نظامی نمیكنید. - 20


نظامی نمیكنید. - 20
چرا به لبنان كمك نظامی نمیكنید.
- 20 ساله - فوق دیپلم
پاسخ :
با سلام

حق وتو دارند را نام ببرید با تشكر -
دوست گرامی ، لبنان از لحاظ تامین سلاح و تجهیزات، خودكفاست و بسیاری از سلاح و تجهیزات را از بازار آزاد تهیه می كند و یا خود اقدام به تولید و بهینه سازی سلاح و تجهیزات می كند و می توان فرمود نیازی به تامین سلاح از سوی ایران ندارد، حمایت ایران از حزب الله معنوی و سیاسی هست.

خبرگان توسط كدامنهاد تهیه و تنظی
موفق باشید.


جمعیت اسرائیل در فلسطین چقدر است؟ جمعیت فلسطینی ها چقدر است؟ - 17 ساله


62 out of 100 based on 27 user ratings 652 reviews