گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
برای اولین بار تو این تاپیک سعی میشه عکسهای لحظه به لحظه از جشنواره را به نمایش بگذاریم.

حاشیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سالن همایشهای برج میلاد در حال برگزاری است.


گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجراموزش تکنیک های مقدماتی عکاسی

1:

تأیید و تشکر


دختران در تالار وحدت

2:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


اگه احساس کردی عکسه داره تکون میخوره ! بگو

3:

نمایشگاه مواد تبلیغی سینمای ایران

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


عکس های تماشایی _ 1

4:

نقل تصویری یلدا ذبیحی از حاشیه حضور هنرمندان فیلم «َآل» در برج میلادگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
امروز سینمای رسانه‌ها و کاخ جشنواره فیلم فجر شاهد نمایش فیلم «آل» به تهیه‌نمايندگی علی معلم و کارگردانی بهرام بهرامیان بود.


دوستان لطفا بياييد و راجع به اين عكس نظر بديد
سری دوم عکس‌های یلدا ذبیحی از حاشیه‌های حضور بازیگران و شرایط فیلم «آل» در برج میلاد را اینجا ببینید.


آموزش ِ جعبه سازی


برای بزرگ شدن عکسها بر روی اونان کلیک کنید
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


عروسک های عجیب و ترسناک

5:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


محتویات ِ کیف ِ بچه های هم میهن

6:

عکسهایی از مصطفی وقتی در نشست پرسش و جواب فیلم آل در برج میلاد
در روز دوم بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

7:

عکس‌هایی از حاشیه نشست فیلم «بیداری رویا‌ها» -
سری اول عکس‌های یلدا ذبیحی از از حاشیه نشست پرسش و جواب فیلم سینمایی «بیداری رویا‌ها» را اینجا ببنید....گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

8:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


ادامه...
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

9:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

10:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

11:

عکس‌هایی از حاشیه نشست فیلم «بیداری رویا‌ها» -2
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
-----------------------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

12:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

13:

حاشیه‌های جلسه مطبوعاتی فیلم «برخورد خیلی نزدیک» - 2
سینمای ما- یلدا ذبیحی

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

در ادامه...
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

14:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

15:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

16:

ادامه حاشیه‌های جلسه مطبوعاتی فیلم «برخورد خیلی نزدیک» -

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

17:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

18:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

19:

عکس‌های از حاشیه نمایش فیلم «صد سال به این سال‌ها» در سالن رسانه‌ها
فیلم سینمایی «صد سال به این سال‌ها» به کارگردانی سامان مقدم دیشب برای اهالی رسانه و هنرمندان به نمایش درآمد که مورد توجه منتقدان نیز برنامه گرفت.گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

20:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

21:

و

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

22:

فاطمه گودرزی: قولی برای داوری جشنواره فیلم فجر نداده بودم

فاطمه گودرزی، بازیگر سینمای ایران که یک روز پیش (چهارشنبه، 7 بهمن ) نامش به عنوان یکی از داوران بخش مسابقه سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر فراخوان شده بود، فرموده هست که به دلیل "گرفتاری های شخصی" نمی تواند در هیئت داوران حضور داشته باشد

خانم گودرزی در فرمود و گو با خبرگزاری فارس فرمود: "من از دو هفته گذشته راهی سفر شدم و تعجب می‌كنم كه چگونه نام من به عنوان یكی از داوران بخش مسابقه سینمای ایران در اخبار رسمی جشنواره منتشر شده و در كاتالوگ و بولتن نیز به ثبت رسیده هست."او فرمود که ده روز پیش تماسی با او گرفته شد، اما به دلیل گرفتاری قولی برای حضور در جمع داوران نداده هست.

اما خبرگزاری فارس به نقل از یکی دست‌اندركاران اصلی جشنواره اظهار داشته که با خانم گودرزی برنامه داده بسته شده هست.این در حالی هست که خانم گودرزی این موضوع را تكذیب كرده هست.مسعود عربشاهی، دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر در فرمود و گو با خبرگزاری فارس در واکنش به عدم حضور فاطمه گودرزی در هیئت داوران فرموده هست که غیبت خانم گودرزی به دلیل توافق اولیه موجه نیست
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
او فرمود: "با این وجود، ما قصد اضافه كردن فردی به عنوان عضو هفتم هیئت داوران نداریم و داوران در یك تركیب شش نفری‌ به كار خود ادامه می‌دهند."با اونکه جشنواره فجر روز یکشنبه، چهارم بهمن آغاز شد، اما هیئت داوران تا روز چهارشنبه نام داوران را فراخوان نکرده بود.بعضی از سینماگران سرشناس مثل عزت الله انتظامی، عباس کیارستمی، اصغر فرهادی و فرهاد توحیدی که به اونها پیشنهاد داوری داده شده بود، درخواست مسئولان جشنواره فجر را به دلایل مختلف رد کرده بودند.در خبرها نیز آمده بود که خانم گودرزی هم داوری در جشنواره را نپذیرفته هست


