بررسی دیپلماسی عمومی هند در آسیای مرکزی از 1990-2010


بررسی دیپلماسی عمومی هند در آسیای مرکزی از 1990-2010
پس از پایان جنگ سرد، بازیگران بین المللی تغییرات چشم گیری را در مدیریت سیاست خارجی خود به وجود آوردند.


طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سیاستمداران به این نتیجه رسیدند که برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود در سایر کشورها باید به افکار عمومی به عنوان یک مولفه مهم توجه نمايند.در این وقت بسیاری از کشورها ساز و کار جدیدی برای دستگاه دیپلماسی خود تعریف کردند که یکی از اونها دیپلماسی عمومی بود.


بررسی تأثیر شبیه‌سازی ذهنی (فرآیندی، فرآورده‌ای و ترکیبی) بر تقویت عملکرد تحصیلی و حافظه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستانی شهر اهواز
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، منطقه آسیای مرکزی به عرصه ایی برای رقابت قدرت های بزرگ مانند آمریکا و روسیه تبدیل شد.


بررسی رابطه‌ی سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با درجه‌ی محرومیت و بهره‌مندی جنسیتی در دو مقطع زمانی 1375 و 1385
اما تحولات اخیر به خصوص حادثه 11 سپتامبر2001 و حمله آمریکا به افغانستان موجب شد تا بازیگران مهم دیگری همچون هندوستان در این عرصه مطرح شوند.


ارزیابی عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد (P/E) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در این رابطه هندوستان به عنوان کشور خواهان ایفای نقش جهانی در تحولات بین المللی،مدت ها به دنبال جای پایی در آسیای مرکزی بود که حوادث 11 سپتامبر موقعيت لازم را برای اون فراهم آورد.پرسش اصلی پژوهش این هست که هند چگونه از لوازم دیپلماسی عمومی در منطقه آسیای مرکزی در جهت رسیدن به اهداف خویش هستفاده می کند؟پرسش دیگر این هست که مهم ترین دلیل ارتقای جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در سیاست خارجی هند از سال1990 به بعد چیست؟ مهمترین هدف هند درمنطقه آسیای مرکزی دسترسی به منابع انرژی هست.دهلی نوبرای پیشبرد اهداف خود ومقابله با چالش های موجود در منطقه از گونه های مختلف دیپلماسی عمومی به ویژه دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی در منطقه بهره می گیرد.دیپلماسی فرهنگی هند شامل تبادل دانشجو ،انتشارکتاب،تولید فیلم،جذب توریست ،برگزاری همایش ،همکاری های ورزشی و اشاعه ارزشهای دموکراسی هندی در منطقه می باشد.دیپلماسی اقتصادی این کشور نیز تبادل کالاهای مصرفی و سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و صنایع می باشد.


تاثیر محیط امنیتی و استراتژیک خلیج‌فارس بر سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران


عوامل موثر بر تقسیم دانش از دیدگاه حسابداران شرکت‌های نفت و گاز واقع در منطقه عسلویه


76 out of 100 based on 76 user ratings 1126 reviews