مخلوطهای آسفالتی با کیفیت برتر/

اینورترسه فاز با قابلیت طراحی با فرکانس ثابت 50 هرتز جهت UPS ها و یا فرکانس متغیر 30-120 هرتز جهت کنترل دور موتورهای متناوب/
مدیریت و توسعه صنعتی/
نعمت‌زاده/
آموزش ، پایه اساسی کیفیت مدرن/
تکنیکهای دید ماشینی به وسیله کامپیوتر برای بازرسی صنعتی و هدایت رباتها/
تضمین کیفیت و صنعت/
کنترل کیفیت و استانداردهای سری 9000/
استانداردهای بین‌المللی سری 9000 عامل موثر برای موفقیت در رقابت و حضور در بازار/
پیاده‌سازی سیستم کیفیت در سازمان با استفاده از استانداردهای بین‌المللی/
جایگاه و نقش موسسه استاندارد در ایران
مدیریت مصرف برق در صنایع ایران/
استخراج و اندازه‌گیری فلوراید در اسید فسفریک تجارتی با الکترود حساس به یون فلوراید/
ارزیابی توصیفی مخازن نفت و گاز با استفاده از انتشار امواج لرزه‌ای و تعیین ضرایب الاستیک سنگ مخزن/
Easy way to backport Java 6 code to Java 5?
shortcut for creating a Map from a List in groovy?
Best practice for storing large amounts of data with J2ME
Database backed i18n for java web-app
Repository layout for large Maven projects
Is Project Darkstar Realistic? [closed]
Virtual Machine Optimization
How do I use 3des encryption/decryption in Java?
How do you convert binary data to Strings and back in Java?
db4o experiences?
*