لبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاس


لبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاسلبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاس
به نظر می رسد این قورباغه بابت پیدا کردن خانه ی جدیدش خوشحال است، او با خوشحالی و غرور از فراز این سوسن به بیرون نگاه می کند.
این قورباغه ی منزوی کاملا در میان گل پنهان شده بوده که عکاس این تصویر، استیو پاسکو از او عکس می گیرد. وی تصمیم داشته از فون جانوری منطقه نمونه هایی بردارد اما قورباغه ی کوچک دستش را می خواند.
با لبخندی به پهنای صورتش، این قورباغه ی بنفش و قرمز از دست او می گریزد.

لبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاسجانور منزوی کاملا داخل گل پنهان شده بوده است که عکاس استیو پاسکو تصویر او را بر می دارد

نمونه بردار تازه کار، استیو ۴۴ ساله از نیو سوت ولز استرالیا می گوید: «او مرا شگفت زده کرد. با بچه هایم و دوستانشان به بخش پائینی رودخانه رفته بودیم تا عکس بگیریم. امیدوار بودیم چند قورباغه ببینیم و بتوانیم در نمای نزدیک از آنها عکس بگیریم.»قورباغه کونگ فو کار

1:

چه خنده خوشکلی کرده


68 out of 100 based on 43 user ratings 868 reviews