دکوراسیون بازیافتی !!


دکوراسیون بازیافتی !!دکوراسیون بازیافتی !!

دکوراسیون بازیافتی !!

این تزئین را برای یک دیوار خالی گوشه اتاقتان دوست دارید؟؟
اگر جوابتان مثبت است از همین امروز چوب بستنی هایتان را دور نیندازید!!


دکوراسیون بازیافتی !!

برای چسباندن چوب ها از چسب چوب استفاده کنید .
برای این کار از هر رنگی می شود استفاده کرد .


منبع : aftab92.mihanblog.com94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews