تشكر و قدرداني از دوست عزيزمان اسپاي


تشكر و قدرداني از دوست عزيزمان اسپايبا سلام خدمت همه دوستان و همراهان

دوست عزيزمان اسپاي ، به دليل مشغله درسي و كمبود وقت براي مديريت انجمن هاي مورد نظر و به درخواست خود ، از تيم مديريت خارج شدند

ضمن تشكر از همه زحمات و تلاش ايشان براي اين انجمن برايشان آرزوي موفقيت و پيروزي داريم

با تشكر
سينامستقل شدن انجمن "فـــــیـلــم" ...

1:68 out of 100 based on 63 user ratings 88 reviews