بررسی و ارائه یک روش ارتباط مادون قرمز برای شبکه های محلی بی سیم


بررسی و ارائه یک روش ارتباط مادون قرمز برای شبکه های محلی بی سیم
گسترش پایانه های ارتباطی بی سیم در سالهای اخیر نیاز به مخابرات بی سیم و با سرعت زیاد را مطرح نموده هست.


بهینه سازی بانک فیلتر کدینگ زیر باند برای فشرده سازی تصویر بر اساس مبادله تمرکز در حوزه زمان-فرکانس
در این میان، سیستمهای مادون قرمز بعنوان روشی برای مخابرات سریع و ارزان قیمت داخل ساختمان با توجه به مزایای که در قیاس با سیستمهای رادیویی دارند انتخاب مناسبی هستند.


تاثیر عملکرد کلیدهای انتقال بار سریع ‏‎(Static transfer switch)‎‏ روش شبکه توزیع
از اون طرف ارتباطات مادون قرمز با محدودیتهای زیادی از جمله تلف توان و پخش سیگنال روبرو هستند.


پیشگویی خواص ماکرو ملکولها با استفاده از روشهای مبتنی بر منطق فازی
بنابراین هستفاده از ساختارهای ارتباطی که منجر به تلف توان و پخش کمتری شود مناسبتر هست.


کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو در ژنراتورهای القایی روتور سیم پیچی شده متصل به شبکه
تاکنون ساختارهای متنوعی برای مخابرات مادون قرمز پیشنهاد شده هست که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد.


طراحی و شبیه سازی مدولاتورهای دلتا-سیگما با دقت بالا برای کاربردهای ‏‎XDSL‎‏
یکی از این ساختارها، ساختار شبه پخشی هست که در اون فرستند نوررا در چندین اشعه باریک بسمت سقف یا دیوارها ارسال می کند.


طراحی و پیاده سازی کنترل مستقیم گشتاور و در نوتور آهنربای دائمی سنکرون
در صورتی که گیرنده نیز از چندگانگی زاویه ای هستفاده کند مسیرهای متعددی برای سیگنال وجود خواهد داشت.


طراحی کنترل کننده مقاوم ‏‎H-INFINITY‎‏ برای سیستم ترمز ضد قفل خودرو
در این پایان نامه ساختار جدیدی را معرفی خواهیم کرد که در اون تمامی توان تنها از طریق بهترین مسیر ارسال می شود.


تحلیل و شبیه سازی همزمانی در مودم ‏‎OFDM‎‏ برای خطوط برق 230 ولت
نشان خواهیم داد در مقایسه با ساختار شبه پخشی این روش باعث کاهش پخش سیگنال و کاهش قابل توجهی در افت توان شده و پیچیدگی سیستم را برای یک نرخ مشخص ارتباط کاهش خواهد داد.
70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

کنترل سیستم های غیر خطی نامعین و غیر کمینه فاز با استفاده از کنترل لغزشی تطبیقی
بررسی کنترل کننده یکپارچه توان ‏‎(VPFC)‎‏ در شبکه انتقال ایران
شبیه سازی، طراحی و بهبود تصمیم گیری و اجرای تعویض کانال در مخابرات سیار سلولی
بهبود ضریب توان و کاهش میزان های مونیکهای جریان یکسو کننده های سه فاز در شبکه قدرت با استفاده از روش سوئیچینگ ولتاژ صفر ‏‎(ZVS)‎‏ و جریان صفر
طراحی یک سیستم خبره جهت عیب یابی و تشخیص خطا در عملکرد رله های حفاظتی ایستگاههای فشار قوی
راهبردی جدید در کاربرد نظریه های ‏‎H ‎‏ و گروه - عضویت در طراحی الگوریتم های وفقی پایا
Creating test data in a database [closed]
Should DB layer members be static or instance?
List of standard lengths for database fields
How to filter by 2 fields when loading data into an access database table from an excel spreadsheet
Good strategy for leaving an audit trail/change history for DB applications?
To what extent should a developer learn database?
What is the “best” way to store international addresses in a database?
Stored Procedure and Timeout
joining latest of various usermetadata tags to user rows
Database: What is Multiversion Concurrency Control (MVCC) and who supports it? [closed]
*