .

یک رابطه خانوادگی بسیار محکم برای اونها از اهمیت ویژه ای برخوردار هست.

اعمالشان بر تصمیم گیری هایشان موثر هست و اونها حس غریب برای مراقبت از دیگران و کمک به اونها دارند.

بسیار وفادار و صادق بوده و معلمان بزرگی می شوند.

عاشق هنرو موسیقی هستند .

دوستانی صادق و در دوستی ثابت قدم هستند.''شش'' ها باید بین چیزهایی که می توانند اونها را تغییر دهند و چیزهایی که نمی توانند، تفاوت قائل شوند .7- عاقل و خردمند :

'' هفت'' ها جستجو گر هستند.

اونها همیشه به دنبال اطلاعات پنهان و مخفی بوده و به سختی اطلاعات به دست آمده را با ارزش حقیقی اون می پذیرند.احساسات هیچ ارتباطی با تصمیم گیری های اونها ندارد.

با اینکه در مورد همه چیز در زندگی سوال می نمايند اما دوست ندارند مورد پرسش واقع شوند و هیچگاه کاری را ابتدا به ساکن با سرعت شروع نمی نمايند و شعاراونها این هست که به آرامی می توان مسابقه را برد.

اونها فیلسوفهای آینده هستند؛ طالبان علم که به هر چه می خواهند می رسند و سوال بی جوابی ندارند .

مرموز هستند و در دنیای خودشان زندگی می نمايند و باید یاد بگیرند در این دنیا چه چیزی قابل قبول هست و چه چیزی نه !8- آدم کله گنده :

'' هشت '' ها حلال مشکلات هستند.

پايه ی و حرفه ای سراغ مشکل رفته و اون را حل می نمايند.

قضاوتی درست دارند و بسیار مصمم هستندو طرحهاو نقشه های بزرگی دارند و دوست دارند زندگی خوبی داشته باشند.

مسوولیت افراد را بر عهده می گیرند و امت را با هدف خاص خود می بینند.

با شرایط ویژه ای این امکان رابه وجود می آورند که دیگران همیشه اونها را رئیس ببینند .9- اجرا نماينده و بازیگر :

'' نه '' ها ذاتا هنرمند هستند .

بسیار دلسوز دیگران و بخشنده بوده و آخرین پول جیب خود را نیز برای کمک به دیگران خرج مینمايند .

با جذابیت ذاتی شان اصلا در دوست یابی مشکلی ندارند و هیچ كـس برای اونها فرد غریبه ای به حساب نمی آید.در حالات مختلف شخصیت های متفاوتی از خود بروز می دهند و برای افرادی که اطرافشان هستند شناخت این افراد کمی دشوار به نظر می رسد .

اونها شبیه بازیگرانی هستند که در موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوتی نشان می دهند.

افرادی خوش شانس هستند اما خیلی وقتها از آینده خود بیمناک و نسبت به اون هراسان هستند.

اونها برای موفقیت باید به یک دوستی و عشق دو جانبه که می تواند مکملشان در زندگی باشد دست یابند

123:

از حسادت همیشه به عنوان یكی از صفات بد و ناراحتی های بزرگ نام برده شده هست .

اما این احساس تنها جنبه های منفی ندارد .

تحریكی كه ما با دیدن خوشبختی دیگران یا شرایط بهتر اونها در وجود خود احساس می كنیم ، حلت نسبتا متعادلی هست كه فعالیت و رقابت با دیگران را برای اینكه به همان خوبی باشیم ، در ما بوجود می آورد .
حسادت همچنین به عنوان یك واكنش دفاعی شخصیتی ، می تواند عامل پیشرفت نیز باشد .

به فرموده روانشناسان ، این احساس به سرعت و به شكل طبیعی در كودكان رشد می كند .

بنابراین اگر جنبه مثبت حسادت در نظر گرفته شود ، به نوعی می تواند عامل پیشرفت در زندگی محسوب شود .

اكنون آزمون زیر را اجرا کنید تا دریابید شما چگونه شخصیتی دارید و آیا حسادت در شما از نوع مثبت هست یا منفی ؟؟

1- اگر همراه با فرزند خود در یك جمع فامیلی باشید و همه با بچه شخص دیگری بازی كنند ، چه احساسی به شما دست می دهد؟
الف ) از این حالت ناراحت می شوم.
ب ) به نظر دیگران احترام می گذارم .
ج ) فرزند من هم مثل دیگری و به همان اندازه ارزشهای شخصیتی دارد و این كار اونها از حماقتشان هست .

2- اگر در جمعی ، یك نفر مركز تمام فرمودگوها باشد ، عكس العمل شما چگونه خواهد بود ؟
الف ) من هم سعی می كنم به نوبه خودم قطب جذب كننده ای شوم و خاطرات جالبی را تعریف كنم .
ب )‌وقتی كسی مركز بحث و فرمودگو هست ، حتما موضوع جالبی را مطرح كرده هست ، چرا ناراحت شوم ؟ من هم سعی می كنم گوش دهم و یاد بگیرم .
ج ) خیلی سخت هست ، فقط یك گوشه می نشینم تا مهمانی تمام شود.

3- اگر بهترین دوستتان به شما بگوید شعل بسیار خوب و جالبی پیدا كرده ، چه واكنشی نشان می دهید ؟
الف )‌ خیلی خوشحال می شوم .

چون مطمئنا هستحقاق اون را دارد .
ب ) فكر می كنم چرا این موضوع برای من اتفاق نیفتاده هست .

من هیچ گاه چنین شانسی نداشته ام .
ج ) اگر شغلی كه به دست آورده ، خیلی بهتر از شغل من هست ، می ترسم نسبت به او احساس بدی پیدا كنم ، دوست دارم من هم چنین شغلی داشته باشم .

4- آیا گاهی اوقات این احساس به شما دست می دهد كه همسرتان می خواسته چیزی را از شما پنهان كند ؟
الف ) گاهی اوقات این احساس را داشته ام ولی اجازه بروز به اون نداده ام .
ب ) چنین چیزی هر از گاهی اتفاق افتاده هست ، ولی نصور می كنم بیش از اونكه آگاهانه باشد ، از روی فراموشی هست .


ج ) گاهی كه چنین حسی به من دست داده ، تلاش خود را برای كشف واقعیت به كار برده ام و این مساله باعث بروز اختلافاتی بین من و همسرم شده هست .

5- آیا دوست دارید پول بیشتری به دست آورید ؟
الف ) نه چندان ، فكر می كنم اونچه به دست می آورم ، برای ارضای نیازهایم كافی هست .
ب ) بله ، فكر می كنم با توانایی های كه دارم می توانم بیشتر از این به دست آورم و روی این قضیه حساب می كنم .
ج ) بله ، این واقعا غیرعادلانه هست كه دیگران بیشتر نصیبشان شود ، در حالی كه هستحقاق اون را ندارند.

6- آیا با كمال میل ، حاضرید مدتی طولانی نزد پدر و مادر همسرتان باشید ؟
الف ) بله ، من اونها را هر روز با كمال میل می بینم .
ب ) سعی می كنم این ملاقات تا حد امكان كوتاه باشد.
ج ) بله ، اگر چه این كار مرا آزار می دهد ولی همیشه سعی می كنم به خاطر همسرم با اونها رفتاری دوستانه داشته باشم .

امتیازات

سوال الف ب ج
1 - 6 4 10
2 - 6 4 10
3 - 4 10 6
4 - 6 4 10
5 - 4 6 10
6 - 4 10 6


تفسیر امتیازات :
بین 45 تا 60 امتیاز

مراقب رفتارهای خود باشید .

حسادت در شما بشدت فعال هست و حالت تهاجمی دارد .

شما ا ز موقعیت های دیگران ناراحت می شوید و همیشه نگران اون هستید كه مبادا اونچه را كه دارید از دست بدهید .

شما برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود ، به هر كاری دست می زند .

حسادت باعث تحریك فعالیت می شود و شما برای پیشرفت ، نیاز به مقایسه خود با دیگران دارید ، اما به یاد داشته باشید كه حسادت بیش از حد ، می تواند سبب بروز ناراحتی های زیادی برای شما و دیگران شود .

سعی كنید با توقع زیاد اونچه به دست می آورید ، از اونچه از دست می دهید ، كمتر نباشد ، در این صورت راحتتر زندگی می كنید .

بین 30 تا 45 امتیاز
حسادتتان جنبه انفعالی و آرام دارد .

كوچكترین ناامیدی در مسائل شغلی و عاطفی به نظر شما مانند تهاجم خطرناكی علیه دنیای شخصی و خصوصی تان هست .

شما احساس آسیب پذیری می كنید و از كسانی كه موفقیت های خود را با صدای بلند فراخوان می كنند و یا علاقه و محبت خود را علنا بروز نمی دهند ، بشدت ناراحت هستید .

حتی گاهی از دست خودتان هم ناراحت می شوید ، احساس حقارت می كنید و در نتیجه شخصیت خود را بسیار دست كم می گیرید .
اما با كمی دقت به دنیای اطراف خود ، در می یابید كه واقعیت چنین نیست و همه دنیا در صدد ناراحت كردنتان نیستند ! در این صورت می توانید با دید بهتری به دوستان و آشنایان و موفقیت های اونان بنگرید!

كمتر از 30 امتیاز
شما در كل احساس حسادت چندانی در خود نمی كنید .

موفقیت دیگران شما را شاد می كند و اعتمادتان را نسبت به اونان افزایش می دهد .

این حالت اگر چه بسیار پسندیده و قابل احترام هست ، اما در برخی موارد نیز می تواند مشكلاتی ایجاد كند .

فقدان كامل حسادت ، نشانه های پیشرفت را در دل شما از بین برده و بذرهای اون را می خشكاند .


اما به هر حال به نوع نگرشتان در رابطه با دیگران ، باید تبریك فرمود !

124:

شما جز کدام گروه از موارد زیر هستید :
گروه یک : چنانچه شما فردی هستید که به هنگام عطسه ، فقط یک بار عطسه می کنید و پس از اون عطسه تان قطع می شود .
گروه دوم :افرادی که هنگام عطسه کردن با دستمال جلوی دهانشان را می گیرند در این گروه برنامه دارند.
گروه سوم:این افراد اغلب سعی می نمايند عطسه شان را نگهدارند ولی در صورت عطسه کردن ، با یک صدای بسیار بلند عطسه خواهند کرد.
گروه چهارم:این گروه ، افرادی هستند که یا به طور مکرر و پشت سر هم عطسه می نمايند و یا یک مرتبه و به یک صورت کاملا خاص عطسه می نمايند !


نكات جالبي در مورد عطسه:
** یک عطسه معمولی سرعتی در حدود 167 کیلومتر در ساعت دارد.هنگام عطسه زدن در حدود 100 هزار باکتری در فضایی در حدود 2 تا 3 متر پخش می شوند.
** حدود 30 % از زنان عطسه شان را نگه میدارند.
** معمول ترین راه جهت نگهداشتن عطسه ، برنامه دادن انگشت در زیربینی و یا مالش آرام پل بینی هست.
** هیچ وقت عطسه تان را نگه ندارید زیرا موجب افزایش فشار به سینوس و ایجاد حالت گیجی می شود.
** عصب پنجم مغز در عطسه همکاری میکند.

جواب
گروه یک :
چنانچه شما فردی هستید که به هنگام عطسه ، فقط یک بار عطسه می کنید و پس از اون عطسه تان قطع می شود ، در این گروه برنامه می گیرید.
در این صورت شما فردی هستید خونگرم و مهربان و مهم ترین چیزی که در زندگی تان به اون اهمیت می دهید ، داشتن ارتباطات خوب با دیگران هست.احتمالا همیشه سعی می کنید با کسی تضاد و دشمنی نداشته باشید.فردی هستید صادق ، وظیفه شناس ، آرام و مورد اعتماد.از نظر اکثر امت شما یک شنونده بسیار خوب هستید و سعی می کنید که تا حد ممکن به دیگران کمک کرده و یک پشتیبان بسیار خوب باشید.
گروه دوم :
افرادی که هنگام عطسه کردن با دستمال جلوی دهانشان را می گیرند در این گروه برنامه دارند.
چنانچه شما چنین فردی هستید ، احتمالا دقیق و محتاط هستید.فردی هستید عمیق ، که همیشه قبل از حرف زدن فکر می کند.علاوه بر این ، زیاد به جزییات اهمیت می دهید و معمولا اشتباهاتی را که دیگران متوجهش نمی شوند ،پیدا می کنید.دارای بینش عمیق و نظریات جالب هستید ولی متاسفانه اغلب شانس کمی برای ابراز اونها دارید.همچنین دوست دارید کتابهایی را بخوانید که شما را مجبور نمايند درباره شان فکر کنید.از تنهایی لذت میبرید و ترجیح میدهید در منزل و به تنهایی هستراحت کنید.شما فردی هستید که شدیدا مراقب وقت هست تا بیهوده هدر نرود و احتمالا در حین بازی کردن به رعایت قوانین بازی بسیار اهمیت داده و دوست دارید که دیگران نیز مثل شما باشند.

گروه سوم :
این افراد اغلب سعی می نمايند عطسه شان را نگهدارند ولی در صورت عطسه کردن،با یک صدای بسیار بلند عطسه خواهند کرد.
اگر چنین فردی هستید ، به احتمال زیاد شما یک فرد سریع ، قاطع و باانگیزه هستید .

شما فردی هستید بسیار موثر و دوست دارید که نقش یک رهبر را داشته باشید.توانایی انجام سریع و صحیح کارها را دارید و می توانید امور را به خوبی هدایت و کنترل کنید، و البته به هیچ وجه دوست ندارید تا دیگران از این خصوصیات شما سواستفاده نمايند.


گروه چهارم :
این گروه ، افرادی هستند که یا به طور مکرر و پشت سر هم عطسه می نمايند و یا یک مرتبه و به یک صدای خاص عطسه می نمايند ، نظیر عطسه کردن پدربزرگ ها که گاهی شاید موجب ترس شود.
اگر شما به این صورت عطسه می کنید،احتمالا فردی هستید که از گیرایی و جذبه زیادی برخوردارید و دیگران را تحت تاثیر خود برنامه می دهید.دارای ذهن خلاق با نظریاتی عالی هستید و می توانید دیگران را به خوبی تحریک کرده و انگیزه قوی در اونها ایجاد کنید.علاوه بر این ، شما به خویشاوندانتان اهمیت داده و اونها را گرامی و عزیز می دارید.

125:

تست خودشناسي با انتخاب بايشان خوش دلخواه شما
تست های روانشناسی
آلن هريس محقق و هستاد دانشگاه ، درباره اهميت رايحه و حس بايشانايي مي گايشاند:"حس بايشانايي شما، در مغز و دقيقا در منطقه احساسات اوليه واقع شده هست.

به همين علت هست كه ارتباطات بايشانايي تشكيل شده در دوران كودكي ، مي تواند شخصيت رفتاري شما و سازه هاي ثبت اون را در دوران نوجواني و جواني شكل دهد.
بنابراين اون بايشان خوشي را كه حس مي كنيد لحظات بسيار شادي را براي شما به وجود مي آورد ، انتخاب كرده و ببينيد كه " رايحه " شخصيت شما چه رنگ و بايشاني دارد !؟


تذكر :براي شناخت صحيح جواب تست و مبهم نبودن .

از گزينه هاي زير ، فقط يك گزينه را انتخاب نماييد
گزينه يك - بايشان كلر در هستخرهاي بزرگ


گزينه دو - بايشان كباب ، همبرگر و ...
گزينه سه - بايشان سبزه و گل


گزينه چهار - بايشان كرمهاي ضدآفتاب


گزينه پنج - بايشان بچه كوچك

.

.

.

.

.

جواب تست :


گزينه يك - بايشان كلر در هستخرهاي بزرگ


مطالعات نشان مي دهد كساني كه بشدت به بايشان تند و تيز كلر در آب هستخر علاقه مندند افرادي مخاطره جو و اهل ريسك هستند كه مدام به دنبال كسب تجربيات جديد هستند.شما عاشق تجربه كردن و در نتيجه شوكهاي غير آشنايي هستيد كه يكباره بر شما فرود مي آيد.
گزينه دو - بايشان كباب ، همبرگر و ...


تحقيقات نشان مي دهد كه بودن با خانواده براي شما از اهميت فراواني برخوردار هست و بدين ترتيب هميشه از هسترس كمتري نسبت به ديگران بر خورداريد.شما تلاش مي كنيد تا تمام اوقات فراغت خود را با اونها بگذارنيد.
گزينه سه - بايشان سبزه و گل


آيا به خاطر مي آوريد كه هميشه پدرتان را در كارهاي مربوط به گل و گياه و يا مادرتان را براي آماده كردن ميز غذا و جمع كردن اون ، كمك مي كرديد؟كساني كه عاشق بايشان چمنهاي تازه كوتاه شده و يا گل و سبزه هستند ، افرادي مسوليت پذير و دلسوزند و هرگز كاري را در نيمه راه رها نمي كنند.شما با بايشان طبيعت زنده ايد و اين يعني شادكامي و سرزندگي ، يعني حيات و شما اين حيات بدست آمده از طبيعت را با هيچ چيز عوض نمي كنيد !گزينه چهار - بايشان كرمهاي ضدآفتاب


شما فردي فعال ، برون گرا و با نشاط هستيد كه شادترين لحظات زندگيتان مربوط به وقتي هست كه در حال انجام فعاليتي هستيد!يك سحرخيز واقعي كه با اعتماد به نفس بسيار مي تواند روز را به خوبي آغاز كند.گزينه پنج - بايشان بچه هاي كوچكبايشان شيرخشك بچه هميشه شما را سست مي كند و بايشان نوزادان معمولا حسي غريب را در شما زنده مي كند!حسي كه به واسطه اون ، خانواده بيش از همه چيز برايتان اهميت مي يابد.شما همانند مادران خانه دار و يا مرداني كه عاشق زن و بچه خود هستند ، دوست داريد تمام وقت خود را در خانه بگذرانيد و از بودن با نوزاد خود لذت مي بريد!بايشان خوش شيري كه هميشه از او مي آيد ، بي اختيار شما را به سمت خانه مي كشاند تا بهترين لحظات را با او سپري كنيد.شما در خانه بودن ، اون هم به دور از هرگونه هياهو و جنجال را به همه چيز ترجيح مي دهيد.

126:

پرسش هاي زير را بخوانيد و موقعيت هاي داده شده را در ذهن خود به تصايشانر بكشيد و اولين تصايشانري را كه به ذهنتان مي آيد،يادداشت كنيد.سعي كنيد سوال ها را بيش از حد، بررسي نكنيد.اين آزمون، نوعي آزمون روانشناسي هست، و جواب هاي داده شده به پرسش ها، مستقيما با ارزشها و ايده هايي كه شما در زندگي شخصي داريد، مرتبط هستند.قلم وكاغذ برداريد و جوابها را يادداشت كنيد.


1_در جنگل ، در حال قدم زدن با شخصي هستيد، شخص همراه شما كيست؟
2_باز هم در جنگل، قدم مي زنيد.

حيواني را مي بينيد.ميتوانيد بگايشانيد چيست؟

3_چه تعامل يا ارتباطي بين شما و اون حيوان ايجاد مي شود؟
4_به اعماق جنگل مي رايشاند.وارد محوطه اي بدون درخت مي شايشاند و در مقابل خود، خانه رايشانايي و ايده آلي را كه در ذهن داشتيد مي بينيد اونرا توصيف كنيد؟
5_آيا دور خانه شما نرده يا توري وجود دارد؟
6_وارد خانه مي شايشاند.

به اتاق ناهارخوري مي رايشاند و ميز ناهار خوري را مي بينيد.توضيح دهيد رايشان ميز و دور و بر اون چه مي بينيد؟

7_ از در پشت خانه خارج مي شايشاند.

بر رايشان چمنها يك فنجان قرارگرفته هست.جنس فنجان از چيست(سراميك،شيشه،كاغذ، و .

.

.)؟

8_با فنجان چه مي كنيد؟
9_در حاشيه و اطراف خانه قدم مي زنيد و خود را كنار آب مي بينيد، آبي كه مي بينيد چه نوع هست(دريا،اقيانوس،نهر،رودخ نه،درياچه و .

.

.)؟

10_چگونه از رايشان آب مي گذريد؟


براي ديدن جواب select all را بزنيد


جواب هاي خود را با بررسي هاي زير مقايسه كنيد :
1_همراهي كه از او نام برديد، و با شما قدم مي زند،مهم ترين فرد زندگي شماست.


2_اندازه حيواني كه در جنگل مي بينيد، بيانگر حجم مشكلات شخصي شماست.


3_ارتباطي كه با حيوان بربرنامه ميكنيد و اعمالي كه انجام مي دهيد نشان مي دهند كه به چه شيوه با مشكلات خود(مثبت يا منفي) برخورد خواهيد كرد.


4_اندازه خانه رايشانايي شما، تعيين كننده مقدار انگيزه و هدف شما در حل مشكلات و مسائل هست.


5_اگر هيچ نرده يا حصاري دور خانه رايشانايي خود در نظر نگرفته ايد، نشان مي دهيد كه شخصيت آزادي داريد و هميشه از امت هستقبال مي كنيد و به اونها خوشامد مي گايشانيد.

به عكس، حضور نرده، نمايشگر شخصيت بسته و محدود شماست،شما ترجيح مي دهيد كه افراد، سرزده به ديدن شما نيايند.


6_اگرجواب شما،شامل خوراك،افراد و يا گلها نيست،از زندگي،كاملا ناراحت هستيد.


7_دوام و پايداري جنسيت فنجان انتخاب شده توسط شما،پايداري رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان مي دهد.


8_نحوه كار شما با فنجان، نشانگر طرز تفكر شما نسبت به شخص سوال اول هست.


9_اندازه و حجم آبي كه مي بينيد،بيانگر عاطفه و احساسات شماست.


10_ميزان خيس شدن شما،هنگامي كه از آب عبور مي كنيد، اهميت ارتباطات و روابط عاطفي شما را نشان مي دهد

127:


جوابهای خود را روی یک صفحه کاغذ بنویسید.

اونچه را که به طور طبیعی به ذهنتان می رسد یادداشت کنید.

وقت لازم برای اون که خودتان را واقعاً در موقعیتهای فرموده شده احساس کنید، در نظر بگیرید.

در غیر این صورت این آزمون جنبه تفریحی‌اش را از دست خواهد داد.
1) خود را در یک کشتی تصوّر کنید که در حال غرق شدن هست.

شما خود را به آب می‌اندازید و با شناکردن خود را به یک قایق نجات می‌رسانید و از اون بالا می‌روید.

چند نفر دیگر را در اون قایق نجات همراه خود می‌بینید؟


2) خود را به ساحل می‌رسانید و بیابان وسیعی را در مقابل خود می‌بینید.

چند وسیله شخصی و مقداری خوراکی بر می‌دارید و در جستجوی نجات، راه بیابان را در پیش می‌گیرید.

چند جفت کفش برمی‌دارید؟


3) پس از یک راه‌پیمایی طولانی و سخت، از یک تپه شنی بالا می‌روید و با خوشحالی شهری را در دوردست می‌بینید.

همچنین متوجه می‌شوید که در فاصله‌ای نه چندان دور در سمت راست شما واحه‌ای وجود دارد.

آیا ابتدا به اونجا می‌روید و برای مدتی کوتاه، یا هر چقدر که می‌خواهید هستراحت می‌کنید و یا اون که اون را نادیده گرفته به راهتان به سوی شهر ادامه می‌دهید؟


4) پس از ورود به شهر، قصری توجه شما را به خود جلب می‌کند و تصمیم می‌گیرید که وارد اون شوید.

پس از عبور از دروازه‌ها، خود را در یک راهروی طولانی می‌یابید که به اتاق پادشاه منتهی می‌شود.

وارد اتاق می‌شوید و شاه و ملکه را می‌بینید که در کنار هم به تخت نشسته‌اند.

شاه و ملکه چه شکلی هستند؟ و چه ویژگیها و خصوصیاتی را برایتان مجسم می‌نمايند؟


5) از اون اتاق خارج می‌شوید و از یک پلکان مارپیچی پایین می‌روید.

تاریک و سایه‌دار هست، با مشعل‌هایی بر روی دیوار که به طور نوبتی روشن و خاموش می‌شوند.

همین طور که پائین می‌روید، ناگهان یک زن (اگر شما مرد هستید) و یا یک شوالیه (اگر شما زن هستید) از کنارتان عبور می‌کند.

شما فقط برای یک لحظه صورتش را می‌بینید و این تصویر، یک نفر که می‌شناسید را به یادتان می‌آورد.

او چه کسی هست؟


6) پلّه‌ها شما را به اتاق پذیرایی می‌رساند و شما میز بسیار بزرگی با یک گیلاس پایه‌دار در وسط اون می‌بینید.

به گیلاس نگاه کنید.

چقدر اون پر از مایعات هست؟

.
.
.
.
.
تعبیر جواب هایتان را همین پایین ببینید
.
.
.
.
1) تعداد دوستان واقعی که دارید.2) تعداد عشقهای واقعی که قبل از ازدواج خواهید داشت.3) اصول اخلاقی شما در کار.4) اونچه تصوّر کرده‌اید اون چیزی هست که به نظر شما یک زوج ایده‌آل باید اون گونه باشند.5) این همان شخصی هست که تا پایان عمر، ذهنتان درگیر اوست.6) میزان پر بودن گیلاس، نشانگر این هست که شما در یک رابطه دوستی چقدر از خودتان مایه می‌گذارید.

