سلاح سنگین


سلاح سنگیندوستان یک تحقیق برای مدرسه میخاستم در مورد یک سلاح سنگین
اگه کمک کنید ممنون میشمکـــرمــانــشـــاه را بیشتر و بهتر بشناسیم

1:

منظورت چه نوع سلاحي همه جورش هست اگه به هواپيما راضي مي شي تو تاپيك جنگنده هاي نسل پنجم هست


آيا مي دانيد...؟

2:

ممنون ولی به غیر از هاپیما باشه تو مایه های بمب اتمی هیدروژنی و...


62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews