طراحی سیستم ثابت کننده خارجی جهت ترمیم شکستگی استخوان تیبیا(TIBIA) و بررسی تغییر فرم و ضعف استخوان


طراحی سیستم ثابت کننده خارجی جهت ترمیم شکستگی استخوان تیبیا(TIBIA) و بررسی تغییر فرم و ضعف استخوان
در این تحقیق سعی شده که قبل از طراحی سیستم، بطور کامل مسئله شکستگی و شرایط موثر در بهبود ارائه شود.


بررسی تصفیه پساب حاوی کروم توسط قارچها و بهبود شرایط جذب و مطالعه سینتیک
در این خصوص ابتدا تاریخچه‌ای از وسایلی که جهت بهبود عضو شکسته شده مورد هستفاده برنامه گرفته ارائه شده هست .


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی راکتور هیدروژناسیون واحد PGH پتروشیمی اراک
مسئله دیگری که در این تحقیق بدان اشاره شده، نحوه شکل‌گیری هستخوان و اجزاءتشکیل دهنده هستخوان می‌باشد.


شبیه‌سازی واحد الفین پتروشیمی اراک (AOPS)
سپس به معرفی و بررسی انواع مختلف ثابت‌نماينده پرداخته و به معایب و محاسن هر کدام جداگانه و بطور مقایسه‌ای پرداخته، و شرایط موثری که در بهبود هستخوان توسط هر کدام از ثابت نماينده‌ها دخیل هستند مورد ارزیابی و بررسی برنامه گرفته هست .


تهیه یک برنامه کامپیوتری برای محاسبات برج خلاء پالایشگاههای نفت


مدلسازی و شبیه‌سازی دینامیکی و بهینه‌سازی مدل "اسو"IV واحد کراکینگ کاتالیزوری بستر سیال


88 out of 100 based on 58 user ratings 958 reviews

محاسبه و تحلیل نیروهای وارده به بدنه کوره 4000 تنی سیمان آبیک
بررسی میزان کارایی تحقیقات در ده سال گذشته، مورد مطالعه با صنعت برق فارس
معرفی روش QFD و بکارگیری آن در صنایع تبریدی(کارخانه تولید یخچال خانگی)
اولویت بندی پروژه‌های ملی در شرکتهای آب منطقه‌ای با استفاده از روش AHP
طراحی و توسعه یک سیستم کنترل کیفیت یکپارچه(IQC) در یک واحد صنعتی کارگاهی
طراحی سیستم اطلاعاتی بازنگری جزءبه‌جزء(D.T.S) و سیستم نگهداری و تعمیرات پویا (D.M) با دیدگاه سیستم " نت " بهره‌ور جامع (T.P.M)
بررسی رفتار اجسام تغییر شکل‌پذیر در اثر اعمال جابجایی با فرض دورانهای بزرگ و کرنشهای کوچک
بررسی اثرات دلتا- P بر ساختمانهای بلندبتنی دو بعدی با استفاده از نرم‌افزار Ansys با احتساب رفتار غیرخطی مصالح
تحلیل تنش در قطعات فشاری استوانه‌ای و غلاف تقویتی و اتصالات آنها به روش المان محدود و مقایسه با STAAD III & SAP90
Implementing a KVO/Bindings-Compliant Bridge-Pattern in Cocoa
Automatically generated predicate row templates for to-many key?
Modifying NSDatePicker for automatically generated predicate row templates
Device Information from NSEvent/CGEvent
What's a good way to bind from a shared utility window and the frontmost document window?
Is there an equivalent technique in Cocoa for the synchronous TrackPopupMenu in Windows?
Best practices for using version-controlling on Cocoa projects
Embedding Opera in Cocoa
How would one implement a sidebar similar to Mail/iTunes/Finder/etc in Cocoa/IB?
Dealing with objects returned from cocoa convenience methods
*