128:


اگر می خواهید بدانید تا چه اندازه خوشبخت هستید پرسش نامه زیر را پر کنید.


1-وقتی مساله ای را می بازم از اون لذت نمی برم.

در ست غلط

2-وقتی کسی در مورد من لطیفه ای می گوید از اون لذت می برم.

درست غلط

3-وقتی کسی از دوستانم در حضور من جایزه ای را می برد خوشحال می شوم.

درست غلط

4-اگر کسی در صف از من جلو بزند اعتراض می کنم.

در ست غلط

5-خیلی زود از سرگرمی ها و تفریحات حوصله ام سر میرود.

درست غلط

6-اغلب روزها خیالپردازی میکنم.

درست غلط

7-آرزوهای زیادی دارم.

درست غلط

8-بیش از اندازه چاق هستم.

درست غلط

9-از مطالعهرمان لذت می برم.

درست غلط

10-از خوابیدن متنفرم.

درست غلط

11-فکر میکنم جذاب هستم.

درست غلط

12-انتقادات را به خوبی پذیرا می شوم.

درست غلط
.
.
.
.
.


*محاسبه امتیازات:

با توجه به جوابهای زیر در ازای هر جواب مشابه به خود یک امتیاز بدهید.

1-غلط 2-درست 3-درست

4-غلط 5-غلط 6-غلط

7-غلط 8-غلط 9-درست

10-غلط 11-درست 12-درست
.
.
.
.
.

اگر امتیاز شما بین 12-9 شده هست :

نسبت به دیگران انسان خوشبختی هستید.میان انتظاری که از زندگی دارید و اونچه از اون میگیرید تعادل بربرنامه کرده اید.

اشخاص با امتیاز بالا مانند شما از تعادل اجتماعی خوبی بهره مندند.شما از سیاست زندگی کن و بگذار دیگران زندگی نمايند پیروی می کنید.


اگر امتیاز شما بین 8-5 :

شما فرازو نشیب خودتان را دارید.اما در اغلب موارد به شکل متعادل و متوسطی خوشبخت هستید.اشتیاق سوزانی برای تغییر دادن زندگی تان ندارید .شما اگر با اشخاص خوشبختتر از خود معاشرت کنید در وضعیت بهتری برنامه می گیرید.

اگر امتیاز شما بین 4-0 :

می توانید به مراتب خوشبختتر از این باشید.جوابهای خود را مرور کنید.سعی کنید ببینید چه می توانید بکنید تا از این که هست بهتر شوید.

129:

شما صادقيد يا متقلب؟


1.

آيا گاه‌ و بيگاه‌ دروغ‌ مصلحتي‌ مي‌گايشانيد؟

بلي
خير
نمي دانم

2.

آيا تا به‌ حال‌ چيزي‌ كش‌ رفته‌ايد؟

بلي
خير
نمي دانم

3.

آيا تا به‌ حال‌ خودتان‌ را به‌ تمارض‌ زده‌ ومرخصي‌ هستعلاجي‌ گرفته‌ايد؟

بلي
خير
نمي دانم

4.

آيا تا به‌ حال‌ براي‌ بالا بردن‌ فروش‌ توليدات‌محل‌ كارتان‌، به‌ دروغگايشاني‌ متوسل‌ شده‌ايد؟

بلي
خير
نمي دانم

5.

آيا طوري‌ رفتار مي‌كنيد كه‌ ديگران‌ شما راثروتمندتر از اونچه‌ هستيد، در نظر بگيرند؟

بلي
خير
نمي دانم

6.

اگر بدانيد كه‌ يكي‌ از دوستانتان‌ دروغ‌مي‌گايشاند، آيا به‌ حمايت‌ از او مي‌پردازيد؟

بلي
خير
نمي دانم

7.

آيا حاضريد دوستتان‌ بابت‌ كارخلافي‌ كه‌ شما مرتكب‌ شده‌ايد، مورد تنبيه‌و مجازات‌ برنامه گيرد؟

بلي
خير
نمي دانم

8.

اگر در پاركينگ‌ عمومي‌، به‌ طور اتفاقي‌ به‌ماشيني‌ خسارت‌ وارد آوريد، آيا تاوان‌ اون‌ رامي‌پردازيد؟

بلي
خير
نمي دانم

9.

اگر در خيابان‌ يا اماكن‌ عمومي‌، كيفي‌ پر از پول‌پيدا كنيد، آيا اون‌ را تحايشانل‌ كلانتري‌ و يا مأموران‌ پليس‌مي‌دهيد؟

بلي
خير
نمي دانم

10.

اگر در بانك‌، چكي‌ دريافت‌ كنيد كه‌ متعلق‌ به‌شما نباشد، آيا اون‌ را پس‌ مي‌دهيد؟

بلي
خير
نمي دانم

11.

آيا تاكنون‌ از زير هر گونه‌ مالياتي‌ در رفته‌ايد؟

بلي
خير
نمي دانم

12.

اگر در محل‌ كارتان‌، متوجه‌ شايشاند كه‌ يكي‌ ازهمكاران‌ به‌ نوعي‌ اختلاس‌ مي‌كند، آيا جريان‌ را به‌مافوق‌ تان‌ گزارش‌ مي‌كنيد؟

بلي
خير
نمي دانم

13.

اگر مغازه‌داري‌، در هنگام‌ پس‌ دادن‌ پول‌ تان‌،زيادي‌ برگرداند، آيا او را در جريان‌ برنامه مي‌دهيد؟

بلي
خير
نمي دانم

14.

اگر شيشه‌اي‌ را بشكنيد، آيا خسارت‌ اون‌ راپرداخت‌ مي‌كنيد؟

بلي
خير
نمي دانم

15.

آيا از كنار تابلوها و علايم‌ هشدار دهنده‌ دراماكن‌ عمومي‌، مثل‌ وارد محوطه‌ چمن‌ نشايشاند بي‌اعتنا عبور مي‌كنيد؟

بلي
خير
نمي دانم


امتياز بين‌ 26 تا 30:
نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ فردي‌ به‌ شدت‌ و به‌ حد افراطدرستكار، صادق‌، شريف‌، رو راست‌ و راستگو هستيد.

امتياز بين‌ 22 تا 25:
نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ فردي‌ كاملا درستكار، صادق‌،شريف‌، رو راست‌ و راستگو هستيد.

امتياز بين‌ 18 تا 21:
نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ فردي‌ بالاي‌ متوسط هستيد.

امتياز بين‌ 13 تا 17:
نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ فردي‌ ميانه‌ حال‌ و متوسطهستيد.

امتياز بين‌ 9 تا 12:
نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ فردي‌ هستيد تا حدي‌ حقه‌ بازمتقلب‌ و فريب‌ كار.

امتياز بين‌ 5 تا 8:
نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ فردي‌ حقه‌ باز، متقلب‌ و فريب‌كار هستيد.

امتياز بين‌ 0 تا 4:
نمايانگر اون‌ هست‌ كه‌ فردي‌ به‌ شدت‌ حقه‌ باز،متقلب‌ و فريب‌ كار هستيد.

130:

تست خودشناسی فروید

این یک تست روانشناسی هست که توسط زیگموند فروید طراحی شده.فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر هموقت پیش میاد.1- تلفن زنگ میزنه

2- بچه تان گریه میکنه

3-یکی داره در خونه رو می زنه و صداتون میکنه

4- پوشش ها را بیرون روی طناب پین کرده اید و بارون میگیره

5- شیر آب رو در آشپز خانه باز گذاشتید و آب داره سر ریز میشه

خب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدوم کارها رو انجام میدید؟ یعنی از شماره ی 1 تا 5 رو با چه اولویتی انجام میدید؟

اولویت های خودتونو تعیین کنید و برای تحلیلش پایین صفحه رو ببینید.

تست های روانشناسی


فروید یکی از بارزترین شخصیت های علمی قرن بیستم هست.

او در 6 ماه مه 1856 به دنیا آمد و در در 23 سپتامبر 1939 از دنیا رفت.

او اطریشی بود و از بنیانگذاران دانشکده روانپزشکی.

بیشترین شهرت فروید مربوط به کارهای او در زمینه روان شناسی تمایلات جنسی، رویاها و ضمیر ناخودآگاه هست.او به عنوان پدر علم روان تحلیل گری شناخته می شود.

هر یک از 5 مورد بالا نشون دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست.

1- زنگ تلفن، نشونه شغل و کار شماست.

2- گریه بچه، نشون دهنده خانواده هست.3- زنگ در خونه، نشون دهنده دوستان شماست.4- پوشش ها، نشون دهنده پول هستن.

5- سر رفتن آب، نشون دهنده میل جنسی هستش.ترتیب انتخاب های شما نشون دهنده اولویت های ذهن شما در زندگیه.

131:

ميزان تاثير سبک و شيوه زندگي تان بر رايشان سلامتي جسماني شما چقدر هست؟


خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت جواب دهيد

1.

از يادگيري‌ چيزهاي‌ جديد لذت‌ مي‌برم‌.

گاهي‌ اوقات
اكثر اوقات‌
تقريبا هرگز

2.

من‌ از بابت‌ تمام‌ كارهايم‌ راضي‌ هستم‌ واحساس‌ خوبي‌ از خودم‌ دارم‌ (مثل‌ امر تحصيل‌،اشتغال‌، پدر يا مادر خوبي‌ هستيد و...)

تقريبا هرگز
اكثر اوقات‌
گاهي‌ اوقات

3.

در طول‌ روز شخصي‌ فعال‌ و پر جنب‌ وجوش‌ هستم‌ (مثلا براي‌ بالا رفتن‌ و رسيدن‌ به‌طبقات‌ بالا به‌ جاي‌ هستفاده‌ از آسانسور از پله‌هابالا مي‌روم‌.)

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

4.

به‌ محض‌ اون‌ كه‌ به‌ رختخواب‌ مي‌روم‌، به‌راحتي‌ و خيلي‌ زود به‌ خوابي‌ عميق‌ و راحت‌ فرومي‌روم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

5.

براي‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ برنامه‌ها واهدافم‌ انگيزه‌ دارم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

6.

اگر مبتلا به‌ درد يا بيماري‌ شوم‌، براي‌تسكين‌، درمان‌هاي‌ طبيعي‌ را به‌ داروهاي‌شيميايي‌ ترجيح‌ مي‌دهم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

7.

به‌ خطرات‌ و عوارض‌ جانبي‌ احتمالي‌داروهايي‌ كه‌ مصرف‌ مي‌كنم‌، كاملا آگاهي‌ دارم‌ وقبل‌ از مصرف‌ هر دارايشاني‌ به‌ دقت‌ بروشور اون‌ رامطالعه‌ مي‌كنم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

8.

در تمام‌ ارتباطاتم‌ (مثل‌ دوستي‌، عشق‌،كاري‌،...) شخصي‌ موفق‌ هستم‌ و از خودم‌ رضايت‌كامل‌ دارم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

9.

در صورت‌ تأهل‌ از زندگي‌ زناشايشاني‌ام‌ (ودر صورت‌ تجرد) از خانواده‌ام‌ كاملا راضي‌ هستم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

10.

به‌ خوبي‌ مي‌دانم‌ كه‌ چگونه‌ حداكثراستفاده‌ و لذت‌ را از اوقات‌ فراغتم‌ ببرم‌ و از اون‌بابت‌ راضيم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

11.

من‌ طبق‌ رهنمودهاي‌ اداره‌ بهداشت‌ ومطابق‌ موازين‌ بهداشتي‌ و سالم‌، از يك‌ برنامه‌غذايي‌ متعادل‌ و سالم‌ برخوردارم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

12.

از افراط و زياده‌رايشان‌ در مصرف‌ نمك‌،شكر و چربي‌ اشباع‌ شده‌ به‌ شدت‌ اجتناب‌مي‌ورزم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

13.

هميشه‌ اطمينان‌ حاصل‌ مي‌كنم‌ كه‌ به‌مقدار كافي‌ از مواد غذايي‌ حاايشان‌ فيبر و ايشانتامين‌بهره‌مند مي‌شوم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

14.

در طول‌ هفته‌ كمتر از سه‌ مرتبه‌ از گوشت‌قرمز هستفاده‌ مي‌كنم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

15.

هيچ‌ گاه‌ افزايش‌ يا كاهش‌ ناگهاني‌ وزن‌ندارم‌ و از وزني‌ مطلوب‌ و طبيعي‌ برخوردارم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

16.

در طول‌ روز كمتر از سه‌ مرتبه‌ قهوه‌ ياچاي‌ مي‌خورم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

17.

در طول‌ هفته‌ كمتر از سه‌ مرتبه‌ ازنوشابه‌هاي‌ گازدار هستفاده‌ مي‌كنم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

18.

تا به‌ حال‌ از هيچگونه‌ مواد مخدراستفاده‌ نكرده‌ام‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

19.

در طول‌ هفته‌ كمتر از 1 پاكت‌ سيگار (ياكمتر از 3 عدد سيگار در روز) مي‌كشم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

20.

در طول‌ روز هميشه‌ موقعيتي‌ براي‌ تمدداعصاب‌ و هستراحت‌ به‌ خودم‌ مي‌دهم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

21.

دست‌ كم‌ هفته‌اي‌ يك‌ مرتبه‌ ورزش‌مي‌كنم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

22.

همواره‌ يك‌ دوست‌ صميمي‌ و ثابت‌ براي‌خودم‌ دارم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

23.

من‌ به‌ خطرات‌ و اتفاقات‌ احتمالي‌ درمحيط كارم‌ (مثل‌ هسترس‌، تنش‌ عصبي‌،خستگي‌) كاملا واقفم‌ و همواره‌ اقدامات‌ پيش‌گيرانه‌ و احتياطي‌ را به‌ كار مي‌بندم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

24.

مي‌توانم‌ دخل‌ و خرجم‌ را در حالت‌تعادل‌ حفظ كنم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز

25.

دست‌ كم‌ هر سه‌ سال‌ يكبار براي‌معاينه‌ دقيق‌ پزشكي‌ به‌ متخصص‌ مراجعه‌مي‌كنم‌.

گاهی اوقات
اکثر اوقات
تقريبا هرگز


132:

مجموع‌ نمرات‌ تا 25:
احساس‌ شما از خودتان‌ و زندگي‌ رضايت‌بخش‌ نيست‌ و هدف‌ و برنامه‌اي‌ در زندگي‌نداريد، اصلا به‌ فكر سلامتي‌تان‌ نيستيد و با پناه‌آوردن‌ به‌ سيگار و يا ساير مواد مخدر سعي‌ درفراموش‌ كردن‌ خود و مشكلاتتان‌ داريد.

شماجزو اون‌ دسته‌ از افرادي‌ هستيد كه‌ هر وقت‌جايي‌ از بدنشان‌ درد مي‌گيرد سر خود و بدون‌تجايشانز پزشك‌ هر دارايشاني‌ كه‌ دم‌ دستشان‌ باشدمصرف‌ مي‌كنند.

با اين‌ نحو زندگي‌ حتي‌ خواب‌هم‌ از شما فرار مي‌كند چه‌ رسد به‌ اين‌ كه‌ دوستي‌در كنارتان‌ بماند.

اگر متأهليد شما كه‌ اينقدربي‌انگيزه‌ بوديد چرا زندگي‌ مشترك‌ را آغازكرديد؟ سبك‌ زندگي‌ تان‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ رضايت‌بخش‌ نيست‌ و شما قطعا مي‌بايست‌ اين‌ سبك‌ راتغيير دهيد.

چه‌ در غير اين‌ صورت‌ يكي‌ ازبازندگان‌ زندگي‌ خواهيد بود.

مجموع‌ نمرات‌ تا 75:
در صورت‌ تأهل‌ از زندگي‌ زناشايشاني‌ خود زيادراضي‌ نيستيد و اون‌ طور كه‌ بايد از اوقات‌ فراغت‌بهره‌ نمي‌بريد، اغلب‌ مواقع‌ در نيمه‌ ماه‌ پول‌ كم‌مي‌آوريد و ناچار مي‌شايشاند از ديگران‌ قرض‌بگيريد.
تنبلي‌ نكنيد و سعي‌ كنيد هميشه‌ مراقب‌نحوه‌ غذا خوردن‌ و سلامتي‌ خودتان‌ باشيداهداف‌ شما در همه‌ زمينه‌هاي‌ زندگي‌ شفاف‌ ومشخص‌ نيست‌ بهتر هست‌ اونها را تعيين‌ نموده‌ وبا انگيزه‌ بيشتري‌ كار و تلاش‌ كنيد.

مجموع‌ نمرات‌ از 75 به‌ بالا:
هر چه‌ نمره‌ شما به‌ 125 نزديكتر باشد سبك‌زندگي‌ شما بهتر مي‌شود.

تا جايي‌ كه‌ همه‌ به‌ شماغبطه‌ مي‌خورند.

شما حتي‌ از نظر فيزيكي‌ داراي‌تناسب‌ اندام‌ هستيد چرا كه‌ هم‌ ورزش‌ و هم‌خوردن‌ غذاهاي‌ چرب‌ و پر نمك‌ پرهيز كرده‌ وهمواره‌ ميوه‌ و سبزي‌ را جزو ليست‌ غذايي‌روزانه‌تان‌ منظور مي‌داريد.

تنها يك‌ ايراد بر شماوارد هست‌ و اون‌ اين‌ كه‌ براي‌ ژست‌ هم‌ شده‌ گاهي‌سيگار مي‌كشيد.

توصيه‌ ما به‌ شما اين‌ هست‌:هرگز سيگار نكشيد€ موج‌ مثبتي‌ كه‌ شما ازخودتان‌ ساطع‌ مي‌كنيد مربوط به‌ سبك‌ زندگي‌شماست‌ اين‌ را دوستانتان‌ هم‌ مي‌دانند و سعي‌مي‌كنند شما را الگو برنامه دهند.

133:

رو من جواب ندادتست های روانشناسی

134:

تست مغز(تست هوش) فوق العاده جالب و باور نکردنی
تست ساده ای برای نشان دادن ضریب هوشی شما

تست های روانشناسی
چنانچه دختر در تصايشانر را در حال چرخش به حالت ساعتگرد مي بينيد شما از نيمکره راست مغز خود هستفاده مي نماييد، و چنانچه در خلاف جهت حرکت عقربه هاي ساعت مي بينيد از نيمکره چپ مغز خود هستفاده مي نماييد.

اگر بتوانيد چرخش اون را در هردو جهت ببينيد
ضريب هوشي شما بالاي 160 هست!

135:

ایا در تنهایی زندگی می کنید؟
تنها و در خود بودن از حالات عمومی انسانهات.فرموده شده هست که این احساسدر حکم سر ماخوردگی اسیب شناختی روانی هست.اما احساس تنهاییی در تنها بودن خلاصه نمی شود.شرایط زیادی در کار ان دخالت می نمايند.احساس تنهایی حالتی از ذهن هستکه معمولا به درستی درک نمی شود.بررسی روی 25 هزار نفر از سوی جامعه شناسان دانشگاه نیویورک نکات جالبی را در این خصوص نشان داد.معلوم شد که در زمینه این نیراحتی قدیمی ورایج روانی برداشتهای اشتباهی وجود دارد.ا
ازمون

درباره تنهایی چه قدر می دانید؟به پزسشنامه زیر که بر پايه یافته های دانشگاه نیویورک تهیه شده جواب دهید.
1-اگر تنهایی زندگی کنم بیشتر احساس تنهایی می کنم
1-درست 2-غلط
2-اگرپول وشغل واموزش فراوان داشتم ،کمتر احساس تنهایی می کردم.
1-درست 2-غلط
3-این امکان وجود دارد که اگر تنها فرزند خانواده بودم ،نسبت به کسی که برادر وخواهر دارد احساس تنهایی بیشتر می کردم.
1-درست 2-غلط
4-روی هم رفته زنها بیشتر از مردها احساس تنهایی می نمايند.
1-درست 2-غلط
5-این روزها دوست شدن دشوار هست زیرا امت بیشتر با خودشان سر می نمايند.
1-درست 2-غلط
6-فرزاندان والدین تنها ،احساس تنهایی می نمايند.
1-درست 2-غلط
8-احساس تنهایی بخش مادر زادی شخصیت ماست،از این رو زیاد نمی توان انرا تغیر داد.
1-درست 2-غلط
9-مسن ترها بیشتر از جوان ها احساس تنهایی می نمايند.
1-درست 2-غلط
10-اشخاصی که احساس تنهایی می نمايند معمولا از خود تصویر ذهنی خوبی ندارند.
1-درست 2-غلط
محاسبه امتیازات
با توجه به جواب های زیر در ازای هر جواب مشابهی که دادهاید یک امتیاز به خود بدهید.
1-غلط 2-درست 3غلط 4 -غلط 5-غلط 6-درست 7-غلط 8-غلط 9-غلط 10- درست
امتیاز 7 به بالا:
شما در باره علل احساس تنهایی اطلاعات خوبی دارید.اگر احساس تنهایی کردید می توانید با ان به خوبی برخورد کنید.
امتیاز 6 به پایین:
بعضی از فرضیه ها و برداشت های شما درباره احساس تنهایی درست نیست .امتیاز کم لزوما بدین معنا نیست که احساس تنهایی می کنید ،اما بدین معنا هست که این احساس وعاطفه را به خوبی درک نمی کنید.
کودکان در سنین پایین تر سمبل برابری واحساس کمال نسبت به خود هستند.انها هیچ گاه خودشان را پس نمی زنند ونسبت به رشد خود ،جسورانه به پیش می روند..نشاط وذوق از چشمان انان بیرون می زند وخنده های شیرینشان بزرگترها را به یاد کودکی خودشان می اندازد.یعنی وقتی که همه ما به یک اندازه اعتماد به نفس داشتیم ونمی دانستیم که خیلی چیزها رابلد نیستیم و این ندانستن چقدر عامل رشد وکنجکاوی ما بود ،تا اینکه کم کم با ورود به مدرسه وشروع یادگیری ،دست اندازهایی را دیدیم.تکالیف مدرسه وتجربه ناتوانی اغاز شد،دیدیم که بعضی از همسالان ما مورد تشویق برنامه می گیرند،در بعضی از فعالیت ها چشمهای ارزشیاب به دنبال مب بود وما تفاوتها را به تلخی تجربه می کردیم ونادیده انگاشته می شدیم واینکه "تو نمی توانی :را هم یاد گرفتیم وفاصله ها را حس کردیم .سعی کردیم ما هم به دیگران برسیم اما نمی توانستیم و"نتوانستن"را یاد گرفتیم.داستان به اینجا ختم نمیی شد مورد سرزنش ومقایسه برنامه گرفتیم وبی لیاقتی را به ما تحمیل می کردند وباورمان شد که خیلی ها از ما بهترند ودر این میان تنهایی را حس کردیم،یعنی اینکه مفهوم فاصله ها را فهمیدیم.سلولهای رشدمان متوقف شدند وفقط ریشه های عمرمان به اعماق تاریکی فرو می رفتند.به ما می قبولاندند که همه چیز را برای مان اماده کرده بودند،اب،غذا،نور واین ما هستیم که هستعداد رشد وشکوفایی وطراوت وبه ثمر رسیدن را نداریم.دیگر به دنبال چیزی نمی گشتیم وبا انها هم سو و هم رای شدیم که ما همینیم که هستیم.
نمی خواستیم خود را در سطحی که هستیم نگه داریمرشد یک نیاز فطری هست.عشق ونیاز به خلاقیت از نیازهای پايه ی وجود ما بود.تنهایی یعنی تفاوت انسانها از بعد معرفت وشناخت با یکدیگر؛یعنی ظرفیت ها وقابلیت های خود را نشناختن وان را به دیگرا نشناساندن.عشق یک مفهوم مجرد وواحد نیست بلکه به ارزش ارتباط نزدیک با دیگرانبه پدر ،مادر ،فرزندوعشق های رمانتیک قابل تعمیم وتکثیر هستو عشق به همه خوبی ها مثل پر پرگاری هست که همه چیز را در بر می گیرد.اما تو ای انسان تنها،بیا اول از خود شروع کن،اگر احساس تنهایی می کنی به دنبال متهم نباش بلکه در جست وجوی راه حل بکوش،تنهایی در گمراهی ماست.تمام ساز وبرگ های هستی اماده اند که تو را از تنهایی خارج نمايند اما تو به کار دیگری مشغول هستی وبا خیالات خود تفریح می کنی.بیا از امروز زندگی کن،تو نماینده کل هستی ،هستی.به گوشه ای برو ،در جایی که افتاب قشنگترین منظره را می سازد بنشین وببین که ایا بازهم تنهایی؟
اگر افسرده ای ،پس تنهایی.اما این حالت را خودت برای خودت ساخته ای،به بهانه موفقیت همه پل های پشت سرت را خراب کرده ای ممکن هست به خیلی چیزها هم رسیده باشی اما به خیلی چیزهای دیگر بی اعتنایی کرده ای.سعی کردی برای رسیدن به چیزهایی که نداشته ای هزینه سنگینی پرداخت کنی تمام اضافه کردنی هایت با کاستن از صفا وصمیمیت ودوستان بی ریا و به قول خودت موانع رشد وترقی سر راهت همراه بود.حالا به قله ماه رسیده ایولی تنها وبی کس وصدای کابوسی را می شنوی که اماده از بین بردن تمامی داشته هایت هستند.ت.و خودت این چنین خواستی.حیف که انسانها خیلی دیر به این حقیقت می رسندکه هر چیزی را با پول نمیشه خرید.تنهایی در تک بودن،کم حرف بودن وخلوت کردن معنا نمی شودبلکه در تکبر وخودخواهی وحسادت ونفرت نسبت به امت هست.تنهایی یعنی به اشیا بیشتر از روح اهمیت دادن،یعنی عشق را در بازار معاملات جست وجو کردن.می توانی میلیون هی نفر را هم در این بازار متوجه خود کرد ولی از تنهایی خارج نشد.نقطه مقابل تنهایی سرگرمی نیست،بلکه در اتصال به معنویت وعشق خلاصه می شود .پول می تواند به به عنوان ابزاری برای رسیدن به معنویتصرف شود اما فقیر در کی که پول ندارد،خلاصه نمی شود.به زبان ساده تر با پول می توانید بیشتر جلب توجه کنید ولی اگر توجه امت به شما فقط به خاطر پول باشد همان ثروت می تواند عامل تنهایی شما در صورت حذف پول یا اتفاقات ناگهانی باشد.خیلی از امت بر پايه تحقیقات مفصلی که لتیشیا پیلا در زمینه احساس تنهایی انجام داده هست احساس تنهایی را ناشی از خجالتی بودن ویا ترس از مورد اعتنا برنامه نگرفتن ،می دانند.شما باید این باور اخلاقی را در خود پرورش دهید که ریا در مقابل چشم امت از ترس تنها ماندن ناشی می شود واین ترس را باید از خود دور کنید .در همه ما کم وبیش ریا وجود دارد .ام اگر توجه امت را نسبت به خود با توجه خدا نسبت به خود جابه جا کنیم این رنج را به حداقل می رسانیم و اگر واقعا بتوانیم خود را در کانون توجه خداوند نگه داریم بدون انکه دیگر برایمان مهم بادمورد توجه عالم وادم برنامه میگیریم.شما پدر ومادر عزیزاز تنهایی ودلتنگی خود وبی وفایی روزگار نزد فرزندان خود زیاد گله وشکایت نکنید /فانها دلشان برای شما حتما می سوزد واین دلسوزی به یک ارزش تبدیل خواهد شد وتنهایی را به جای همدلی شایسته عشق ومحبت می شمارند وانهایی که در معرض جدایی از یکدیگر هستند بدانند که به کودکانشان در اینده،تنهایی را هدیه خواهند داد.کمی بیشتر فکر کنید وهمین حالا بدون هیچ غرضی اشتی کنید .تنهایی از احساس عدم امنیت،خود کوچک بینی وعزت نفس پایین سرچشمه می گیرد.ای کاش کسی پیدا شود که سمیناری با تنهایان شهر انجام کند وتمام کسانی که از تنهایی رنج می برند دور هم جمع شوند ویقین حاصل نمايند که چقدر مثل انها در این دنیا وجود دارد.انگاه ننیازی نیست که به انها ثابت شود که تنها نیستند .افراد مسن نسبت به جوان ترها از لحاظ تنهایی تفاوتی ندارند.احساس تنهایی در سنین بالا به حاصل یک عمر زندگی بر می گردد وگرنه سن عاملی برای تنهایی شدن محسوب نمی شود.تنهایی حاصل جمع افکار منفی شما نسبت به خودتان هست.حاصل جمعی از تصویر ذهنی خراب از خود ودیگران ،انزوا طلبی و گریز از جمع،نادیده گرفتن شایستگی های فردی ،خود خواهی وخود رایی و...شما می توانید عاشق شوید وارتباط بربرنامه کنید حتی اگر بایک قناری یا یک بچه گربه هم باشد،می توانید از تنهایی خلاص شوید.136:

