مدلسازی درک تصویر در مغز انسان: توصیف‌های مبتنی بر بخش جهت اشکال دیداری

طراحی فیلتر پایین گذر با عرض باند قطع وسیع به کمک روزناتور سنجاق سری بهینه شده
بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی ناشی از صفحات مشبک
بررسی تجربی و مطالعه ی عددی افزایش انتقال حرارت از تیوپ اشعه ی ایکس با استفاده از نانوسیالات
بررسی استفاده از امواج التراسونیک به منظور افزایش سرعت انتقال حرارت
شبیه سازی عددی پروفیل سطح آزاد ناشی از وجود موانع در جریان
مدل سازی عددی شکست سد با روش اجزاء محدود
بررسی ساختار سلولهای خورشیدی به همراه شبیه سازی دنبال کنندگی نقطه حداکثرتوان
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی از رویه خارجی نیمکره توسط جت نانو سیال آب-اکسیدآلومینیوم
اصلاح شیمیایی لیگنین با اسید اگزالیک جهت استفاده به عنوان پوشش برای تولید کود کنترل‌رهش اوره
اثر نانو ذرات بوهمیت وآلوموکسان و نانو لوله های کربنی چند دیواره بر خواص ترمومکانیکی نانو کامپوزیت های هیبریدی اپوکسی/نانولوله کربنی-بوهمی
تسریع برآورد قابلیت اطمینان سیستم‌های کامپیوتری با استفاده از پردازنده‌های گرافیکی و FPGA
حذف آلاینده های رنگی با استفاده از روش های نوین اکسیداسیون پیشرفته
بررسی عددی جریان در تقاطع کانال باز با زاویه تقاطع 90 درجه
How do I display a substitute password character in a UILabel?
Newbie wants to create a PDF reader for ipod touch - what's the best approach?
chapters in videos for the iPhone
Does the iPhone SDK allow hardware access to the dock connector?
How to make a simple site render correctly on multiple mobile browsers?
Is it possible to develop for the iPhone without an iPhone?
How to tint a UIButton?
Upload photo to arbitrary FTP with iPhone app
iPhone viewWillAppear not firing
iPod touch for iPhone development
*