پودرهای لباسشویی جذب بدن می شوند!


پودرهای لباسشویی جذب بدن می شوند!پودرهای لباسشویی جذب بدن می شوند!مسمومیت توسط مواد شوینده در کودکان بسیار خطرناک است و والدین می باید مواظب کودکان باشند تا از این مواد دور نگه داشته شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از ساینس دیلی، مواد شوینده به ویژه پودرهای شوینده لباس یکی از خطرناک ترین مواد برای سلامتی کودکان است زیرا این به دلیل ساخت و خاصیتي که دارند چنانچه توسط کودک بلعیده شوند به سرعت در دهان او ذوب می شوند و آسیب جدی به او می رسانند.

گفتنی است: والدین می باید این مواد را از دسترس کودکان دور نگه دارند و چنانچه کودک در زمان شستشوی البسه در کنار مادر است بسیار دقت شود تا این مواد نزدیک او نباشد در صورت اشتباه بلعیده شدن این مواد توسط کودک والدین به سرعت می باید او را به نزدیک ترین مرکز پزشکی ببرند و تحت درمان برنامه بگیرند.74 out of 100 based on 49 user ratings 1024 reviews