منبع این تستا مجله موفقیت
کتاب شما کی هستید؟
اثر:سالواتوره دیاتو

137:

ایا شغل شما نیازهیای شخصی تان را براورده می سازد؟
رضایت شغلی ابدی به ندرت اتفاق می افتد .حدود 70 % از کارکنان از کارشان راضی نیستند ودل شان می خواهد تغیراتی در ان به وجود اید.30 % بقیه هم برای باقی ماندن در شمت شان دلایل خاص خود را دارند .روی هم رفته ما از کاری لذت می بریم که نیاز های عمیق تر وسبک فکری ما رابراورده سازد.متاسفانه اغلب ما قبل از انتخاب شغل به این موضوع بها نمی دهیم واین در حالی هست که اگر چنین کنیم،همه مان در وضعیت بهتری برنامه می گیریم
دکتر الن رو وقتی که هستاد مدیریت در دانشگاه کالیفر نیای جنوبی بود،به شرایط مهمی پی بردکه به رضایت شغلی مربوط می شود.دکتر رو به 4 سبک فکری پی برد.وقتی در انتخاب شغل اینچهار موضع فکری را در نظر بگیریم ،امکان ان وجود دارد که به رضایت شغلی بیشتری دست یابیم.اگر از کارتان راضی نیستید وفکر می کنید اگر کارتان را تغییر دهید بهتر می توانید به حداکثر توانمندی های خود دست پیدا کنید،پرسش نامه زیر می تواند به شما کمک کند.این پرسش نامه برپايه اهتمام شش ساله پروفسور رو تهیه شده هست.با تکمیل این پرسش نامه متوجه می شوید که شما وکارتان با هم همخوانی لازم را دارید یا نه؟
ازمون
برای هریک از سوالات ده گانه زیر دو جواب را انتخاب کنید.در کنار جواب اول عدد 5 ودر کنار جواب دوم عدد1 را بنویسید
1-من از شغلی لذت می برم که:
الف-تنوع فراوان داشته باشد.
ب-با امت سرو کار داشته باشد.
پ-بتوانم در ان مستقل باشم
ت-فنی ومشخص باشد.
2-هدف اصلی من اینست که:
الف-در کاری که می کنم بهترین باشم.
ب-در شغلم احساس امنیت داشته باشم.
پ-به کارم اهمیت بدهند.
ت-سمت در خور توجهی داشته باشم.
3-من وقتی با مشکلی روبرو می شوم:
الف-تحلیل دقیقی انجام میدهم.
ب-به احساساتم متکی می شوم.
پ-به روش های خلاق فکر می کنم.
ت-به روش های به اثبات رسیده متکی می شوم.
4-وقتی درباره کاری که می کنم نامطمئنم:
الف-دنبال واقعیت ها می گردم.
ب-تصمیم گیری را به تاخیر می اندازم.
پ-به راه چاره های احتمالی فکر می کنم.
ت-به شم خود متکی می شوم.
5-تا حدی که امکانش وجود داشته باشد از موقعیت های زیر اجتناب می کنم:
الف-کار نیمه تمام
ب-تعارض واختلاف با دیگران
پ-استفاده از عدد وفرمول
ت-بحث های طولانی
6-در جلسات اجتماعی من معمولا:الف-به انچه فرموده می شود فکر می کنم
ب-به فرمود گوهایش گوش می دهم
پ-به انچه در جریان هست توجه می کنم
ت- با دیگران صحبت می کنم.
7-با به خاطر اوردن موارد زیر حس خوبی پیدا می کنم:
الف-مکان هایی که دیگران را دیدم
ب-شخصیت اشخاص
پ-چهره های اشخاص
ت-نام اشخاص
8- من در نظر دیگران چنین خصوصیاتی دارم:
الف-دقیق وبا نظم وترتیب
ب-مهربان وحمایتگر
پ-کمال طلب
ت-پرخاشگر وتهاجمی
9-من موارد زیر را دوست ندارم:
الف-کار ملال انگیز
ب-رد شدن ومورد بی اعتنایی برنامه گرفتن
پ-پیروی از قانون ومقررات
ت-از دست دادن سلطه بر دیگران
10-من به خصوص در زمینه های زیر قوی هستم:
الف-حل مسائل مشکل
ب-ارتباط با دیگران
پ-دیدن احتمالات مختلف
ت-به یاد اوردن تاریخ ها وحقایق
محاسبه امتیازات
امتیازات مربوط به هر حرف را جمع بندی کنید .دو حرفی که در انها بیشترین امتیاز را اورده اید دو سبک فکری شما را به نمایش می گذارند.برای اطلاعات بیشتر بخش تو ضیحات زیر را بخوانید.
توضیحات
الف-تحلیل گرا:
اشخاص حلال مشکلات هستند.انها دوست دارند بهترین پایخ های ممکن را به دست بیاورند.جزییات فراوانی را بررسی می نمايندواز داده های اطلاعاتی مفصل هستفاده می نمایند.این اشخاص نو اور وخلاق هستند واز تنوع لذت می برند.
ب-رفتار گرا:
اشخاص رفتار گرا به تماس های انسانی بها می دهند.اینها اشخاصی حمایتگر هستند وبا دیگران برخورد همدلانه دارند.برای تصمیم گیری از داده های اطلاعاتی چندانی هستفاده نمی نمايند.ترجیح می دهندبا دیگران حرف بزنند به راحتی ارتباط بربرنامه می سازند و به جای فشار اوردن برای رسیدن به پیروزی،ا متقاعد کردن دیگران هستفاده می نمایند.
پ-ادراکی:
اینان متفکرانی روشن فکر و دارای ذهنی باز هستند.انها به تصویر بزرگ اسیا وامور توجه دارند.این اشخاص اینده نگر و در پی موفقیت هستند وبه فعالیت های مستقل ،انسانی وخلاق توجه دارند.
ت-رهنمودی:
اینها دستور بده هستند و اشخاصی مقتدر به حساب می ایند این اشخاص به قدرت احتیاج دارند ودر انتظار نتیجه هستند.رفتاری قاطعانه دارند وبه قانون ومقررات بها می دهند.
مطالبی که توضیح داده ایمانگاره هایی را توضیح می دهند که نوع شغل مناسب هر کس را مشخص می سازد.مثلا تجار وبازرگانان امتیاز زیادی درزمینه تحلیلی وادراکی می گیرند.این اشخاص گزینه های متعددی را در نظر می گیرند وبرای شرکت های خود برنامه های وسیع تدارک می بینند.
اشخاصی فنی،مهندسان ،دانشمندان، واشخاصی در این زمینه ها ،تحلیل گرا و رهنمودی هستند.انها از اینکه مسائل را به شکل منطقی حل نمايند لذت می برند.این اشخاص از کار کردن با اعداد وارقام ورسیدن به جواب های ریاضی و عملی لذت می برند.
کسانی که در زمینه های کمک کردنفعال هستند،پرستارها،دکتر ها ،ومددکاران اجتماعی ،ذهنیت ادراکی ورفتار گرا دارند.انها دوست دارند امور انسانی را درک نمايند.اشخاصی که از ترکیب رفتار گرا تحلیل گرا برخوردارند به حرفه های اموزش وحقوق علاقمندند،اما اشخاص رفتار گرا-رهنمودی بیشتر در بخش فروش وسیاست دیده می شوند.بیشترین امتیازی که در هر طبقه قابل دریافت هست عدد 50 هست.هر چه به عدد 50 نزدیکتر باشید ،سبک فکریتان به این طبقه نزدیک تر هست.


138:

آزمون میرز-بریگز مشخصات شخصیتی شما را فراخوان می دارد

شروع آزمون

به گزارشات اماری تیپ خودتون و دیگران هم نگاهی بندازید بد نیست جالبناکه!

گزارشات

139:

به سوالات زير در همين تاپيك جواب بدين ،من نتيجه رو بهتون مي گم...

آيا فردي موفق هستيد؟

1.

هر چند وقت‌ يك‌ بار در مورد مشكلات‌ محل‌كارتان‌ نزد اعضاي‌ خانواده‌ و دوستانتان‌ لب‌ به‌ شكوه‌ وشكايت‌ باز مي‌كنيد؟

خيلي‌ به‌ ندرت‌
اكثر اوقات‌
گاهي‌ اوقات‌

2.

ظرف‌ پنج‌ سال‌ آينده‌، خودتان‌ را در چه‌موقعيت‌ و وضعيتي‌ مجسم‌ مي‌كنيد؟

به‌ شدت‌ مايليد كه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ آينده‌،كارتان‌ را به‌ نحو چشمگير و قابل‌ ملاحظه‌اي‌ توسعه‌ وپيشرفت‌ دهيد.
شايد مشغول‌ انجام‌ همان‌ كاري‌ كه‌ در حال‌حاضر به‌ اون‌ مشغوليد.
اميدواريد كه‌ از موقعيت‌ شغلي‌ بهتري‌برخوردار شايشاند.

3.

آيا تمركز حواس‌ رايشان‌ يك‌ موضوع‌ برايتان‌آسان‌ هست‌؟

بله‌، و هيچ‌ مشكلي‌ در اين‌ رابطه‌ ندارم‌.
نه‌، به‌ هيچ‌ وجه‌، چون‌ مايلم‌ زندگيم‌ تنوع‌داشته‌ باشد.
نهايت‌ تلاشم‌ را در اين‌ جهت‌ به‌ كار مي‌بندم‌،ولي‌ گاهي‌ اوقات‌ جامه‌ عمل‌ پوشاندن‌ به‌ اون‌ برايم‌دشوار هست‌.

4.

آيا سرگرمي‌ها و كارهاي‌ ذوقي‌ تان‌ در كارروزانه‌تان‌ تداخل‌ ايجاد مي‌كنند؟

هرگز
بله‌، اكثر اوقات‌
گاهي‌ اوقات‌

5.

به‌ شدت‌ مايليد كه‌ تعطيلات‌ آخر هفته‌ را درخانه‌ در كنار اعضاي‌ خانواده‌تان‌ سپري‌ كنيد كه‌ ناگهان‌كاري‌ اضطراري‌ برايتان‌ پيش‌ مي‌آيد.

واكنش‌ شماچيست‌؟

از تمام‌ برنامه‌ ريزي‌هاي‌ تعطيلات‌ چشم‌ پوشي‌و صرفنظر مي‌كنيد تا كارتان‌ را به‌ نحو احسن‌ انجام‌دهيد.
از انجام‌ اون‌ كار اضطراري‌ سرباز مي‌زنيد، چراكه‌ برنامه‌هاي‌ زيادي‌ براي‌ تعطيلات‌ در نظر داريد.
سعي‌ مي‌كنيد شخصي‌ را بيابيد تا به‌ جاي‌ شمااون‌ كار را انجام‌ دهد.

6.

كار جديدي‌ پيدا كرده‌ايد كه‌ متوجه‌ مي‌شايشانديكي‌ از مؤسسات‌ محل‌ دوره‌اي‌ را انجام مي‌كند كه‌ درارتباط مستقيم‌ با كار جديدتان‌ هست‌.

واكنش‌ شما چه‌خواهد بود؟

حتي‌ اگر مجبور شايشاند كه‌ هزينه‌ اون‌ را خودتان‌بپردازيد، مشتاقانه‌ در اونجا ثبت‌ نام‌ مي‌كنيد.
تمايلي‌ به‌ گذراندن‌ اون‌ دوره‌ از خود نشان‌نمي‌دهيد.
فقط اگر شركت‌ محل‌ كارتان‌ هزينه‌ اون‌ دوره‌ راتقبل‌ كند، تن‌ به‌ گذراندن‌ اون‌ مي‌دهيد.

7.

آيا خارج‌ از محيط كارتان‌، در مورد مسايل‌ اون‌با كسي‌ صحبت‌ و درد دل‌ مي‌كنيد؟

خيلي‌ به‌ ندرت‌
خير، چون‌ به‌ محض‌ خروج‌ از اداره‌، تمام‌مسايل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ اون‌ را به‌ دست‌ فراموشي‌مي‌سپارم‌.
گاهي‌ اوقات

8.

آيا در حال‌ حاضر مشغول‌ انجام‌ كاري‌ هستيدكه‌ هميشه‌ خواهانش‌ بوديد؟

بله‌، اين‌ دقيقا همان‌ شغلي‌ هست‌ كه‌ هميشه‌آرزايشانش‌ را در سر مي‌پروراندم‌.
خير، به‌ هيچ‌ وجه‌
گاهي‌ تصور مي‌كردم‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ چنين‌كاري‌ شوم‌.

9.

يك‌ روز صبح‌ اول‌ وقت‌ از خواب‌ بر مي‌خيزيدو احساس‌ مي‌كنيد كه‌ حالتان‌ خوب‌نيست‌.

مدام‌ از خود مي‌پرسيد كه‌ شايددچار سرماخوردگي‌ شديد يا حتي‌اونفولانزا شده‌ باشيد.

چه‌ خواهيد كرد؟

به‌ سركارتان‌مي‌رايشاند و تاجايي‌ كه‌توان‌ داريدخودتان‌ راسر پا نگه‌مي‌داريد تاكارهاي‌ روزمره‌تان‌ را انجام‌ دهيد.
مهر تأييد رايشان‌ بيماريتان‌مي‌زنيد و به‌ اين‌ اميد كه‌ با يك‌ روزاستراحت‌ كامل‌ در خانه‌ بهبود كامل‌مي‌يابيد، مرخصي‌ مي‌گيريد.
به‌ پزشك‌ مراجعه‌ مي‌كنيد و درمورد رفتن‌ به‌ سركار نظر او را جايشانامي‌شايشاند.

10.

از شما درخواست‌ مي‌شود كه‌ يك‌ دوره‌رزيدنتي‌ را بگذرانيد.

اتفاقا محل‌ برگزاري‌ اون‌ دوره‌كاملا نزديك‌ محل‌ سكونت‌ شما هست‌.

چه‌ مي‌كنيد؟

در اون‌ دوره‌ شركت‌ مي‌كنم‌ و حتي‌ با خوشحالي‌شب‌ را در اونجا سپري‌ خواهم‌ كرد، چون‌ من‌ عضايشان‌ ازيك‌ گروه‌ هستم‌ و نمي‌خواهم‌ به‌ عنوان‌ يك‌ هستثناء درنظر گرفته‌ شوم‌.
در اون‌ دوره‌ شركت‌ مي‌كنم‌، ولي‌ از اونجايي‌ كه‌محل‌ برگزاري‌ اون‌ كاملا نزديك‌ منزلم‌ هست‌، شب‌ رااونجا سپري‌ نخواهم‌ كرد.
در اون‌ دوره‌ شركت‌ مي‌كنم‌، ولي‌ فقط اگر شركت‌محل‌ كارم‌ مرا براي‌ اقامت‌ شبانه‌ در اونجا انتخاب‌ كند،شب‌ را اونجا سپري‌ مي‌كنم‌.

11.

آيا صبح‌ اول‌ وقت‌، بدخلق‌ و عبوس‌ هستيد؟

خيلي‌ به‌ ندرت‌، چون‌ من‌ هر روز را به‌ عنوان‌يك‌ چالش‌ مهيج‌ جديد در نظر مي‌گيرم‌.
فقط اگر يك‌ روز كاري‌ وسط هفته‌ باشد،چنين‌ احساسي‌ به‌ من‌ دست‌ مي‌دهد.
گاهي‌ اوقات‌ دچار چنين‌ احساسي‌ مي‌شوم‌.

12.

آيا به‌ نظر شما، هوش‌، عقل‌ و شعور منجر به‌موفقيت‌ مي‌شوند؟

اونها به‌ تنهايي‌ منجر به‌ موفقيت‌ نمي‌شوند.
بله‌، فقط اشخاص‌ باهوش‌، عاقل‌ و با شعورمي‌توانند در زندگي‌ موفقيت‌ را از اون‌ خود كنند.
اينها عوامل‌ مؤثر و كمك‌ بزرگي‌ محسوب‌مي‌شوند.

13.

آيا خودتان‌ را فردي‌ بي‌رحم‌ و سنگدل‌ تلقي‌مي‌كنيد؟

وقتي‌ كه‌ پاي‌ رسيدن‌ به‌ خواسته‌ام‌ به‌ ميان‌مي‌آيد، مي‌ترسم‌ كه‌ چنين‌ شوم‌.
خير، كلا از افراد بي‌رحم‌ و سنگدل‌ بيزارهستم‌.
شايد تا حدي‌

14.

به‌ نظر شما، آيا لازم‌ هست‌ هر شش‌ ماه‌ يك‌مرتبه‌، يك‌ جلسه‌ سنجش‌ و ارزشيابي‌ با رئيس‌تان‌داشته‌ باشيد؟

بله‌، برقراري‌ اين‌ جلسات‌ نقطه‌ نظري‌ عالي‌ به‌حساب‌ مي‌آيد، چون‌ به‌ منزله‌ موقعيتي‌ فوق‌ العاده‌ براي‌بحث‌ و فرمودگو و تبادل‌ نظر در مورد ابعاد و جنبه‌هاي‌مختلف‌ و جزييات‌ حرفه‌ام‌ هست‌.
قطعا خير، چون‌ اين‌ جلسات‌ فقط اتلاف‌ وقت‌به‌ حساب‌ مي‌آيند.
بله‌، اگرچه‌ قبل‌ از شروع‌ چنين‌ جلساتي‌، به‌شدت‌ نگران‌ و دلواپس‌ خواهم‌ بود.

15.

وقتي‌ كه‌ مي‌خواهيد در يك‌ مصاحبه‌ شركت‌كنيد، چه‌ احساسي‌ به‌ شما دست‌ مي‌دهد؟

از مصاحبه‌ لذت‌ مي‌برم‌، چون‌ موقعيت‌ ابرازوجود پيدا مي‌كنم‌
به‌ وحشت‌ مي‌افتم‌
شايد تا حدي‌ عصبي‌ مي‌شوم‌

16.

يكي‌ از همكارانتان‌ ارتقاء كاري‌ مي‌يابد.

چه‌احساسي‌ به‌ شما دست‌ مي‌دهد؟

به‌ شدت‌ ناراحت‌ مي‌شايشاند و در پي‌ علت‌ ايشانافتن‌ مشكل‌ هستيد كه‌ چرا اين‌ ارتقاء براي‌ شماصورت‌ نگرفته‌ هست‌.
به‌ خاطر او، خوشحال‌ مي‌شايشاند
تا حدي‌ حسودي‌ تان‌ مي‌شود

17.

نظرتان‌ در مورد سخت‌ كوشي‌ چيست‌؟

به‌ نظر من‌، سخت‌ كوشي‌ شيوه‌ به‌ پايان‌رساندن‌ كارهاي‌ نيمه‌ تمام‌ هست‌.
به‌ نظرم‌ به‌ شدت‌ خسته‌ كننده‌ و فرساينده‌است‌
اگر قدر زحماتم‌ را بدانند و پاداش‌ دهند، اون‌ رامحترم‌ تلقي‌ مي‌كنم‌

18.

اگر برنده‌ جايزه‌ بزرگي‌ شايشاند، چه‌ مي‌كنيد؟

به‌ شيوه‌ خاص‌ خودم‌ يك‌ كار بازرگاني‌ بزرگ‌ وپر ريسك‌ را به‌ راه‌ مي‌اندازم‌ و در عين‌ حال‌ كار سابقم‌را هم‌ ادامه‌ مي‌دهم‌.
از كارم‌ هستعفا مي‌دهم‌ و يك‌ زندگي‌ مرفه‌ وپرتجمل‌ براي‌ خودم‌ دست‌ و پا مي‌كنم‌ و از اون‌ نهايت‌استفاده‌ را مي‌برم‌.
در يك‌ كار بزرگ‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنم‌ وشخص‌ لايقي‌ را براي‌ مديريت‌ اون‌ بر مي‌گزينم‌.

19.

آيا قبول‌ داريد كه‌ با تمرين‌ و ممارست‌ زياد،عيب‌ و نقص‌ها كاهش‌ مي‌يابند؟

بله‌، به‌ نظر من‌ با تمرين‌ و ممارست‌ بيشتر،نتيجه‌ بهتر حاصل‌ مي‌شود.
خير، چون‌ هيچ‌ كس‌ بي‌عيب‌ و نقص‌ نيست‌.
در اين‌ دوره‌ و وقت‌، هيچ‌ كس‌ وقت‌ زياد براي‌تمرين‌ و ممارست‌ زياد ندارد.

20.

آيا به‌ حضور در هيئت‌هاي‌ بررسي‌ وكميسيون‌ها علاقمند هستيد؟

ترجيح‌ مي‌دهم‌ كه‌ در كميسيون‌ ساوقتي‌شركت‌ كنم‌ كه‌ عضايشان‌ از اون‌ هستم‌.
نه‌ خيلي‌
اگر مجبور باشم‌، گاهي‌ اوقات‌ تن‌ به‌ اين‌ كارمي‌دهم‌

21.

ترجيح‌ مي‌دهيد كه‌ هستعداد منحصر به‌ فرد وايشانژه‌تان‌ را در چه‌ زمينه‌اي‌ بارور سازيد؟

در صورت‌ امكان‌ از اون‌ براي‌ به‌ راه‌ انداختن‌ يك‌كار و حرفه‌ جديد بهره‌ مي‌گيرم‌.
براي‌ شروع‌ يك‌ كار تفنني‌ و ذوقي‌ جالب‌ وخوشايند.
در جايي‌ كه‌ ضرورت‌ و نياز به‌ اون‌ وجود داشته‌باشد.

22.

آيا به‌ قدرت‌ بازنگري‌ (بازانديشي‌) معتقدهستيد؟

به‌ نظر من‌، اين‌ عمل‌ براي‌ مرور گذشته‌ و تجزيه‌و تحليل‌ اشتباهاتمان‌ و اطمينان‌ حاصل‌ كردن‌ از تكرارنشدن‌ اونها در آينده‌، اهميت‌ زيادي‌ دارد.
خير، چون‌ نمي‌توان‌ در گذشته‌ و كارهاي‌انجام‌ شده‌ تغييري‌ صورت‌ داد.
گاهي‌ اوقات‌ به‌ اون‌ اعتقاد پيدا مي‌كنم‌، ولي‌هيچ‌ شخص‌ عاقلي‌ دست‌ به‌ اين‌ كار نمي‌زند.

