به نظر شما کدام قشر از مردم محبوب ترند؟


به نظر شما کدام قشر از مردم محبوب ترند؟به نظر شما کدام قشر از مردم محبوب ترند؟
به نظر شما کدام قشر از مردم محبوب ترند؟توصیه‌هایی برای ساحل ‌گردی

1:

تایید و انتقال


پاتوق اهوازیا

2:

امت خوش رو


پاتوق کرجیا

3:

با احترام

تاپیک ، کمی با عنوان تالار ناهماهنگ هست .


انتخابات افغانستان بروایت تصویر..!
شاید در تالار فرمودگوی ِ آزاد ، فرمودگوی ِ بهتری در این
زمینه انجام می شد.


تری دری سر
در هر روی
برای ِ انتقال با توجه به روند جستار تصمیم گرفته خواهد شد .


نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان


پاتوق آذري هاي خوئي (خوي لي لار)

4:

ساده وخوش اخلاق


94 out of 100 based on 44 user ratings 694 reviews