مجالس افراد جمع می شوند و نفری 2000 یا 3000 تومان می دهند و برای کربلا یا حج

پرسیدم که نماز خواندن و کسب درآمد در خانه مان با توجه به اینکه پدرم خمس
ای مثلا با ۲۰ میلیون که خمس آن داده نشده خریده شده باشدو اکنون بخواهیم
الرحیم سلام علیكم فردی به دلیل جهل به اینكه، با گذشتن یازده ساعت و یك
الرحیم سلام علیكم من در دانشگاهی که درس می‌خوانم، به همراه تحصیل، مشغول
همسر خود ندهد اگراین زن از جیب شوهرش پول بردارد دزدی محسوب می شود پس چکار
بین ارکان نماز مثلا بین دو سجده مکث نمیکردم . آیا باید قضای آنهارا بخونم
بررسی خواص ساختاری الکترونی و الاستیکی آلیاژهای حافظه دار TiNi1-xCux
استفاده از کوچک مولکولها در تولید اندودرم قطعی شایسته برای تمایز به سلول های درون ریز پانکراسی از سلول های بنیادی جنینی انسانی
بررسی اثر میکروپارتیکل تاکرین متصل به کایتوسان مغناطیسی بر تخریب بافت مغزی ناشی از Streptozotocin از طریق رسپتور موسکارینی در رت نر نژاد ویستار
رشد پایه قالب نانولوله های پروسکایت تیتانات سرب
بررسی خواص الکتریکی پیوند غیر همگن نانوساختار نیکل فتالوسیانین و برمو آلومینیوم فتالوسیانین و کاربرد آن به عنوان حسگر گازی
نمایش سطحی آنزیم لاکاز باکتریایی در یک نانوسیستم القاشونده فنلی و ارزیابی کارایی حذف آاودگی
بررسی سیستم سروتونرژیک(گیرنده 1و2)هیپوکامپ پشتی(CA1) در حافظه القا شده توسط هارمان در موش کوچک آزمایشگاهی نر NMRI نژاد
رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین در نهشته‌های دانه ریز (گلی) فلات قاره‌ی دریای عمان در محدوده‌ی استان هرمزگان
بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در دو رقم گیاه کلزا ( Brasica napus) تحت تنش آلومینیوم
بررسی خواص نوری و الکترواپتیکی نانو ذرات فرومغناطیس(Fe3O4) مخلوط شده با بلور مایع نماتیک
می شود سر را روی فرش گذاشت یا اگر بچه
نماز آیات ترسیدن از واق
من مرحوم لنکرانی بود که فوت شد ،سوال من این است که می شود اکنون از وی تقلید
که به اب دسترسی نباشد طهارت با سنگ چه حکمی دارد؟ نماز خواندن در اینصورت
من به علت بیماری كه داشتم و خوب شدم نذر كردم هرسال حلوا بپزم ولی الان
برای مبلغ سپرده حج عمره که در بانک است سودی تعلق می گیرد که از همان سود
نماز آیات ترسیدن از واقعه ات
شما: سوالی که داشتم شاید خیلی ساده باشد اما من با کسانی مواجه شدم که مرا
بررسی ساختار – فعالیت و پایداری در لاکازهای وحشی و جهش یافته در مایعات یونی: مقایسه با سایر آنزیم ها
محتوای فنلی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum)تحت تنش کادمیوم
بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ترکیب های فلاوونوئیدی و فنولی و ویژگی های ضد قارچی دو گونه مانگرو ایران
ارزیابی نشانگرهای پروتئینی دخیل در بروز عوارض دیررس در چشم قربانیان بمباران شیمیایی ایران
بررسی خواص ساختاری،الکترونی و مغناطیسی ترکیب (ARuO3 (A=Ba, Sr, La در فاز مکعبی با استفاده از محاسبات اصول اولیه
بررسی هم بیانی ژن OCC-1 با ژن مجاور آن در سرطان کولورکتال
تحول همدوسی کوانتومی در زیرفضاهای بدون واهمدوسی
بررسی تغییرات بیان micro RNA302b در بافت سرطانی مثانه
بررسی تأثیر مایع مغزی نخاعی جنینی(E-CSF) موش صحرائی بر سلولهای بنیادی/پیش ساز عصبی(NS/PCs) جدا شده از مغز موش صحرائی بالغ 3 ماهه نژاد ویستار
تثبیت نمودن یک کمپلکس فلز-لیگاند روی سطح نانو مگنتیت و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیب حاصل
*