اما روز چهارشنبه نام او در کنار مسعود جعفری جوزانی(فیلمساز ) ، اسفندیار شهیدی (فیلمبردار و تهیه‌نماينده )، ابوالقاسم طالبی(فیلمساز )، محسن علی‌اکبری (تهیه نماينده )، محمد ابراهیم فیاض (کارشناس فرهنگی ) و ناصر هاشم‌زاده (فیلمنامه‌نویس ) به عنوان اعضای هیئت داوران این دوره فراخوان شد.پیشتر فراخوان شده بود که هیئت داوران پس از پایان جشنوراه فراخوان می شود؛ موضوعی که در جشنواره های معتبر فیلم جهان و دوره های پیشین جشنواره فیلم فجر سابقه نداشته هست.بخش مسابقه ایران حساس ترین و یکی از مهم ترین بخش های جشنواره فیلم فجر محسوب می شود و تا کنون هر سال اسامی داورانی که این بخش را قضاوت می کردند همواره قبل از آغاز جشنواره فراخوان می شده هست

23:

ممنون سهيل عزيز كه عكسهارو بصورت كوچك ميزاري
اينجوري ديگه صفحه سنگين نميشه و زودتر بالا مياد.

خسته نباشي عزيزم

24:

تصاايشانر: سینماهای جشنواره صف ندارد
سینماهای امتی بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر رونق و گرمای سالهای گذشته را ندارد.

25:

عکس های جدید فریماه ارباب و مهرداد صدیقیان در نشست خبری فیلم سفر مرگ


گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر26:

نشست نقد و بررسي فيلم جنجالی " زمهریر "
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

27:

نشست خبری مستند"...

و گاهی آسمان آبی"

نشست خبری مستند "...

و گاهی آسمان آبی" در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی انجام شد.

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

28:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

29:

نشست خبری فیلم طهران تهران
نشست خبری فیلم طهران شهرستان تهران در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی انجام شد.

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

30:


گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

31:

نشست خبری فیلم چراغ قرمز
نشست خبری فیلم چراغ قرمز در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی انجام شد.

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

32:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

33:

نشست خبری فیلم شکلات داغ
نشست خبری فیلم شکلات داغ در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر عصر امروز شنبه با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی انجام شد.

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


34:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

35:

نشست خبری فیلم "پشت در خبری نیست"
نشست خبری فیلم "پشت در خبری نیست" در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی انجام شد.

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

36:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

37:

دانیال عبادی در جلسه پرسش و جواب فیلم زم هریر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
و در ادامه...

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

38:

Tehran, Milad Tower’s Conferences and Seminar Center, 2010/1/26
28th Fajr International Film Festival , Tehran – 25 Jan – 4 Feb 2010
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
Milad Tower’s Conferences and Seminar Center
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
Milad Tower’s Conferences and Seminar Center Amphitheater, Host of Guests and Media Journalists
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
Simorgh, sign of Fajr Festival
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
A part of Amphitheater’s Lobby
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
Poster and Photo exhibition of past festivals
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
A film news conference
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
Journalists Lobby
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
Milad Tower besides Milad Tower’s Conferences and Seminar Center

39:

الناز شاكردوست در حاشيه جشنواره فيلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


نشست خبري فيلم چراغ قرمز
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

الناز شاكردوست درنشست خبري فيلم چراغ قرمز به سوالات خبرنگاران جواب مي دهد
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

40:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

41:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجرگزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

42:


43:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گالری داتسو فارسی شده توسط Favopars

44:

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر


گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

45:

حواشی جشنواره فیلم فجر
نیوشا ضیغمی-شیلا خداد و بیتا بادران

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر
گزارشات تصویری از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

46:

دمت گولی دست درد نکنه بعضی عکسا رو تا حالا ندیده بودم

47:

خواهش میشه آبجی


62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews