آيه 166 سوره صافات چيست؟


آيه 166 سوره صافات چيست؟
    آيه 166 سوره صافات چيست؟

پاسخ :


آيه 174 سوره صافات چيست؟

1:آيه 175 سوره صافات چيست؟

آیه 166 سوره صافات:

"وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 176 سوره صافات چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 177 سوره صافات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 178 سوره صافات چيست؟

2:آيه 179 سوره صافات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 166 سوره صافات:

"و دایم به تسبیح و ستایش او مشغولیم."

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 180 سوره صافات چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 181 سوره صافات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 166 سوره صافات:

""nd we are verily those who declare (llah's) glory!""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


56 out of 100 based on 31 user ratings 856 reviews