دروس هیئت، جلسه 30- چگونگی حرکت ستاره های فلک ثوابت


دروس هیئت، جلسه 30- چگونگی حرکت ستاره های فلک ثوابت


/ کليپ دروس هیئت، جلسه 30- چگونگی حرکت ستاره های فلک ثوابت
دروس هیئت، جلسه 30- چگونگی حرکت ستاره های فلک ثوابت
• زمان : 00:59:07
شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388-1381

شنبه، 25
74 out of 100 based on 59 user ratings 484 reviews