دروس هیئت، جلسه 37- بررسی قسمت های اعلای فلک بروج


دروس هیئت، جلسه 37- بررسی قسمت های اعلای فلک بروج


/ کليپ دروس هیئت، جلسه 37- بررسی قسمت های اعلای فلک بروج
دروس هیئت، جلسه 37- بررسی قسمت های اعلای فلک بروج
• زمان : 00:52:48
شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388-1381

شنبه، 25
50 out of 100 based on 55 user ratings 280 reviews