تعیین تقویم زراعی کاشت گندم دیم با توجه به شرایط اقلیمی در استان لرستان

بررسی فرآیند اطلاع رسانی تصمیمات مدیریتی در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل و ارائه روشهای اصلاحی
موقعیت ژئوپولتیک ایران در خاورمیانه
بررسی تاثیر نقش روابط عمومی درتصمیم گیری های مدیران صنعت برق ( شرکتهای برق منطقه ای ، تولیدوتوزیع نیروی برق)
حمایت کیفری از حق مالکیت بر علائم تجاری
تاثیر راهبرد استنتاج معنی لغات از طریق متن بر روی پیشرفت یادگیری لغات زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
"تاثیر تکرار شفاهی هجی لغات بر روی توانایی هجی آنها میان دانش آموزان ایرانی یادگیرنده زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی در سطح ابتدایی"
بررسی شیوه های تدریس کتاب عربی اول دبیرستان از نظر معلمان شهرستان ورامین به منظور ارتقاء کیفیت آموزش
اخلاق عملی در گرشاسب نامه
تضمین استاندارد های آموزشی
بررسی نظام حقوقی عبور از آبهای مجمع الجزایری
نقش روابط عمومی در ایجاد تفاهم و گفت و گو
معیارهای تامین ایمنی
انتقال مالکیت در اعمال حقوقی بین زندگان
*