به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گل شقایق کریستالی توسط خانم ایلخانی 92/10/5


به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گل شقایق کریستالی توسط خانم ایلخانی 92/10/5


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گل شقایق کریستالی توسط خانم ایلخانی 92/10/5
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گل شقایق کریستالی توسط خانم ایلخانی 92/10/5
• زمان : 6:10
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش ساخت گل شقایق کریستالی توسط خانم ایلخانی

پنجشنبه، 6 آذر
70 out of 100 based on 40 user ratings 790 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ژله توسط خانم آزاد - ژله تزریقی 92/10/21
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم پاشایی - زیر بغل و زیر حلقه ی لباس 92/10/22
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - جوراب 92/10/30
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 92/11/1
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: دامن ترک اریب
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - کوسن 92/11/2
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - مدل بادبزنی 92/11/6
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/11/12
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - پیراهن 92/11/14
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی - مقدمه 92/11/15
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - رنگ آمیزی 92/11/16
به خانه برمی گردیم - آموزش کار با بادکنک توسط خانم آذرمهر 92/11/17
*