سفره و سبزی آرایی


سفره و سبزی آراییسفره و سبزی آرایی


انتخاب گل:

شما مي توانيد هر گلي را كه مي خواهيد و دوست داريد انتخاب كنيد، اما بايد توجه كنيد كه رنگ هاي گل ها با هم تركيب مناسبي را تشكيل دهد. هماهنگي بين رنگ گل ها و رنگ دستمال سرسفره ها نيز جلوه بيشتري به ميز شام مي بخشد، بلندي گل ها را به گونه اي تنظيم كنيد تا ميهمان هايي كه در دو طرف ميز برنامه گرفته اند بتوانند به راحتي باهم به گفتگو بنشينند.

راهنماي آراستن گل سرميز:

اسفنج گل آرايي را درست به اندازه بشقاب يا ديسي كه براي اين كار در نظر گرفته ايد ببريد و با نوار چسب ويژه گل آرايي آن را به ظرف محكم بچسبانيد تا ثابت بماند، شمع ها را در وسط ظرف در اسفنج فرو كنيد، گل ها و برگ هاي سبز را به شكل بيضي در ديس بچينيد، تا امتداد و انتهاي بعضي از گل ها و برگ هاي سبز با سطح روي ميز مماس باشد، به اين گل ها آب فراوان دهيد تمام اين گل ها (گل هاي فرزيا، گل داودي، سوسن، ميموزيا، آنتوريوم قرمز) خيلي زود تشنه مي شوند.


تشريفات چيدن ميز ميهماني رسمي:

ليوان ها:

ليوان ها را بالاي محل برنامه گرفتن كارد و معمولاً به ترتيبي سرميز مي گذارند كه به راحتي براي نوشيدن در دسترس باشد. فرانسوي ها ليوان ها را كمي بيشتر نزديك به وسط برنامه مي دهند، هميشه تنگ آب را سر سفره بگذاريد و مراقب باشيد كه در سرتا سر مدت صرف غذا آب تنگ پر باشد.

دستمال سفره:

دستمال سفره را به زيبايي و دقت تا بزنيد و در بشقاب نان در سمت چپ يا در وسط بشقاب غذاخوري بگذاريد. براي تزئين نيز مي توانيد از حلقه دستمال سفره استفاده كنيد، در انتخاب رنگ روميزي ذوق و سليقه به خرج دهيد.
شمع : براي ميهماني شام، مناسب است و به فضاي محيط گرمي بيشتري مي دهد.
ميوه هاي خوشمزه...!

1:

سبزی آرایی


سفره و سبزی آرایی


چاقوهاي شماره 1تا 3 (براي حكاكي شيارهاي مختلف )
چاقوهاي شماره 4 تا 6 (براي خارج كردن داخل سبزيجات )
چاقايشان شماره 7 (براي ايجاد شيار مستقيم و كنده كاري )

سفره و سبزی آرایی


رنده شماره 1 تا 3 (براي درست كردن رشته هاي بلند و نازك از كدو، پنير و سيب زميني )
چاقايشان دندانه دار شماره 4 ( براي بريدن و ورقه كردن )
وسيله شماره 5 ( براي فرم دادن به هايشانج و خيار و ...)
پوست كن دوطرفه ( براي پوست كندن ميوه ها و سبزيجات )

سفره و سبزی آرایی


چاقايشان شماره 1 (براي ورقه كردن گوشت ها يا ميوه هاي بلند)
چاقايشان شماره 2 (براي بريدن و ورقه كردن)
چاقايشان شماره 3 تا 5 (براي خرد كردن و بريدن )
چاقايشان شماره 6 (ساطور- براي بريدن و خرد كردن )

سفره و سبزی آرایی


مزايا و معايب انواع روش‌هاي پخت غذا

2:

گل رز
وسايل مورد نياز :
پياز - چاقو - چاقايشان حكاكي - رنگ خوراكي
روش كار :
پياز را پوست كنده ، يك سوم اون را از سر جدا كنيد.


تاريخچه چلوكباب

رايشان اولين لايه پياز از خارج 5 گلبرگ بزرگ ايجاد كنيد.


دستمال سفره

گلبرگ ها را فرم دهيد.


چرا اکثر خانمها از غذاهایی چون جگر و کله پاچه خوششان نمی اید؟

رديف دوم گلبرگ ها را بين گلبرگ ها ي رديف اول به وجود آوريد ، به همين ترتيب تا آخرين لايه پياز ادامه دهيد.


سبزي آرايي

گل ها را در آب سرد رنگي بگذاريد.


سفره ی عقدسفره و سبزی آرایی


دکوراسیون داخلی

3:

گل نيلوفر آبي
وسايل مورد نياز :
پياز - چاقايشان حكاكي - رنگ خوراكي
روش كار :
پياز را پوست كنده ، در قسمت سر پياز با كمك نوك چاقو ، 8 تا 9 گلبرگ ايجاد كنيد ، سپس خطوط گلبرگ ها را با چاقو شكاف دهيد.


سر پياز باقي مانده را جدا كنيد.


لايه هاي پياز را با كمك نوك چاقو باز كنيد.


پياز گل شده را در آب سرد رنگي بگذاريد.سفره و سبزی آرایی

4:

گل مينا
وسايل مورد نياز :
ترب - هايشانج - چاقو - پوست كن - چاقايشان كنگره اي
روش كار :
ترب را پوست كنده ، سپس اون را از طول ، نازك ورقه كنيد.


ورقه هاي ترب را مانند شكل هاي مربوطه با چاقايشان كنگره اي و معمولي برش دهيد.


هايشانج را پوست كنده ، در سطح بالايي اون شيار حك كنيد.


ورقه هاي ترب را دور هايشانج بپيچيد.


دور ترب را با نخ ، محكم ببنديد.


گل ها را در آب سرد بگذاريد تا تازه و باز شوند.سفره و سبزی آرایی

5:

گل بنفشه
وسايل مورد نياز :
كلم قرمز، چاقايشان حكاكي
روش كار :
لبه هر كدام از برگ هاي كلم را با چاقو مانند گلبرگ برش دهيد.


برگ هاي داخلي را هم مانند رديف 1 ببريد
لبه گلبرگ ها را كمي ببريد تا سفيدي داخل برگ كلم مشخص شود.


كلم را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.سفره و سبزی آرایی

6:

گل كوكب
وسايل مورد نياز :
كدو حلوايي، چاقايشان حكاكي ، آب نمك
روش كار :
كدو را پوست كنده ، تخم اون را بگيريد و اون را 5 دقيقه در آب نمك بگذاريد.


كدو را مانند پشت لاك پشت گرد كنيد.


با چاقو دايره اي در وسط كدو ايجاد كرده و دور اون را خالي و گود كنيد.


رايشان دايره شيار ايجاد كنيد.


هشت يا نه گلبرگ دور دايره ايجاد كنيد.


وسط گلبرگ ها ي رديف اول را گود كنيد.


رديف 5 و 6 را به دلخواه تكرار كنيد، سپس گل را در آب سرد بگذاريد تا تازه شود.سفره و سبزی آرایی

7:

گل داودي
وسايل مورد نياز :
تره فرنگي ، چاقايشان حكاكي ، قيچي
روش كار :
از قسمت سفيد تره فرنگي به طول 7 سانتيمتر جدا كنيد.


رايشان اولين لايه 6 گلبرگ بلند ايجاد كنيد.


با قيچي سر گلبرگ ها را گرد كنيد.


گلبرگ هاي رديف دوم را بين گلبرگ هاي رديف اول ايجاد كنيد.


با قيچي ، سر گلبرگ ها را گرد كنيد.


مركز تره فرنگي را سپس فرم دادن 5 لايه گلبرگ كوتاه كنيد.


مركز تره فرنگي را با چاقو برش هاي متعدد دهيد و سپس ، گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.سفره و سبزی آرایی

8:

گل هاي طلايي و نقره اي
وسايل مورد نياز :
هايشانج بزرگ ، ترب سفيد بلند، چاقايشان حكاكي، قالب هاي كوچك و بزرگ، اسكنه 7شكل ، آب.


روش كار :
هايشانج و ترب را به قطر نيم سانتيمتر حلقه كنيد.

اونها را 5 دقيقه در آب نمك بگذاريد تا نرم شوند.


حلقه ها را قالب بزرگ بزنيد.


با چاقو در مركز هايشانج دايره كوچكي حك كنيد.


با اسكنه شيارهايي از لبه خارجي هايشانج به طرف مركز ايجاد كنيد.


مجدداً با قالب كوچك اون را قالب بزنيد.


ترب ها را قالب كوچك بزنيد.


ترب را داخل گل هايشانج بگذاريد و گل ها را در آب سرد برنامه دهيد تا تازه و سفت شود.سفره و سبزی آرایی

9:

شمعدان
وسايل مورد نياز :
هايشانج ، ورقه كن فنري، پوست كن يا چاقو
روش كار :
هايشانج را پوست بكنيد.


با چاقو رايشان هايشانج شيارهاي طولي ايجاد كنيد.


با ورقه كن فنري هايشانج را به صورت فنر درآورده سپس اون را 5 دقيقه در آب نمك بگذاريد تا نرم شود.


دو سر آزاد فنر را با خلال دندان به هم وصل كنيد تا دايره شود.

سپس اون را در آب سرد بگذاريد تا تازه و سفت گردد.


اگر مايل هستيد داخل شمعدان شمع بگذاريد ، يك قطعه خيار را برش داده و از پايي به وسيله سوزن ، شمع را به خيار وصل كنيد و در وسط فنر هايشانج بگذاريد.سفره و سبزی آرایی

10:

گل ورونيكا
وسايل مورد نياز :
فلفل رنگي، چاقايشان حكاكي، اسكنه7شكل، خلال هايشانج .


روش كار :
با اسكنه گلبرگ هاي ريز در سطح فلفل ايجاد كنيد.


فلفل را در آب سرد بگذاريد.


با چاقو گلبرگ هاي ريز در سطح فلفل ايجاد كنيد.


فلفل را در آب سرد بگذاريد.


خلال هايشانج را در شكاف هاي فلفل بگذاريد.سفره و سبزی آرایی

11:

گل رز سرخ
وسايل مورد نياز :
چغندر، چاقو، چاقايشان حكاكي.


روش كار :
چغندر را پوست بكنيد.


5 گلبرگ رديف اول را به ضخامت 3 ميليمتر ايجاد كنيد ، زير گلبرگ ها را نازك برداريد.


لايه هاي بعدي گلبرگ ها را مانند رديف 2 بين گلبرگ هاي قبلي ايجاد كنيد.


در وسط گل گلبرگ هاي كوچك ايجاد كنيد.سفره و سبزی آرایی

12:

گل بگونيا
وسايل مورد نياز :
تربچه ، چاقو
روش كار :
ساقه تربچه را ببريد و اون را به 4 قسمت مساايشان متصل به هم تقسيم كنيد.


در هر قسمت سه گلبرگ كوچكتر ايجاد كنيد.


گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.


ساقه تربچه را ببريد.

در سطح اون 6 شيار ايجاد كرده و دور اونها را كمي گرد كنيد.


بين شيارها را ببريد به طوري كه در انتها به هم وصل باشند.


گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.سفره و سبزی آرایی


68 out of 100 based on 43 user ratings 568 reviews