آيه 25 سوره جن چيست؟


آيه 25 سوره جن چيست؟
    آيه 25 سوره جن چيست؟

پاسخ :


آيه 5 سوره مزمل چيست؟

1:آيه 6 سوره مزمل چيست؟

آیه 25 سوره جن :

"قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا"

این آیه در حزب سه جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره جن، سوره هفتاد و دوم قراون کریم می باشد.


آيه 7 سوره مزمل چيست؟
این سوره مکی هست و 28 آیه دارد.


آيه 8 سوره مزمل چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 9 سوره مزمل چيست؟

2:آيه 10 سوره مزمل چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 25 سوره جن :

"بگو: من خود ندانم که عذاب موعود شما وقتش نزدیک هست یا خدا تا اون روز مدتی (بسیار) برنامه داده هست."

این آیه در حزب سه جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره جن، سوره هفتاد و دوم قراون کریم می باشد.


آيه 11 سوره مزمل چيست؟
این سوره مکی هست و 28 آیه دارد.


آيه 12 سوره مزمل چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 25 سوره جن :

"Say: "I know not whether the (unishment) which ye are promised is near, or whether my Lord will appoint for it a distant term."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 502 reviews