آموزش زبان گیلگی (واژگان گیلکی)


آموزش زبان گیلگی (واژگان گیلکی)آموزش زبان گیلگی (واژگان گیلکی)
این تآپیک ُ زدم کهـ به کسایی که به رشتی علاقه مَندند یه کمکی کرده بآشم
این کلمآت در گیلآن کاربرد زیآدی دارهـ..
هر کدوم از دوستآن گیلک ما کلمآتی اضافه میکنن و هر کی هم کلمه ای از زبآن گیلکی میخواد بدونه همینجآ بپرسهـ...
در مورد لهجهـ یه آموزش کوتآهی که وآقعأ پُر کاربردهـ :

1- در ابتدا باید سعی کنید در هنگام صحبت دندانهایتان را روی هم فشار دهید و نهایت فاصله ی بین دندانها می تواند یک میلیمتر باشد.
٢- حرف س را به اندازه ی ٢ س بکشید (سس)

٣- صدای ضمه ( ُ ) --> او . مثال: صحبت--> صوحبت
۴- صدای کسره ( ِ ) --> ای . گاهی هم صدای ضمه ( ُ ) --> ای . مثال: تو --> تی
۵- حرف آ --> آآ (به اندازه ی ٢ آآ)
۶- هر وقت تعجب کردید یا مشعوف شدید بگویید : آآآآووووو !
٧- هنگام ابراز علاقه و هر وقت کم آوردید بگویید: بَلا مّی سّسَر
۸- بیشتر وقتها حرف ه تلفظ نمی شه . مثال: ماهی--> مایی
آتشکده آتشکوه و کاروانسرای دودهک - استان مرکزی (عکس)

1:

سیفتال : زنبور
وارش : باران (بارش)
آغوز: گردو
مرغانه=تخم مرغ
سوما پلان=ابکش
ورزه +منده=گاو

اویر بوبوسته=گم شده
فاندرستن=دیدن
هاسا=الاون
کیشکا=جوجه
چیکچی=وسایل

ورد سر: روی پل
میش، موش(تلقظ مش):قارچ جنگلی
گوزگا: غورباغه
کیشگا: جوجه
شلخت: غاز
پیچا: گربه
کرکر، چیچیلاس: سنجاقک
چانچو: چوبی که بر روی دوش برنامه میگیرد و از اون برای حمل بار بر روی شانه هستفاده میشود.


عید کجا بریم...

کردخاله:چوبی که برای کشیدن آب از چاه و در روستاها هستفاده میشود
اوستی: هوو(زن دیگر شوهر یک زن)

لوجانک:اتاقک کوچک یا دریچه ای که بر روی سقف های شیروانی برنامه داد

شورمی: مه آلود
گورخانه: رعد وبرق
گمج:نوعی ظرف سفالی که معمولا سبز رنگ هست
کاپیش: نوعی کرم
تونکه+ تومان : شورت
کر قوقو +کور قوقو: جغد
گیشه:روسری
چیچینی:گنجشک
واش: علف
دار : درخت، تیر
بجار+ بیجار : شالیزار
کومه : کلبه

پامادور=گوجه

خوج=گلابی ابدار


چه هتلی برای سفرهای خارجی مناسب‌تر است؟

2:

