نظر مردم شهر رشت در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهر ماه 1376


نظر مردم شهر رشت در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهر ماه 1376
امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسبترین ساعات گوش کردن رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی از امت شهر رشت کرده هست روش پژوهش پیمایشی و حجم نمونه 400 نفر بوده هست .


نظر مردم شهر یزد در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهرماه 1376
52 % فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های رادیو را گوش می‌نمايند و 96 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌نمايند ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون در چهار بخش ، روزهای عادی و تعطیل و به تفکیک جنس و نوع فعالیت در نقل ارائه شده هست .


نظر مردم فیروزآباد در مورد برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های شبکه استانی مرکز فارس


نظر مردم کازورن در مورد برنامه‌های سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های شبکه استان فارس


70 out of 100 based on 50 user ratings 550 reviews

نظر مردم کرمانشاه در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون مهرماه 1376
نظر مردم مناطق روستائی شهرستان لار دربارهء برنامه‌های سراسری صدا و سیما
نظر مردم همدان در مورد ساعات مناسب گوش کردن رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون مهر 1376
نقاشی‌های کودکان و تحلیل و روانکاوی از آنها
نقش ارتباطات جمعی در آموزش بزرگسالان
نقش تبلیغات در ایجاد هنجارها و نیازهای تازه
نگرش مردم تهران (با تحصیلات راهنمایی و بالاتر) نسبت به اخبار سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1371
نگرش مردم تهران (با تحصیلات راهنمایی و بالاتر) نسبت به اخبار سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه 1372
نگرش مردم تهران با میزان تحصیلات راهنمایی و بالاتر نسبت به اخبار سراسری سیما در دی ماه 1372
نگرش مردم تهران دربارهء برنامه‌های دهه فجر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بهمن ماه 1371
نگرش مردم تهران نسبت به برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1371
*