تنها حیوانی که درد و سرطان ندارد


تنها حیوانی که درد و سرطان نداردتنها حیوانی که درد و سرطان ندارد
- دانشمندان با تحقیق روی ژنهای موش کور درصدد مبارزه با درد و سرطان هستند.

تنها حیوانی که درد و سرطان ندارد

«24»، دانشمندان امیدوارند با آزمایش روی موش کور اطلاعاتی به دست آورند که نور امیدی در مبارزه با پیری زودرس و سرطان باشد. دانشمندان موفق به کشف نقشه ژنتیکی موش کور شدند.
موش کور که یکی از جالب ترین جانداران روی زمین است، مورد توجه دانشمندان ژنتیک برنامه دارد. زیرا این جونده صورتی رنگ زشت و بی مو که زندگی خود را در زیر خاک سپری می کند، می تواند تا سی سال عمر کرده و هرگز مبتلا به سرطان نمی شود. علاوه بر این موش کور درد را در پوستش احساس نمی کند.
بر اساس مقاله ای که در مجله علمی نیچر منتشر شد، در بررسی های اولیه، تفاوت های ژنتیکی مهمی تثبیت شده است.
دانشمندان بر این امید هستند که با تحقیقات و آزمایشات گسترده تر، اطلاعاتی کشف خواهند کرد که نور امیدی در مبارزه با پیری و سرطان خواهد بود.68 out of 100 based on 33 user ratings 508 reviews