پیش شماره شهرستان آلماچوان چند است؟


پیش شماره شهرستان آلماچوان چند است؟
    پیش شماره شهرستان آلماچوان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ابراهیم سمیع چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ابرغان سراب چند است؟

پیش شماره شهرستان آلماچوان 422778 می باشد.


پیش شماره شهرستان ابرغان مرند چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلماچوان باید ابتدا 0422778 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان اجاق کندی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آلماچوان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422778123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان احمدآباد/سفلی چند است؟
شهرستان آلماچوان از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان احمدآباد/کلیبر چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


62 out of 100 based on 37 user ratings 412 reviews