23.

آيا اثر خوب‌ گذاشتن‌ رايشان‌ برخي‌ از افرادمناسب‌ و شايسته‌، برايتان‌ مهم‌ هست‌؟

خيلي‌ به‌ ندرت‌
خير، چون‌ اون‌ را خود شيريني‌ تلقي‌ مي‌كنم‌.
گاهي‌ اوقات

24.

از كجا الگوبرداري‌ كرده‌ و انگيزه‌ مي‌گيريد؟

از هر دو و در عين‌ حال‌ درون‌ خودم‌
از رئيسم‌
از نزديك‌ترين‌ اعضاي‌ خانواده‌ام‌

منبع:سايت راه زندگي

140:

ادغام شد

141:

سلام
یکی از مشخصه های انسان ها، آداب و ارتباط اجتماعی اونان هست.

ارتباط فصل مشترک تمامی انسان های روی زمین هست و روزی نیست که این ارتباط وجود نداشته باشد.

اما از لحاظ ایجاد و خوی رفتاری، گاهی با انسان هایی مواجه می شویم که باعث تعجب ما می شوند.

تعجب از این حیث که وقتی شما اون ها را می بینید، متوجه می شوید که اطرافشان دوستان و آشنایانی هستند که، خنده بر لب دارند و ...

اما وقتی که بیشتر در زندگی شان و برخوردهایشان دقت می کنید، می بینید که انسان های تنهایی هستند! تا جایی که خودشان اعتراف به تنهایی می نمايند.

این انسان های تنها معمولاً دچار افسردگی هستند، به همه مشکوکند، به کسی اعتماد ندارند و ...

همچنین در این بین هستند افرادی که چنین مشخصاتی دارند، اما خودشان هم نمی دانند که تنها هستند و یا به نوعی برخورد می نمايند که دیگران متوجه تنهایی اونها نشوند و به قولی، خودشان را فریب می دهند...

با این مقدمه، آیا فکر می کنید شما انسانی تنها هستید (تنهایی به اون معنی نیست که با کسی رابطه نداشته باشید و هیچ دوست و آشنایی نداشته باشید، بلکه در خلوت خود احساس می کنید که به کسی اعتماد ندارید و کسی هم به شما اعتماد ندارد، روی کسی حساب باز نمی کنید و کسی هم روی شما حساب باز نمی کند)
پرسش هایی در ذیل مطرح شده، پس از جواب دادن در همان نگاه اول از روی وجدان و احساس تان به پرسش ها، به یک جمع بندی خواهید رسید، اون گاه مشخص می شود که شما فرد تنهایی هستید یا نه؟
پرسش ها:
1- آیا وقتی که در جمع حضور دارید، از هر گونه اظهار نظر خودداری می کنید، حتی اگر از شما سوالی پرسیده شود؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
2- آیا وقتی که همه شما را متهم به رفتار و کرداری ناپسند می نمايند، در مقام دفاع از خود بر می آیید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
3- آیا رازتان را به فرد مورد اعتماد خود می گویید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
4- آیا شخصی که به شما خیلی نزدیک هست راز خودش را به شما می گوید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
5- آیا برایتان پیش آمده که شب ها، در تاریکی مطلق فکر کنید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
6- شما همیشه دوست دارید تنها باشید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
7- وقتی که می خواهید برای بار اول وارد یک جمع شوید، احساس خجالت به شما دست می دهد؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
8- آیا برایتان پیش آمده که در زندگی تان به کسی اعتماد کنید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
9- شما همیشه از اعتماد به نفس بالایی برخوردارید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
10- آیا شده که امیدتان به زندگی را از دست بدهید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
11- آیا همیشه در تصمیم های خود راسخ و هستوار هستید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
12- رابطه تان با بچه ها همیشه خوب هست؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
13- آیا نظرتان نسبت به ازدواج مثبت هست؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
14- وقتی که در مکانی تنها هستید خوشحال می شوید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
15- از راهنمایی دیگران خوشحال می شوید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی
نتیجه:
اگر به ده پرسش، جواب «خیر» داده اید، شما انسان تقریباً تنهایی هستید.

اگر ده جواب مثبت داده اید، به هیچ عنوان انسان تنهایی نیستید و اگر جواب های تان گاهی اوقات بوده، بدانید که زمینه اون را دارید که اعتماد دیگران را سلب کرده و رفته رفته انسان تنهایی شوید.


\پرشين

142:

من به نه تاش جواب مثبت دادم

ده تا نشده یعنی ردم

143:

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ
به نظر اشترنبرگ عشق مثل یک مثلث هست و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد.عشق سه عنصر دارد : صمیمیت هوس و تعهد .

عشق وقتی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به طور یکسان شامل شود .

دستور العمل :
در جای خالی هر یک از جملات مقیاس زیر ابتدا اسم کسی را که دوست دارید یا شیفته او هستید بنویسید .

بعد مشخص کنید که تا چه اندازه با هر یک از جملات موافق هستید .

برای این کار از مقیاس 9 درجه ای که در اون 1= اصلا 5=به طور متوسط 9=به طور کامل هستفاده کنید .

از بقیه اعداد بین 1و 9 بر پايه سطح موافقت خود با جملات کمک بگیرید .
1 .

به شدت در فکر راحتی ..........

هستم .2.

با .........روابط بسیار گرمی دارم .3 .

در مواقع دشوار میتوانم روی .........

حساب کنم .4 .

...........

میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند .5.

آماده ام هر چه دارم با .............

قسمت کنم .6 .

............

خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند .7 .

.............

را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم .8 .

با ...........

خیلی خوب ارطباط بر برنامه می کنم .9 .

در زندگی خود خیلی به ...........

بدهکار هستم .10 .

خیلی خودم را به ...............

نزدیک احساس می کنم .11 .

با ............

روابط بسیار خوشایندی دارم .12 .

به نظر خودم ............را خیلی خوب درک می کنم .13 .

...........

مرا خیلی خوب درک می کند .14 .

فکر می کنم که می توانم به .........

افتخار کنم .15 .

برخی اسرار خودم را در اختیار ........

می گذارم .16 .

هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن ............

بر نمی انگیزد .17 .

تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب .........

را می بینم .18 .

رابطه من با ......خیلی روانتیک هست .19 .شخصا ........

را خیلی جذاب می دانم .20 .به نظر من ............

یک فرد ایده ال هست .21.

اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل ......

بتواند مرا اینقدر خوشحال کند .

22.

تر جیح می دهم با ......

باشم نه با هر کس دیگری .23 .هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با .........

نیست.24.

مخصوصا دوست دارم با ...........

رابطه فیزیکی داشته باشم .25 .در رابطه من با .........

تقریبا سحر و جادو وجود دارد .26 .واقعا .........

را می پرستم .27 .نمی توانم بدون ...........

زندگی کنم .28 .رابطه من با .............

خیلی هوس انگیز هست .29 .

وقتی فیلمهای عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمانهای عشقی می خوانم به یاد ...........

می افتم .

30 .

در مورد ..........

همیشه خیال پردازی می کنم .31.

متقاعد شده ام که .............

را دوست دارم .32 .تلاش من این هست که رابطه ام را با ..........

حفظ کنم .33 به علت تعهدی که نسبت به .........

دارم اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند .

34 .معتقدم که رابطه من با ...........

همیشه ثابت خواهد ماند .35 .

هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به ...........

خلل وارد کند .36 .

عشق من نسبت به ............

تا آخر عمر م باقی خواهد ماند .37.

همیشه نسبت به ........

احساس مسئولیت خواهم کرد .38 .

تعهد من نسبت به ...........

بسیار سفت و سخت هست .39 .

نمی توانم تصور کنم که بین من و ..........

فاصله بیفتد .40 .در مورد عشق خود نسبت به ............

تردید ندارم .41 .

رابطه خودم را با ..........

دائمی می دانم .42 .

رابطه خودم را با ..............

یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم .43 .

خودم را نسبت به ...........

مسئول می دانم .44 .

تصمیم دارم به رابطه خود با ...........

ادامه دهم .45 .

حتی وقتی که ...........

رفتار نا مناسب دارد سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم .


نمره گذاری :
15 جمله اول صمیمیت 15 جمله بعدی هوس و 15 جمله آخر ی تعهد را منعکس می نمايند .اعدادی ر که در جلو هر گروه 15 جمله ای گذاشتید جمع کنید تا سطح شما در سه عنصر عشق معلوم شود .

144:

با ارزیابی شدت نسبی سه عنصر عشق می توانید از تفسیر های زیر کمک بگیرید تا بدانید که معشوق خود را چقدر دوست دارید .

--------------------------------------------------------------------------

فقدان عشق :

در این نوع رابطه هیچ یک از عناصر عشق و جود ندارد.این رابطه را در زندگی روزانه با امت عادی داریم .

اگر احساستان درباره معشوقتان از این نوع باشد می توان فرمود رابطه تان در معرض خطر هست .


همدلی :این احساس وقتی دست می دهد که هوس و تعهد به مقدار کم حضور داشته باشند .

اما صمیمیت در حد بالایی باشد .

این احساس رامعمولا در مورد دوستان صمیمی داریم .


وسوسه یا شور و شوق :از ویژگی های روابطی هست که در اونها هوس شدید هست اما صمیمیت و تعهد در سطح ضعیفی برنامه دارند.

عشق خالی :وقتی احساس می شود که تعهد قوی باشد اما هوس و صمیمیت در سطح پایینب برنامه گیرند .

عشق رمانتیک :هوس و صمیمیت شدید هست اما به اندازه کافی زندگی مشترک یا تجربه مشترک ندارند تا متقابلا احساس تعهد نمايند .

عشق عاطفی : صمیمیت و تعهد شدید هست اما هوس ضعیف .عشق ساده لوحانه :هوس و تعهد بالاست اما صمیمیت ضعیف هست .در زوجهایی دیده می شود که یک عنصر مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیممی گیرند ازدواج نمايند حتی اگر یکدیگر را نشناسند .

اونها پس از اونکه نسبت به هم متعهد می شوند احساس صمیمیت می نمايند .

گاهی هم احساس می نمايند همدیگر را دوست ندارند .


عشق آرمانی :این عشق کامل سه عنصر را به طور سخاوتمندانه در خود دارد .همانطور که اشترنبرگ می گوید : رسیدن به این مرحله خیلی آسانتر از نگهداشتن اون هست .

"ایا می توانید عشق آرمانی داشته باشید شما و همسرتان ؟!

145:

تست روانشناسی _ منفی بافی

تست های روانشناسی
در این تست جواب مثبت به هر سوال ۵ امتیاز دارد.

۱) همیشه بدون تعمق کافی چیزهایی می گویم که بعدا باعث کدورت و سوء تفاهم بین من و دیگران می شوند.

۲)همیشه با نگرانی به آینده نگاه می کنم و انتظار پیشامدهای ناجوری را دارم.

۳) اکثرا در گذشته زندگی می کنم.

خاطرات و اتفاقات گذشته را در ذهنم مرور می کنم و وقتی حالم را با گذشته مقایسه می کنم به گذشته ام حسرت می خورم.


۴) همواره کارهای امروز را به فردا موکول می کنم.

۵) اگر کسی به من اهانتی بکند دیگر تمام روزم خراب می شود.

۶) اگر با کسی برخورد کنم که ایجاد عصبی و تندی دارد بشدن تحت تاثیر وی برنامه می گیرم.

۷) وقتی درست به زندگیم نگاه می کنم می بینم که همیشه تمایل داشته ام که از کاه کوه بسازم.

۸) وقتی با کسی روبرو می شوم که در نگاه اول به دلم نمی چسبد می دانم که هرگز نمی توانم با وی رابطه ای داشته باشم.

۹) برای اینکه جلوی ناراحتی های بعدی را بگیرم تنها همه کار را انجام می دهم و از کسی کمکی نمی خواهم.

۱۰) همیشه در درونم پراز فشار هست و برای خودم ساعات آرامش فراهم نمی کنم.

۱۱) اگر در کاری اونطوری که اونرا در دهنم تصور کرده ام موفق نشوم بشدت خودم را به محاکمه می کشم.

۱۲) اصلا حساب و کتاب پولم را ندارم.

و یا: اونقدر حساب و کتاب می کنم تا هیچ پول بیخودی خرج نکنم که اینکار زیاد وقتم را می گیرد و برایم مشکل بوجود آورده هست.


۱۳) وقتی می بینم کسی به کاری که من انجام می دهم توجه لازم را نمی کند خلقم از دست وی تنگ می شود.

۱۴)وقتی کسی از من انتقاد می کند و یا به جانم نق می زند با خودم فکر می کنم که وی به من علاقه ندارد.

۱۵) اگر کاری را که می خواهم از پیش نرود دنیا پیش رویم تیره و تار می شود.

۱۶) همیشه آدمها را مقصر می دانم مگر اینکه خلاف اون ثابت شود.

۱۷) وقتی در کاری موفقیتی بدست می آورم، موفقیتم اونچنان که باید و شاید بنظرم نمی آید.

۱۸) فکر می کنم نباید به آدمهای دیگر اعتماد کرد چرا که همه بد مرا می خواهند.

۱۹) هیچ وقت احتیاج به کمک دیگران نداشته ام و ندارم.

۲۰) کاری را که هر روز انجام می دهم دوست ندارم و اصلا بیهوده دارم زندگیم را خراب می کنم.

● امتیاز های بدست آمده را با هم جمع بزنید و معنی امتیاز خود را در زیر مشاهده بفرمائید

● جواب :

▪ کمتر از ۴۰ = به این معنا هست که زیادتر از حد قابل قبول زندگی را به کام خود تلخ نمی کنید.

▪ بین ۴۰ الی ۵۰ = لازم هست تا حدی در رفتار خودتان تجدید نظر کنید.

▪ بالاتر از۵۰ = باید واقعا به فکر باشید و برای تغییر این افکار کاری بکنید.

● به عباراتی که به اونها جواب مثبت داده ایدبا دقت نگاه کنید و در مورد هر کدام از خود بپرسید:

▪ «چطور هست که من این فکر را دارم؟» و سپس برای تغییر اون برنامه ریزی کنید.
این افکار نشانگاه بیماری نیستند ولی فشارهایی هستند که شرایط مناسبی را برای شکل گرفتن اختلالات مختلف فراهم می آورند..

146:

تست روانشناسی عطسه

افرادی که با صدای بلند عطسه می نمايند:

این افراد عموما تمایل دارند که رهبران و روسایی با نفوذ و خوب باشند.

روان شناسان بر این اعتقادند که صدای بلند عطسه این افراد، نشان دهنده میزان نفوذی هست که اونها دوست دارند بر دیگران داشته باشند.

این افراد می توانند به راحتی در دیگران نفوذ نمايند و اونها را به سمت و سویی که خود تمایل دارند سوق دهند.

این افراد عموما مدیرانی لایق، کارآمد رهبرانی با نفوذند.

اونها شخصیت قدرتمندی دارند که به اونها کمک می کند در حوزه مدیریت بسیار شجاع و زیرکانه عمل نمايند.

در حوزه اجتماعی سخنوری عالی و بی مثال هستند.

این افراد می توانند با نفوذ کلام خود موضوع بحث را به اون طریقی که خود می خواهند پیگیری نمايند.

معمولا زندگی بر وفق مرادشان هست و در خانه و خانواده نیز می توانند از نفوذی بی اندازه برخوردار باشند.


افرادی که ملایم عطسه می نمايند:

این افراد عموما شخصیتی آرام، با وقار، وفادار و وابسته دارند.

در روان شناسی فرموده می شود که این افراد نمی توانند بدون وابستگی به غیر، کاری از پیش ببرند.

شخصیت وابسته اونها نشان دهنده ی اون هست که باید حتما در موارد مهم تصمیم گیری، شخص دیگری اونها را به سمت و سوی مورد نظر سوق دهد.

این افراد می توانند و می خواهند که به امت خدمت نمايند و این خدمت را در چارچوب اونچه اونها تمایل دارند انجام می دهند.

بسیاری از این افراد اگر چه منزوی به معنای عام کلمه نیستند ولی چندان هم از بودن در اجتماعات احساس رضایت نمی نمايند.

شخصیت آرام اونها تنها در خدمت به دیگران خلاصه می شود.

این افراد بسیار وفادار و در زندگی ثابت قدم هستند.

در حوزه کاری به لحاظ آرامی ممکن هست تاثیر چندانی در جمع نداشته باشند ولی همین منش آرام اونها باعث می شود همگان اونها را دوست داشته باشند.

در حوزه اجتماعی نیز پرهیز از تجمع و قیل و قال های روزانه شعار اصلی اونان هست ولی در این بین انجام دادن کارها و وظایف اصلی که برعهده اونهاست به هیچ وجه فراموش نمی شود.افرادی که به هنگام عطسه جلو دهان خود را می گیرند:

طبق پژوهش های انجام شده افرادی که به هنگام عطسه کردن جلو دهان خود را می گیرند بسیار موقر و به لحاظ روحی متعادل هستند.

این افراد معمولا در هیچ زمینه ای چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ شرعی، خلاف نمی نمايند.

روانشناسان بر این عقیده اند که این افراد معمولا زندگی آرام، متعادل و کم دردسری دارند.

متانت و وقار در تمام اعمال و رفتار این اشخاص مشهود هست و رعایت آداب و معاشرت از خصایص ذاتی این افراد و نشان دهنده ی نوع نگرش اونها به زندگی هست.

اونها می گویند زندگی همچون رودخانه آرامی هست که فقط برخی اوقات مواج می شود و نیازی نیست که شما سرعت حرکت اون را تند یا کند کنید.

دست را جلو دهان گرفتن به هنگام عطسه یا سرفه، نشان می دهد که این افراد در حوزه کاری خود نیز افرادی قابل اطمینان و با وقارند و مدیران همیشه از اونها به عنوان افرادی قابل اعتماد یاد می نمايند.

در حوزه اجتماعی و در جمع دوستان حضورشان همیشه مایه قوت قلب هست، هر چند که در برخی از اجتماعات دوستانه که بسیار صمیمی هست حضور این افراد به منزله اون هست که بسیاری از موارد معاشرتی که ممکن هست در جمعی اینچنینی نادیده گرفته شود، باید رعایت شود و این کار ممکن هست برای برخی افراد، خوشایند نباشد.افرادی که ریز و سریع عطسه می نمايند:

فرموده می شود که این افراد، غالبا شخصیتی تند و تیز دارند.

تند تند صحبت می نمايند و دوست دارند هر مساله ای را فورا حل کرده و به سراغ مساله بعدی بروند! این افراد بسیار باهوش، اهل مطالعه و نکته سنج هستند.

مطالعه برای این نوع افراد بهترین سرگرمی هست و از هر موقعيتی برای کتاب مطالعههستفاده می نمايند.

این افراد کارمندانی نمونه اند که می توانند در هر سطحی نمونه بودن خود را نشان دهند.

در حوزه کاری، افرادی شایسته، لایق و قابل اعتمادند و حاضر نیستند هیچ چیزی را با اعتماد دیگران به خود عوض نمايند.حس همکاری و همیاری در این افراد به شدت بالاست هر چند دیگران در بعضی از موارد عدم همکاری با اونها را به دلیل بیش از حد خوب و صادق بودنشان، ترجیح می دهند.

در حوزه اجتماعی، ممکن هست محبوبیت دیگر گروه ها را نداشته باشند، اما در موقعیت های مختلف اجتماعی اگر بتوانند پایه ریزی و برنامه ریزی خوبی داشته باشند، قادر خواهند بود «خود» واقعی خویش را به نمایش بگذارند.

در حوزه خانه و خانواده نیز، چنانچه یاری موافق داشته باشند، پیروز می شوند.

معمولا دیگران به سختی اونها را درک می نمايند، اما چنانچه روحیه اونها شناخته شود، اون وقت متوجه می شوند که دوستانی ثابت قدم پیدا کرده اند!

147:

تست اعتیاد به اینترنت

یكی از معتبرترین تست‌های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی هست كه توسط دكتر كیمبرلی یانگ ابداع شده هست.

در تست iat هرچه نمره شما بیشتر باشد، اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر

است.

نمرات هم به ترتیب از یك تا پنج هستند.

در پایان، باید مجموع نمراتی را كه به بیست پرسش زیر می‌دهید، جمع بزنید.

برای محاسبه مجموع نمرات خودتان، می‌توانید از ماشین‌حساب ویندوز كمك بگیرید.


چقدر بیشتر از اونچه كه قصد دارید، در اینترنت می‌مانید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر بخاطر اونلاین ماندن اعضای خانواده را نادیده گرفته‌اید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شودچقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می‌دهید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شودچقدر از طریق اینترنت، با كاربران دیگر رابطه بربرنامه می‌كنید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شودچقدر دیگران از شما، بخاطر میزان اونلاین بودن‌تان شاكی هستند؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شودچقدر بخاطر اینترنت، نمرات و كارهایتان در مدرسه اُفت كرده هست؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شودچقدر ایمیل‌هایتان را پیش از كارهای ضروری دیگرتان چك می‌كنید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر عملكرد كاری و بهره‌وری شما، بخاطر اینترنت آسیب دیده هست؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


وقتی از شما می‌پرسند كه چه كارهایی اونلاین انجام می‌دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهان‌كاری برنامه می‌گیرید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر افكار آزار دهنده در زندگی را با افكار آرام‌بخش در اینترنت خنثی می‌كنید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به کرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می‌كنید توان پیش‌بینی امور را دارید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر فكر می‌كنید كه زندگی بدون اینترنت، چیزی كسالت‌بار؛ تهی و بی‌لذت هست؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر وقتی كسی هنگام اونلاین بودن مزاحم شما می‌شود، غُر می‌زنید؛ فریاد می‌زنید یا عصبانی می‌شوید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر بخاطر قطع نكردن اینترنت، دچار بی‌خوابی هستید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر فكر می‌كنید در حالت آفلاین، حواس‌پرتی دارید؛ ولی در حالت اونلاین بهتر هستید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر وقتی اونلاین هستید این جمله را بكار می‌برید: فقط چند دقیقه مونده،الان میام.؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر سعی كرده‌اید از میزان اونلاین بودن خود بكاهید و موفق نشده‌اید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر سعی دارید میزان اونلاین بودن‌تان را از دیگران مخفی كنید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر میزان اونلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می‌دهید؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود


چقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید كه با اونلاین شدن از بین می‌رود؟
۱-به ندرت
۲-گاه گاهی
۳-غالبا
۴-به كرات
۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جمع نمرات بین ۲۰ تا ۴۹ = كاربر معمولی هستید.


جمع نمرات بین ۵۰ تا ۷۹ = دارید دچار مشكل اعتیاد اینترنتی می‌شوید، مراقب باشید.


جمع نمرات بین ۸۰ تا ۱۰۰ = شما به اكثر پرسش‌ها، نمرات ۴ یا ۵ داده‌اید.

شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید و باید مشكل‌تان را در اسرع وقت حل كنید.واقعاً فكر كنید كه اگر در پرسش دوم، جواب شما ۴ بوده هست؛ چه بر سَر خودتان آورده‌اید؟

148:

روانشناسي شخصيت با خوردن ساندویچ !یک تحقیق علمی ‌در رابطه با ساندویچ نشان می‌دهد روش ميل كردن ساندايشانچ توسط شما می‌تواند بیانگر بسياري از احساسات درونی شما و بطور كلي شناخت شخصيت شما باشد.

کدام یک از روش‌های زیر را برای خوردن ساندویچ در نظر می‌گیرید؟

1- ساندویچ خود را به قطعات کوچک تر تقسیم می‌کنید؟
2- ساندویچ خود را دو لقمه می‌کنید؟
3- ساندویچ خود را آرام و با اشتهایی وصف ناپذیر می‌خورید؟
4- ساندویچ خود را نصف کرده و باقی مانده را در بشقاب می‌گذارید؟
5- ساندویچ خود را کاملاْ باز کرده و محتویات اون را تنها با تکه ای نان می‌خورید؟

۱.

چنانچه ساندویچ خود را به قطعات کوچک تر تقسیم می‌کنید :

فردی منظم، حساس، دقیق و عاطفی هستید.

در واقع نظم در زندگی شما حرف اول را می‌زند.

دیگران به خوبی می‌دانند که از چه جایگاهی باید با شما وارد سخن شوند.

گذشت شما در زمینه‌های مختلف زبانزد خاص و عام هست.

استقامت و هستقامت از دیگر ویژگی‌های شماست.

دیگران برای انجام کارها و رفع نیازهای روزمره خود روی شما حساب می‌نمايند.

۲.

چنانچه ساندویچ خود را دو لقمه می‌کنید :

شما ظاهراً فردی عجول و نسبتاً خشن بوده و این خصوصیت راحتی در غذا خوردن را نیز نشان می‌دهد.

ظاهراً خیلی از خودتان مطمئن هستید و می‌توان فرمود که در اکثر اوقات به خاطر عجول بودنتان بدون مشورت با دیگران تصمیم می‌گیرید که در بسیاری از موارد عواقب اون را نیز متحمل می‌شوید.

معمولاً شما موقعيت رسیدگی به حرف و سخن دیگران و یا حتی خود را ندارید، که این نیز ناشی از همان عجول بودن ذاتی شماست.