کودی = انجام دادی، کردی
جالستن = آویزان کردی
ریسه ریسه = تاباندن و به صورت ریسمان درآوردن
والستن = دست و پاگیر شدن، راه را بند آوردن
میین = میان
دبسته بوسته = بسته شده
تی = تو
دبس وابستن = باز و بسته کردن
خکاره: ماهیتابه
تیان: دیگ
واگیرا: دستگیره آشپزخانه
کترا: کف گیر
قداره: کاسه
سبج: شپش
کبار: تره
ککج: شاهی(نوعی سبزی)
کرچ: ترد ، خشک ،نو و خشک و تازه
داب ببسته : باب شده
کلاچ : کلاغ
چوم : چشم
سیه وجان(وجن) : بادمجان
فوقا بودورون:بکن داخل
لاکو:دختر
جاقاله:بچه
زاکان:بچه ها
ایجگره : فریاد ،جیغ از ته گلو
هارای : داد ، هوار ، فریاد رسا
بیاف : پیدا کن
آویر : گم
گورشا بوستن : از سوختن خاکستر شدن
دمخته : لگد خورده، پایمال شده
دپرکستن : لرزیدن، ناگهان از خواب بیدار شدن
تول : آب گل آلود
زالش : تشنگی
ناجه : حسرت ، آرزوی محال و دست نیافتنی
فوتورکستن : حمله کردن ، هجوم آوردن ، یورش بردن
فورستن : بلعیدن ، قورت دادن
هچین : بیهوده ، مجانی
فوگوردستن : فرو ریختن


اجاره آپارتمان ایده آل در مسافرت

3:

به جون خودم الن میرم یه تاپیکی ور کرمونییا میزنم


دور زدن در خیابان‌ها به تفریح جوانان تبدیل شده است

4:

پـرچـم ِ گیـلان بـالاست


جایزه «زن شایسته ۲۰۱۴» به دو زن افغان رسید

5:

درود در مورد اصالت و پیشینه ی زبان گیلکی اطلاعاتی دارید؟


در گذشت مارشال “فهیم”معاون اول رییس جمهور افغانستان

6:

تاریخچه ی پیدایش واستفاده از زبان گیلکی بصورت دقیق مشخص نیست اما اونچه ازتحقیقات وپژوهشهای گیلانشناسان برداشت شده هست نشان می دهد که این زبان در مناطق جنوب غربی دریای خزر متداول بوده ودارای گویشهای مختلف هست که در نوع تلفظ و واژه های مستعمل تفاوت‌هایی دارند،اماازنظرساختار نحو تقریباازیک خانواده هستند.نویسندگانی که دراین باره مطلب نوشته یا کتابی راتالیف کرده اند نظرات متفاوتی درباره ی زبان گیلکی ابراز داشته اند.عده ای این زبان را فقط گویشی از زیرمجموعه ها یا شاخه ای از زبان پهلوی اشکانی دانسته اند.عده ی دیگری هم بااین نظریه مخالف هستند وزبان گیلکی را یک زبان مستقل می دانند که باتوجه به برخورداری این زبان از دایره ی وسیع واژگان وتقریبا عدم نیاز به دریافت کلمه از زبانهای دیگر نظریه ی دوم قابلیت پذیرش بیشتری در بین زبانشناسان پیدا کرده هست .به هرتقدیر این موضوع را نمی توان در این صفحه یا با یک مقاله ویک کتاب واین موقعيت کم مورد بررسی قراردادیا نتیجه گیری کردو حکمی برای اون صادرکرد بلکه نیاز به مدتهاوقت واستفاده ازکارشناسان مجرب وسایر شرایط موردنیاز دارد که ازحوصله ی این بحث نیز خارج هست اما هدف از تحریراین نوشته بصدادرآمدن زنگ خطرنابودی این زبان هست که خیلی از فعالان وپژوهشگران معاصرهم این نکته را هشدارداده اند. تک‌تک ما گیلانیها در نابودی زبان گیلکی سهیم هستیم، چه اون پدر و مادرانی که اصرار دارند فرزندشان فارسی صحبت کند و چه اوندسته از جوانان گیلانی که با بی‌کلاس دانستن این گویش شیرین، حتی در محافل دوستانه خود سعی در فارسی صحبت کردن دارند.


