نباشید مهمترین ماده معدنی استخوانها چه میباشد و همچنین نام قطره ای كه


نباشید مهمترین ماده معدنی استخوانها چه میباشد و همچنین نام قطره ای كه
با عرض سلام وخسته نباشید
مهمترین ماده معدنی استخوانها چه میباشد و همچنین نام قطره ای كه از 15 روزگی تا یك سالگی به كودك داده میشود چیست ؟
از اقداماتی كه برای ÷یشگیری از هفت بیماری واگیر در خانه بهداشت انجام میشود چیست ؟
نام بیماری قارچی كه به علت عدم رعایت بهداشت عارض میشود چه میباشد ؟
پاسخ :
جواب سوال اول شما كلسیم میباشد كه بصورت بلورهای هیدروكسی اپاتیت درمیاید سوال دوم شما مربوط به زیست شناسی نمیباشد

تغییر تیمین
جواب سوال سوم پیسیاریسم

68 out of 100 based on 43 user ratings 1168 reviews

nو2nچیست؟ چرخه های زندگی را نام ب

كلی در
مرا در مورد رشته زیست شناسی دانشگاه و دروس اختصاصی آن مخصوصا" در سال 3و4
در
در مورد رشته دانشگاهی زیست شناسی عمومی مطالب آن بطور كلی مخصوصا" كتابها
گی
در صورت امكان پاسخ سوال 44 المپیاد امسال را(ششمین دوره) در مورد گروه خونی
سوال 43 بدین شرح است: در پستانداران ماده یكی از كروموزوم های xدر مراحل
قسمت ه (دافنی) در صفحه ی 170 علت نو
با بالا رفتن سطح هرمون های جنسی ماده سبوم (در قده چربی پوست) نیز افزایش
قلب را به طور عامیانه
من را هر چه سریعتر ارسال فرمایید. بسیار به ان
شناسایی پتروپورفیرینها با دستگاه طیف سنج جرمی/
طراحی ، ساخت و ارزیابی پیلوت‌های کشت نیمه مداوم جهت رشد طبیعی باکتریهای احیاءکننده/
بررسی ، سنتز و آزمایشات کاربردی آلکیل آریل سولفاناتهای قلیائی و فوق قلیائی/
مکانیزم جابجاشدن یونهای پیکرات از میان یک غشاء مایع (نرمال هپتان)/
بهبود شرایط واکنش تولید دی ایزوپروپیل فلوروفسفات در یک سیستم نیمه پیوسته/
بررسی و ساخت کاتالیست گوگردگیری از دیزل سبک/
سنتز و ارزیابی ماده افزودنی به روغن موتور جهت افزایش شاخص گرانروی/
یکی از روشهای ثالثیه ازدیاد برداشت از مخازن نفت/
بررسی سینتیک سنتز الکلهای سنگین بر روی کاتالیست Cu/Co/Zno/Al2o3/
بررسی چگونگی بهبود میزان تزریق پذیری آب به مخزن سیری/
*