تاک شوی تلویزیونی به مثابه درام


تاک شوی تلویزیونی به مثابه درام
تاک شوی تلویزیونی به عنوان مهم ترین، موثرترین و جذاب ترین برنامه تلویزیونی در سراسر جهان، فرمودگو محور هست و اصل بنیادین اون فرمودگو ست؛ بنابراین با پذیرش فرمودگو به عنوان درام، تاک شو نیز می تواند به مثابه درام پذیرفته شود و با توجه به نقش فرمودگو که یکی از ارکان درام هست، یک «تاک شوی» دراماتیک و جذاب تلویزیونی، ساختاری هست که به درستی از عناصر «درام» از جمله فرمودگو بهره گرفته هست و در واقع یک درام خوب هست.


رفتارهای داربستی آموزگار و همکلاسان در کلاسهای نگارش زبان دوم
بنابراین تاک شو در تعاریف این پژوهش با «فرمودار تلویزیونی»، «فرمودگوی تلویزیونی» یا «برنامه ی فرمودگو محور» مورد هستفاده تلویزیون ایران فرق دارد.


بررسی موسیقی اشعار فریدون مشیری
تاک شو به طور کلی یکی از ساختار های برنامه سازی هست که در جهان بسیار مورد اقبال واقع شده و تلاش بر این هست که این ساختار ویژه را به عنوان ژانری مجزا تعریف کرده و با توجه به ویژگی هایی که بر خواهیم شمرد حتی انواعی از اون را به عنوان درام تعریف نماییم.


تاثیر استراتژی و باورهای زبان‌آموزان ایرانی در یادگیری واژگان زبان انگلیسی
به عبارت دیگر تاک شوی دراماتیک که مورد نظر این پژوهش هست، یک ژانر تلویزیونی فرمودگو محور هست که با بهره گیری دراماتیک از تمام فرمت های فرمودگو، احساسی از زنده بودن و پویایی را به تماشاگر تلویزیونی منتقل می نماید.


سیر رمان‌نویسی «نجیب محفوظ» و ترجمه‌ی رمان «بدایه و نهایه»
لازم به تأکید هست که موضوع مورد بحث این پژوهش «تاک شوی دراماتیک» هست نه هر برنامه ی کلام محوری با پسوند «شو» و نه هر برنامه ای با محوریت فرمودگو.


ادبیات مهجر در آمریکای جنوبی (برزیل)
فصل چهارم این پژوهش به سه بخش کلی تقسیم می شود: تاک شوی تلویزیونی، درام، تاک شوی دراماتیک در بخش اول تلاش شده تا به بررسی ارکان پايه ی تاک شوها و ارتباط اونها با رسانه تلویزیون و مخاطبان بپردازیم و با شناخت حاصل از اون به درک درستی از انواع تاک شوها، انواع فرمودگوها و ویژگی های هریک از اونها رسیده به خوانشی همه جانبه از تاک شو به عنوان یک ژانر تلویزیونی نزدیک شویم.


تغییر نگرش آموزش از دیدگاه روش محور به آموزش راهکارگرا؛ بررسی راهکار بازساختی و راهکار ارتباطی
در بخش دوم عناصری از درام را که در ارتباط تنگاتنگ با تاک شوها به عنوان ژانری فرمودگو محور هستند انتخاب کرده، به توصیف نقش اونها در ایجاد جذابیت یک اثر هنری- ارتباطی نمایشی پرداخته، در واقع با بررسی درام و ارکان پايه ی اون به مفهوم «تاک شو به مثابه درام»، گام برمی داریم.


بررسی شعر سیاسی معاصر (از نیما تا انقلاب)
به این ترتیب که با توجه به جذابیت درام، نوع برقراری ارتباط با مخاطب را مورد بررسی برنامه می دهیم و سپس به تشریح سه رکن شخصیت، ماجرا و زبان در درام پرداخته و سپس نقش مهم فرمودگو را به عنوان رکن مهمی از تاک شو و البته درام بطور جداگانه بررسی می نماییم.


بررسی میزان مطابقت دیدگاه فلسفی ملاصدرا در باب علم واجب به ماسوا با مستندات قرآنی و روایی وی
پس از اون در بخش بعد کاربرد این عناصر دراماتیک را در تاک شوها به بحث می نشینیم تا تفاوت این ژانر را با سایر فرمودگو محورهای تلویزیونی دریابیم.
50 out of 100 based on 45 user ratings 820 reviews