سنتز آرایه‌های پردازشگر خطی


سنتز آرایه‌های پردازشگر خطی
در این پایان‌نامه شیوه‌ای برای طراحی آرایهء پردازشگر خطی بر روی تراشه‌های FPGA ارائه شده هست .


مقایسه تراوائی نسبی اندازه‌گیری شده از آزمایشات سیلاب‌زنی با مقادیر محاسبه شده از داده‌های فشار موئینگی
مهمترین خاصیت این رهیافت کامل بودن اون هست .


تخمین تخلخل از داده های لرزه نگاری با استفاده از روشهای آماری و شبکه های عصبی
یعنی تمام فرایند طراحی از هستخراج آرایه، هستخراج موازی‌گرایی موجود در آلگوریتم ورودی، ارزیابی آرایهء هستخراجی، و سنتز پوشش داده شده هست .


کاربرد توموگرافی لرزه ای در شناسایی زونهای ضعیف ( خرد شده ، گسله و ... ) با نگرشی ویژه بر کاربرد آن در مطالعات تزریق در توده سنگها در سد های کوثر
آرایه پردازشگر طراحی شده خطی هست که این خود خواص فراوانی همچون ورودی خروجی محدود، مقیاس‌پذیر بودن آرایه، واحدمندی، توسعه‌پذیری، سادگی مجتمع شدن با رایانه میزبان، تحمل خرابی، و ارتباطات حداقل را ارائه می‌کند.


بررسی ماشین آلات مورد نیاز برای طرح توسعه معدن چادرملو و متناسب سازی با ماشین آلات فعلی معدن
آرایه پردازشگر طراحی شده ضربانی هست که این به معنی سادگی فرایند ارتباط بین واحدهای پردازشگر در اون هست .


ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از دیدگاه فتوگرامتری مطالعه موردی : تصویر پانکروماتیک ژئوآیکونوس
آرایه پردازشگر بر روی تراشه‌های FPGA طراحی می‌گردد که نشان می‌دهد پیاده‌سازی آرایه‌های دیگر برای کاربردهای دیگر بسادگی امکان‌پذیر هست .


تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل ازمغزه های حفاری ( مخزن یاماما- میدان نف
خروجی فرایدن سنتز در رهیافت پیشنهادی این پایان‌نامه یک هستهء نرم طراحی به زبان VHDL هست که این یعنی می‌توان تراشه‌های FPGA از تولیدنمايندگان گوناگون برای پیاده‌سازی سخت‌افزار آرایه نهایی بکار گرفت .


شبیه سازی فرآیند پخت ضربه گیرهای اسکله ای سری ‏‎v‎‏ با استفاده از روش اجزا محدود
در پایان به کمک رهیافت ارائه شده در این پایان‌نامه روشی برای پیاده‌سازی یک سیستم سخت‌افزار با قابلیت تغییر پیکربندی برای اجرای الگوریتم‌های با تنگنای محاسباتی که نیاز به توان پردازشی بالایی دارند، ارائه شده هست .


تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی ‏‎(IP,Rs,M)‎‏و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل68 out of 100 based on 43 user ratings 868 reviews