قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟


قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟
    قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟

پاسخ :


نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟

1:بزرگترين «سورة» قرآن چه نام دارد؟


كوچكترين «سورة» قرآن چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 45 user ratings 520 reviews