از دوستانم كه در خارج از كشور است در یاهو مسنجر صحبت میكردیم .بعد از مدتی

نباشی اشكال من در مورد یاهو مسنجر می باشد كه عصاب خورد كرده لطفآ كمكم
نباشید خدمت شما زحمتكشان نمیدونم مشكل از منه یا از شما (البته فكر كنم
چت كرد؟ لطف كنید و
من برای ورود به محیط چت تبیان با مشكل روبرو شدم با توجه به اینكه 9 اسفند
شده نهایی هستم. با این حال هنگام ورود به چت پیغام می دهد و نمی توانم وارد
من را راهنمایی كنید و بگویید كه برنامه فلش پلیر 6 و اینترنت اكسپلورر6 را
پلی - M - (پیرازین) بورهیدریدروی به عنوان عامل احیاء کننده جدید، پایدار و موثر در سنتز ترکیبات آلی /
افزایش حلقوی نوری دی‌فنیل‌سیکلوپروپینون با نور بورنادی آن /
واکنش بین 1، 8 - نفتالین‌دی‌آمین و 5، 5 - دی‌متیل‌سیکلوهگزان - 1، 3 دی‌ان (دیمدون) /
احیاء آلدئیدها و کتون‌ها توسط بروهیدریدبرلیوم /
مطالعه نفتالین‌های پلدار با روش AM1 /
سنتزیک مرحله‌ای سیستم‌های فوران پراستخلاف /
بررسی کمپلکس‌های تشکیل شده بین (18-Crown-6) و برخی از یونهای فلزی در مخلوط حلالهای غیرآبی /
کوپلاژ SPE به CGC-FID با استفاده از دریچه تزریق PTV برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه‌ای /
اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم سلنیم بروش تزریق در جریان پیوسته با دتکتور اسکتروفتومتری /
یک روش کاتالیتیکی - فتومتری همراه با سیستم FIA برای اندازه‌گیری نقره /

از دوستانم كه در خارج از كشور است در یاهو مسنجر صحبت میكردیم .بعد از مدتی
چند وقت پیش بایكی از دوستانم كه در خارج از كشور است در یاهو مسنجر صحبت میكردیم .بعد از مدتی كیفیت صدا بقدری بد شد كه فقط صدای ما برای او عالی میرفت.
صدای او را با كیفیت بسیار بد دریافت میكنیم.كه حتی منظور او را هم نمی فهمیم .راه حلش چیست؟؟
پاسخ :


62 out of 100 based on 47 user ratings 772 reviews


چت از ساعت
: چرا عضویت من تعلیق است ؟ به من اج
شدم نمی توانم ا

شناسنامه ام را برایتان فرستادم اما نمی دانم كه تایید نهایی شدم یا نه و
به عضویت در اومدم،ولی در ساعتی كه برای ورود به چت تعیین شده میرم هی میگه
خواهی در مورد حجاب و س

رمز ع
سوالات 52542 و 52548 را هرچه زو

نباشید . به آدرس ایمل خود مراجه فرمایید یعنی چه ؟ لطفا هر چه سریع تر جواب
طریق چت با شما ارتب
بررسی میزان پلوتونیم در نمونه‌های زیست‌محیطی و پسماندهای رادیواکتیو /
تعیین مقادیر کم و جزئی Hg(II) بر اساس اثر بازدارندگی آن بر روی واکنش بین تیوسولفات تیونین بروش سینیتکی - اسپکروفتومتری /
اندازه‌گیری میتوکنسانترون در مایعات بیولوژیکی به روش پلاروگرافی بعد از استخراج به داخل مخلوطی از ایزوپروپانول - کلروفرم /
اندازه‌گیری کادمیم، سرب جیوه در سبزیجات جنوب تهران /
استخراج مواد قطبی و نیمه قطبی از محیطهای آبی باسیال فوق بحرانی CO2 /
انتخاب انتقالی مس از غشاء مایع /
مطالعه کمپلکس‌های جیوه (II) باکراون اترها و بعضی مشتقات تیوآمید در حلالهای مختلف به روش پلاروگرافی موج آندی /
تکنیک‌های نوری جدید: اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی رزنانس پلاسمون سطحی /
گونه‌شناسی کروم بوسیله ستون میکروی آلومینا پوشیده شده با سورفاکتانت و اسپکترومتری جذب اتمی الکتروترمال /
مطالعه فلزات سنگین در رودخانه سفیدرود /
*