۳.

چنانچه ساندویچ خود را آرام و با اشتهایی وصف ناپذیر می‌خورید :

به راحتی با دیگران دوست می‌شوید و خوشرو و دست و دلباز هستید و به رای و نظر فرد مقابل احترام می‌گذارید و از درگیر شدن با اطرافیان پرهیز می‌کنید، آرامش خاصی دارید و دیگران از بودن در کنار شما احساس لذت می‌نمايند.

۴.

چنانچه ساندویچ خود را نصف کرده و باقی مانده را در بشقاب می‌گذارید :

آینده نگری و نگاهی به فردا داشتن از ویژگی‌های شخصیتی شماست.

در هر زمینه‌ای و برای اقدام در مورد هر مساله ابتدا به عواقب اون اندیشیده و با مروری به آینده حال را برنامه ریزی می‌کنید.

مصمم و هوشیارید و نسنجیده حرف نمی‌زنید.

دیر با کسی دوست می‌شوید اما دوستی هایتان پایدار هست.

۵.

چنانچه ساندویچ خود را کاملاْ باز کرده و محتویات اون را تنها با تکه ای نان می‌خورید :

شخصیتی قابل احترام دارید.

سعی می‌کنید هیچ گاه به دنبال کارهای بیهوده نروید.

نگاه گیرا و نافذ شما می‌تواند مخالفانتان را به سرعت سر جای خودشان بنشاند.

بخش بسیار قوی و ممتاز شخصیت شما اون هست که قادرید از جنبه‌های ناچیز و مادی فراتر رفته و ماورای اونها را نیز ببینید.

انرژی شما برای یافتن دوستان جدید و کم نظیر نیز مثال زدنی هست.

در حل مشکلات بسیار ماهر و زبر دست بوده و عاشق رقابت سالم با دیگران هستید.


149:

ممنون ! البته فکر نکنم منظورش این ساندویچهایی باشه که قالبا در ایران میبینیم !

ولی بنده شخصا خودم مثل گزینه سه میبینم البته ارام نمیخورم بلکه خیلی سریع با اشتهایی وصف ناپذیر دو سانودیچ را میبلعم !

150:

جالب بود
من هم دقیقا شماره 3 هستم وخیلی دوست دارم وبا اشتها ساندویچ میخورم

151:

كه اينطور
پس شخصي منظم هستم كه ديگران ميدونن از چه دري براي حرف زدن با من وارد بشن !!!

152:

برای خود من هم 2 و هم 3 .
چون من 2 لقمش میکنم و با اشتهایی خفناک میخورم

153:

اگر مایلید اطلاعات بيشتري درمورد شخصيت خودتان وخصوصياتي كه باعث مي شوند ديگران شما را بيشتردوست داشته باشند پيدا كنيد به تست زيربا كمال صداقت جواب دهيد

سوسن,آفتابگردان يا گل رز؟

1- فرض كنيد شما مشخصه صورت كسي هستيد,كدام قسمت ازصورت او هستيد؟

الف : چين وچروك
ب : لكه
ج : خال زيبايي
د : كك ومك
ت :لبخند

2- دوست داريد چه نوع پرنده اي باشيد؟

الف : شباهنگ
ب : جغد
ج : عقاب
د : فلامينگو
ت : پنگوئن


3- كدام يك ازآلات موسيقي را دوست داريد؟

الف: پيانو
ب : ايشانلون
ج : سازدهني
د : گيتار
ت : دف


4- كدام يك ازبرنامه هاي تلايشانزيوني براي شما جالب تراست؟

الف : اخباروبرنامه هاي مستند
ب : فيلم هاي درام وزندگي نامه
ج : هيجاني وپليسي
د : عشقي وماجرايي
ت : كمدي وكارتون


5- كدام يك ازبازي هاي شهربازي را بيشتردوست داريد؟

الف : هيچ كدام , من ازشهربازي متنفرم
ب : قطاريا قايق
ج : نمايش واجراي كمدي
د : چرخ وفلك ووسايلي كه سريع مي چرخند
ت :ترن هاي هوايي سريع السير


6- آيا شما به اشتباهات خوتان مي خنديد؟

الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : برخي مواقع
د: معمولا
ت: هميشه


7- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عكس العملي نشان مي دهيد؟

الف : عصباني مي شايشاند
ب: ناراحت مي شايشاند
ج : برايتان جالب هست
د: تلافي مي كنيد
ت :چندين برابرتلافي مي كنيد


8- اولين چيزي كه صبح موقع بيدارشدن به فكرتان خطورمي كند چيست؟

الف : كارايشانا تحصيل
ب: مشكلات زندگي
ج : صبحانه
د : روزي كه درپيش داريد
ت : كاري كه تا شب انجام خواهيد داد


9- درزندگيتان چه شعاري داريد؟

الف :وقت طلاست
ب: سحرخيزباش تا كامروا باشي
ج : اونچه براي خود مي پسندي براي ديگران هم بپسند
د : زندگي كن وبه ديگران هم اجازه زندگي كردن بده
ت : بي خيال باش , هرچه بادا باد


10- آيا به همه حيوانات علاقه منديد؟

الف : اصلا
ب: تعداد كمي ازحيوانات
ج : برخي ازحيوانات
د: بيشترحيوانات
ت : تمام حيوانات


11- شما لبخند مي زنيد؟

الف : هرگز
ب: به ندرت
ج : گاهي اوقات
د :اغلب
ت : اونقدرزياد كه برخي فكرمي كنند ديوانه هستم


12- نظرديگران راجع به شما اغلب كدام مورد هست؟

الف : بي رحم
ب : سرد وبي احساس
ج :زيبا
د : دوست داشتني
ت : خوشگذران


13- شما احساس عشق وقدرداني خود را نشان مي دهيد؟

الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : گاهي
د :اغلب
ت : حداكثرتا جايي كه امكان دارد


14- شما اعتقاد داريد كه براي شاداب بودن بايد ساعاتي ازروز را منحصرا صرف خودتان كنيد؟

الف :اصلا
ب: احتمالا نه
ج : گاهي
د : بله
ت : البته ,تا جايي كه امكان دارد به خودتان مي رسيد15- آيا زندگي شما بابرنامه ريزي پيش مي رود؟

الف : من حتي درتعطيلات هم برنامه ريزي مي كنم
ب : هميشه برنامه ريزي مي كنم
ج : بستگي به روزهفته دارد
د :درصورت امكان اجازه مي دهم كه خودش پيش آيد
ت:هميشه بدون برنامه ريزي روزها را طي مي كنم

حال امتيازات كنارگزينه هايي را كه انتخاب كرده ايد جمع كنيد.
گزينه الف1 امتيار, گزينه ب 2امتياز , گزينه ج 3 امتياز, گزينه د 4 امتياز, گزينه ت 5 امتيازدارد سپس امتيازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق با متن هاي زيرمقايسه كنيد.

اگرامتيازشما بين 1تا 20باشد :
بدين معني هست كه شما سوسن سفيد هستيد .امت شما را به خاطرپشتكارتان ,ازجان ودل مايه گذاشتنتان وموفقيت هايتان تقديرمي كنند.اهداف مشخصي داريد وفكرتان بركارتان متمركزاست .احتمالا فرزند اول خانواده هستيد .احساستان را به سختي ابرازمي كنيد .يكي ازمهمترين نگراني هاي شما اين هست كه چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشايشاند.انديشه هايتان كمي متمايل به بدبيني هست .اعتماد به نفس داريد ولي درباطن گاهي به خود اعتماد نداريد.قادرهستيد كه هدفي تعيين كنيد وبه اون برسيد.بعضي مواقع دنيا را با ديدي باريك بين مي نگريد .احساس مي كنيد كه وقت كمي براي رسيدن به آرزوهايتان داريد.

مواظب باشيد جدي بودنتان شما را ازدنياي اطراف دورنكند .خونسرد باشيد واززندگيتان لذت ببريد .كارهايي اجرا کنيد كه ازاونها لذت مي بريد .با انجام اين دستورات قوه خلاقيت تان شكوفا مي شود .سعي كنيد كه بيشتربخنديد وبا ديگران درتماس باشيد.

اگرامتيازشما بين 21تا 54 باشد :

بدين معني هست شما يك گل رزهستيد .كمي تيغ داريد ولي زيبايي هاي بسياري داريد .حس شوخ طبعي داريد ولي ازشنيدن جوك لذت مي بريد.احتمالا فرزند وسط خانواده هستيد امت دوست دارند دوروبرشما باشند .خونگرم هستيد .دوستان صميمي بسياري داريد.زندگي را باديد واقع بينانه مي نگريد .آگاهيد كه زندگي ازخوبي ها وبدي ها تشكيل شده هست .قادريد شانس خودتان را با توجه به سرمايه هاي كه داريد امتحان كنيد .سخت كوش هستيد وبه اهدافتان پايبنديد .دوست داريد خودتان باشيد واين مساله به شما اعتماد به نفس مي دهد مشكلترين مساله درزندگيتان يكنواخت بودن مسايل هست .يكنواختي درهرمساله اي شما را آزارمي دهد وباعث كسل شدن روحيه شما مي شود .

به شما پيشنهاد مي گردد كه افق ديدتان را وسيع تركنيد .مسايل جديدي را تجربه وكشف كنيد .اونگاه متعجب خواهيد شد كه چه نتايج زيبايي به دست آورده ايد ومهمترازهمه اينكه فراموش نكنيد كه درهمه چيزدنبال زيبايي بگرديد مخصوصا درخودتان .

اگرامتيازشما بين 55 تا 75 باشد :
بدين معني هست كه شما يك گل آفتابگردان هستيد دربستري ازگلهاي رز.يك ايشانژگي بارزدرشما وجود دارد كه باعث گرمادهي به ديگران وجلوه گري شما مي شود .ممكن هست شما كوچكترين فرزند خانواده ايشانا تنها فرزند باشيد ..دروقت لازم جدي هستيد ولي دوستانتان شما را به عنوان يك شخص شوج طبع مي شناسند .ازفرمودن جوك لذت مي بريد .گاهي شيطنت مي كنيد .مايليد كه با افراد جديد وجالبي درزندگيتان آشنا شايشاند .

با افرادي كه هيچ وقت نمي خندند راحت نيستيد ..ديد مثبتي به زندگي داريد .درهمه چيزبه دنبال خوبيها هستيد .بيدي نيستيد كه با هربادي بلرزيد .گرم ,دوست داشتني ,با وفا واجتماعي هستيد وهركدام ازاين صفات مي تواند دليلي براي خوب بودن شما باشد .انرژي نامحدودي داريد ولي انگيزه تان كم هست .براي شما مشكل هست كه فقط بررايشان يك كارمتمركز شايشاند به شما پيشنهاد مي گردد كه اجازه دهيد امت رايشان جدي شما راهم ببينند همان طوركه چهره شاد شما را مي بينند .
دراين صورت مي خواهند كه هميشه با شما باشند .به احساسات ديگران احترام بگذاريد ازاين شاخه به اون شاخه نپريد وكاري راكه دوست داريد انتخاب كنيد وتا پايان اون را اجرا کنيد .

154:

مرسی رویا جان مثل همیشه جالب بود

جواب تستهای من و نمره ای که من گرفتم نشون داد که من یک گل رز هستم
قسمت قرمز شده این روزها در مورد من خیلی صدق می کنه

155:

دکتر ها معتقدند که اگر بتوانید ظرف ۳ ثانیه صورت مردی را در میان دانه های قهوه در عکس زیر پیدا کنید، نیم کره راست مغز شما، بهتر از افراد دیگر پرورش یافته هست.

اگر بین ۳ ثانیه تا یک دقیقه طول بکشد، نیم کره راست مغز شما به صورت عادی پرورش یافته هست.

اگه بین یک دقیقه تا سه دقیقه طول بکشد، یعنی سمت راست مغز شما کند عمل میکند و باید پروتئین بیشتری مصرف کنید.

اگر هم سپس سه دقیقه هنوز نتوانستید اونرا پیدا کنید،پیشنهاد میشود بیشتر به دنبال انجام اینگونه تست ها باشید تا اون بخش از مغزتان قوی تر بشود.
چرا اين مدلي ميشه نوشته هام

تست های روانشناسی

156:

طرز خوابیدن شما چه چیزهایی در مورد شخصیتتان می گوید؟ :
تست های روانشناسی


حالت جنینی
افرادی که خودشان را خم کرده و مانند دوران جنینی به خواب می روند افرادی هستند که از بیرون سر سخت اما قلباً انسان های ملایمی بوده و دارای روح بسیار لطیفی میباشند.

شاید در نگاه اول از کسی که او را به تازگی ملاقات کرده اند، خجالت بکشند اما دیری نخواهد گذشت که خجالتشان می ریزد و آرام می شوند.

این مورد یکی از شایع ترین حالات خوابیدن هست.

در تحقیقی که انجام شد 41% از 1000 نفری که تحت آزمایش بودند به این حالت می خوابیدند.

خانم ها دو برابر بیشتر از آقایون به خوابیدن در این حالت گرایش دارند.چوب گرد
خوابیدن به پهلو در حالیکه دست ها پایین در کنار پهلو برنامه دارد.

این افراد به سرعت با دیگران ارتباط بربرنامه می نمايند و از روابط اجتماعی بالایی برخوردار هستند.

به راحتی به غریبه ها اعتماد می نمايند و دوست دارند همیشه در جمع های بزرگ شرک نمايند.

البته این امکان هم وجود دارد که اندکی زودتر از سایرن گول بخورند.


آرزومند
افرادی که به پهلو می خوابند در حالیکه دست هایشان به سمت خارج و جلو هست دارای طبع بازی هستند اما در عین حال می توانند شکاک، غرغرو و عیب جو نیز باشند.

در تصمیم گیری قدری تعلل به خرج می دهند اما وقتیکه تصمیم به انجام کاری بگیرند، هیچ چیز نمی تواند اونها را وادار به تغییر نظرشان کند.


سرباز
خوابیدن به پشت در حالیکه دست ها به صورت صاف به پهلوها چسبیده باشد.

افرادی که به این حالت می خوابند معمولاً ساکت و خوددار هستند.

تمایل چندانی به هیاهو و سر و صدا ندارند و برای خود و سایرین مقررات و معیارهای متعددی قائل می شوند.


آزاد و رها
خوابیدن از جلو در حالیکه دست ها اطراف بالشت باشد و سر به یکی از طرفین چرخیده باشد.

معمولاً افراد عجول، بی پروا، و کمی گستاخ به این شیوه می خوابند.

اونها به سرعت عصبانی می شوند، به شدت آسیب پذیر هستند و انتقاد و برنامه گرفتن در شرایط سخت را دوست نمی دارند.


ستاره دریایی
خوابیدن بر روی پشت در حالیکه دست ها در اطراف بالشت برنامه دارد.

این افراد به عنوان بهترین دوست ها برای دیگران به شمار می آیند چرا که به خوبی به حرف های دیگران گوش می دهند و هر موقع که نیاز به کمکشان باشد، حاضر هستند.

اونها معمولاً علاقه ای ندارند که مرکز توجه دیگران باشند.البته گونه های مختلف دیگری از خوابیدن نیز وجود دارد که در این مطالعه بر روی اونها آزمایش نشده هست.پروفسور ایدزیکوسکی تاثیر نحوه خوابیدن بر روی سلامتی را نیز مورد مطالعه برنامه داده هست.

او معتقد هست که خوابیدن آزاد و رها برای سیستم گوارشی بسیار مناسب هست.

این در حالی هست که موارد سرباز و ستاره دریایی موجب خور خور کردن شده و خواب خوبی را به همراه ندارند.او معتقد هست وقتیکه شکم آزاد باشد، افراد راحت می توانند تنفس نمايند و اعما و احشا در آرامش کامل برنامه می گیرند؛ اما اگر وزن بدن بر روی شکم برنامه بگیرد، اونوقت میزان اکسیژن دریافتی تحلیل رفته و فشار بیشتری به شکم وارد می شود که این امر موجب خور خور می شود.

البته ممکن هست افرادی که در این حالات می خوابند تا صح از خواب بیدار نشوند، اما از ساعات خواب خود بهره کافی نبرده و انرژی زیادی دریافت نمی نمايند.همچنین تحقیقات او گویای این مطلب هستند که کمتر اتفاق می افتد تا افراد حالت های خوابیدن خود را تغییر دهند و در این میان تنها 5% بودند که اظهار می داشتند هر شب حالت های خوابیدن خود را تغییر می دهند.


157:

واقعا عالي بود
من يك گل رز شناخته شدم
رايشانا جان ازت ممنونم
تست جالبي بود

158:

هميشه فكر ميكردم هستعداد بيشتري نسبت به بقيه دارم چون در درك مسائل مختلف هميشه پيشرو بودم و نيازي به وقت زيادي نداشتم.
ولي طبق اين تست هستعدادم بطور معمول رشد كرده ولي من باز رايشان حرف خودم هستم
...


159:

واي واسه من حركت كرد
مي دونستم كه خيلي مضطربم حتي كنكورمم اين اضطرابم خراب كرد ببخشيد اقاي دكتر من هميشه يه طوريم انگار دارن تو دلم رخت ميشورن ميشه بگيد چي كار كنم؟

160:

واي يعني من گل سرخ بودم نمي دونستم جوابم 45 شد
به خودم اميدوار شدم
ممنون خانم مدير از اين تست جالبتون

161:

ببخشيدمن اي تست رو با تاريخ ميلادي و اسم ديده بودم نه با تاريخ شمسي خودمون
تو تاريخ ميلادي 5 هستم تو توشمسي 3 !!!!!
عذر مي خوام ولي تاريخ ميلادي با حروف ابجد اسم صحيح تره
ببخشيدا
ولي بيشتر خصوصياتم به 5 ها مي خوره پس به خاطر همينه مدرسه و دبيرستان رو خيلي خيلي وست دارم

162:


منم 51 شدم ..

رز غلیظم

مرسی ..


163:

زود پیدا کردم ..

خیلی با مزه بود

164:

منم گل آفتاب گردانم

ممنونم

165:

ما هم رز بوديم خبر نداشتيم !

166:

اگرامتيازشما بين 55 تا 75 باشد :
بدين معني هست كه شما يك گل آفتابگردان هستيد دربستري ازگلهاي رز.يك ايشانژگي بارزدرشما وجود دارد كه باعث گرمادهي به ديگران وجلوه گري شما مي شود .ممكن هست شما كوچكترين فرزند خانواده ايشانا تنها فرزند باشيد ..دروقت لازم جدي هستيد ولي دوستانتان شما را به عنوان يك شخص شوج طبع مي شناسند .ازفرمودن جوك لذت مي بريد .گاهي شيطنت مي كنيد .مايليد كه با افراد جديد وجالبي درزندگيتان آشنا شايشاند .


با افرادي كه هيچ وقت نمي خندند راحت نيستيد ..ديد مثبتي به زندگي داريد .درهمه چيزبه دنبال خوبيها هستيد .بيدي نيستيد كه با هربادي بلرزيد .گرم ,دوست داشتني ,با وفا واجتماعي هستيد وهركدام ازاين صفات مي تواند دليلي براي خوب بودن شما باشد .انرژي نامحدودي داريد ولي انگيزه تان كم است .براي شما مشكل هست كه فقط بررايشان يك كارمتمركز شويد به شما پيشنهاد مي گردد كه اجازه دهيد امت رايشان جدي شما راهم ببينند همان طوركه چهره شاد شما را مي بينند .
دراين صورت مي خواهند كه هميشه با شما باشند .به احساسات ديگران احترام بگذاريد ازاين شاخه به اون شاخه نپريد وكاري راكه دوست داريد انتخاب كنيد وتا پايان اون را اجرا کنيد .

حالت جنینی
افرادی که خودشان را خم کرده و مانند دوران جنینی به خواب می روند افرادی هستند که از بیرون سر سخت اما قلباً انسان های ملایمی بوده و دارای روح بسیار لطیفی میباشند.

شاید در نگاه اول از کسی که او را به تازگی ملاقات کرده اند، خجالت بکشند اما دیری نخواهد گذشت که خجالتشان می ریزد و آرام می شوند. این مورد یکی از شایع ترین حالات خوابیدن هست.

در تحقیقی که انجام شد 41% از 1000 نفری که تحت آزمایش بودند به این حالت می خوابیدند.

خانم ها دو برابر بیشتر از آقایون به خوابیدن در این حالت گرایش دارند.جالب بود مرسي اونهايي كه قرمز كردم تا حدودي تقريبا" زيادي درمورد من صدق ميكرد

167:

من از 75 هم زدم بالا !!!

168:

آزمونی برای تشخیص شایستگی شما در مورد مدیریت!

تست های روانشناسیکوئیز زیر از چهار سؤال تشکیل شده که به شما خواهد فرمود آیا برای این که یک مدیر حرفه‌ای باشید، شایستگی لازم را دارید یا نه؟
سؤال‌ها مشکل نیستند.

در مورد هر سؤال اول سعی کنید خودتان جواب بدهید و بعد جواب را بخوانید تا ببینید درست جواب داده‌اید یا خیر.

1-از شما خواسته شده یک زرافه را در یخچال برنامه دهید.

چطور این کار را انجام می‌دهید؟
.


.


.


.


.
.

پاسخ: درب یخچال را باز می‌کنیم.

زرافه را داخل یخچال می‌گذاریم و سپس درب اون را می‌بندیم.

هدف از این سؤال این هست که مشخص شود آیا شما از اون دسته افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا خیر!

2-حال از شما خواسته شده یک فیل را در یخچال برنامه دهید.

چه می‌کنید؟
.


.
.


.


.


.


.
پاسخ: آیا جواب شما این هست که درب یخچال را باز می‌کنیم و فیل را در یخچال می‌گذاریم و درب اون را می‌بندیم؟
نه! این درست نیست!
جواب صحیح این هست که درب یخچال را باز می‌کنیم.

زرافه را از یخچال خارج می‌کنیم.

فیل را در یخچال می‌گذاریم و درب اون را می‌بندیم.

این سؤال برای این هست که مشخص شود آیا شما به نتایج کار های قبلی خود و تأثیر اون برتصمیم گیری‌های بعدی‌تان فکر می‌کنید یا خیر.


3-شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده هست که به جز یک حیوان، همگی حیوانات در اون حضور دارند.

اون یک حیوان غایب کیست؟
.


.


.


.


.
.


.
پاسخ:‌ یادتان رفته که فیل الان در یخچال هست؟ پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد! هدف از این سؤال این هست که حافظه شما در به خاطر سپردن اطلاعات سنجیده شود.
اگر تا این جا به سؤالات جواب درست نداده‌اید نگران نباشید، هنوز یک سؤال دیگر مانده هست.


4-باید از یک رودخانه عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست.

شما قایق ندارید.

چه می‌کنید؟
.


.


.


.
.
.
.


پاسخ: خیلی ساده هست! به داخل رودخانه پریده و با شنا کردن از اون عبور می کنید.
کروکودیل‌ها؟ اونها الان در جلسه‌ای هستند که شیرشاه ترتیب داده! هدف از این سؤال این هست که مشخص شود آیا از اشتباه‌های قبلی خود درس می‌گیرید که دوباره اون ها را تکرار نکنید یا خیر.


169:

تست شناخت شخصيت عشقي شما


سناريوهاي زير تلاش مي نمايند که ديدگاه شما نسبت به عشق را توضيح دهند.
تذكر : لطفا: تا پايان تست به جواب ها نگاه نكنيد تا به شفرمودي پاسخهايتان پي ببريد.

1- پايان دنيا نزديک هست.

اگر فقط بتوانيد يک نوع از حيوانات را نجات دهيد، کدام را انتخاب مي نماييد؟
الف) خرگوش ب) گوسفند پ) گوزن ت) اسب

2- به آفريقا رفته ايد.

به هنگام بازديد از يکي از قبيله ها، اونها اصرار مي نمايند که يکي از حيوانات زير را به عنوان يادگاري با خود ببريد.

کدام را انتخاب مي نماييد؟
الف) ميمون ب) شير پ) مار ت) زرافه

3- فرض کنيد خطاي بزرگي انجام داده ايد و خداوند براي مجازات شما تصميم گرفته هست که به جاي انسان، شما را به صورت يکي از حيوانات زير در آورد.

کدام را انتخاب مي نماييد؟
الف) سگ ب) گربه پ) اسب ت) مار

4- اگر قدرت داشتيد که يک نوع از حيوانات را براي هميشه از رايشان کره زمين نابود کنيد، کدام را انتخاب مي کرديد؟ الف) شير ب) مار پ) تمساح ت) کوسه

5- يک روز، با حيواني برخورد مي نماييد که مي تواند با شما به زبان خودتان صحبت کند.

دلتان مي خواهد که کداميک از حيوانات زير باشد؟
الف) گوسفند ب) اسب پ) خرگوش ت) پرنده

6- در يک جزيره دور افتاده، تنها يک موجود زنده به عنوان همدم و همراه شما وجود دارد.

کداميک را انتخاب مي نماييد؟
الف) انسان ب) خوک پ) گاو ت) پرنده

7- اگر قدرت داشتيد که هر نوع حيواني را اهلي و دست آموز کنيد.

