مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی بیشینه دختران نوجوان غیر ورزشکار با وضعیت بالیدگی متفاوت

بررسی عوامل موثر بر استقرار آموزش مجازی در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی
بررسی نقش مهارتهای مشاوران مدیریت در اثر بخشی سازمان
تعیین تقویم زراعی کاشت گندم دیم با توجه به شرایط اقلیمی در استان لرستان
تعیین قیمت تمام شده یک کیلو وات برق بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
ارایه الگوی پیاده سازی مهندسی ارزش در شرکت برق منطقه ای تهران
مقایسه سلامت روانی و رضایتمندی زناشویی بین زنان خانه دار و شاغل شهر قاین
مطالعه تطبیقی اسطوره شهر آزاد در ابیات فرانسه و فارسی
ارائه روشهای توسعه ظرفیت مدیریت طرحها متناسب با روند رشد سرمایه گذاری در آنها، با نگرش توسعه ظرفیت سازمان
بررسی دیدگاه های حلاج، عین القضات همدانی و احمد غزالی نسبت به وحدت وجود و جایگاه پیامبران و ابلیس در نظام خلقت
بازنمود ذهنی فعل در زبان فارسی و درک شنیداری جمله
تدوین الگوی ریاضی و آزمون عوامل موثر بر وصول درآمد حاصل از فروش انرژی الکتریکی شرکت توزیع نیروی برق شیراز
بررسی فرآیند اطلاع رسانی تصمیمات مدیریتی در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل و ارائه روشهای اصلاحی
موقعیت ژئوپولتیک ایران در خاورمیانه
*