من یک پشتونم ،من یک سنی ، نه یک جنایتکار دست نوشته های یک پشتون
ناپسند جلوه دادن تکلم بزبان گیلکی، از سوی پدر و مادرها و یا عدم تمایل بسیاری ازتحصیلکردگان امروزی برای بکارگیری حتی یک کلمه از این زبان شیرین فرآیند طبیعی آموزش این زبان را، بسوی مرگ تدریجی رهنمون کرده هست و این عامل، با کاهش دانسته‌های واژگان گیلک زبان‌ها، از یک سو باعث اختلال در فرآیند توسعه واژگان و بروز اختلاف درمورد شیوه درست دستور بکارگیری کلمات وجمله بندیهای زبان گیلکی شده هست .از طرفی دیگر بسیاری ازگیلک زبانهازبان فارسی رابعنوان زبان همیشگی خود درهمه جامورداستفاده قرارداده اندکه هستفاده اجباری ازواژه های فارسی در فرمود‌وگوهای روزمره قوم شمال نشین ایران را به یک فرهنگ مترقی سراب گونه هدایت کرده وبدون تردید فرآیند مرگ تدریجی زبان گیلکی را سریعترخواهدکرد .دراین میان از بی تفاوتی ساوقتها ،دستگاههای متولی آموزش ومدیران مسئول موسسات فرهنگی وپژوهشی درزمینه حفظ وگسترش زبان وادبیات گیلکی هم نمی توان چشم پوشی کرداما چه فرقی می کند گلایه کردن وانتقادکردن وتلاش کردن وکلا”دلسوزی کردن برای جلوگیری کردن از فراموش کردن این زبان هدر دادن عمربی بازگشت خواهدبودوبس .حال از قرارگرفتن دربرابر جبهه قدرتمندمدیران طرف حساب با این موضوع وسایر تصادفاتی که دراین مسیر بوجودخواهدآمدوبجزتحقیروتم سخرنتیجه ای نخواهد داشت می گذریم .

تااونجاکه اینجانب باتحقیقات خود دریافته هست ،مبارزه بازبان گیلکی ازدوران ارباب رعیتی پایه گذاری شد اونهم بصورت ناخواسته وبرای رسیدن به هدفی کاملا مجزی وغیر مرتبط با زبان واینگونه هدفها که بصورت خیلی خلاصه درادامه به هستحضارشماعزیزان می رسد.
گذشته نشان می‌دهد ،اربابان گیلانی برای حفظ قدرت خودوبرای اینکه رعیت ازاونان حرف شنوی داشته باشدو برتری خودرا به رعیت‌ها نشان بدهند ،فارسی حرف می‌زدند و صحبت کردن به زبان فارسی رانوعی تمدن برتر وفرهنگ مدرن روز القا ومعرفی کرده وازطرفی حرف زدن به گویش محلی وگیلکی را باروشهای مختلف موردتمسخروتحقیرومایه سرافکندگی وعقب ماندگی نمایش می دادند.این رویه با زیادشدن تعداد دانش‌آموختگان گیلانی که در خارج از کشور تحصیل کرده بودند ومتاسفانه به تقلید ازجامعه اربابها تمایل نشان داده وبزبان فارسی صحبت کردند تا اندازه ای که انگار متوجه صحبتهای پدر ومادرخودهم نمی شوند وبه مترجم احتیاج دارند برتارک وشالوده زبان گیلکی مهر بطلانی زد که برای ملغی کردن اون به همت و تلاشی فراترازاونچه درحال حاضروجود دارد نیازمندیم .

7:

آفرین
از ان کار مره خوش بمو
بازم اجور کاران بوکون

8:

من گلستانیمه شما اما زبان ر متوجه وونین

9:

چه جالب! :)

10:

چه تایپیک با حالی
مره خوش بِمَه

11:

گشتم تا این تاپیک رو پیدا کردم لطفا یه کم در مورد صرف افعال گیلکی هم پست بذارید...مثلا رفتم رفتی رفت...شدم شدی شد....و این جور فعلها رو به زبان گیلکی بذارید ممنون میشم.خیلی خوشم میاد از این گویش گیلکی و می خوام یاد بگیرم.بازم ممنون

12:


لهجه ها مختلفه دوست عزیز
ولی رفتم رفتی رفت با لهجه ای که من بلدم میشه: بوشوم بوشوی بوشو.76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews