سید رضا مؤید خراسانی - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - تصویری


سید رضا مؤید خراسانی - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - تصویری


/ کليپ سید رضا مؤید خراسانی - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - تصویری
سید رضا مؤید خراسانی - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - تصویری
• زمان : 05:33
ديدار شاعران آييني با رهبر معظم انقلاب اسلامي 25 خرداد 1390

يکشنبه، 29
56 out of 100 based on 41 user ratings 616 reviews