برداشت هیبریدی انرژی ارتعاشی محیط توسط مواد پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو


برداشت هیبریدی انرژی ارتعاشی محیط توسط مواد پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو
هدف از این تحقیق، برداشت انرژی توسط دو ماده پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به صورت هیبریدی می باشد.


تصفیه پساب پالایشگاه نفت با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی با هوای محلول (DAF)
برای این کار دو ماده مگنتواسترکتیو و پیزوالکتریک به طور مشابه روی تیر یک سرگیرداری چسبانده می شوند و سپس با مرتعش کردن تیر، این دو ماده نیز ارتعاش پیدا می نمايند.


طراحی ، بهینه سازی و ساخت فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ با استفاده از رزوناتورهای U شکل
با مرتعش شدن اونها، پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به ترتیب انرژی الکتریکی و میدان مغناطیسی ایجاد می نمايند، که میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط مگنتواسترکتیو به وسیله سیم پیچ گیرنده ای به ولتاژ تبدیل می شود.


مدلسازی رفتار غیرخطی سازه بنایی غیرمسلح با استفاده از الگوی چندصفحه ای
این دو انرژی ایجاد شده با هم جمع می شوند و انرژی بیشتری نسبت به انرژی هرکدام از مواد پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به تنهایی ایجاد می نمايند.


اثر نانو ذرات بوهمیت و آلوموکسانهای (PAB-A and Fum-A) و نانو لوله های کربنی چند دیواره بر خواص ترمومکانیکی نانو کامپوزیتهای هیبریدی اپوکسی/ نانولول
همچنین، اثرات فرکانس تحریک، تعداد دور سیم پیچ گیرنده، جنس تیر پایه و دامنه نیروی ارتعاش، روی توان برداشتی از پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو بررسی شده اند، که مقادیر بهینه ای برای هر کدام از پارامترهای ذکر شده به دست آمده اند.


مطالعه CFD و بررسی آزمایشگاهی اثرات میکرو جریان های حاصل از انتشار امواج التراسونیک بر الگوی حرکتی سیال
در واقع، در این پایان نامه سعی شده هست که، بیشترین مقدار انرژی برداشتی از این مواد به دست آید.


تحلیل ارتعاشات آزاد پانل استوانه ای ازجنس مواد هدفمند ارتوتروپیک، به روش بدون المان
از مزیت های روش برداشت هیبریدی می توان به عملکرد خوب این مواد در همه فرکانس ها اشاره کرد.


تحلیل ارتعاشات اجباری استوانه های ازجنس مواد هدفمند اورتوتروپیک، به روش بدون المان
در واقع برداشت انرژی به صورت هیبریدی، هم در فرکانس های بالا و هم در فرکانس های پایین عملکرد خوبی دارد، در حالیکه پیزوالکتریک فقط در فرکانس های پایین و مگنتواسترکتیو در فرکانس های بالا انرژی بالایی تولید می کند.


شبیه سازی CFD و ساخت میکرو راکتورها برای بررسی واکنش‌های رقابتی – موازی50 out of 100 based on 15 user ratings 340 reviews