مرحوم کوثری- من از کودکی عاشقت بوده ام(مصیبت خوانی در حضور امام خمینی (ره))


مرحوم کوثری- من از کودکی عاشقت بوده ام(مصیبت خوانی در حضور امام خمینی (ره))


/ کليپ مرحوم کوثری- من از کودکی عاشقت بوده ام(مصیبت خوانی در حضور امام خمینی (ره))
مرحوم کوثری- من از کودکی عاشقت بوده ام(مصیبت خوانی در حضور امام خمینی (ره))
• زمان : 01:40
مرحوم کوثری- من از کودکی عاشقت بوده ام(مصیبت خوانی در حضور امام خمینی (ره))

شنبه، 18
94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - بالروح بالدم لبیک یا حسین.../ ذکر
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - ماهمه محتاج غم زینبیم.../ شور
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - رفتن به بهشت قرب حق آسان است.../ مدح
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - آن نقطه که زیربا بسم الله است.../ مدح
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - الهی قلبی محجوب ونفسی معیوب ... / مناجات
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - حضرت عبدالله بن حسن یازده سال سن داشت ..../ روضه
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - بسم الله شد وقت رفتن عبدالله میره سمت... / زمینه
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - ای همیشه در برمن یادگار دلبرمن ای شبیه .../ واحد
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - گاهی دلم برای پدر تنگ میشود ..../ واحد
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - سینه زنی کارمه این افتخارمه / واحد
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - عمه دستم را رها کن توی گودال است عمو../ دودمه
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - بالروح بالدم لبیک یا حسین.... / ذکر
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - نغمه ی لالایی هر شب من کربلاست..... - شور
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - حسین حسین حسین حسین - شور
*