رابطه با عملكرد نیروی هوایی در دوران جنگ تحمیلی به اینجانب ارائه بفرمایید؟


رابطه با عملكرد نیروی هوایی در دوران جنگ تحمیلی به اینجانب ارائه بفرمایید؟
لطفا توضیحاتی در رابطه با عملكرد نیروی هوایی در دوران جنگ تحمیلی به اینجانب ارائه بفرمایید؟ و در صورت امكان عكس هایی در اختیار من بگذارید.
پاسخ :
عملكرد نیروی هوایی در طول دفاع مقدس را در چند جلد كتاب نیز نمی توان توضیح داد و نقش مهمی كه این نیرو در طول جنگ و پس از انقلاب انجام داده هست را ضرورت دارد كه مسئولین محترم اون نیرو با جزئیات در اختیار علاقمندان برنامه دهند.


یه مقاله درباره (جنگیا عملیاتها ، 8سال دفاع مقدس ، حملات شیمیایی یا انرژی
اما به طور كلی می توان فرمود كه این نیرو در طول جنگ مأموریت های متعددی را بر عهده داشت هست:

درمورد چگونگی تهیه تسلیحات نظامی ایران در دوران دفاع مقدس بدونم و سختی
1- حفاظت هوایی از مرزها و سرزمین جمهوری اسلامی

بعد از آزادسازی خرمشهر چه ها بودند. و چرا امام (ره) در مورد قبول قطعنامه
2- مقابله با تجاوزات هواپیماهای عراقی

جزو قرارگاه کربلا بودند ؟ در زمان عملیات والفجر 8 . و لشکر 17 علی ابن ابی
3- شناسایی هوایی از خاك عراق و مناطق عملیاتی

به بالا چیست ؟ یعنی درجا
4- بمباران مراكز و تجهیزات نظامی عراق

بابا که در فیلم مستند دفاع مقدس پخش شد را در چه سای
5- پشتیبانی از كشتی های اعزامی به مقصد ایران در خلیج فارس برای جلوگیری از حملات عراق به اونها در طول جنگ نفتكش ها

میزان بودجه ی ریالی و چه میزان ارزی آغاز گردید و چه مقدار بار مالی برای
6- پدافند هوایی از تأسیسات و مراكز حیاتی و مهم كشور در طول جنگ تحمیلی

تندرستی سوالی که من از شما داشتم این است که می خواستم حدود 20 اتفاق مهم
7- حفاظت راداری از مرزها برای شناسایی تجاوزات هواپیماهای عراق و نیز شناسایی موشك های شلیك شده به سوی خاك ایران
8- آموزش خلبانان جدید
9- انتقال نیرو و امكانات مورد نیاز به مناطق عملیاتی
10- انتقال مجروحین از مناطق عملیاتی به بیمارستان های مراكز هستان ها
11- ...
برای آشنایی هرچه بیشتر با فعالیت های این نیرو می توانید به ماهنامه صف متعلق به جمهوری اسلامی ایران یا ماهنامه های صنایع هوایی، پرواز، جنگ افزار و اسلحه و مهمات مراجعه فرمایید.
اگر منظور از عكس های درخواستی، تصاویر مربوط به هواپیماهای مورد هستفاده در نیروی هوایی باشد می توانید با جستجوی هواپیماهای اف-4، اف-5، اف-14، سی-130، فالكن، اف-7 و ...

در اینترنت عكس های مناسب و مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.
موفق باشید

76 out of 100 based on 76 user ratings 1126 reviews