در آن کرانه که دل با ستاره همزاد است


در آن کرانه که دل با ستاره همزاد است


/ کليپ در آن کرانه که دل با ستاره همزاد است
در آن کرانه که دل با ستاره همزاد است
• زمان : 04:10
مدح حضرت سلطان علی بن موسی الرضا علیه السلام

جمعه، 11
50 out of 100 based on 15 user ratings 340 reviews