تحلیل محتوای پربیننده‌ترین فیلمهای ویدئویی رسانه‌های تصویری در استان هرمزگان


تحلیل محتوای پربیننده‌ترین فیلمهای ویدئویی رسانه‌های تصویری در استان هرمزگان
در این پژوهش پس از مشخص نمودن پربیننده‌ترین فیلمهای ویدیوئی فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی ابتدا 6 فیلم به ترتیب اولویت در سال 73 انتخاب شده و سپس با هستفاده از فن تحلیل محتوای کیفی به بررسی هر یک از فیلمها پرداخته می‌شود و نهایتا به علل انتخاب این فیلمها از موی امت اشاره می‌گردد.


نظرسنجی از خوانندگان روزنامه آفتابگردان و تحلیل محتوای موضوعی این روزنامه


وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی


94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews