به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/27


به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/27


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/27
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/27
• زمان : 7:41
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری

چهارشنبه، 5 آذر
70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - دوخت یراق 92/10/15
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 92/9/19
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/18
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم معزز - گره برزیلی 92/10/19
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ژله توسط خانم آزاد - ژله تزریقی 92/10/21
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم پاشایی - زیر بغل و زیر حلقه ی لباس 92/10/22
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - جوراب 92/10/30
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 92/11/1
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: دامن ترک اریب
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - کوسن 92/11/2
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - مدل بادبزنی 92/11/6
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/11/12
*