تعیین غلظت هورمون‌های پروژسترون و استرادیول در پلاسمای شترهای نابالغ و بالغ در دو فصل آمیزش و غیرآمیزش/

بررسی ارتباط بین ترکیبات خون و صفت تخمگذاری در مرغان تخمگذار/
وقوع بیماری سندرم سر متورم در گله‌های مرغ گوشتی شهرستان مشهد/
بررسی تجربی اثرات هپارین بر تغییرات هموگرام، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و میزان تراوش بیلی‌روبین صفراوی در گوسفند/
تولید کازئین اسیدی - لاکتیکی و آنزیمی از شیر پس‌چرخ و مقایسه راندمان و کیفیت فیزیکوشیمیایی محصولات به دست آمده/
بررسی علائم بالینی و تغییرات عوامل بیوشیمیایی خونی (BUN, ALT, AST, CK) و گلوکز در سگ بعد از تجویز دوزهای مختلف سم گرزه مار/
مطالعه درمانگاهی و آسیب‌شناسی بدشکلی‌های پا در ماکیان گوشتی/
What are the major vulnerabilities of Windows 2003 + Apache?
What are the major vulnerabilities of Redhat + Apache? [closed]
Forced Alpha-Numeric User IDs
How can I get that huge security icon on my secure site?
Should I impose a maximum length on passwords?
Self validating binaries?
What's a good alternative to security questions?
What percentage of my time will be spent in user input verfication during web development?
Least intrusive antivirus software for development PC? [closed]
Kerberos and T125 protocol

تعیین غلظت هورمون‌های پروژسترون و استرادیول در پلاسمای شترهای نابالغ و بالغ در دو فصل آمیزش و غیرآمیزش/
هدف از انجام این پژوهش ، تعیین دوره فحلی با هستفاده از بررسی روند ترشح هورمونهای هستروژن (استرادیول E2) و پروژسترون (P4) در پلاسمهای شترهای ماده نابالغ (یکساله) و بالغ (چهارساله) در دو فصل آمیزشی (زمستان) و غیرآمیزشی (بهار) بود.


بررسی امکان استفاده از تفاله زیتون در جیره غذایی گوساله‌های نر بومی گیلان/
با جمع‌بندی نتایج حاصل از این پژوهش ، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در شتر، غلظت هسترادیول برخلاف حیواناتی مانند گاو، گوسفند و مادیان تقریبا در تمام طول فصل آمیزشی بالا بوده و در وقت فحلی به حداکثر خود می‌رسد.


آمادگی داریم با 5/5 دوره جوجه‌ریزی در سال صادرکننده مرغ به کشورهای همجوار باشیم/
غلظت پروژسترون نیز در طول فصل آمیزشی بالا بوده و در وقت فحلی به حداکثر خود می‌رسد.


نگرشی بر فعالیت شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در سال 1376
غلظت پروژسترون نیز در طول آمیزشی بسیار پایین بوده و همانند غلظت اون در فصل غیرآمیزشی هست .


نگاهی به اهمیت ، توسعه و ترویج کشت شبدر برسیم/
احتمالا دلیل پایین بودن پروژسترون در فصل آمیزشی، نبودن فاز لوتیالی یا به عبارت دیگر، عدم تشکیل جسم زرد می‌باشد.


مروری بر مهمترین عوامل موثر بر ذخیره چربی در جوجه‌های گوشتی/
در فصل آمیزشی نیز، فعالیت تعداد زیادی فولیکول به طور هموقت می‌باشد که با تحلیل هر دسته فولیکول و کاهش هسترادیول دسته دیگری شروع به رشد کرده و دوباره غلظت هسترادیول را بالا می‌برند، به عبارت دیگر، سیکل فحلی در شترهای ماده یک کوهانه شامل فاز فولیکولی هست و فاز لوتئالی ندارد.


مواد معدنی و میزان آنها در تغذیه میگو/


آنچه از بیماری BSE (جنون گاوی) به دست آمده است/


50 out of 100 based on 45 user ratings 820 reviews