اعلم بودن یک عالم در مسائل دینی عرفانی و درستی سخنان آنان را چگونه تشخیص دهیم. چگونه


اعلم بودن یک عالم در مسائل دینی عرفانی و درستی سخنان آنان را چگونه تشخیص دهیم. چگونه
    اعلم بودن یک عالم در مسائل دینی عرفانی و درستی سخنان آنان را چگونه تشخیص دهیم. چگونه بفهمیم یکی از نظر ایمانی بالاتر است و جواب آن صحیح تر است؟

پاسخ :


می خواستم بدانم رهبر جامعه اسلامی نائب امام زمان(عج)هستند؟

1:تنها زنی که در خانه خدا دفن است، چه نام دارد؟

در این مورد راهکارهای ذیل موثر و مفید هست :

راه کم کردن علاقه به این دنیا و تمام هم و غم خود را روی آخرت گذاشتن، چیست؟
1- خود انسان به حدی با ملاک ها و معیارهای معرفتی و کمال از نظر دین و شریعت آشنا باشد که بتواند میزان و رتبه معرفتی چنین فردی و درجه هماهنگی اون با این ملاک ها و میزان ها را تشخیص دهد .


ثواب ختم قرآن در این دنیا چیست؟ منظورم ثواب دنیوی است، آیا می توان بعد از ختم قرآن درخواستی


اگر شخص بپذیرد که قرآن کار انسان نیست، چگونه می توان ثابت کرد از طرف خدا نازل شده است؟
2- به فرد خبره در امور معرفتی و کمال که کاملا شناخته شده و قابل اطمینان هست و همه او را به این اسم و سمت می شناسند رجوع کرده و به این وسیله اعلم در امر معرفت و کمال را تشخیص دهد .


فلسفه ذکر گفتن چیست؟


روحانیت همواره در صف اول مبارزه با تقلب تزویر و ریا بوده شما حداقل اگر کمک به مردم نمی
3- انس مستمر و ارتباط دائم و همراه بودن با چنین فردی و تصدیق هماهنگی او با ملاک ها و معیارهایی که برای اهل کمال و معرفت بیان شده و مقایسه او با سایر اهل کمال و معرفت می تواند در این رابطه راهگشا باشد .


برخی اعتقاد دارند که خداوند هنگامی که این جهان را آفرید، براساس مجموعه‌ای از قوانین

4- شهرت و بروز یک شخصیت علمی در جامعه علمی کشور و اعتماد ایشان به نظرات و دیدگاه های او نیز یکی از راه های تشخیص اهل خبره در یک فن به شمار می رود.


5- معمولا راه دوم و چهارم یعنی مراجعه به بزرگان خبره و آگاه و شیوع شهرت علمی یک هستاد و عالم دینی در این زمینه از همه راه ها مطمئن تر و کوتاه تر هست .


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 17 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:48 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 1078 reviews