سوال درموردفن سیپیو


سوال درموردفن سیپیوسلام
ایا فن سیپیو EVERCOOL BUFFALO 100 به همه ی سوکت ها می خورهپاور واسه ای سیستم

1:

1156 775 1366 -----AM3 AM2+ AM2 940 930


خرید خنک کننده بی صدا برای پردازنده

2:پیشنهاد یک پاور برا کارت گرافیک 7790!!!

3:

باسلام

قیمت این دوتا خنک نماينده سیپیوچنده وایابه سوکت های amd3وamd3+می خوره

Crosair H50
Crosair H55


76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews