ورزش در بیماران دیابتی نوع 1

شبیه سازی تبادل حرارت سر انسان با هوای محیط بمنظور ارزیابی تهویه مناسب آن
بررسی عوامل موثر در پیش آگهی کودکان مبتلا به نفریت لوپوسی کلاس ‏‎IV‎‏ مرکز طبی کودکان 83-1367
بررسی میزان لقاح و حاملگی پس از القا و نگهداری بیهوشی با پروپوفول در مقایسه با تیو پنتال سدیم در روشهای کمک باروری آزمایشگاهی بیمارستان شریع
شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی اندام فوقانی ناشی از کار در استفاده کنندگان ‏‎Video Display Terminal‎‏
عمل جراحی در سندرم تونل کارپ : مقایسه بیماران دیابتی و غیر دیابتی بیمارستان امام ، 83-1380
مراقبت های مبتنی بر شواهد در دوران بارداری
مشکلات شایع در سلامت روان نوجوانان
ارزیابی رنگ آمیزی ‏‎AgNOR‎‏ در پیشگویی رفتار بالینی مننژیومای سیستم عصبی مرکزی بیمارستان سینا،81-1376
درمان با متادون برای حالت های دردناک
بررسی روش جدید استفاده از پاسخ شنوایی ساقه مغز ‏‎(Auditory Brainstem Response)‎‏ با تغییر پارامترهای دستگاه جهت وضوح بیش تر امواج در نوزادان و شیر خوار
ارزیابی بیمار مبتلا به ضعف عضلانی
طراحی و اجرای مطالعه تعیین شیوع و علل نابینایی و کم بینایی در استان تهران در سال 1384-1383
شیوع عیوب انکساری اصلاح نشده و میزان پوشش عینک در جمعیت شهر تهران در سال 1381
Keyboard- and mouse-event transparent widget
Generate vector EMF/WMF (Windows Metafile) clipboard content from Qt 4.5
QNetworkAccessManager/QNetworkReply with custom QTcpSocket?
QT4: Is it possible to make a QListView scroll smoothly?
Qt, VS2005, Qwt - Can't use Q_OBJECT in class derived from Qwt widgets
How can I terminate a QThread
How to manipulate pages content inside Webkit window (Using QT and QTWebKit)?
How can I simulate user interaction (key press event) in Qt?
How to make item view render rich (html) text in Qt
QtScript: how to reload current script?
*