اگر خانه ای خریده یا اجاره کرده باشیم که دستشوئی آن رو به قبله یا پشت به قبله باشد آیا


اگر خانه ای خریده یا اجاره کرده باشیم که دستشوئی آن رو به قبله یا پشت به قبله باشد آیا
    اگر خانه ای خریده یا اجاره کرده باشیم که دستشوئی آن رو به قبله یا پشت به قبله باشد آیا نباید از آن خانه استفاده کنیم؟ آیا نظر همه فقها در مورد رو به قبله یا پشت به قبله بودن هنگام تخلی یکسان است؟

پاسخ :


آیا ازدواج موقت در اسلام جزء احکام ثانویه و تعطیل پذیر است؟

1:چرا علما و روحانیون در قبال تبلیغ حکم ازدواج موقت در جامعه سکوت اختیار نموده اند؟

در ساختن توالت چنانچه مقداری از سمت قبله منحرف شود به طوری که عرف رو به قبله نداند، کفایت می کند(مثلا 20 درجه) و باید توجه کرد در تخلی لازم هست بدن به سمت قبله یا پشت به قبله نباشد هرچند توالت به سمت قبله ساخته شده باشد.


آیا دختر باکره برای ازدواج موقت باید از پدر خود اجازه بگیرد؟
العروه الوثقی، ج1، احکام التخلی، م14 و 16

برگرفته از پرسمان


دختری هستم که در بچگی مدت 4 و 5 سال با بدنم بازی می کردم و حالا فهمیده ام که چیزی به نام
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:12 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 406 reviews

ویژگی های دوست خوب چیست و چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟
در کتاب سیره نبوی خواندیم پیامبر(ص) با بدترین انسان ها هم با نرمی رفتار می کرد آیا امروز
چگونه می توان خمس را در زندگی محاسبه کرد؟ گفته شده اگر خمس مالی داده نشود آن مال شبه
اگر در حین غسل کردن باد معده از انسان خارج شود حکمش چیست؟
می دانیم برای قصاص قتل عمد با توجه به جنسیت مقتول حکم صادر می شود، آیا در این حکم جنسیت
من فکر می کنم در قضیه ازدواج این فقط مرد است که ارضاء می شود و زنان فقط ناچار از عرف جامعه
همانگونه که شیعیان عقیده دارند امامت یکی از اصول دین است پس چرا حتی یکبار هم اسامی ائمه(ع)
آیا عرق بدن زن حائض نجس است یا نه؟
با توجه به توحید افعالی خداوند، چگونه انسان اختیار دارد؟
غذا و عذاب جنیان چیست؟ (تمام روایات و نظریات دانشمندان)
Large, Complex Objects as a Web Service Result
Getting the Remote Name Address (not IP)
Calling ASP.NET web service from ASP using SOAPClient
How does the ASP.NET “Yellow Screen of Death” display code?
ILMerge and Web Resources
Visual Web Developer (Express): Setting Document Root for Dev Environment
.NET - Get protocol, host, and port
How Do You Communicate Service Layer Messages/Errors to Higher Layers Using MVP?
Controls versus standard HTML
Authenticate on an ASP.Net Forms Authorization website from a console app
*