کداميک از حيوانات زير را به عنوان حيوان خانگي خودتان انتخاب مي کرديد؟
الف) دايناسور ب) ببر پ) خرس قطبي ت) پلنگ

8- اگر برنامه بود براي 5 دقيقه به صورت يکي از حيوانات زير در مي آمديد، کداميک را انتخاب مي کرديد؟
الف) شير ب) گربه پ) اسب ت) کبوتر

جواب ها

1- در زندگي واقعي، براي چه نوع آدمهايي جذابيت و کشش داريد.
الف:
خرگوش– کساني که داراي شخصيت دوگانه هستند، به سردي يخ در ظاهر اما به گرمي آتش در باطن
ب:
گوسفند– مطيع و گرم
پ:
گوزن– زيبا و آداب دان
ت:
اسب- کساني که غيرقابل جلوگيري، بي بند و بار و آزاد هستند.
2- در فرايند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رايشانکرد براي شما خوشايندتر و موثرتر هست.
الف:
ميمون – مبتکر و باذوق که هيچگاه احساس خستگي نکنيد.
ب:
شير- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگايشاند که دوستتان دارد.
پ:
مار- دمدمي مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد
ت:
زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نکند.


3- دلتان مي خواهد معشوقتان چه عقيده اي در باره شما داشته باشد.
الف:
سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم
ب:
گربه- شيک و زيبا
پ:
اسب- خوش بين
ت:
مار- انعطاف پذير
4- چه اتفاقي باعث مي شود که شما رابطه تان را قطع کنيد/ از چه خصوصيتي بيش از همه نفرت داريد.
الف:
شير- متکبر و خودخواه، امر و نهي کن
ب:
مار- هيجاني و دمدمي مزاج، نمي دانيد چگونه او را خوشحال کنيد.
پ:
تمساح- خونسرد، بيرحم، سنگدل
ت:
کوسه- ناامن
5- دوست داريد چه نوع رابطه اي با او بربرنامه سازيد.
الف:
گوسفند- سنتي، بدون اون که چيزي بگوئيد او بفهمد چه مي خواهيد، ارتباط بربرنامه کردن از طريق قلب ها.
ب:
اسب- هر دو بتوانيد درباره همه چيز با هم صحبت کنيد، هيچ چيز پنهان در ميان نباشد.
پ:
خرگوش- رابطه اي که هميشه خود را گرم و عاشق او حس کنيد.
ت:
پرنده- رابطه اي پايدار و طولاني و بالنده
6- آيا به او خيانت مي نماييد.
الف:
انسان- شما به جامعه و اخلاقيات احترام مي گذاريد، پس از ازدواج هيچ کار خلافي نمي نماييد.
ب:
خوک- نمي توانيد در مقابل تمايلاتتان مقاومت کنيد، به احتمال زياد خيانت مي نماييد.
پ:
گاو- خيلي سعي مي نماييد که چنين کاري نکنيد.
ت:
پرنده- شما هرگز نمي توانيد هستوار و ثابت قدم باشيد، شما واقعاً براي ازدواج مناسب نيستيد و نمي خواهيد تعهدي بپذيريد.
7- درباره ازدواج چه فکر مي نماييد.
الف:
دايناسور- شما خيلي بدبين هستيد و فکر مي نماييد اين روزها ديگر ازدواج سعادتمندانه وجود ندارد.
ب:
ببر- شما به ازدواج به صورت يک چيز گرانبها فکر مي نماييد.

پس از اون که ازدواج کرديد، پيوند زناشايشاني و همسرتان را بسيار باارزش و گرامي مي داريد.
پ:
خرس قطبي- شما از ازدواج مي ترسيد، فکر مي نماييد آزاديتان را از شما خواهد گرفت.
ت:
پلنگ- شما هميشه طالب ازدواج بوده ايد ولي در واقع، شناخت دقيقي از اون نداريد
8- در اين لحظه، به عشق چگونه فکر مي نماييد.
الف:
شير- شما هميشه تشنه عشقيد و مي توانيد هر کاري براي اون بکنيد اما به راحتي در دام عشق نمي افتيد.
ب:
گربه- شما خيلي خودمحور و خودخواهيد.

شما فکر مي نماييد عشق چيزي هست که مي توانيد به دست آوريد و هرگاه که خواستيد اون را دور بياندازيد.
پ:
اسب- شما نمي خواهيد در قيد و بند يک رابطه پايدار برنامه بگيريد.

به هر چمن که رسيدي گلي بچين و برو
ت:
کبوتر- شما به عشق به صورت يک تعهد دو طرفه فکر مي نماييد

170:

اگرامتيازشما بين 21تا 54 باشد :

بدين معني هست شما يك گل رزهستيد .كمي تيغ داريد ولي زيبايي هاي بسياري داريد .حس شوخ طبعي داريد ولي ازشنيدن جوك لذت مي بريد.احتمالا فرزند وسط خانواده هستيد امت دوست دارند دوروبرشما باشند .خونگرم هستيد .دوستان صميمي بسياري داريد.زندگي را باديد واقع بينانه مي نگريد .آگاهيد كه زندگي ازخوبي ها وبدي ها تشكيل شده هست .قادريد شانس خودتان را با توجه به سرمايه هاي كه داريد امتحان كنيد .سخت كوش هستيد وبه اهدافتان پايبنديد .دوست داريد خودتان باشيد واين مساله به شما اعتماد به نفس مي دهد مشكلترين مساله درزندگيتان يكنواخت بودن مسايل هست .يكنواختي درهرمساله اي شما را آزارمي دهد وباعث كسل شدن روحيه شما مي شود .


به شما پيشنهاد مي گردد كه افق ديدتان را وسيع تركنيد .مسايل جديدي را تجربه وكشف كنيد .اونگاه متعجب خواهيد شد كه چه نتايج زيبايي به دست آورده ايد ومهمترازهمه اينكه فراموش نكنيد كه درهمه چيزدنبال زيبايي بگرديد مخصوصا درخودتان .من 51 شدم .


171:

روانشناسی شخصیت با اشکال هندسى


شاید شما هم جزو افرادى هستید که در دوران تحصیل درس هندسه برایتان هیچ جذابیتى نداشته و احتمالاً از شنیدن نام اون بیزارید ولى چند لحظه این موضوع را فراموش کنید.

بعد ساده ترین اشکال هندسى را به خاطر بیاورید؛ مربع، مستطیل، مثلث، دایره و منحنى.

سپس خیلى سریع و بدون اینکه زیاد به مغزتان فشار بیاورید شکلى را انتخاب کنید که بیشتر از همه می‌پسندید.

در حقیقت یک تست روانشناسى پیش روى شما برنامه دارد که با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى‌دهد شما در زندگى چه جور آدمى هستید و در چه مشاغلى احتمال موفقیتتان بیشتر هست!

مربع
افرادى که شکل مربع را انتخاب مى‌نمايند کسانى هستند که در یک محیط پایدار بیشترین احساس آرامش را دارند و مسیر کارهایشان کاملاً واضح هست.

چنین اشخاصى محافظه کارند و دوست دارند همه چیز مرتب و منظم باشد.

وظیفه شناس هستند و اگر کارى را به اونها محول کنید اونقدر روى اون وقت مى‌گذارند تا تمام شود، حتى اگر کارى تکرارى و طاقت فرسا باشد و مجبور شدند به تنهایى اون را اجرا کنند.

مستطیل
اصولگرایى مشخصه بارز این افراد هست.

اونها نیز نظم و ترتیب را دوست دارند ولى اون را بیشتر از طریق ساوقتدهی‌هاى دقیق اجرا مى‌نمايند.

این امر سبب مى‌شود که راههاى مناسبى را انتخاب و همه قواعد و مقررات را بررسى نمايند.

اگر وظیفه‌اى را به این اشخاص محول کنید ابتدا اون را به خوبى ساوقتدهى مى‌نمايند تا اطمینان یابند که بطور اصولى اجرا خواهد شد.

مثلث
اشخاصى که شکل مثلث را انتخاب مى نمايند هدف گرا هستند.

اونها از برنامه ریزى قبل از انجام کارها لذت مى‌برند و به طرح موضوعات و برنامه‌هاى بزرگ و بلند مدت تمایل نشان مى‌دهند، اما ممکن هست جزئیات را فراموش نمايند.

اگر کارى را برعهده اونها بگذارید ابتدا هدفى را براى اون تعیین و سپس با برنامه ریزى کار را آغاز مى‌نمايند.

دایره
چنین افرادى اجتماعى و خوش صحبت هستند، هیچ لحن خشنى ندارند و امور را به وسیله صحبت کردن درباره اونها تحت کنترل خود در مى‌آورند.

ارتباطات اولین اولویت اونها در زندگى هست.

مطمئن باشید که اگر وظیفه‌اى به اونها محول شود اونقدر درباره اون صحبت مى‌نمايند تا هماهنگى لازم ایجاد شود.

منحنى
خلاقیت در این قبیل افراد موج مى‌زند و اغلب اوقات کارهاى جدید و متفاوتی را ارائه مى‌دهند.

نظم و ترتیب برایشان کسالت آور هست و اگر تکلیف را براى اونها در نظر بگیرید ایده‌هاى خوب و مشخصى را براى اونها ابداع مى‌نمايند.

بطور کلى افرادى که سه شکل اول یعنى مربع، مستطیل و مثلث را انتخاب مى‌نمايند در جهت مسیر ویژه در حرکت هستند و کارها را بطور منطقى و اصولى انجام مى‌دهند ولى ممکن هست خلاقیت کمى داشته باشند.

اما گزینش دایره و منحنى نشان دهنده خلاقیت و برون گرایى هست.

چنین افرادى به موقعیتهاى جدید و سایر افراد دسترسى پیدا مى‌نمايند ولى چندان اصولگرا و قابل اعتماد نیستند.

کاربرد تست :
این تست براى ارزیابى افراد نسبت به موقعیت شغلى شان کاربرد دارد و یا به منظور پى بردن به این نکته که اشخاص مختلف تا چه حد مى‌تواند با هم کار نمايند.

اگر شما بشدت علاقه‌مندید که یک کار خاص و اصولى را اجرا کنید یک فرد مربع دوست مى‌تواند همکار خوبى برایتان باشد.
همچنین اینگونه افراد براى کار در دوایر حسابرسى هم کاملاً مناسبند.

اگر کارها نیاز به ساوقتدهى گروهى داشته باشد مثلث دوستان در پیشبرد فعالیتها موفق خواهند بود.

این افراد مى‌توانند مجرى خوبى باشند، چون اهداف را مشخص و اطمینان مى‌یابند که دستیابى به اونها ممکن هست.

براى هر نوع ارتباطات حضورى افرادى که دایره را انتخاب مى‌نمايند، بهترین هستند.

اونها مى‌توانند یک کارمند خوب، مسئول پذیرش یا فردى باشند که به مشتریان خود خدمات مناسبى را ارائه مى‌دهند.

بالاخره افرادى که شکل مورد علاقه‌شان منحنى هست همیشه ایده‌هاى تازه دارند و بطور مثال براى کار در شرکتهاى تبلیغاتى مناسبند.


172:

[quote=saharbb;1688879]تست شناخت شخصيت عشقي شما

جواب ها

1- در زندگي واقعي، براي چه نوع آدمهايي جذابيت و کشش داريد.
اسب- کساني که غيرقابل جلوگيري، بي بند و بار و آزاد هستند.

2- در فرايند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رايشانکرد براي شما خوشايندتر و موثرتر هست.
مار- دمدمي مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد

3- دلتان مي خواهد معشوقتان چه عقيده اي در باره شما داشته باشد.
گربه- شيک و زيبا

4- چه اتفاقي باعث مي شود که شما رابطه تان را قطع کنيد/ از چه خصوصيتي بيش از همه نفرت داريد.
تمساح- خونسرد، بيرحم، سنگدل

5- دوست داريد چه نوع رابطه اي با او بربرنامه سازيد.
پرنده- رابطه اي پايدار و طولاني و بالنده

6- آيا به او خيانت مي نماييد.
انسان- شما به جامعه و اخلاقيات احترام مي گذاريد، پس از ازدواج هيچ کار خلافي نمي نماييد.


7- درباره ازدواج چه فکر مي نماييد.
پلنگ- شما هميشه طالب ازدواج بوده ايد ولي در واقع، شناخت دقيقي از اون نداريد

8- در اين لحظه، به عشق چگونه فکر مي نماييد.
گربه- شما خيلي خودمحور و خودخواهيد.

شما فکر مي نماييد عشق چيزي هست که مي توانيد به دست آوريد و هرگاه که خواستيد اون را دور بياندازيد.


واسه من اینا بود و فقط اونایی که بلدش نکردم نادرست بود ..


173:

تست هوش هیجانی
http://www.hamdardi.com/fa_default.a...tentID&P1V=409


تست افسردگی
http://www.hamdardi.com/fa_default.a...tentID&P1V=415

تست سلامت روحی و روانی
http://www.takkhal.net/test/salamat/index.htmشما چگونه فردی هستین
http://www.rahezendegi.com/test.asp?TID=2929

174:

کدام قسمت شخصيتمان را بيش‌تر دوست داريم ؟

گرما طاقت‌فرساست .

چندين روز هست که در سفر هستيد .

خسته‌ايد و آب کم داريد و به همراه خود ۵ حيوان داريد : يک گاو ، يک ميمون ، يک گوسفند ، يک اسب و يک شير .

مقدار محدودی آب برايتان باقی مانده که برای سيراب کردن شما و همه‌ی حيوانات کافی نيست .

اگر آب تمام شود همگی در بيابان خواهيد مرد ولی اگر بخواهيد جان سالم به در ببريد بايد يکی از حيوانات را رها کنيد و به همراه چهار حيوان باقی‌مانده به راهتان ادامه دهيد .

چه حيوانی را برای رها کردن انتخاب می‌کنيد ؟


چهار حيوان برايتان باقی مانده اما انگار از بيابان آتش می‌بارد .

ذخيره‌ی آبتان باز هم کم‌تر شده و بايد يک حيوان ديگر را رها کنيد .

اين بار کدام حيوان را رها می‌کنيد ؟

سه تا حيوان باقی مانده .

گرما هم‌چنان طاقت‌فرساست و هنوز به واحه‌ای نرسيده‌ايد .

مجبوريد يک حيوان ديگر را رها کنيد .

کدام يکی را انتخاب می‌کنيد ؟

فقط دو حيوان مانده .

می‌توانيد حاشيه‌ی صحرا را ببينيد اما متاسفانه آب برای هر سه باقی نمانده و تنها می‌توانيد يک حيوان را با خود ببريد .

اين بار کدام يکی را انتخاب می‌کنيد ؟


تبريک ! بالاخره هر دوتای شما به سلامت از بيابان بلا بيرون آمديد .
بنا بر يک باور ژاپنی بيابان نماد سختی‌هاست و هر کدام از حيوانات هم يکی از جنبه‌های زندگی شما:

شير نماد غرور هست .
ميمون نماد محبت هست .
گوسفند نماد رفاقت هست .
اسب نماد احساسات هست .
گاو نماد احتياجات اصلي هست .

اهميت هر يک از جنبه‌های زندگی شما به ترتيبی که هر حيوان را رها می‌کنيد آشکار می‌شود .

حيوانی که در ابتدا رها کرده‌ايد کم‌اهميت‌ترين جنبه نسبت به ساير جنبه‌ها در زندگی شماست و حيوانی که با خود به مقصد رسانده‌ايد پراهميت‌ترين خصوصيت شما را نشان می‌دهد .

175:

شیر
گاو
میمون
اسب
گوسفند

176:

تست روانشناسی اعتیاد به اینترنتتست های روانشناسی
تست اعتیاد به اینترنت IAT یكی از معتبرترین تست‌های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی هست كه توسط دكتر كیمبرلی یانگ ابداع شده هست.

در تست IAT هرچه نمره شما بیشتر باشد، اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر هست.

نمرات هم به ترتیب از یك تا پنج هستند.

در پایان، باید مجموع نمراتی را كه به بیست پرسش زیر می‌دهید، جمع بزنید.

برای محاسبه مجموع نمرات خودتان، می‌توانید از ماشین‌حساب ویندوز كمك بگیرید.

در صورتی که یک گزینه شامل حال شما نمی شود و شما اصلا اون کار را انجام نمیدهید برای اون گزینه نمره صفر در نظر بگیرید .بهترین نمره(0) و بدترین نمره (100) میباشد.چقدر بیشتر از اونچه كه قصد دارید، در اینترنت می‌مانید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر بخاطر اونلاین ماندن، اعضای خانواده را نادیده گرفته‌اید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شود


چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می‌دهید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شود


چقدر از طریق اینترنت، با كاربران دیگر رابطه بربرنامه می‌كنید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر دیگران از شما، بخاطر میزان اونلاین بودن‌تان شاكی هستند؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر بخاطر اینترنت، نمرات و كارهایتان در مدرسه اُفت كرده هست؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر ایمیل‌هایتان را پیش از كارهای ضروری دیگرتان چك می‌كنید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر عملكرد كاری و بهره‌وری شما، بخاطر اینترنت آسیب دیده هست؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودوقتی از شما می‌پرسند كه چه كارهایی اونلاین انجام می‌دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهان‌كاری برنامه می‌گیرید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر افكار آزار دهنده در زندگی را با افكار آرام‌بخش در اینترنت خنثی می‌كنید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می‌كنید توان پیش‌بینی امور را دارید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر فكر می‌كنید كه زندگی بدون اینترنت، چیزی كسالت‌بار؛ تهی و بی‌لذت هست؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر وقتی كسی هنگام اونلاین بودن مزاحم شما می‌شود، غُر می‌زنید؛ فریاد می‌زنید یا عصبانی می‌شوید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر بخاطر قطع نكردن اینترنت، دچار بی‌خوابی هستید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر فكر می‌كنید در حالت آفلاین، حواس‌پرتی دارید؛ ولی در حالت اونلاین بهتر هستید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر وقتی اونلاین هستید این جمله را بكار می‌برید: فقط چند دقیقه مونده، الان میام.

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر سعی كرده‌اید از میزان اونلاین بودن خود بكاهید و موفق نشده‌اید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر سعی دارید میزان اونلاین بودن‌تان را از دیگران مخفی كنید؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر میزان اونلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می‌دهید؟
۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شودچقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید كه با اونلاین شدن از بین می‌رود؟

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه
شامل حال من نمی‌شو
تست های روانشناسی

177:

تست افسردگی بک:

درجهء افسردگی:وخیم
سطح نمره:39-16

:61ulgl 0:


تست شناخت شخصیت عشقی:
1- در زندگي واقعي، براي چه نوع آدمهايي جذابيت و کشش داريد.
اسب- کساني که غيرقابل جلوگيري، بي بند و بار و آزاد هستند.

2- در فرايند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رايشانکرد براي شما خوشايندتر و موثرتر هست.
شير- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگايشاند که دوستتان دارد.

3- دلتان مي خواهد معشوقتان چه عقيده اي درباره شما داشته باشد.
اسب- خوش بين

4- چه اتفاقي باعث مي شود که شما رابطه تان را قطع کنيد/ از چه خصوصيتي بيش از همه نفرت داريد.
تمساح- خونسرد، بيرحم، سنگدل

5- دوست داريد چه نوع رابطه اي با او بربرنامه سازيد.
پرنده- رابطه اي پايدار و طولاني و بالنده

6- آيا به او خيانت مي نماييد
انسان- شما به جامعه و اخلاقيات احترام مي گذاريد، پس از ازدواج هيچ کار خلافي نمي نماييد.
7- درباره ازدواج چه فکر مي نماييد.
پلنگ- شما هميشه طالب ازدواج بوده ايد ولي در واقع، شناخت دقيقي از اون نداريد

8- در اين لحظه، به عشق چگونه فکر مي نماييد
گربه- شما خيلي خودمحور و خودخواهيد.

شما فکر مي نماييد عشق چيزي هست که مي توانيد به دست آوريد و هرگاه که خواستيد اون را دور بياندازيد.
؟؟؟؟با این جواب کل جواب های سوال های قبل نقض شد که
اه اه چه تست چرتی بود

178:

تست های روانشناسی


گر بتوانیم شخصیت افراد را پیش از داشتن رابطه با اونها بشناسیم و یا حداقل در مورد چگونگی رفتار و اخلاق اونها حدس هایی بزنیم بدون شک این شناخت تاثیرات زیادی در رابطه ما داشته و کمک های فراوانی به ما خواهد کرد.


معمولا انسان ها برای به دست آوردن شناخت بیشتر از دوستان و اطرافیان خود و یا شناخت سطحی از کسانی که برای اولین بار با اونها رو به رو می شوند به گزینه های مختلفی پناه می برند که حدس زدن شخصیت طرف مقابل از روی پوشش پوشیدن ،امضا و یا شیوه دست دادن او از جمله این امور هست.


شناخت شخصیت افراد از روی رنگ چشم گزینه جدیدی هست که در روابط انسانی بی تاثیر نبوده و چنانچه درست به کار رود مشکلات زیادی را حل خواهد کرد .

مطلب زیر که توسط یکی از انجمن های اینترنتی عربی منتشر شده هست به بررسی انواع رنگ چشم و شخصیت دارندگان اون می پردازد.رنگ چشم سبز

رنگ چشم سبز نشان دهنده اون هست که صاحبان اون شخصیتی قوی و اراده ای بالا دارند.

در تصمیم گیری ها، خیلی محکم عمل کرده و تا حدی خود رای و مغرور هستند.این افراد اعتماد به نفس بالایی دارند و در کمک به دیگران سعی می نمايند تا آخرین توان خود را مصرف نمايند.رنگ چشم آبی

دارندگان چشم های آبی دارای نگاهی عمیق بوده و شخصیتی حساس و شفاف دارند.

این افراد به راحتی فکر و نظر خود را به دیگران تحمیل می نمايند و به همین نسبت جرات و شجاعت وی‍ژه ای هم به خرج می زنند.

قابل توجه هست که بیشتر چشم آبی ها طبیعت و احساساتی هنری و ملموس دارند.رنگ چشم مشکی

صاحبان چشمان مشکی انسان هایی رویایی هستند که در فضای شاعرانه ای زندگی می نمايند و همچنین بسیار دست و دل باز هستند.

بسیار سعی می نمايند با هر چه دارند به دیگران کمک نمايند .این افراد همچنین دارای ایجاد و خوی اجتماعی و احساسات ظریف هستند.رنگ چشم قهوه ای

چشم قهوه ای سنبل مهربانی و محبت هست و هر چه تیره تر باشد مهر و محبت صاحبش بیشتر هست.

چشم قهوه ای ها بسیار خون سردند و هر چه را که می خواهند به راحتی تصاحب می نمايند.

چنین به نظر می رسد که این افراد معنای عصبانیت را نمی شناسند و از آرامشی تمام نشدنی بهره مندند.رنگ چشم خاکستری

صاحبان چشم های خاکستری دو دسته هستند ، یا از شخصیتی آرام و با اعتماد به نفس برخوردارند و یا شخصیتی عصبی و انقلابی دارند و همیشه به دنبال آرامش می گردند ولی در مجموع انسان هایی سرسخت و سنگین دل هستند.


رنگ چشم عسلی

با وجود اینکه چشم عسلی ها انسان هایی خوش قلب هستند ولی با دیگران صریح نیستند.

این افراد همیشه به دنبال دوست می گردند.

چشم عسلی ها معمولا از کودکی روی پای خود بزرگ شده و دوست ندارند به دیگران تکیه نمايند.

179:


جالب بود !

برخلاف اونچه تصور مي كردم من اصلا" يك مدير حرفه اي نخواهم شد !! ( البته اگر برنامه باشه به نتيجه ي اين تست ها تكيه كنم‌! )
__________________________
تست شناخت شخصيت عشقي :

1- در زندگي واقعي، براي چه نوع آدمهايي جذابيت و کشش داريد.
گوزن– زيبا و آداب دان
2- در فرايند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رايشانکرد براي شما خوشايندتر و موثرتراست.
زرافه : صبور ، هرگز شما را رها نكند .
3- دلتان مي خواهد معشوقتان چه عقيده اي در باره شما داشته باشد .
اسب : خوش بين
4- چه اتفاقي باعث مي شود که شما رابطه تان را قطع کنيد/ از چه خصوصيتي بيش از همهنفرت داريد.
مار : هيجاني و دمدمي مزاج ، نمي دانيد چگونه او را خوشحال كنيد .
5- دوست داريد چه نوع رابطه اي با او بربرنامه سازيد.
پرنده : رابطه اي پايدار و طولاني و پاينده
6- آيا به او خيانت مي نماييد.
انسان : شما به جامعه و اخلاقيات احترام مي گذاريد، پس از ازدواج هيچ کار خلافي نمي نماييد.
7- درباره ازدواج چه فکر مي نماييد.
ببر- شما به ازدواج به صورت يک چيز گرانبها فکر مي نماييد.

پس از اون که ازدواج کرديد،
پيوند زناشايشاني و همسرتان را بسيار باارزش و گرامي مي داريد.
8- در اين لحظه، به عشق چگونه فکر مي نماييد.
کبوتر- شما به عشق به صورت يک تعهد دو طرفه فکر مي نماييد .

______________________________

تست روان شناسي شخصيت با اشكال هنسي هم كه من يك مربع دوست بودم !

______________________________

کدام قسمت شخصيتمان رابيش‌تر دوست داريم ؟

جالب بود !!
من اول از همه محبت رو رها كردم ، و غرور رو با خودم به مقصد رسوندم !

__________________________________

نمره ي اعتيادم به اينترنت هم 51 بود .

180:

آخه اينا حيوونن نماد شخصيت نميتونن باشن كه...

