کاربرد المان محدود در تحلیل لرزه ای اندرکنش آب - سد


کاربرد المان محدود در تحلیل لرزه ای اندرکنش آب - سد
بدیهی هست سدها از مهمترین سازه های ساخت بشرند.


مدل سازی عددی شکست سد با روش اجزاء محدود
طبیعی هست این سازه های بسیار با اهمیت زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرارمی دهند، بنابراین هستفاده از روش های قابل اعتماد در طراحی سدهای مقاوم در برابر زلزله کاملاً ضروری هست.


بررسی ساختار سلولهای خورشیدی به همراه شبیه سازی دنبال کنندگی نقطه حداکثرتوان
در گذشته برای محاسبه نیروهای وارد برسد در هنگام زلزله از روش هستاتیکی معادل هستفاده می شد در حالی که تحقیقات بیشتر نشان داد تنها وقتی که فرکانس تحریک از فرکانس طبیعی مخزن کوچکتر باشد می توان از روش هستاتیکی معادل هستفاده نمود، از اون جا که این شرط معمولاً بربرنامه نمی باشد،روش های تحلیل دینامیکی برای سدها به کار گرفته شدند.


بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی از رویه خارجی نیمکره توسط جت نانو سیال آب-اکسیدآلومینیوم
با پیشرفت های عددی و نیز هستفاده از روش المان محدود در اونالیز سازه ها و گسترش و ظهور کامپیوترها این امکان فراهم می شود که اونالیز دینامیکی سدها در مدت بسیار کوتاهتر انجام گیرد.


اصلاح شیمیایی لیگنین با اسید اگزالیک جهت استفاده به عنوان پوشش برای تولید کود کنترل‌رهش اوره
یکی از مهمترین مسائلی که در پیش بینی رفتار دقیق سدها و انتخاب مدل تحلیلی مناسب با اون مواجه هستیم مساله اندرکنش سد با مخزن می باشد.


اثر نانو ذرات بوهمیت وآلوموکسان و نانو لوله های کربنی چند دیواره بر خواص ترمومکانیکی نانو کامپوزیت های هیبریدی اپوکسی/نانولوله کربنی-بوهمی
آسیب دیدگی چند سد بزرگ در دهه هفتاد میلادی توجه بسیاری از پژوهشگران را به مساله تحلیل اندرکنش سدها جلب نمود، به همین دلیل نیاز به کارهای تحقیقاتی در زمینه تحلیل دینامیکی سدهای بتنی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش آب- سد می باشد.


تسریع برآورد قابلیت اطمینان سیستم‌های کامپیوتری با استفاده از پردازنده‌های گرافیکی و FPGA
لذا در این رساله به بررسی تحلیل دینامیکی اندرکنش سد- مخزن در حوزه وقت پرداخته می شود، هرچند که محاسبه توابع سختی دینامیکی سد و مخزن در حوزه وقت دارای مشکلاتی می باشد.


حذف آلاینده های رنگی با استفاده از روش های نوین اکسیداسیون پیشرفته
برای این منظور برنامه ای به زبان فرترن نوشته شد که در اون از المان هشت گرهی سرندیپیتی جهت مدل سازی سد و مخزن هستفاده می شود.


بررسی عددی جریان در تقاطع کانال باز با زاویه تقاطع 90 درجه
فرمول بندی بر پایه روش اجزاء محدود و با توجه به نوع مساله به صورت تنش مسطح یا کرنش مسطح در نظر گرفته می شود.

همچنین از روش اویلر- لاگرانژ که در اون فشار هیدرودینامیکی به عنوان مجهول در سیال و تغییر مکان به عنوان مجهول در سازه می باشد، هستفاده گردید.

صحت برنامه با مطالعه رفتار خطی و تحلیل دینامیکی سد پاین فلت با در نظرگرفتن اثر تراکم پذیری مورد تصدیق برنامه گرفت.این مثال قبلاً به صورت عددی مطالعه شده بود.

در ادامه به مطالعه تاثیر فروافتادگی در کف مخزن بر فشار هیدرودینامیکی وارد بر بدنه سد پرداخته می شود، سپس سد پاین فلت تحت چهار زلزله چی چی، کوبه، تفت و السنترو مورد تحلیل برنامه گرفت و نتایج حاصل شده بیانگر اهمیت محتوای فرکانسی در جواب تحلیل ها می باشد، سرانجام به بررسی محل قطع شدن مخزن جهت مدل سازی مخزن واستفاده مرز سامرفیلد پرداخته می شود.


نمایه ها:


50 out of 100 based on 15 user ratings 640 reviews