قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


/ کليپ قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
• زمان : 39:00
برنامه ای چند قسمتی پخش شده از شبکه خبر درایام محرم 89

يکشنبه، 8
56 out of 100 based on 61 user ratings 736 reviews