تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کارکنان شرکت ایران خودرو و برآورد تقاضای نیروی انسانی برای این شرکت

بررسی نحوه راه اندازی شرکت مدیریت صادرات ‏‎(EMC)‎‏ و تاثیر آن بر توسعه صادرات در استان بوشهر
بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در وزارت مسکن و شهرسازی
شیوع سقط جنین و عوامل اجتماعی - جمعیتی موثر بر آن در شهرستان اردبیل
بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر افزایش توان رقابتی نظام بانکی کشور(مورد مطالعه بانک سامان)
طراحی و تدوین الگوی مدیریت تجربه در سازمان رویکردی برای اثربخشی سازمانهای یادگیرنده (مورد شرکت زامیاد)
طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکت‌های مشترک بین المللی مقیم ایران و ارائه الگوی مناسب
ارائه مدل ریاضی جهت زمانبندی استقرار سیستم تولیدی ناب طراحی شده بر مبنای بدیهیات
طراحی مدل مفهومی ارزیابی سیستم عملکرد بانکی در سرفصل فروش اقساطی با استفاده از ‏‎MIS‎‏
رابطه ایمان و عمل در شیعه و آیین کاتولیک
زمانبندی در کار ضرورتی اجتناب ناپذیر
بررسی اصول پنجگانه مدیریت کیفیت جامع
تصمیم گیری ، یا شکار مناسب ترین گزینه !
سازمان فراجو ،ساختاری فراخور عصر تحولات کنونی
*