بررسی شیوع و عوامل موثر بر نا امنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور در سال 1390

ارزيابي سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني در ايران سال 1391
بررسي اثر اسانس تام گل سرخ در پبشگيري از سميت کبدي القا شده با تتراکلريد کربن ( CCL4) در رت
مقايسه هيجانها و مشکلات تنظيم هيجاني بيماران تروماتيک مغزي خفيف با افراد سالم
بررسي تاثير رايحه درماني با اسانس اسطوخودوس بر کيفيت خواب سالمندان بازنشسته شهر کاشان
بررسي رابطه بين عفونت H.Pylori آسم در کودکان بين 5 سال تا 18 سال
بررسي ارتباط سطح خوني آنتي ترومبين 3 در زنان باردار با بروز زايمان زودرس
مقايسه تاثير بنتونيت و کالاندولا بر بهبودي دراتيت دياپر شيرخواران
بررسي اثر مشتقات بنزوديازپيني ( 5- آريل اکسي بنزيل-3-آلکيل تيو-1و2و4- تريازول ) بر آستانه تشنجات کلونيک و تونيک ناشي از پنتيلن تترازول در موشهاي
بررسي اثر ريشه کني هليو باکترپيلوري بر آزمون هاي عملکرد کبد در بيماران مبتلا به استـاتوهپاتيت غير الکلي(NASH)
بررسي فراوني بستري طولاني مدت در بيمارستان و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به آپانديسيت حاد در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال 91-1388
بررسي رابطه هوش هيجاني با وقوع تصادف در موتورسواران شهرستان کاشان
ارتباط سطح لاکتات سرم با وضعيت باليني بيماران پس از عمل جراحي پيوند عروق کرونر
تاثير آرام ساي بر ميزان استرس و اضطراب و افسردگي زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهيد لامع
*