در هر حال: شير - گاو - اسب - گوسفند - ميمون! آخه شبيه آدماست دلم نمياد كه تايشان برو بيابون ولش كنم:دي!

181:

جالب بود
واسه من شد
میمون - شیر - گاو - گوسفند -اسب

182:

جذب چه مردي مي شايشاند؟
ازطريق 3رنگ
ميتوانيد از طريق 3 رنگ، سرنخ هاي شفرمود انگيزي بدست آوريد آيا تا بحال ميدانستيد که رنگهاي سبز و بنفش و نارنجي (( رنگ هاي فرعي)) ميتوانند نشان دهنده آرزوها و نيازهاي شما در روابط عاطفي باشند؟ اگر يکي از اين رنگ ها را انتخاب کنيد مي توانيد از رايشان اون تشخيص دهيد که شخصيت شما جذب چه تيپ مردهايي مي شود، که البته شامل مرد ايده آل شما نيز مي شود! اگر مي خواهيد از اسرار رنگها سر در بياوريد، و بفهميد که تاثير و معناي اونها در زندگي شما چيست اين تست کوتاه را اجرا کنيد مرحله 1: رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنيد
به رنگ هاي زير نگاه کنيد، و هر يک را که بيشتر از سايرين دوست مي داريد انتخاب کنيد: -البته لازم نيست رنگي را انتخاب کنيد که در پوشش پوشيدن و آرايش خود به کار مي بريد

سبز بنفش نارنجي

مرحله 2: نتيجه

حال که رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرديد، نگاهي به تفسير اون بيندازيد تا با شيوه هاي عشق ورزي خود آگاه شايشاند، و بدانيد که خصوصيات اخلاقي مرد ايده آلتان چگونه هست

اگر رنگ منتخب شما سبز باشد

وقتي که براي اولين بار با مردي ملاقات مي نماييد رفتار شما باعث مي شود که او از همان آغاز سفره دلش را براي شما باز کنيد و در مورد زندگيش با شما صحبت کند.

شما راحتي و آرامش را به فرد مقابل منتقل مي نماييد و او احساس مي نمايد که تحت حمايت کامل و همه جانبه شما برنامه گرفته هست
شما از همان آغاز به راحتي مي توانيد تشخيص دهيد که فرد مقابل چه نيازهايي دارد.

شما به غرايز خود اعتماد مي نماييد و به نداهاي درونيتان گوش مي سپاريد و از همين طريق متوجه مي شايشاند که او در رابطه چه چيزي را طلب مي نمايد
نکته قابل توجهي که در شما وجود دارد توانايي کسب اطلاع از طرف مقابل هست.

شما از اين طريق حس کنجکاايشان خود را تطميع مي نماييد
در نهايت شما با کسي ازدواج مي نماييد که بتواند آسايش و امنيت را براي شما به ارمغان آورد.

شما صاحب خانه اي پر از بچه مي شايشاند، از نظر مادي بي نياز هستيد، براي همسر خود ارزش قائل مي شايشاند و او نيز به شما احترام مي گذارد.

مرد ايده آل شما بايد داراي يک شخصيت ثابت باشد"سبزي ها" با مردهاي با ثبات و قاطع ازدواج مي نمايند
اخطار: شما همواره با رايشان باز با دنياي اطراف خود ارتباط بربرنامه مي نماييد و انسان پاک و معصومي هستيد.

داشتن اين خصوصيات اندکي کار شما را در پيدا کردن مرد ايده آلتان دشوار مي نمايد.

بيشتر افراد نمي توانند شخصيت واقعي شما را به درستي بشناسند به همين دليل وقتي که با خود واقعي شما مواجه مي شوند ممکن هست شکه شده و نا اميد گردند، زيرا ممکن هست که شما با معيارهاي ذهني اونها مطابقت نداشته باشيد

اگر رنگ منتخب شما بنفش باشد

در اولين ملاقات بيشتر جذب انرژي و تحرک فرد مقابل مي شايشاند، اما در واقع شما به مردي علاقمند هستيد که در کنار او احساس راحتي کنيد و از او آرامش بگيريد.

رمز موفقيت شما در مقابل مردها گيرايي، جذبه و هيجانتان هست.

شما سرشار از ذوق و اشتياق هستيد به همين دليل آقايون نيز احساس مي نمايند که زندگي شان در کنار شما مهيج و جالب خواهد شد
شما وفادار و وظيفه شناس هستيد و ارتباط عاطفي براي شما يک امر جدي تلقي مي شود

اگر فردي را براي ازدواج انتخاب کرديد، به اين معناست که او تمام معيارها و ملاک هاي مورد نظر شما را دارا بوده که توانسته به اين مرحله راه پيدا کند.

در ضمن لازم به ذکر هست که شما براي وضعيت ظاهري افراد اهميت خاصي قائل هستيد.

"بنفشي ها" با مردهاي خوش تيپ و قيافه ازدواج مي نمايند
اخطار: بهتر هست اگر فرد مناسب پيدا شد اندکي به او موقعيت دهيد و شروع نکنيد به حدس زدن خصوصيات اخلاقي او.

بهتر هست ايشان را بر پايه رفتارش ارزيابي کنيد نه اينکه او را با مرد ايده آل ذهني خود مقايسه کنيد

اگر رنگ منتخب شما نارنجي باشد

شما يک فرد جذاب، دوست داشتني، مهربان و خونگرم هستيد و با اين خصوصيات مي توانيد دل مردها را بدست آوريد.

بايد حقيقت را لمس کنيد تا بتوانيد اونرا باور کنيد.

با رفتار خود به ديگران نشان مي دهيد که به حرف هاي اونها گوش مي دهيد و برايشان ارزش قائل هستيد
به راحتي فريفته ظاهر افراد مي شايشاند اما جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد چراکه ازدواج شما هميشه از رايشان عقل و منطق مي باشد
شما جذب مردهاي با هوش مي شايشاند و هنگاميکه به او بله فرموديد، بله شما به معناي تا ابد و هميشه و در رنج و شادي هست.

شما با مردي ارتباط بربرنامه مي نماييد که بتوانيد از او چيزي بياموزيد.

"نارنجي ها" با مردهاي با هوش ازدواج مي نمايند
اخطار: شما فردي هستيد که سعي مي نماييد نقاط ضعف و منافذ حساس و نفوذ پذير خود را پنهان کنيد، تنها چيزي که فرد مقابل مي تواند در شما ببيند هستحکامات زيرکانه هست.

او احتمالا در مورد شخصيت اصلي شما دچار اشتباه مي شود.

سعي کنيد در طول وقت ايشان را با کاراکتر واقعي تان آشنا کنيد

183:

تست شماره 1
آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد؟تست شماره 2
آيا فردي‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستيد؟تست شماره 3
آيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد؟تست شماره 4
آيا فردي‌ وسواسي‌ هستيد؟تست شماره 5
آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيد؟تست شماره 6
آيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد؟تست شماره 7
آيا فردي‌ جسور هستيد؟تست شماره 8
آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد؟تست شماره 9
آيا فردي‌ عاطفي‌ و احساساتي‌ هستيد؟تست شماره 10
آيا فردي‌ فراموش‌ كار و كم‌ حواس‌ هستيد؟تست شماره 11
آيا فردي‌ شوخ‌ طبع‌ و بذله‌گو هستيد؟تست شماره 12
آيا فردي‌ مضطرب‌ هستيد؟تست شماره 13
آيا فردي‌ شجاع‌ و بي‌ باك‌ هستيد؟تست شماره 14
آيا فردي‌ سلطه‌جو و مقتدر هستيد؟تست شماره 15
آيا صرفه جو و مقتصد هستيد؟تست شماره 16
شما صادقيد يا متقلب؟تست شماره 17
آيا فردي احساساتي و دل رحم هستيد؟تست شماره 18
آيا فردی خجالتی و کم رو هستيد؟تست شماره 19
آيا فرد شب زنده داری هستيد؟تست شماره 20
آيا فردی رايشانايي هستيد يا واقع گرا؟تست شماره 21
آيا فردی خشن و ستيزه جو هستيد؟تست شماره 22
توان ساوقتدهی و مديريت شما چقدر هست؟تست شماره 23
نگرش شما به زندگی مثبت هست يا منفي؟تست شماره 24
آيا شما فردي خير و نيکوکار هستيد؟تست شماره 25
آيا شما از شغلتان راضی هستيد؟تست شماره 26
آيا آرامش به سراغ شما آمده هست؟تست شماره 27
آيا شما يک فرد موفق هستيد؟تست شماره 28
نيمکره راست مغز شما فعالتر هست يا نيمکره چپ؟تست شماره 29
آيا اعتماد به نفس داريد؟تست شماره 30
ميزان تاثير سبک و شيوه زندگي تان بر رايشان سلامتي جسماني شما چقدر هست؟تست شماره 31
آيا شما فردي‌ حسود هستيد؟تست شماره 32
رابطه‌ شما با مادرتان‌ چگونه‌ هست‌؟!تست شماره 33
آيا فردي پرخاشگر و ستيزه جو هستيد؟تست شماره 34
زندگي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟تست شماره 35
شما چگونه فردي هستيد؟تست شماره 36
همسر ايده‌آل‌ شما متولد چه‌ ماهي‌ هست‌؟!تست شماره 37
آيا معني‌ زندگي‌ مشترك‌ را درك‌ كرده‌ايد؟!تست شماره 38
انگيزه‌ شغلي‌ شما چيست‌؟تست شماره 39
آيا شما در زندگي اهل خطرکردن هستيد؟تست شماره 40
آيا با سياست، کاردان و با تدبير هستيد؟تست شماره 41
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ خود، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟تست شماره 42
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!تست شماره 43
آشپزخانه‌ دوست‌ شماست‌ يا دشمن‌تان‌؟!تست شماره 44
آيا فرزندتان‌ از اعتماد به‌ نفس‌ بالايي‌ برخوردار هست‌؟تست شماره 45
چه‌ سبك‌ جشن‌ عروسي‌اي‌ برازنده‌ شما هست‌؟!تست شماره 46
آيا كمال‌ گرايي‌ بيش‌ از اندازه‌، سد راه‌ خوشبختي‌ و سعادت‌ شما مي‌شود؟!تست شماره 47
آيا قادريد در هنگام‌ بحران‌ها درست‌ و به‌ موقع‌ عمل‌ كنيد؟تست شماره 48
در طول‌ روز، چقدر به‌ فكر خود هستيد؟!تست شماره 49
آيا حس‌ خوشبختي‌ مي‌كنيد شاد و خوشبخت‌ هستيد؟تست شماره 50
واقعيات زندگي‌ تا چه‌ حد بر رايشان‌ ارتباط مشتركتان‌ اثر مي‌گذارد؟تست شماره 51
آيا از ارتباطي‌ مستحكم‌ و سالم‌ با همسرتان‌ برخورداريد؟!تست شماره 52
آيا براي‌ يكديگر ساخته‌ شده‌ايد؟!تست شماره 53
بگايشانيد چه‌ غذايي‌ را انتخاب‌ مي‌كنيد، تا بگايشانيم‌ چه‌ شخصيتي‌ داريد؟تست شماره 54
آيا توانايي‌ها و قابليت‌هاي‌ بالقوه‌تان‌ را شناسايي‌ كرده‌ايد!تست شماره 55
هاله‌ شما به‌ حال‌ شما بستگي‌ دارد!تست شماره 56
كمي‌ فضول‌ يا كنجكاو، كدام‌ يك‌ هستيد؟تست شماره 57
در چه‌ ماهي‌ بايد متولد مي‌شديد؟!تست شماره 58
آيا قادريد راه‌ زندگي‌تان‌ را هموار سازيد؟تست شماره 59
جزييات‌ امور تا چه‌ حد برايتان‌ اهميت‌ دارند؟تست شماره 60
از نظر دانش‌ آيرايشاندا، در چه‌ وضعيتي‌ به‌ سر مي‌بريد؟تست شماره 61
آيا تافته‌ جدا بافته‌ هستيد؟!تست شماره 62
آيا در كودكي‌ از محبت‌ والدين‌تان‌ سيراب‌ شده‌ايد؟تست شماره 63
چقدر به‌ نظم‌ و ترتيب‌ اهميت‌ مي‌دهيد؟تست شماره 64
چقدر به‌ خشنودي‌ ديگران‌ اهميت‌ مي‌دهيد؟

184:

خيلي خوب بود

185:

تست سلامت روحی
سوال:
1)هنگامی که غمگین و ناراحت هستید, آیا می توانید علت نناراحتی خود را پیدا کنید؟
همیشه (4 امتیاز)بیشتر اوقات (3 امتیاز)برخی مواقع (2 امتیاز)به ندرت ( 1 امتیاز)

2) هر چند وقت یک بار شما چیزهایی را خریداری می کنید, ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه های اون ها
برآیید؟
همیشه(1امتیاز)بیشتر اوقات(2 امتیاز)به ندرت (3 امتیاز)هرگز ( 4 امتیاز)

3) آیا شده که حرفی بزنید و سپس فرمودن اون پشیمان شده باشید؟
اغلب (1 امتیاز)گاهی (2 امتیاز)خیلی کم (4 امتیاز)هیچ وقت ( 3 امتیاز)

4) وقتی کسی شما را عصبانی کند, در این صورت شما:
با عصبانیت در مقابل او
می ایستید (2 امتیاز)
به هیچ کس هیچ حرفی
نمی زنید (1 امتیاز)
همه جا از اون شخص گله و
شکایت می کنید (3 امتیاز)
به صورت آرام مساله را
مطرح نمایید ( 4 امتیاز)


5) معمولا چند مدت طول می کش که به خواب بروید؟
معمولا تا به رختخواب می
روید می خوابید (3 امتیاز)
20 دقیقه طول می کشد
که بخوابی (4 امتیاز)
خواب راختی ندارید و سر
جایتان می غلتید(1 امتیاز)
یک ساعت یا بیشتر
( 2 امتیاز)


6) معمولا در چه شرایطی به خود این اجازه را می دهید که گریه کنید؟
وقتی ناراحتم و فقط
دوستان نزدیک یا خانواده ام
حضور دارند (3 امتیاز)
هر وقت که احساس کنم
نیاز به گریه دارم
(4 امتیاز)
هر کاری می کنم تا گریه
نکنم (1امتیاز)
وقتی که تنها هستم
( 2 امتیاز)


7) آیا احساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟
جمع صمیمی از دوستان و
اعضای خانواده دارم
(4 امتیاز)
افراد کمی در زندگی ام هستند
(3 امتیاز)
به سختی می توانم با
دیگران ارتباط بر برنامه کنم
(2 امتیاز)
تنها متکی به خودم هستم
و نیاز به کسی ندارم
( 1 امتیاز)


8) تا چه حد به توانایی ها و هستعدادهایتان اطمینان دارید؟
خیلی زیاد (4 امتیاز)زیاد (3 امتیاز)کم (2 امتیاز)اصلا ( 1 امتیاز)

9) چه چیزی باعث شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارهایتان
است؟
تحسین و تشویق دیگران
(3 امتیاز)
حس درونی خود (4 امتیاز)
ترس از شکست (2 امتیاز)
زنده ماندن و حفظ حیات
( 1 امتیاز)


10) از نظر من شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه:
راه و روشی هست که هر
شخص در زندگی پیش می
گیرد (4 امتیاز)
اقتصاد جامعه (3 امتیاز)
اصولی هست که هر کسی
از هما کودکی با اون تربیت
شده (2 امتیاز)
شانس و اقبال فرد هست
( 1 امتیاز)

حالا امتیاز ها را با هم جمع کنید.

امتیاز کمتر از24

به شما توصیه می شود که به طور جدی تری به فکر سلامت روحی خود باشید و از کمک
های حرفه ای در این راه هستفاده نمایید.

ممکن هست که مشکلی در زندگی خود داشته


باشید و نیاز باشد تا برای دستیابی به آرامش و سلامت فکری خود اون مشکل را به نحوی
تجزیه و تحلیل نمایید و راه حل مناسبی را برای اون بیابید.

امتیازبین24تا32

لازم هست تا شما در شیوه زندگی خود کمی تجدید نظر کنید, شرایط روحی شما به طرز
نابسامانی در حالت نوسان هست و اگر به همین منوال پیش بروید از لحاظ سلامت روحی
دچار مشکل خواهید شد.

شاید یافتن یک شغل جدید و یا حتی مشاوره کار مفید باشد.


به هر حال شما گاهی به خودتان اطمینان کامل دارید و برخی مواقع قادر هستید تا با
احساسات خود به خوبی کنار بیایید.

امتیاز بین32تا40

در این صورت باید به شما تبریک فرمود.

چرا که شما از لحاظ روحی و عاطفی در سلامت


کامل هستید و باید به وجود خودتان افتخار کنید.

شما توانسته اید با احساسات خود ارتباط
خوبی بر برنامه کنید

186:

تست روانشناسی
چه چیز فکر شما را مختل می کند؟ ....

در عکس العمل های احساسی بیش از این که به عملی که انجام می دهیم توجه کنیم، به اونچه باعث انجام این عمل شده می اندیشیم.

مثلا بنا بر تلقی مان از یک شرایط بحرانی خاص می خندیم، گریه میکنیم، عصبانی میشویم و یا می ترسیم.

بنا براین اگر بتوانیم طرز تلقی مان را تغییر دهیم خواهیم توانست این عکس العمل های نا خوشایند را هم از بین ببریم.

(این روش فکری ریشه درمانی عکس العمل های سریع و نا معقول در افراد هست.)

خیلی سریع به سووالات زیر جواب دهید.

(اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد)


1-بعضی اوقات فکر میکنم طرز رفتار دیگران اشتباه هست.

(صحیح - غلط)

2-می دانم که باید اذعان کنم که "من همینم که هستم".

(صحیح - غلط)

3-اکثر اوقات دیگران من را ناراحت مینمايند.

(صحیح - غلط)

4-همیشه نگران هستم.

(صحیح - غلط)

5-دوست دارم که به گذشته فکر کنم.

(صحیح - غلط)

6-اغلب بدلیل بی توجهی دیگران احساس آزار دهنده ای دارم.

(صحیح - غلط)
7-فحش و ناسزا طبیعتا افراد را ناراحت و عصبانی میکند.

(صحیح - غلط)

8-بیشتر محرک ها و انگیزش های محیطی آزار دهنده هستند.

(صحیح -غلط)

9-درست همین حالا اضطراب و آشوب های روانی دارم.

(صحیح - غلط)
10-این که وقتی شخصی اخساسات شما را جریحه دار کرد به او تهمت و افترا بزنید عکس العمل طبیعی و درستی هست.

(صحیح - غلط)

11-چون احساسات من را جریحه دار کرده ای پس حتما در اشتباهی وباید تغییر کنی.

(صحیح - غلط)

12-بیشتر اوقات وقتی به اون چیزی که می خواهم نمی رسم ناراحت وعصبی میشوم.

(صحیح - غلط)

13-"بد بختی" حاصل تفکر ماست و چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد.

(صحیح - غلط)

14-قضاوت من تحت تاثیر حس نا خوشایند من برنامه می گیرد.

(صحیح - غلط)

15-دیگران فقط انچه را که باور دارند می فهمند.

(صحیح - غلط)

16-من به نتایجی که در زندگی می خواستم رسیده ام.

(صحیح - غلط)

17-این پنداشت صحیح یا اشتباه انسان هست که باعث هجوم افراد **** : کارهای زشت و وقایع ناگوار به سوی انسان می شود.

(صحیح - غلط)

افرادی که واقعا در زندگی احساس شادی و رضایت می نمايند بهدوازده پرسش اول جواب منفی و به پنج پرسش آخر جواب مثبت می دهند.

درغیر این صورت در مواردی که جواب شما با صورت ذکر شده تفاوت دارد شما دچار مشکل هستید و اون مساله باعث آزار شما می گرددوباید طرز فکرتان را در اون خصوص تغییر دهید .

اگر اکثر جواب های شما منفی هست به مطالعه کتاب های مختلف در مورد اخساس خوشبختی و بدبختی بپردازید و یا بایک روانشناس مشورت کنید.


187:
جوابهای خود را روی یک صفحه کاغذ بنویسید.

اونچه را که به طور طبیعی به ذهنتان می رسد یادداشت کنید.

وقت لازم برای اون که خودتان را واقعاً در موقعیتهای فرموده شده احساس کنید، در نظر بگیرید.

در غیر این صورت این آزمون جنبه تفریحی‌اش را از دست خواهد داد.


1) خود را در یک کشتی تصوّر کنید که در حال غرق شدن هست.

شما خود را به آب می‌اندازید و با شناکردن خود را به یک قایق نجات می‌رسانید و از اون بالا می‌روید.

چند نفر دیگر را در اون قایق نجات همراه خود می‌بینید؟

2) خود را به ساحل می‌رسانید و بیابان وسیعی را در مقابل خود می‌بینید.

چند وسیله شخصی و مقداری خوراکی بر می‌دارید و در جستجوی نجات، راه بیابان را در پیش می‌گیرید.

چند جفت کفش برمی‌دارید؟

3) پس از یک راه‌پیمایی طولانی و سخت، از یک تپه شنی بالا می‌روید و با خوشحالی شهری را در دوردست می‌بینید.

همچنین متوجه می‌شوید که در فاصله‌ای نه چندان دور در سمت راست شما واحه‌ای وجود دارد.

آیا ابتدا به اونجا می‌روید و برای مدتی کوتاه، یا هر چقدر که می‌خواهید هستراحت می‌کنید و یا اون که اون را نادیده گرفته به راهتان به سوی شهر ادامه می‌دهید؟

4) پس از ورود به شهر، قصری توجه شما را به خود جلب می‌کند و تصمیم می‌گیرید که وارد اون شوید.

پس از عبور از دروازه‌ها، خود را در یک راهروی طولانی می‌یابید که به اتاق پادشاه منتهی می‌شود.

وارد اتاق می‌شوید و شاه و ملکه را می‌بینید که در کنار هم به تخت نشسته‌اند.

شاه و ملکه چه شکلی هستند؟ و چه ویژگیها و خصوصیاتی را برایتان مجسم می‌نمايند؟

5) از اون اتاق خارج می‌شوید و از یک پلکان مارپیچی پایین می‌روید.

تاریک و سایه‌دار هست، با مشعل‌هایی بر روی دیوار که به طور نوبتی روشن و خاموش می‌شوند.

همین طور که پائین می‌روید، ناگهان یک زن (اگر شما مرد هستید) و یا یک شوالیه (اگر شما زن هستید) از کنارتان عبور می‌کند.

شما فقط برای یک لحظه صورتش را می‌بینید و این تصویر، یک نفر که می‌شناسید را به یادتان می‌آورد.

او چه کسی هست؟

) پلّه‌ها شما را به اتاق پذیرایی می‌رساند و شما میز بسیار بزرگی با یک گیلاس پایه‌دار در وسط اون می‌بینید.

به گیلاس نگاه کنید.

چقدر اون پر از مایعات هست؟
تعبیر جواب هایتان را همین پایین ببینید
1) تعداد دوستان واقعی که دارید.


2) تعداد عشقهای واقعی که قبل از ازدواج خواهید داشت.


3) اصول اخلاقی شما در کار.


4) اونچه تصوّر کرده‌اید اون چیزی هست که به نظر شما یک زوج ایده‌آل باید اون گونه باشند.


5) این همان شخصی هست که تا پایان عمر، ذهنتان درگیر اوست.


6) میزان پر بودن گیلاس، نشانگر این هست که شما در یک رابطه دوستی چقدر از خودتان مایه می‌گذارید

188:

یک نفر

یکی !

به شهر میروم !

مهربان !

یک هم میهنی !

لبریز !

189:

خب جواب هاي منم ايناا بود:

4 نفر

2 جفت

به و احه ميرم

زيبا مهربون.پادشاهه چاق.

پرنسسه لاغر.اماده ي پزيرايي از من.كنجكاو در مورد من.


امت.

همش.

190:

هشت نفر

یک جفت

به واحه میرم

هردو شون لاغرند و هردو به اندازه ی هم زیبا و دریک کلام متانسب هستند.

.....

نصفه هست.


191:

3 نفر

1 جفت

میرم داخل شهر

مثل پادشاه و پرنسس فیلما


چهره خاصی رو براش متصور نیستم

سرش یه کمی خالیه

192:

تست اندازه گیری اضطراب
تست های روانشناسی

چقدر هراس و اضطراب داريد؟ جلايشان هر عبارتي را كه در مورد شما درست هست علامت بزنيد.
ـ هميشه يك نوع حالت دل نگراني و تشايشانش دارم.


ـ بدون اون كه دليلي براي اون ببينم هميشه يك نوع احساس ترس در وجودم هست.
ـ سريع از كوره درمي روم و دست و پايم را گم مي كنم.
ـ احساس مي كنم كه دارم خرد مي شوم.
ـ هيچ چيز در زندگيم درست نيست و هر لحظه ممكن هست بلايي بر سرم بيايد.
ـ خيلي وقتها در دست و پايم احساس لرزش مي كنم.
ـ هميشه سردرد، گردن درد و كمردرد دارم.
ـ احساس مي كنم كه ضعيف هستم و به سرعت خسته مي شوم.
ـ هميشه احساس ناآرامي دارم و نمي توانم يك گوشه آرام و برنامه بگيرم.
ـ خيلي وقت ها در قلبم احساس پرش مي كنم.
ـ هميشه يك نوع احساس سرگيجه دارم.
ـ تا به حال چند بار پيش آمده كه حالت غش به من دست داده هست و همواره احساس مي كنم اين كار دوباره تكرار مي شود.
ـ خيلي وقتها تنگي نفس مي گيرم.
ـ نوك انگشتانم گزگز مي كند و يك نوع احساس خواب رفتگي در اون ها مي كنم.
ـ بيشتر اوقات يبوست دارم؛ اسهال مي گيرم و معده درد دارم.
ـ بيش از حد معمول بايد به دفعات براي ادرار به توالت بروم.
ـ كف دستانم هميشه عرق كرده هست.
ـ خيلي وقتها احساس مي كنم كه صورتم گرم و سرخ شده هست.
ـ به سختي به خواب مي روم و درخواب هم خستگي ام درنمي رود.
ـ به سختي مي توانم خودم را كنترل و آرام كنم.

