بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با معیار های عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه اثر بخشی یادگیری مشارکتی و سنتی بر اضطراب ریاضی ،نگرش به ریاضی و عملکرد درس ریاضی دانش آموزان نهم متوسطه اول شهرستان سردشت
نقش و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر استقرار نظام شایسته سالاری در شهرداری تهران مورد مطالعه شهرداری منطقه 19 نهران
تاثیر یک دوره تمرین شنای زیر بیشینه و مکمل سیاه دانه بر بیان ژن microRNA Let-7a و فعالیت اینترلوکین6 و STAT3 در بافت ریه رت های ویستارنر متعاقب کارسین
پایش وضعیت آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش و ارائه نورم ملی
تاثیر دو هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی
کاربست رویکرد عصب شناسی زبان در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان ایرانی
طراحی الگوی توسعه ورزش مناطق آزاد تجاری صنعتی تجاری صنعتی ایران
جهل گردشگر خارجی به قوانین کیفری ایران
تحلیلی بر کیفیت عملکرد قابلیتهای گردشگری آستان قدس رضوی با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شکاف
ارزیابی کارآیی سازمانی با تاکید بر هوشمندی رقابتی و یکپارچگی اطلاعات با رویکرد DEA شبکه‌ای
تأثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید(HIIT) بر برخی نورومتابولیت‌های قشر فرونتال مغز کشتی‌گیران جوان با روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی (1H-
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات کشتی با و بدون کاهش وزن سریع بر برخی متابولیت های مخچه در کشتی گیران جوان با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی ر
بررسی تاثیر آگاهی از قوانین زیست محیطی بر مزیت رقابتی در زنجیره تامین سبز(مطالعه موردی:صنایع کاشی استان یزد)
 *