بررسي ارتباط سطح خوني آنتي ترومبين 3 در زنان باردار با بروز زايمان زودرس

بررسي تاثير تجويز همزمان پروژسترون واژينال و ويتامين D3 در درمان سقط مکرر توجيه نشده در زنان باردار
بررسي ميزان برون دمش گاز رادان از خاک منطقه رامسر در سال 1391
ارزیابی کیفی (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژکی) منابع آب استان کرمانشاه با چشم انداز مصارف آشامیدنی، صنعتی، کشاورزی، پرورش ماهی و تف
حذف فتوکاتالیستی تری هالومتانها از آب اشامیدنی به وسیله نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
بررسی میزان باقیمانده آنتی بیوتیک های بتا لاکتام در شیر خام و پاستوریزه کارخانه های لبنیات سازی شهرستان بم
تعیین غلظت ذرات و دی اکسین هوای اطراف دستگاه زباله سوز بیمارستان پاستور بم و اقدامات کنترلی در مورد ان
بررسی وجود آنتی بادی بروسلا در اهداء کنندگان خون استان آذربایجان غربی
بررسي ميزان شيوع افسردگي در اهدا كنندگان مبتلا به هپاتيت C
بررسی اثرات گردوغبارهای اخیربرکم خونی(آنمی)
بررسي شيوع عفونت هاي ويروسي هپاتيت, B هپاتيتC وHIVدر اهداكنندگان بار اول، باسابقه ومستمر سازمان انتقال خون استان گلستان در سال 1390-1388
ارزيابي افزايش ميزان بقاي سلول هاي مزانشيمي پس از مجاورت با سكرتوم حاصل از سلول هاي بنيادي مزانشيمي دست ورزي شده با ژن هاي Nrf2 و Hif1a
بررسی تغییرات ملکولهای چسبندگی سطحی و مهاجرت سلولي CXCR4, PSGL-1, CD44, α4β1 در سلولهاي CD34+ خون بند ناف طی تکثیر آزمایشگاهی
بررسی شاخصهای بهداشت روانی در بین کارکنان سازمان بهزیستی آذربایجان غربی
*