شیوه اندازه گیری تست
به هر علامت 5 امتياز بدهيد و اون ها را با هم جمع كنيد
نمره بين 5 تا 20 نشان دهنده هراس و اضطراب خفيف هست.

اگر جمع نمراتتان بين 20 تا 40 برنامه دارد، دچار هراس و اضطراب متوسط شده ايد.

اگر نمراتتان از 40 به بالا هست دچار هراس و اضطراب شديد شده ايد.

در مورد هراس متوسط و شديد مراجعه به متخصص براي درمان هراس و اضطراب بسيار ضروري هست.

هراس و اضطراب اختلافاتي هستند كه در طول زندگي آموخته مي شوند.

اضطراب و هراس چيزهاي قابل علاجي هستند و هرچه زودتر براي علاج اون ها اقدام شود نتيجه بهتري مي دهند.

193:

در تصویر زیر چه می بینید؟ او در جهت عقربه ساعت می چرخد یا خلاف اون ؟
تست های روانشناسی
اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید.
اگر این خانم را در حال گردش در جهت خلاف عقربه ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید
.
بعضی از امت توانایی دیدن چرخش وی را در هر دو جهت دارند
اگر شما بدون تعییر در چشمتان هنگام نگاه کردن قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید هوش شما بالاتر از ۱۶۰ هست که یک نابغه به حساب می آیید.
این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطالعه ای ۵ ساله بدست آمده هست

194:

عجب چیز خفنیه من وقتی کلمه "راست" رو میخونم در جهت عقربهای ساعت میچرخه و وقتی کلمه " چپ " رو میخونم بر عکس جهت عقربهای ساعت میچرخه !

به نوعی مغزم روی راست و چپ با خوندن این دو کلمه سوئیچ میکنه !

من همیشه میدونستم نابغم

195:

اضطراب‌

شرح بيماري :

اضطراب‌ عبارت‌ هست‌ از يك‌ احساس‌ ناراحت‌كننده‌ و مبهم‌ ترس‌،وحشت‌، يا خطر با منشاي‌ ناشناخته‌ كه‌ بر فرد مستولي‌ مي‌گردد.

براي‌ بعضي‌ از
افراد اين‌ حالت‌ ممكن‌ هست‌ ناگهاني‌ رايشان‌ دهد و بر طرف‌ شود، اما براي‌ بعضي‌ديگر اين‌ حالت‌ به‌ صورت‌ مزمن‌ در مي‌آيد.

اضطراب‌ از نظر علمي‌ چندين‌ نوع‌
دارد: اضطراب‌ حاد ناشي‌ از موقعيتي‌ خاص‌، اختلال‌ در تطابق‌ يافتن‌ با واقعيات‌تازه‌، اختلال‌ اضطرابي‌ عمومي‌ شده‌، اختلال‌ هراس‌، اختلال‌ تنش‌زاي‌ پس‌ ازحادثه‌، ترس‌ مرض‌گونه‌ و اختلال‌ وسواسي‌ ـ جبري‌.


علايم‌ شايع‌:

احساس‌ اينكه‌ يك‌ اتفاق‌ نامطلوب‌ يا زيانبار به‌ زودي‌ رخ‌ خواهدداد.


خشك‌ شدن‌ دهان‌، مشكل‌ در بلع‌، يا خشونت‌ صدا

تندشدن‌ تنفس‌ وضربان‌ قلب‌، تپش‌ قلب‌

حالت‌ لرزش‌ يا پرش‌ عضلات‌

انقباض‌ عضلات‌، سردرد،كمردرد

عرق‌ كردن‌

مشكل‌ در تمركز

منگي‌ يا غش‌

تهوع‌، اسهال‌،كاهش‌ وزن‌

خواب‌آلودگي‌

تحريك‌پذيري‌

خستگي‌

كابوس‌

مشكل‌ درحافظه‌

ناتواني‌ جنسي‌


علل‌:
فعال‌ شدن‌ مكانيسم‌هاي‌ دفاعي‌ بدن‌ براي‌ مبارزه‌ يا فرار.

ترشح‌
آدرنالين‌ از غدد فوق‌كليايشان‌ افزايش‌ مي‌يابد، و موادي‌ كه‌ از تجزيه‌ آدرنالين‌ دربدن‌ جمع‌ مي‌شوند (كاتكول‌ آمين‌ها) نهايتاً بخش‌هاي‌ مختلف‌ بدن‌ را تحت‌تأثيربرنامه مي‌دهند.

تلاش‌ براي‌ پرهيز از اضطراب‌ خود موجب‌ اضطراب‌ بيشتر
مي‌شود.


شرایط تشديد كننده بيماري:
استرس‌ با هر منشاء (مثلاً مشكلات‌ اجتماعي‌ يا مالي‌(
سابقه‌خانوادگي‌ اضطراب‌

خستگي‌ يا كار زياد

وقوع‌ مجدد موقعيت‌هايي‌ كه‌ قبلاًاسترس‌زا بوده‌اند يا طي‌ اونها به‌ فرد آسيب‌ رسيده‌ هست‌
.


بيماري‌ جسماني‌

تكامل‌طلبي‌ غيرمنطقي‌

ترك‌ اعتياد يا الكل‌


196:

تست روانشناسی
چه چیز فکر شما را مختل می کند؟ ....

در عکس العمل های احساسی بیش از این که به عملی که انجام می دهیم توجه کنیم، به اونچه باعث انجام این عمل شده می اندیشیم.

مثلا بنا بر تلقی مان از یک شرایط بحرانی خاص می خندیم، گریه میکنیم، عصبانی میشویم و یا می ترسیم.

بنا براین اگر بتوانیم طرز تلقی مان را تغییر دهیم خواهیم توانست این عکس العمل های نا خوشایند را هم از بین ببریم.

(این روش فکری ریشه درمانی عکس العمل های سریع و نا معقول در افراد هست.)

خیلی سریع به سووالات زیر جواب دهید.

(اولین پاسخی که به ذهنتان میرسد)


1-بعضی اوقات فکر میکنم طرز رفتار دیگران اشتباه هست.

(صحیح - غلط)

2-می دانم که باید اذعان کنم که "من همینم که هستم".

(صحیح - غلط)

3-اکثر اوقات دیگران من را ناراحت مینمايند.

(صحیح - غلط)

4-همیشه نگران هستم.

(صحیح - غلط)

5-دوست دارم که به گذشته فکر کنم.

(صحیح - غلط)

6-اغلب بدلیل بی توجهی دیگران احساس آزار دهنده ای دارم.

(صحیح - غلط)
7-فحش و ناسزا طبیعتا افراد را ناراحت و عصبانی میکند.

(صحیح - غلط)

8-بیشتر محرک ها و انگیزش های محیطی آزار دهنده هستند.

(صحیح -غلط)

9-درست همین حالا اضطراب و آشوب های روانی دارم.

(صحیح - غلط)
10-این که وقتی شخصی اخساسات شما را جریحه دار کرد به او تهمت و افترا بزنید عکس العمل طبیعی و درستی هست.

(صحیح - غلط)

11-چون احساسات من را جریحه دار کرده ای پس حتما در اشتباهی وباید تغییر کنی.

(صحیح - غلط)

12-بیشتر اوقات وقتی به اون چیزی که می خواهم نمی رسم ناراحت وعصبی میشوم.

(صحیح - غلط)

13-"بد بختی" حاصل تفکر ماست و چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد.

(صحیح - غلط)

14-قضاوت من تحت تاثیر حس نا خوشایند من برنامه می گیرد.

(صحیح - غلط)

15-دیگران فقط انچه را که باور دارند می فهمند.

(صحیح - غلط)

16-من به نتایجی که در زندگی می خواستم رسیده ام.

(صحیح - غلط)

17-این پنداشت صحیح یا اشتباه انسان هست که باعث هجوم افراد **** : کارهای زشت و وقایع ناگوار به سوی انسان می شود.

(صحیح - غلط)

افرادی که واقعا در زندگی احساس شادی و رضایت می نمايند بهدوازده پرسش اول جواب منفی و به پنج پرسش آخر جواب مثبت می دهند.

درغیر این صورت در مواردی که جواب شما با صورت ذکر شده تفاوت دارد شما دچار مشکل هستید و اون مساله باعث آزار شما می گرددوباید طرز فکرتان را در اون خصوص تغییر دهید .

اگر اکثر جواب های شما منفی هست به مطالعه کتاب های مختلف در مورد اخساس خوشبختی و بدبختی بپردازید و یا بایک روانشناس مشورت کنید.


__________________
ای اونکه به تدبیر تو گردد ایام
ای دیده دل از تو دگرگون مادام
وی اونکه بدست توست احوال جهان
حکم فرما که شود، ایام دوستان به کام

197:

تست شماره 1
آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد؟تست شماره 2
آيا فردي‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستيد؟تست شماره 3
آيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد؟تست شماره 4
آيا فردي‌ وسواسي‌ هستيد؟تست شماره 5
آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيد؟تست شماره 6
آيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد؟تست شماره 7
آيا فردي‌ جسور هستيد؟تست شماره 8
آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد؟تست شماره 9
آيا فردي‌ عاطفي‌ و احساساتي‌ هستيد؟تست شماره 10
آيا فردي‌ فراموش‌ كار و كم‌ حواس‌ هستيد؟تست شماره 11
آيا فردي‌ شوخ‌ طبع‌ و بذله‌گو هستيد؟تست شماره 12
آيا فردي‌ مضطرب‌ هستيد؟تست شماره 13
آيا فردي‌ شجاع‌ و بي‌ باك‌ هستيد؟تست شماره 14
آيا فردي‌ سلطه‌جو و مقتدر هستيد؟تست شماره 15
آيا صرفه جو و مقتصد هستيد؟تست شماره 16
شما صادقيد يا متقلب؟تست شماره 17
آيا فردي احساساتي و دل رحم هستيد؟تست شماره 18
آيا فردی خجالتی و کم رو هستيد؟تست شماره 19
آيا فرد شب زنده داری هستيد؟تست شماره 20
آيا فردی رايشانايي هستيد يا واقع گرا؟تست شماره 21
آيا فردی خشن و ستيزه جو هستيد؟تست شماره 22
توان ساوقتدهی و مديريت شما چقدر هست؟تست شماره 23
نگرش شما به زندگی مثبت هست يا منفي؟تست شماره 24
آيا شما فردي خير و نيکوکار هستيد؟تست شماره 25
آيا شما از شغلتان راضی هستيد؟تست شماره 26
آيا آرامش به سراغ شما آمده هست؟تست شماره 27
آيا شما يک فرد موفق هستيد؟تست شماره 28
نيمکره راست مغز شما فعالتر هست يا نيمکره چپ؟تست شماره 29
آيا اعتماد به نفس داريد؟تست شماره 30
ميزان تاثير سبک و شيوه زندگي تان بر رايشان سلامتي جسماني شما چقدر هست؟تست شماره 31
آيا شما فردي‌ حسود هستيد؟تست شماره 32
رابطه‌ شما با مادرتان‌ چگونه‌ هست‌؟!تست شماره 33
آيا فردي پرخاشگر و ستيزه جو هستيد؟تست شماره 34
زندگي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟تست شماره 35
شما چگونه فردي هستيد؟تست شماره 36
همسر ايده‌آل‌ شما متولد چه‌ ماهي‌ هست‌؟!تست شماره 37
آيا معني‌ زندگي‌ مشترك‌ را درك‌ كرده‌ايد؟!تست شماره 38
انگيزه‌ شغلي‌ شما چيست‌؟تست شماره 39
آيا شما در زندگي اهل خطرکردن هستيد؟تست شماره 40
آيا با سياست، کاردان و با تدبير هستيد؟تست شماره 41
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ خود، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟تست شماره 42
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!تست شماره 43
آشپزخانه‌ دوست‌ شماست‌ يا دشمن‌تان‌؟!تست شماره 44
آيا فرزندتان‌ از اعتماد به‌ نفس‌ بالايي‌ برخوردار هست‌؟تست شماره 45
چه‌ سبك‌ جشن‌ عروسي‌اي‌ برازنده‌ شما هست‌؟!تست شماره 46
آيا كمال‌ گرايي‌ بيش‌ از اندازه‌، سد راه‌ خوشبختي‌ و سعادت‌ شما مي‌شود؟!تست شماره 47
آيا قادريد در هنگام‌ بحران‌ها درست‌ و به‌ موقع‌ عمل‌ كنيد؟تست شماره 48
در طول‌ روز، چقدر به‌ فكر خود هستيد؟!تست شماره 49
آيا حس‌ خوشبختي‌ مي‌كنيد شاد و خوشبخت‌ هستيد؟تست شماره 50
واقعيات زندگي‌ تا چه‌ حد بر رايشان‌ ارتباط مشتركتان‌ اثر مي‌گذارد؟تست شماره 51
آيا از ارتباطي‌ مستحكم‌ و سالم‌ با همسرتان‌ برخورداريد؟!تست شماره 52
آيا براي‌ يكديگر ساخته‌ شده‌ايد؟!تست شماره 53
بگايشانيد چه‌ غذايي‌ را انتخاب‌ مي‌كنيد، تا بگايشانيم‌ چه‌ شخصيتي‌ داريد؟تست شماره 54
آيا توانايي‌ها و قابليت‌هاي‌ بالقوه‌تان‌ را شناسايي‌ كرده‌ايد!تست شماره 55
هاله‌ شما به‌ حال‌ شما بستگي‌ دارد!تست شماره 56
كمي‌ فضول‌ يا كنجكاو، كدام‌ يك‌ هستيد؟تست شماره 57
در چه‌ ماهي‌ بايد متولد مي‌شديد؟!تست شماره 58
آيا قادريد راه‌ زندگي‌تان‌ را هموار سازيد؟تست شماره 59
جزييات‌ امور تا چه‌ حد برايتان‌ اهميت‌ دارند؟تست شماره 60
از نظر دانش‌ آيرايشاندا، در چه‌ وضعيتي‌ به‌ سر مي‌بريد؟تست شماره 61
آيا تافته‌ جدا بافته‌ هستيد؟!تست شماره 62
آيا در كودكي‌ از محبت‌ والدين‌تان‌ سيراب‌ شده‌ايد؟تست شماره 63
چقدر به‌ نظم‌ و ترتيب‌ اهميت‌ مي‌دهيد؟تست شماره 64
چقدر به‌ خشنودي‌ ديگران‌ اهميت‌ مي‌دهيد؟
__________________
الهــــــــــــــــــــــ ــــی و ربــــــــــــــــــــی من لی غیــــــــــــــــــرک

198:

خب این یه بار برخلاف میتابه یه بهرم جهت عقربه های ساعت نوبتی من میبینم

199:

خب روانکاویه منم
1) خیلی ادم میبینم
2)یک جفت
3)به راهم ادامه میدم تا به زودتر به شهر برسم
4)زیبا و جوان و عاشقانه
5) مهرداد
6)گیلاسا تا نصفس

200:

سه نفر
یک جفت
ادامه میدهمیم
هر دو خوجل.

هر دو باهوش.

هر دو مهربون و مهمون نواز.
رابین هود
یه خورده.

تهش

...............
در جهت عقربه ها.
نیمکره راست.

خب من چپ دستم طبیعیه.


201:

تست روانشناسی مخصوص مجردها
1- آیا وقتی که مادر و پدری را به همراه فرزند کوچکشان می بینید، غبطه می خورید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


2- آیا وقتی که یک زوج جوان را در حال خنده می بینید، افسوس می خورید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


3-آیا همچون گذشته از اوقات تنهایی تان لذت می برید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


4- وقتی که در جمع دوستان متاهل هستید،به خود می گویید که ای کاش من هم متاهل بودم؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


5-آیا شده که تا به حال حضور شخصی از جنس مخالف، شما را دگرگون کند؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


6- آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که تنهایی دیگر بس هست؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


7-آیا تا کنون برایتان پیش آمده که شادی تان را بخواهید به کسی از جنس مخالف، انتقال دهید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


8- آیا شما موسقی های آرام گوش می دهید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


9- آیا شده وقتی که پشت ویترین یک فروشگاه هستید، احساستان به شما بگوید برای کسی هدیه ای بخرید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


10- آیا رنگ زندگی برای شما تغییر کرده هست؟ امیدواریم که حضور شخصی زندگی تان را دگرگون کند.


الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات

11- آیا شده در چند ماه اخیر، لبخند فردی، امید را در دلتان زنده کند و نگاه شما به زندگی تغییر کند؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


12- وقتی که پدر مادرتان می گویند، دیگر وقت ازدواج فرا رسیده هست، اخم نمی کنید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


13- آیا به تازگی در خیالتان مراسم خواستگاری را مرور می کنید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


14- آیا اخیرا برایتان پیش آمده عاشق کسی شده باشید، اما حجب و حیا اجازه ندهد، اون را با او در میان بگذارید؟
الف)بله ب)خیر ج)گاهی اوقات


اگر از 14 پرسش بالا به ده گزینه جواب بلی داده اید، به این معنی هست که نیاز به ازدواج در وجودتان احساس شده هست و اگر به ده گزینه جواب خیر داده اید، به این معنی هست که نیاز به ازدواج هنوز در وجودتان احساس نشده هست و اگر به هفت گزینه جواب گاهی اوقات داده اید به این معنی هست که هنوز سر در گم هستید و نمی دانید که باید ازدواج کنید یا نه، همچنان مجرد بمانید.202:

نان جو:

در فداکاری و صداقت شما هیچ شکی نیست!این دو ویژگی در محیط کار از خصوصیات بارز شماست.برخی از روانشناسان می گویند:حتی کشاورزانی که کاشت جو را ترجیح می دهند٫ نسبت به دیگران صادقانه و صمیمی ترند.شما فردی بسیار ساده ٫متواضع و فروتن هستید و این خصوصیات می تواند گویای این باشد که چرا دوستانتان همیشه به شما اعتماد می نمايند٫همچنین سلیقه خوبی در انتخاب پوشش دارید!


نان باگت:

همیشه به نوعی شیطنت هایتان دیگران رابه سوی شما می اورد!شیطنت و گاهی اوقات بازیگوشی که در چشمانتان موج میزند همان چیزی ست که شما را در چشم دیگران بسیار جذاب و با نمک می کند!شما فردی مهربان و شوخ طبع و خوش خوراک هستید٫با این حال عیب بزرگ شما زود رنجی تان هست.دیگران در موقع حرف زدن با شماباید کاملا مراقب کلامشان باشند!

نان قندی:

به رغم بذله گویی برخی اوقات خجالتی هستید اما سریع الانتقال بودن شما از نکات بارزی ست که همانند"نان قندی"شما را نزد دیگران شیرین می کند!شما عاشق کشف چیز های جدید و مخالف هستید.فردی بسیار خونسرد هستید و به ندرت عصبانی می شوید!از ازاد بودن و ازاد گشتن لذت می برید٫هر چند در دوستیابی کمی با احتیاط قدم بر می دارید!

نان لواش:

مهربان هستید و نمونه های مهربانیتان همیشه دهان به دهان میان دوستان و اشنایان می گردد.همچنین عاشق صلح و صفا و ارامش هستید و حتی دوست ندارید به شخصی که اشتباه کرده نا مهربانی کنید!البته به همان نسبت نیز دوست داریدبا شما چنین رفتاری شود.دوست ندارید پشت دیگران حرف بزنید.به اندازه کافی بخشنده اید و این از صفات بارز شماست.یکی دیگر از صفات خوبتان یک رو بودنتان هست!

نان های زره٫شوید و...:

شما هر جا باشید شادی و خوشحالی را برای اطرافیان به ارمغان می اورید و همانند نان های مختلف با طعم های مختلف ٫هر روز شادی و تازگی و یک بو وطعم خوب و جدید را برای زندگیتان به همراه می اورید!شما رهبر گروه دوستانتان در مراحل مختلف هستید و به خوبی می توانید در وقت مورد نیاز٫انها را راهنمایی کنید!از ریا کاری و دو رویی بی زارید و سعی می کنید بشدت از انها دوری کنید.در کارتان بسیار دقیق بوده و کاملا ساوقتدهی شده عمل می کنید!

نان تست:

هر فشاری را به راحتی تحمل کرده و هر گونه جو سنگینی را تغییر می دهید.شما پر از رمز و راز هستیدو حرفهایتان با ایهام همراه هست.بسیار شایسته و معقول هستید ودوست دارید به دیگران کمک کنید.از کسی کینه به دل نمی گیرید واز قهر و جدایی گریزانید.دوستانتان از دوستی با شما راضی و خوشحالند!


203:


نمدونم مطلب جدی بود یا طنز ولی من خنده ام گرفت!!!
من که همه جور نانی مصرف میکنم چند شخصیتی هستم؟!!

204:

سنگک و بربری چی ؟

205:

بربری یعنی اینکه شما از بچه ی غیور ترک زبان هستید!!
کسانی هم که سنگک میخورن خیلی ناشناخته هستند!!!!هنوز شناسایی نشدند!!!

206:

آلن هریس محقق و هستاد دانشگاه ، درباره اهمیت رایحه و حس بویایی می‌گوید:"حس بویایی شما، در مغز و دقیقا در منطقه احساسات اولیه واقع شده هست.

به همین علت هست كه ارتباطات بویایی تشكیل شده در دوران كودكی، می‌تواند شخصیت رفتاری شما و سازه‌های ثبت اون را در دوران نوجوانی و جوانی شكل دهد.

بنابراین اون بوی خوشی را كه حس می‌كنید لحظات بسیار شادی را برای شما به وجود
می‌آورد ، از بین گزینه‌های زیر انتخاب كرده و ببینید كه " رایحه " شخصیت شما چه رنگ و بویی دارد !؟

تذكر :برای شناخت صحیح جواب تست و مبهم نبودن .

از گزینه‌های زیر ، فقط یك گزینه را انتخاب نمایید


گزینه یك - بوی كلر در هستخرهای بزرگ

گزینه دو - بوی كباب ، همبرگر و ...

گزینه سه - بوی سبزه و گل

گزینه چهار - بوی كرمهای ضدآفتاب

گزینه پنج - بوی بچه كوچك


پاسخ‌ها:


گزینه یك

مطالعات نشان می‌دهد كسانی كه بشدت به بوی تند و تیز كلر در آب هستخر علاقه مندند افرادی مخاطره جو و اهل ریسك هستند كه مدام به دنبال كسب تجربیات جدید هستند.شما عاشق تجربه كردن و در نتیجه شوكهای غیر آشنایی هستید كه یكباره بر شما فرود می‌آید.


گزینه دو

تحقیقات نشان می‌دهد كه بودن با خانواده برای شما از اهمیت فراوانی برخوردار هست و بدین ترتیب همیشه از هسترس كمتری نسبت به دیگران بر خوردارید.شما تلاش می‌كنید تا تمام اوقات فراغت خود را با اونها بگذارنید.


گزینه سه

آیا به خاطر می‌آورید كه همیشه پدرتان را در كارهای مربوط به گل و گیاه و یا مادرتان را برای آماده كردن میز غذا و جمع كردن اون، كمك می‌كردید؟كسانی كه عاشق بوی چمنهای تازه كوتاه شده و یا گل و سبزه هستند، افرادی مسولیت پذیر و دلسوزند و هرگز كاری را در نیمه راه رها نمی‌‌‌كنند.

شما با بوی طبیعت زنده اید و این یعنی شادكامی و سرزندگی، یعنی حیات و شما این حیات بدست آمده از طبیعت را با هیچ چیز عوض نمی‌‌‌كنید!


گزینه چهار

شما فردی فعال، برون گرا و با نشاط هستید كه شادترین لحظات زندگیتان مربوط به وقتی هست كه در حال انجام فعالیتی هستید!یك سحرخیز واقعی كه با اعتماد به نفس بسیار می‌تواند روز را به خوبی آغاز كند.


گزینه پنج

بوی شیرخشك بچه همیشه شما را سست می‌كند و بوی نوزادان معمولا حسی غریب را در شما زنده می‌كند!حسی كه به واسطه اون، خانواده بیش از همه چیز برایتان اهمیت می‌یابد.شما همانند مادران خانه دار و یا مردانی كه عاشق زن و بچه خود هستند، دوست دارید تمام وقت خود را در خانه بگذرانید و از بودن با نوزاد خود لذت می‌برید!بوی خوش شیری كه همیشه از او می‌آید، بی اختیار شما را به سمت خانه می‌كشاند تا بهترین لحظات را با او سپری كنید.شما در خانه بودن، اون هم به دور از هرگونه هیاهو و جنجال را به همه چیز ترجیح می‌دهید.

207:

خوب بود

208:

بوی کباب و همبرگر .

به بوی بچه نوزادم علاقه دارم

209:

آخه من به جز بوی کلر بقیه رو دوست دارم!


74 out of 100 based on 39 user ratings 664 reviews