این نوع عروسی هم نوبره !


این نوع عروسی هم نوبره !این نوع عروسی هم نوبره !

با سلام

یکی از آشنایان ما در شب عروسیش هنگامیکه در مجلس همگان نشسته و منتظر گفتن وشنیدن بله از عروس بودند ناگهان میگوید من این عروس خانم را نمیخواهم و.....

چه باید کرد ومجلس با آن شکوه وعظمت را بهم ریخت و ....


چند دقیقه بعد برادر این داماد که در مجلس حاضر بود به پیشنهاد ریش سفیدان ورضایت خودش بجای آقای داماد کنار عروس مینشیند وبخوبی وخوشی مجلس تمام میشود !!!!!البته سِّر آقای داماد را هنوز کسی نیافته است .

فکر کنم این مورد به این صورت باید در کتاب گنیس نوشته شود !
عشق های مبتذل و ازدواج های بی سرانجام

1:

خدای من !!
به این میگن فاجعه
هزار تا سوال تو کله من و کسانی که این خوندن و کسایی که تو اون مجلس بودن پیش میاد

واقعا سخته این جور شرایط
آدم به کمین بخوره اونم با سلاح سنگین آتیش بشه ولی اینجوری نشه


سبک متفاوت ازدواج دانشجویی در دانشگاه تهران (+عکس)

2:

يه چيزي در حد فاجعه هست ديگه!!!
اگه بنا باشه كيفيت ازدواج هاي عصر ما تا اين اندازه
نزول بكنه
کم کم مرتاض بودن هم نعمتی محسوب خواهد شد
توی دنیای ما....


عروس خانم های کم طاقت بخوانند!


82 out of 100 based on 52 user ratings 1102 reviews