یک مورد تظاهر ملانومای بدخیم سیلیوکوروییدی با توده سیاه زیر ملتحمه ای نزدیک لیمبوس

بررسی آستانه شنوایی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور تحت درمان با دسفرال ‏‎(Desferrioxamine)‎‏ مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص شهر کرمان
بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی
مقایسه نتایج برداشتن دیسک قدامی گردن با فیوژن و بدون آن
بررسی سطح سرمی قند و لیپیدهای سرم و تعیین شیوع اختلال متابولیسم کربوهیدرات و هیپرلیپدی در کودکان و نوجوانان چاق در بیمارستان امام خمینی (ره)
الگوی مناسب از نفر کتومی دهنده زنده لاپاروسکوپیک برای کشورهای در حال توسعه
ارزش تشخیصی آزمون ریفامپین در تشخیص سندرم ژیلبرت
تراکئومالاسی بعد از جایگزینی مری : نقش آئورتوپکسی
الگوی مصرف سیگار در یک منطقه روستایی ایران
بررسی میزان مونواکسید کربن ‏‎(CO)‎‏ موجود در هوای خیابان های تبریز
بررسی ارتباط بین ‏‎FEV1‎‏ با ‏‎PaO2‎‏ و ‏‎PaCO2‎‏ خون شریانی در بیماران ‏‎COPD‎‏ با ارحجیت برونشیت مزمن
مقاومت دارویی اولیه و ثانویه در کودکان مبتلا به سل
بررسی مقادیر سیتوکین های ‏‎(IL-10,IL-12,IL-4,INF)Th1/Th2‎‏ در سلول های تک هسته ای خون محیطی ‏‎(PBMC)‎‏ بیماران مسلول مقاوم به چند دارو و موارد جدید حساس
وضعیت ویتامین ‏‎E‎‏ سرم در زنان استفاده کننده از قرص های ضد بارداری خوراکی با دوز پائین و در زنان یائسه تحت درمان جایگزینی هورمون
OpenGL Threaded Tile Texture Loading with Qt 4.5 / 4.6
resize qwidget in a layout manually on runtime
Is there a test suite for verifying a QT port?
Qt dependencies between projects
Using items in the background of a QGraphicsScene
settings from qt project file in code
Qt Phonon open raw audio data file
I want to implement right click menus on QTWidgetItems
Removing arrows from scrollbar in Qt
GDB in Qt not refreshing values correctly
*