شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 13


شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 13


/ کليپ شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 13
شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 13
• زمان : 00:28:57
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
82 out of 100 based on 62 user ratings 862 reviews