اگر مرد با آلت زن بازی کند تا جایی که زن بدون دخول به اوج لذت جنسی رسیده و ارضا شود چه


اگر مرد با آلت زن بازی کند تا جایی که زن بدون دخول به اوج لذت جنسی رسیده و ارضا شود چه
    اگر مرد با آلت زن بازی کند تا جایی که زن بدون دخول به اوج لذت جنسی رسیده و ارضا شود چه حکمی برای زن دارد؟ آیا حرام است؟

پاسخ :


خدا را چه چیز آفریده است هر چیز را باید علت و آفریننده باشد خدا را نیز باید علت و آفریننده

1:چگونه حوادث آینده در نزد خدا حاضر است؟

- ملاعبه با همسر و لذت بردن از او به هر کیفیت , اشکال ندارد و هستشهاو خودارضایی نیست و حرام نمی باشد.

برگرفته از پرسمان


زیبایی در خدا و ملاقات با او چه مفهومی دارد؟
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 09:11 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 622 reviews

آیا خدا می تواند موجودی مانند خود بسازد اگر بتواند وجود شریک برای خدا محال نخواهد بود
خدا از ازل می دانست که فلان جانی در لحظه معین دست به جنایت می زند بنابرین اگر ان فرد
بدا چیست؟
آیا امام صادق(ع) قبل از وفات فرزند خود اسماعیل او را به جانشینی خود انتخاب کرده بود و
فلسفه بلا چیست چرا هم برای صالح است وهم برای گناهکار؟
منظور از قضا و قدر چیست؟
چرا خدا انسان را آفرید اگر تصور شود که خدا او را برای هدف و مقصودی آفرید لازمه این سخن
دنیای متغیر با قوانین ثابت اسلام چگونه سازگار است؟
آیا منظور از کلمه خاتم در آیه 40 احزاب معنای انگشتر نیست هدف از این تشبیه بیان موقعیت
مسلمانان معتقد هستند اسلام کاملترین دین است لازمه این سخن این است که ادیان پیشین همه
آیا قبل اسلام در ایران برده داری رواج داشت طبق دستور کوروش کبیر این عمل غیر قانونی شده
Best mock framework that can do both WebForms and MVC?
Creating iCal Files in c#
Does the OutputCacheFilter in the Microsoft MVC Preview 4 actually save on action invocations?
Can you recommend a good .Net web-based repository browser for SVN? [closed]
ASP.NET UserControl's and DefaultEvent
ASP.NET Proxy Application
Clearing Page Cache in ASP.NET
How do you impersonate an Active Directory user in Powershell?
How can I pass data from an aspx page to an ascx modal popup?
GridView delete not working
*